move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Metóda pokus omyl potrebuje inteligenciu ;)

entries
16
shows
3 224
uniques
567
theme was created 30.08.2020 by EnaXnaY
1
30.08.2020, 22:30
Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu

A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa

Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť
consents: Fotón
2

1. EnaXnaY 30.08.2020, 22:30

Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť

30.08.2020, 22:57
Je príliš veľa možností, aby to niekto dokázal. V dynamike vývoja udalostí sa možnosti rozvetvujú, navyše ak nepoznáš parametre na posúdenie toho, čo je omyl, musíš analyzovať každú možnosť do konca vývoja udalostí, ktorý môže byť veľmi vzdialený.
4

2. Fénix 30.08.2020, 22:57

Je príliš veľa možností, aby to niekto dokázal. V dynamike vývoja udalostí sa možnosti rozvetvujú, navyše ak nepoznáš parametre na posúdenie toho, čo je omyl, musíš analyzovať každú možnosť do konca vývoja udalostí, ktorý môže byť veľmi vzdialený.

31.08.2020, 01:27
Pri iterovaní dostáva riešiteľ medzivýsledky, ktoré sú posunom od počiatočného nulového stavu až ku konečnému želanému výsledku
3

1. EnaXnaY 30.08.2020, 22:30

Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť

30.08.2020, 23:11
Pochop, že databáza je nedosiahnutelná pre bežného smrteľníka. Potrebuješ algoritmus a potom je databáza zbytočná. Všetko vyriešiš v prúde myšlienok bez databázy.
5

3. Fénix 30.08.2020, 23:11

Pochop, že databáza je nedosiahnutelná pre bežného smrteľníka. Potrebuješ algoritmus a potom je databáza zbytočná. Všetko vyriešiš v prúde myšlienok bez databázy.

31.08.2020, 01:29
V jednotlivých iteráciách riešiteľ postupuje po malých krokoch, tak aby mohol skontrolovať, či sa priblížil k cieľu
6

5. EnaXnaY 31.08.2020, 01:29

V jednotlivých iteráciách riešiteľ postupuje po malých krokoch, tak aby mohol skontrolovať, či sa priblížil k cieľu

31.08.2020, 06:27
Ak nepoznáš premenné hodnoty a konštanty, nemôžeš nič skontrolovať v jednotlivých krokoch.
7

6. Fénix 31.08.2020, 06:27

Ak nepoznáš premenné hodnoty a konštanty, nemôžeš nič skontrolovať v jednotlivých krokoch.

31.08.2020, 06:49
Musíš poznať premenné hodnoty kvality, pasivity, aktivity a kvantity. Následne ich musíš matematickymi operáciami pospájať s konštantami figúr, polí a ťahov. Figúry umocníš kvalitou, polia vynásobíš pasivitou a ťahy sčítaš s aktivitou a kvantitou. Dostaneš funkcie prítomného momentu. Potom rozšíriš definičný obor na komplexné čísla a dostaneš funkcie pravdepodobnosti vývoja udalostí. Nakoniec ich analyticky rozšíriš do komplexnej roviny a tým vylúčiš nepravdepodobnosť. Vývoj udalostí vždy závisí aj od protistrany. Metódou pokus - omyl by si sa ďaleko nedostal, lebo aj protistrana sa môže mýliť. Víťazstvo neznamená, že si neurobil chybu. Všetci hráči sa učia z rovnakej databázy víťazných partií, sú vedení k rovnakým chybám, porážajú rovnako chybujúcich súperov. To nie je evolúcia, ale točenie sa v kruhu.
8

1. EnaXnaY 30.08.2020, 22:30

Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť

31.08.2020, 23:33
Fénix nižšie dobre píše.
Obyčajným pokusom a omylom by sa človek príliš ďaleko nedostal.
Je to t.z.v. poznávanie indukciou.
Takýmto spôsobom sa učia zvieratá.....
Pre človeka je vlastné poznávanie dedukciou.
A nie je to len dedukcia ku ktorej dospel za svojho života.
Človek už pri svojom narodení je vyzbrojený istými archetypmi. Akýmisi vzorcami - schémami, do ktorých si to čo poznáva zaraďuje - často nevedomky - podvedome a to určuje aj jeho ďalšie konanie - poznávanie.
K.R.Poper pre poznávanie súcna zaviedol t.z.v tretí svet ktorý vradil medzi svet prvý a druhý.
Pre pochopenie:
- prvý svet je skutočná realita v ktorej sa nachádzame. Realita jestvujúca nezávisle na človeku, realita, ktorá človeka predchádza.
- druhý svet je to čo už sme poznali. Náš obraz o súcne (svete), ktorý si postupne vytvárame a svojim poznávaním dopĺňame aj s prípadnými neustálymi korekciami.
- tretím svetom potom sú všetky tie v počiatku archetypy, s ktorými sa rodíme a ktoré dopĺňame svojimi vedeckými hypotézami, vzorcami, schémy, pojmové systémy, dielčie paradigmata jednotlivých vedných odborov až nakoniec integrálne paradigma celého vedenia o súcne. Každý nový poznatok musí prejsť úspešne tretím svetom, inak je k ničomu.
Ak zjednoduším, tak metódou pokus a omyl môžeme úspešne dôjsť k poznaniu, len ak pri tom v maximálnej miere použijeme práve ten Popperov tretí svet. Teda ako naznačil aj Fénix. Ja to len "komplikujem" inými - možno zložitejšími resp. zovšeobecňujúcimi slovami.
Človek sa od zvierat odlišuje práve aj svojim deduktívnym poznávaním. Obyčajnou indukciou t.j. pokus a omyl by sme sa nikam nedostali a zostali by sme na úrovni zvieracej ríše.
9

8. kntsz 31.08.2020, 23:33

Fénix nižšie dobre píše. Obyčajným pokusom a omylom by sa človek príliš ďaleko nedostal. Je to t.z.v. poznávanie indukciou. Takýmto spôsobom sa učia zvieratá..... Pre človeka je vlastné poznávanie dedukciou. A nie je to len dedukcia ku ktorej dospel za svojho života. Človek už pri svojom narodení je vyzbrojený istými archetypmi. Akýmisi vzorcami - schémami, do ktorých si to čo poznáva zaraďuje - často nevedomky - podvedome a to určuje aj jeho ďalšie konanie - poznávanie. K.R.Poper pre poznávan...

31.08.2020, 23:37
Každý pokus, ktorý vykonáme nám prináša poznanie

Z toho sa buduje báza znalostí, ktorú využívame pri následných pokusoch
10

9. EnaXnaY 31.08.2020, 23:37

Každý pokus, ktorý vykonáme nám prináša poznanie Z toho sa buduje báza znalostí, ktorú využívame pri následných pokusoch

01.09.2020, 00:34
Databáza je nanič. Osobne mám skúsenosť, že najdôležitejšie je vysloviť správne formulovanú otázku. O zvyšok sa už postará počítač v hlave. Forma otázky je vzorec, ktorý máme zakódovaný v DNA. Je to programovací jazyk.

Metódou pokus - omyl môžeš skúmať javy, ktorých vývoj závisí iba od teba. Pokiaľ sa do vývoja udalostí zapojí protistrana, nezistíš kde robíš chybu. Ani šachový veľmajster nevie zdôvodniť svoj prvý ťah v hre. Všetci hrajú na náhodu, ktorá sa osvedčila, ale nevedia ju zdôvodniť.
11

9. EnaXnaY 31.08.2020, 23:37

Každý pokus, ktorý vykonáme nám prináša poznanie Z toho sa buduje báza znalostí, ktorú využívame pri následných pokusoch

01.09.2020, 10:51
Ak by si vo všetkom takto postupoval, nikam by si sa nedostal, stále by si začínal od začiatku.
Už tým, že človek je - ako neustále zdôrazňuješ, tak so svojimi dispozíciami, archetypmi, ktoré ho stále niekam smerujú. Existuješ s celým aparátom seba a postupne aj celej ľudskej spoločnosti.
To je určujúce aj pre to, aký pokus a omyl budeš realizovať a kam ho do toho svojho či všeobecne ľudského systému plánuješ zaradiť.
Takže u človeka indukciu predchádza dedukcia a aj tým sa odlišujeme od zvierat.
12

11. kntsz 01.09.2020, 10:51

Ak by si vo všetkom takto postupoval, nikam by si sa nedostal, stále by si začínal od začiatku. Už tým, že človek je - ako neustále zdôrazňuješ, tak so svojimi dispozíciami, archetypmi, ktoré ho stále niekam smerujú. Existuješ s celým aparátom seba a postupne aj celej ľudskej spoločnosti. To je určujúce aj pre to, aký pokus a omyl budeš realizovať a kam ho do toho svojho či všeobecne ľudského systému plánuješ zaradiť. Takže u človeka indukciu predchádza dedukcia a aj tým sa odlišujeme od zviera...

01.09.2020, 20:44
Metóda pokus-omyl by sa dala použiť pri jednoduchších hlavolamoch ako je napríklad hra dáma. Bolo by potrebné urobiť databázu možných vývojov udalostí a štatisticky z nej vybrať možnosti, ktoré nevedú k prehrám. Pri zložitejších hlavolamoch, ako je šach, by však bola databáza príliš veľká pre bežného smrteľníka. Museli by sme vytvoriť superpočítač s UI, ktorý by nám o 7 miliárd rokov vygeneroval odpoveď 42.
Zložité problémy sa dajú riešiť dedukciou. Namiesto vytvárania databázy vytvoríme algoritmus dokonalého výberu. V prúde myšlienok potom nájdeme odpoveď na čokoľvek aj bez databázy, ktorá by zaberala tri hviezdne systémy.
13

12. Fénix 01.09.2020, 20:44

Metóda pokus-omyl by sa dala použiť pri jednoduchších hlavolamoch ako je napríklad hra dáma. Bolo by potrebné urobiť databázu možných vývojov udalostí a štatisticky z nej vybrať možnosti, ktoré nevedú k prehrám. Pri zložitejších hlavolamoch, ako je šach, by však bola databáza príliš veľká pre bežného smrteľníka. Museli by sme vytvoriť superpočítač s UI, ktorý by nám o 7 miliárd rokov vygeneroval odpoveď 42. Zložité problémy sa dajú riešiť dedukciou. Namiesto vytvárania databázy vytvoríme algorit...

01.09.2020, 21:22
A čo myslíš, odkiaľ sa berú tie myšlienky ak nie z databázy?
14

13. EnaXnaY 01.09.2020, 21:22

A čo myslíš, odkiaľ sa berú tie myšlienky ak nie z databázy?

02.09.2020, 01:06
Z algoritmu.
15

11. kntsz 01.09.2020, 10:51

Ak by si vo všetkom takto postupoval, nikam by si sa nedostal, stále by si začínal od začiatku. Už tým, že človek je - ako neustále zdôrazňuješ, tak so svojimi dispozíciami, archetypmi, ktoré ho stále niekam smerujú. Existuješ s celým aparátom seba a postupne aj celej ľudskej spoločnosti. To je určujúce aj pre to, aký pokus a omyl budeš realizovať a kam ho do toho svojho či všeobecne ľudského systému plánuješ zaradiť. Takže u človeka indukciu predchádza dedukcia a aj tým sa odlišujeme od zviera...

29.09.2020, 19:51
Dedukciu možno využiť len ak máš dáta s nejakých pokusov

Ak nemáš vytvorenú bázu znalostí, nemáš s čím pracovať
16

15. EnaXnaY 29.09.2020, 19:51

Dedukciu možno využiť len ak máš dáta s nejakých pokusov Ak nemáš vytvorenú bázu znalostí, nemáš s čím pracovať

29.09.2020, 19:53
Teda inými slovami, najprv niekto musí zjesť bobuľu a zomrieť (vykonať pokus) aby sme vedeli, že je jedovatá

Dedukcia ti pomôže až následne keď si spojíš, že zomrel po tom čo skonzumoval bobuľu

A tak sa vytvorí znalosť o bobuli

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 120 519 Bgenerated in : 0.108 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 163 989 xunique displays : 1 248 075 xip address : 54.80.173.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...