for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Kresťanský ideál

entries
289
shows
1 376
uniques
124
theme was created 30.8.2022 00:07 by omega
1
30.08.2022, 00:07
Kresťanský ideál nebol odskúšaný a zhodnotený ako nedostatočný. Bol zhodnotený ako ťažký a zostal neodskúšaný.

(G.K. Chesterton)
none
2

1. omega 30.08.2022, 00:07

Kresťanský ideál nebol odskúšaný a zhodnotený ako nedostatočný. Bol zhodnotený ako ťažký a zostal neodskúšaný. (G.K. Chesterton)

30.08.2022, 06:27
V Russellových očiach nie je náboženstvo nijako potrebné pre vedenie slušného života. Vo svojej neznášanlivosti je dokonca škodlivé, lebo udržuje veriacich v stave podrobenosti a stále im vnucuje pocity viny. Až dosiaľ sa musel každý historický pokrok náboženstvám priam vyvzdorovať, a preto si ako prekážka slobodného života zaslúžia zánik. Boj proti náboženstvám treba viesť výchovou, lebo vzdelanie určuje životný postoj budúcich generácií.

link
none
4

2. Lemmy 30.08.2022, 06:27

V Russellových očiach nie je náboženstvo nijako potrebné pre vedenie slušného života. Vo svojej neznášanlivosti je dokonca škodlivé, lebo udržuje veriacich v stave podrobenosti a stále im vnucuje pocity viny. Až dosiaľ sa musel každý historický pokrok náboženstvám priam vyvzdorovať, a preto si ako prekážka slobodného života zaslúžia zánik. Boj proti náboženstvám treba viesť výchovou, lebo vzdelanie určuje životný postoj budúcich generácií.

https://www.humanisti.sk/2022/08/29/uvod-preklada...

30.08.2022, 10:42
Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?
5

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 10:48
Hádam kto, nie čo 😉
👍: J.Tull
none
8

5. EnaXnaY 30.08.2022, 10:48

Hádam kto, nie čo 😉

30.08.2022, 12:02
Keď sa opýtaš "kto je Boh" už v otázke o ňom niečo tvrdíš: robíš ho osobou. Preto keď sa niekto seriózne zaujíma o túto problematiku, používa aj všeobecnejšiu otázku "čo je Boh?" Odpovede na ňu môžu byť potom rôzne: je to osoba/bytosť, je to princíp vo svete, je to regulatívna idea atď.
none
9

8. Patrick 30.08.2022, 12:02

Keď sa opýtaš "kto je Boh" už v otázke o ňom niečo tvrdíš: robíš ho osobou. Preto keď sa niekto seriózne zaujíma o túto problematiku, používa aj všeobecnejšiu otázku "čo je Boh?" Odpovede na ňu môžu byť potom rôzne: je to osoba/bytosť, je to princíp vo svete, je to regulatívna idea atď.

30.08.2022, 12:05
8. tak isto sa napríklad v antropológií nepýta: "kto je človek", ale "čo je človek".
none
10

9. Patrick 30.08.2022, 12:05

8. tak isto sa napríklad v antropológií nepýta: "kto je človek", ale "čo je človek".

30.08.2022, 12:15
Potom antropológia degraduje človeka na nejakú "vec" 😉
👎: Patrick
none
13

10. EnaXnaY 30.08.2022, 12:15

Potom antropológia degraduje človeka na nejakú "vec" 😉

30.08.2022, 12:30
Z pohľadu ateizmu je človek iba vec. Na vyšší piedestál ho dáva iba náboženstvo.
Je popretím materializmu brániť sa myšlienke, že človek nie je vec.
👎: J.Tull
14

13. TvojOponent 30.08.2022, 12:30

Z pohľadu ateizmu je človek iba vec. Na vyšší piedestál ho dáva iba náboženstvo.
Je popretím materializmu brániť sa myšlienke, že človek nie je vec.

30.08.2022, 12:32
Máš skreslené predstavy o ateizme 😉
👍: J.Tull
none
11

5. EnaXnaY 30.08.2022, 10:48

Hádam kto, nie čo 😉

30.08.2022, 12:27
Hadaš nesprávne

Existuje niekoľko rôznych definícií. Boh v niektorých náboženstvách nemusí byť bytosťou, ako uvádza predchádzajúca definícia, a môže byť vykladaný ako najvyššia pravda, nekonečno, prírodný duch atď. Niektoré koncepcie Boha môžu obsahovať antropomorfické atribúty, kým v niektorých je nemožné alebo rúhavé predstavovať si Boha v akejkoľvek fyzickej podobe.

12

11. TvojOponent 30.08.2022, 12:27

Hadaš nesprávne

Existuje niekoľko rôznych definícií. Boh v niektorých náboženstvách nemusí byť bytosťou, ako uvádza predchádzajúca definícia, a môže byť vykladaný ako najvyššia pravda, nekonečno, prírodný duch atď. Niektoré koncepcie Boha môžu obsahovať antropomorfické atribúty, kým v niektorých je nemožné alebo rúhavé predstavovať si Boha v akejkoľvek fyzickej podobe.

30.08.2022, 12:29
Nezaujímajú ma rôzne definície, len tá moja 😉
none
6

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 11:48
Boh je vymyslený imaginárny priateľ, na ktorého sa obraciaš, keď je ti ťažko 😉
none
7

6. EnaXnaY 30.08.2022, 11:48

Boh je vymyslený imaginárny priateľ, na ktorého sa obraciaš, keď je ti ťažko 😉

30.08.2022, 12:02
EnaXnaY:
"Boh ( Feuerbach, L.)
- hypostazované kvality človeka. Ľudská bytosť premieta na nebesia sen o dokonalosti, ktorý nemôže uskutočniť na zemi. Stvorením náboženstva sa človek oddeľuje sám od seba, odcudzuje sa, namiesto toho, aby svoju pravú prirodzenosť uskutočňoval v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku " link
none
18

7. J.Tull 30.08.2022, 12:02

EnaXnaY:
"Boh ( Feuerbach, L.)
- hypostazované kvality človeka. Ľudská bytosť premieta na nebesia sen o dokonalosti, ktorý nemôže uskutočniť na zemi. Stvorením náboženstva sa človek oddeľuje sám od seba, odcudzuje sa, namiesto toho, aby svoju pravú prirodzenosť uskutočňoval v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku " http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvb/boh_feuerbach_l.html

30.08.2022, 12:53
"v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku"

To vôbec nie je zlé. To je dokonca super. Presne tak - zákon lásky človeka k človeku.

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.
👍: J.Tull
none
21

18. era 30.08.2022, 12:53

"v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku"

To vôbec nie je zlé. To je dokonca super. Presne tak - zákon lásky človeka k človeku.

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

30.08.2022, 12:57
V ktorom svete sa to stalo realitou? Blúzniš? 😉
none
24

21. EnaXnaY 30.08.2022, 12:57

V ktorom svete sa to stalo realitou? Blúzniš? 😉

30.08.2022, 13:04
Len ten, kto nezažil lásku, sa môže takto pýtať.
none
26

24. era 30.08.2022, 13:04

Len ten, kto nezažil lásku, sa môže takto pýtať.

30.08.2022, 13:06
Však tak, kde v tomto svete vidíš lásku? 😉
none
27

26. EnaXnaY 30.08.2022, 13:06

Však tak, kde v tomto svete vidíš lásku? 😉

30.08.2022, 13:07
Tam, kde je.
👍: J.Tull
none
28

27. era 30.08.2022, 13:07

Tam, kde je.

30.08.2022, 13:07
Nie je, len egoizmus najvyššieho zrna 😉
none
30

27. era 30.08.2022, 13:07

Tam, kde je.

30.08.2022, 13:29
O láske sa len veľa trepe ale skutek utek a najviac o nej trepú kresťania 😉
none
33

30. EnaXnaY 30.08.2022, 13:29

O láske sa len veľa trepe ale skutek utek a najviac o nej trepú kresťania 😉

30.08.2022, 13:35
Každý, kto pozoruje reálny svet, vie, že okrem nenávisti a egoizmu naozaj je aj láska vo svete.
none
36

33. era 30.08.2022, 13:35

Každý, kto pozoruje reálny svet, vie, že okrem nenávisti a egoizmu naozaj je aj láska vo svete.

30.08.2022, 13:37
Nie je, všetko čo človek koná, tak koná lebo tak on chce, vychádza to z ega 😉
none
74

36. EnaXnaY 30.08.2022, 13:37

Nie je, všetko čo človek koná, tak koná lebo tak on chce, vychádza to z ega 😉

30.08.2022, 14:41
Oj nie, naozaj nie všetko vychádza z ega.
none
75

74. era 30.08.2022, 14:41

Oj nie, naozaj nie všetko vychádza z ega.

30.08.2022, 14:42
Ego = JA 😉
none
79

75. EnaXnaY 30.08.2022, 14:42

Ego = JA 😉

30.08.2022, 14:49
Príliš povrchná definícia 🙂
none
80

79. era 30.08.2022, 14:49

Príliš povrchná definícia 🙂

30.08.2022, 14:50
link 😉
none
81

79. era 30.08.2022, 14:49

Príliš povrchná definícia 🙂

30.08.2022, 14:55
To je len preklad, ego = ja.
none
25

18. era 30.08.2022, 12:53

"v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku"

To vôbec nie je zlé. To je dokonca super. Presne tak - zákon lásky človeka k človeku.

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

30.08.2022, 13:06
era, zákon /a to nielen v uvedenom prípade/ chápem v obraznom zmysle...
none
29

25. J.Tull 30.08.2022, 13:06

era, zákon /a to nielen v uvedenom prípade/ chápem v obraznom zmysle...

30.08.2022, 13:08
A ako by asi vyzeral podľa teba zákon, ktorý nie je chápaný v obraznom zmysle?
none
31

29. era 30.08.2022, 13:08

A ako by asi vyzeral podľa teba zákon, ktorý nie je chápaný v obraznom zmysle?

30.08.2022, 13:32
era, pýtaš sa ma na niečo, čo podľa mňa neexistuje O tom, že prírodné zákony neexistujú, že sú to len naše opisy pozorovaných javov /interakcií.../, ktoré sú určené tým, čím hmota je, akou je... som už písal. A morálne zákony si určuje človek na základe svojho "srdca a rozumu". Mnohé z nich sú nutnosťou pre život, koexistenciu človeka s človekom... "fungovaniu spoločnosti"...
none
32

31. J.Tull 30.08.2022, 13:32

era, pýtaš sa ma na niečo, čo podľa mňa neexistuje O tom, že prírodné zákony neexistujú, že sú to len naše opisy pozorovaných javov /interakcií.../, ktoré sú určené tým, čím hmota je, akou je... som už písal. A morálne zákony si určuje človek na základe svojho "srdca a rozumu". Mnohé z nich sú nutnosťou pre život, koexistenciu človeka s človekom... "fungovaniu spoločnosti"...

30.08.2022, 13:34
Viem, že to podľa teba neexistuje. Práve preto sa pýtam, aby som vedel, voči čomu si sa tak striktne vymedzil. Čo je to v tvojich predstavách, to hrozné, čo neexistuje, ako by to vyzeralo, keby to existovalo.
none
42

32. era 30.08.2022, 13:34

Viem, že to podľa teba neexistuje. Práve preto sa pýtam, aby som vedel, voči čomu si sa tak striktne vymedzil. Čo je to v tvojich predstavách, to hrozné, čo neexistuje, ako by to vyzeralo, keby to existovalo.

30.08.2022, 13:43
era, prečo hrozné? Ako mám opísať neexistujúce? Vidíme javy, deje, interakcie, isté pravidelnosti... ktoré dokážeme opísať a čím lepšie, detailnejšie, spoznávame hmotu, tým lepšie, presnejšie, detailnejšie, sú naše opisy, ale nikde žiadny zákon nevidíme ani jeho pôsobenie...
none
76

42. J.Tull 30.08.2022, 13:43

era, prečo hrozné? Ako mám opísať neexistujúce? Vidíme javy, deje, interakcie, isté pravidelnosti... ktoré dokážeme opísať a čím lepšie, detailnejšie, spoznávame hmotu, tým lepšie, presnejšie, detailnejšie, sú naše opisy, ale nikde žiadny zákon nevidíme ani jeho pôsobenie...

30.08.2022, 14:45
Prečo hrozné? Tak mi to pripadá z tvojho úzkostlivého vymedzovania sa voči reálnosti zákonov.
Už párkrát si sa tak vyjadril, že žiadne zákony neexistujú - aj v prípadoch, kedy to podľa mňa vôbec nebolo nutné prízvukovať. Ale pre teba to asi veľa znamená, prízvukovať, zdôrazňovať, že žiadne zákony neexistujú.

Čo to vlastne znamená "ýiadny zákon nevidíme, ani jeho pôsobenie". Nevidíme to zmyslovými očami? To je to, na čom záleží?
none
82

76. era 30.08.2022, 14:45

Prečo hrozné? Tak mi to pripadá z tvojho úzkostlivého vymedzovania sa voči reálnosti zákonov.
Už párkrát si sa tak vyjadril, že žiadne zákony neexistujú - aj v prípadoch, kedy to podľa mňa vôbec nebolo nutné prízvukovať. Ale pre teba to asi veľa znamená, prízvukovať, zdôrazňovať, že žiadne zákony neexistujú.

Čo to vlastne znamená "ýiadny zákon nevidíme, ani jeho pôsobenie". Nevidíme to zmyslovými očami? To je to, na čom záleží?

30.08.2022, 14:55
era, úzkostlivého? Skôr sú tu úzkostlivé tvrdenia bez faktických argumentov o reálnosti zákonov...
Nevidíme zmyslovými očami ani inak... Ak by sme videli tak alebo onak, makovo, či orechovo, vedeli by sme opísať ako zákon v hmote pôsobí - ako ju "núti konať"...
none
86

82. J.Tull 30.08.2022, 14:55

era, úzkostlivého? Skôr sú tu úzkostlivé tvrdenia bez faktických argumentov o reálnosti zákonov...
Nevidíme zmyslovými očami ani inak... Ak by sme videli tak alebo onak, makovo, či orechovo, vedeli by sme opísať ako zákon v hmote pôsobí - ako ju "núti konať"...

30.08.2022, 14:57
A nevidíme vari ako gravitačný zákon núti predmety padať k zemi s gravitačným zrýchlením g?
none
90

86. era 30.08.2022, 14:57

A nevidíme vari ako gravitačný zákon núti predmety padať k zemi s gravitačným zrýchlením g?

30.08.2022, 15:05
era, vidíme gravitačný zákon? A kdeže poletuje? Vidíme veci padať, planéty "krúžiť" okolo hviezd na svojich dráhach a pod. Možno anjeli na Boží príkaz sem tam postrčia /Newton.../, možno "gravitačná newtonovská sila" spôsobuje jav, ktorý sme nazvali gravitácia a možno je ňou skrivený časopriestor Nikde žiadny zákon, ktorí by šepkal hmote ako má padať, priťahovať, krúžiť...
none
100

90. J.Tull 30.08.2022, 15:05

era, vidíme gravitačný zákon? A kdeže poletuje? Vidíme veci padať, planéty "krúžiť" okolo hviezd na svojich dráhach a pod. Možno anjeli na Boží príkaz sem tam postrčia /Newton.../, možno "gravitačná newtonovská sila" spôsobuje jav, ktorý sme nazvali gravitácia a možno je ňou skrivený časopriestor Nikde žiadny zákon, ktorí by šepkal hmote ako má padať, priťahovať, krúžiť...

30.08.2022, 15:27
A prečo potom mi maslový chlieb padá kolmo k zemi so zvyšujúcou sa rýchlosťou? Sa sám rozhodol, že tak bude padať? Alebo ho niečo núti?
none
101

100. era 30.08.2022, 15:27

A prečo potom mi maslový chlieb padá kolmo k zemi so zvyšujúcou sa rýchlosťou? Sa sám rozhodol, že tak bude padať? Alebo ho niečo núti?

30.08.2022, 15:28
Zato predsa môžu duchovné bytosti 😉

Či? 😉
none
102

101. EnaXnaY 30.08.2022, 15:28

Zato predsa môžu duchovné bytosti 😉

Či? 😉

30.08.2022, 15:29
Vždy keď mažeš chlieb maslom, nejaká duchovná bytosť čaká aby ho vzala a tresla ho o zem 😉
👍: J.Tull
none
103

102. EnaXnaY 30.08.2022, 15:29

Vždy keď mažeš chlieb maslom, nejaká duchovná bytosť čaká aby ho vzala a tresla ho o zem 😉

30.08.2022, 15:32
Duchovné bytosti teraz nechajme bokom.
none
104

103. era 30.08.2022, 15:32

Duchovné bytosti teraz nechajme bokom.

30.08.2022, 15:32
A JA, že podporím tvoje zmýšľanie 😉
none
108

103. era 30.08.2022, 15:32

Duchovné bytosti teraz nechajme bokom.

30.08.2022, 15:36
era, ak nie duchovná bytosť, potom zákon čaká, až si ho namažeš, aby ním potom tresol o Zem
none
105

100. era 30.08.2022, 15:27

A prečo potom mi maslový chlieb padá kolmo k zemi so zvyšujúcou sa rýchlosťou? Sa sám rozhodol, že tak bude padať? Alebo ho niečo núti?

30.08.2022, 15:33
era, pretože časopriestor je skrivený
link

none
106

105. J.Tull 30.08.2022, 15:33

era, pretože časopriestor je skrivený
www.youtube.com/watch?v=wrwgIjBUYVc

30.08.2022, 15:36
Skrivený časopriestor núti predmety padať k zemi zrýchlením g?
👍: J.Tull
none
107

106. era 30.08.2022, 15:36

Skrivený časopriestor núti predmety padať k zemi zrýchlením g?

30.08.2022, 15:36
A to už vidíme?
👍: J.Tull
none
109

107. era 30.08.2022, 15:36

A to už vidíme?

30.08.2022, 15:42
era, vidíme očami fyziky, matematiky... vidíme, že čas a ani priestor nie sú nemenným pozadím hmoty. Vidíme, že hmota skrivuje priestor, ovplyvňuje rýchlosť zmeny, vidíme, že časopriestor je hmotou skrivený. Čím je vzdialenosť od hmoty menšia /a čím je hmota hustejšia/ tým je skrivenie väčšie...
none
110

109. J.Tull 30.08.2022, 15:42

era, vidíme očami fyziky, matematiky... vidíme, že čas a ani priestor nie sú nemenným pozadím hmoty. Vidíme, že hmota skrivuje priestor, ovplyvňuje rýchlosť zmeny, vidíme, že časopriestor je hmotou skrivený. Čím je vzdialenosť od hmoty menšia /a čím je hmota hustejšia/ tým je skrivenie väčšie...

30.08.2022, 15:49
A to, že pri padaní chleba funguje do slova a do písmena gravitačný zákon, to už očami fyziky a matematiky nevidíme?
👎: J.Tull
none
111

110. era 30.08.2022, 15:49

A to, že pri padaní chleba funguje do slova a do písmena gravitačný zákon, to už očami fyziky a matematiky nevidíme?

30.08.2022, 16:19
era, aký zákon?Vidíme skrivený časopriestor a nie zákon Chlieb /i s rukou.../ skrivuje /časo/priestor ekvivalentne svojej hmotnosti, rovnako ako aj Zem. Chlieb /každá hmota.../ sa pohybuje len /časo/priestorom a aký je priestor, tak sa pohybuje - jeho pohyb ju ovplyvňuje...
none
112

111. J.Tull 30.08.2022, 16:19

era, aký zákon?Vidíme skrivený časopriestor a nie zákon Chlieb /i s rukou.../ skrivuje /časo/priestor ekvivalentne svojej hmotnosti, rovnako ako aj Zem. Chlieb /každá hmota.../ sa pohybuje len /časo/priestorom a aký je priestor, tak sa pohybuje - jeho pohyb ju ovplyvňuje...

30.08.2022, 16:24
Nebude to také jednoduché, lebo ten chlieb vieš zo zeme aj zdvihnúť 😉
none
114

112. EnaXnaY 30.08.2022, 16:24

Nebude to také jednoduché, lebo ten chlieb vieš zo zeme aj zdvihnúť 😉

30.08.2022, 17:33
EnaXnaY, je to jednoduché, pretože svojimi svalmi dokážeš zakrivenie prekonať... pohybovať sa "pavučinou priestoru"...
none
115

114. J.Tull 30.08.2022, 17:33

EnaXnaY, je to jednoduché, pretože svojimi svalmi dokážeš zakrivenie prekonať... pohybovať sa "pavučinou priestoru"...

30.08.2022, 17:35
No a tam nastupuje pojem SILA 😉

To ako sa teleso pohybuje je determinované vektorovým súčtom síl, ktoré na teleso pôsobia 😉
none
117

115. EnaXnaY 30.08.2022, 17:35

No a tam nastupuje pojem SILA 😉

To ako sa teleso pohybuje je determinované vektorovým súčtom síl, ktoré na teleso pôsobia 😉

30.08.2022, 17:48
EnaXnaY, lenže gravitácia nie je sila, ale zakrivený priestor... ale áno, možno hovoriť o vektore síl... potrebuješ silu, aby si prekonal zakrivenie, ktoré je menšie na Mesiaci, ktorý zakrivuje priestor menej ako Čierna diera, ktorá ho zakrivuje tak, že ho sotva dokážeme prekonať...
none
118

117. J.Tull 30.08.2022, 17:48

EnaXnaY, lenže gravitácia nie je sila, ale zakrivený priestor... ale áno, možno hovoriť o vektore síl... potrebuješ silu, aby si prekonal zakrivenie, ktoré je menšie na Mesiaci, ktorý zakrivuje priestor menej ako Čierna diera, ktorá ho zakrivuje tak, že ho sotva dokážeme prekonať...

30.08.2022, 17:52
Gravitácia nie je zakrivený priestor 😉

Zakrivený priestor pôsobí na teleso a to "padá" 😉

A to padanie možno vyjadriť silou, konkrétne na zemi, F = m.g 😉
none
119

118. EnaXnaY 30.08.2022, 17:52

Gravitácia nie je zakrivený priestor 😉

Zakrivený priestor pôsobí na teleso a to "padá" 😉

A to padanie možno vyjadriť silou, konkrétne na zemi, F = m.g 😉

30.08.2022, 17:55
EnaXnaY, lenže to platí len približne - zaokrúhlene. Presnejšie je:
"Rab – ½ R gab = Tab"
none
120

119. J.Tull 30.08.2022, 17:55

EnaXnaY, lenže to platí len približne - zaokrúhlene. Presnejšie je:
"Rab – ½ R gab = Tab"

30.08.2022, 18:05
JA hovorím o sile 😉
none
122

120. EnaXnaY 30.08.2022, 18:05

JA hovorím o sile 😉

30.08.2022, 18:26
EnaXnaY, veď ok. Potrebuješ silu na to, aby si prekonal zakrivenie priestoru - gravitáciu, ktoré však silou nie je
none
123

122. J.Tull 30.08.2022, 18:26

EnaXnaY, veď ok. Potrebuješ silu na to, aby si prekonal zakrivenie priestoru - gravitáciu, ktoré však silou nie je

30.08.2022, 18:26
Dá sa vyjadriť ako gravitačná sila 😉
👍: J.Tull
none
124

123. EnaXnaY 30.08.2022, 18:26

Dá sa vyjadriť ako gravitačná sila 😉

30.08.2022, 18:31
EnaXnaY, dá... len je to menej presné...
none
125

124. J.Tull 30.08.2022, 18:31

EnaXnaY, dá... len je to menej presné...

30.08.2022, 18:32
Presné, nepresné, keď chceš vypočítať akú silu potrebuješ na prekonanie gravitácie, tak ju potrebuješ zahrnúť do výpočtu 😉
none
127

125. EnaXnaY 30.08.2022, 18:32

Presné, nepresné, keď chceš vypočítať akú silu potrebuješ na prekonanie gravitácie, tak ju potrebuješ zahrnúť do výpočtu 😉

30.08.2022, 18:55
EnaXnaY, keď chceš vypočítať svoju polohu na Zemi pomocou GPS, pristátie sondy na vzdialených planétach... počítať s gravitáciou ako silou nepostačuje, musíš použiť výpočet zakrivenia časopriestoru ...
none
128

127. J.Tull 30.08.2022, 18:55

EnaXnaY, keď chceš vypočítať svoju polohu na Zemi pomocou GPS, pristátie sondy na vzdialených planétach... počítať s gravitáciou ako silou nepostačuje, musíš použiť výpočet zakrivenia časopriestoru ...

30.08.2022, 18:59
Tu máš ako sa počíta kozmická rýchlosť 😉

link 😉
none
129

128. EnaXnaY 30.08.2022, 18:59

Tu máš ako sa počíta kozmická rýchlosť 😉

https://www.treking.cz/astronomie/kosmicke-rychlosti.htm 😉

30.08.2022, 19:05
EnaXnaY, pre kozmickú rýchlosť postačuje Newtonova teória, pre vzdialenejšie objekty, svetlo... a pod. už nie
none
130

129. J.Tull 30.08.2022, 19:05

EnaXnaY, pre kozmickú rýchlosť postačuje Newtonova teória, pre vzdialenejšie objekty, svetlo... a pod. už nie

30.08.2022, 19:07
Tak nepíš že je neplatná 😉
consents: era
none
132

130. EnaXnaY 30.08.2022, 19:07

Tak nepíš že je neplatná 😉

30.08.2022, 19:16
EnaXnaY, kde som to napísal?
none
133

132. J.Tull 30.08.2022, 19:16

EnaXnaY, kde som to napísal?

30.08.2022, 19:17
Tam kde si písal, že Einsteinova teória je overená praxou a Newtonova nie 😉
none
136

133. EnaXnaY 30.08.2022, 19:17

Tam kde si písal, že Einsteinova teória je overená praxou a Newtonova nie 😉

30.08.2022, 19:26
EnaXnaY, ale to je nedorozumenie... písal som predsa i to, že Einsteinova je presnejšia - teda tam, kde nie je potrebná väčšia presnosť, postačuje Newtonova - v týchto prípadoch platnou je...
none
137

136. J.Tull 30.08.2022, 19:26

EnaXnaY, ale to je nedorozumenie... písal som predsa i to, že Einsteinova je presnejšia - teda tam, kde nie je potrebná väčšia presnosť, postačuje Newtonova - v týchto prípadoch platnou je...

30.08.2022, 19:30
Tak potom neviem čo furt oponuješ, nudíš sa? 😉
👍: era
none
139

136. J.Tull 30.08.2022, 19:26

EnaXnaY, ale to je nedorozumenie... písal som predsa i to, že Einsteinova je presnejšia - teda tam, kde nie je potrebná väčšia presnosť, postačuje Newtonova - v týchto prípadoch platnou je...

30.08.2022, 19:37
EnaxnaY, argumentujem v prospech svojho tvrdenia, že zákony, ktoré by nútili hmotu konať podľa nich neexistujú...
none
113

111. J.Tull 30.08.2022, 16:19

era, aký zákon?Vidíme skrivený časopriestor a nie zákon Chlieb /i s rukou.../ skrivuje /časo/priestor ekvivalentne svojej hmotnosti, rovnako ako aj Zem. Chlieb /každá hmota.../ sa pohybuje len /časo/priestorom a aký je priestor, tak sa pohybuje - jeho pohyb ju ovplyvňuje...

30.08.2022, 17:11
Aký je v očiach matematiky rozdiel medzi zakriveným časopriestorom a gravitačným zákonom?
none
116

113. era 30.08.2022, 17:11

Aký je v očiach matematiky rozdiel medzi zakriveným časopriestorom a gravitačným zákonom?

30.08.2022, 17:43
era, taký istý ako medzi špagetovým lietajúcim monštrom a realitou
Gravitačný zákon neexistuje - existuje zakrivený časopriestor, ktorý "núti" telesá padať, planéty krúžiť... gravitácia nie je zákon, ktorý je rozšírený v priestore, gravitácia je sám priestor.
none
121

116. J.Tull 30.08.2022, 17:43

era, taký istý ako medzi špagetovým lietajúcim monštrom a realitou
Gravitačný zákon neexistuje - existuje zakrivený časopriestor, ktorý "núti" telesá padať, planéty krúžiť... gravitácia nie je zákon, ktorý je rozšírený v priestore, gravitácia je sám priestor.

30.08.2022, 18:14
Mnohí ale predsa len budú asi iného názoru
link
consents: EnaXnaY
👎: J.Tull
none
126

121. era 30.08.2022, 18:14

Mnohí ale predsa len budú asi iného názoru
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%BD_z%C3%A1kon

30.08.2022, 18:46
era, nebudú, alebo len tí, ktorí nemajú vedomosť link
Rozdiel medzi Newtonovou teóriou a Einsteinovou je aj praxou potvrdená pravdivosť tej Einsteinovej v jej praktickom využití /GPS, vesmírne sondy.../

none
131

126. J.Tull 30.08.2022, 18:46

era, nebudú, alebo len tí, ktorí nemajú vedomosť https://magazin.pluska.sk/fotostory/astronomicke-fotky-ktore-zapisali-dejin-vedy/5
Rozdiel medzi Newtonovou teóriou a Einsteinovou je aj praxou potvrdená pravdivosť tej Einsteinovej v jej praktickom využití /GPS, vesmírne sondy.../

30.08.2022, 19:08
Pre matematiku niet absolútne žiadneho rozdielu medzi gravitačným zákonom a zakrivenosťou časopriestoru - všetko sú to pre matematiku matematické vzťahy, vzorce, ktoré popisujú nejaký výsek reality.

To, že si niekto povie, že očami matematiky vidí zakrivenosť časopriestoru ale nevidí gravitačný zákon, je iba svojvôľa daného človeka.
👎: J.Tull
none
134

131. era 30.08.2022, 19:08

Pre matematiku niet absolútne žiadneho rozdielu medzi gravitačným zákonom a zakrivenosťou časopriestoru - všetko sú to pre matematiku matematické vzťahy, vzorce, ktoré popisujú nejaký výsek reality.

To, že si niekto povie, že očami matematiky vidí zakrivenosť časopriestoru ale nevidí gravitačný zákon, je iba svojvôľa daného človeka.

30.08.2022, 19:23
era, nie že niet absolútne žiadneho rozdielu medzi gravitačným zákonom a zakrivenosťou časopriestoru, ale v princípe je rozdiel obrovský

To, že vidieť očami matematiky zakrivenosť časopriestoru je malý miliónkrát potvrdený, v praxi využitý, fakt a nie svojvôľa daného človeka ...
none
135

134. J.Tull 30.08.2022, 19:23

era, nie že niet absolútne žiadneho rozdielu medzi gravitačným zákonom a zakrivenosťou časopriestoru, ale v princípe je rozdiel obrovský

To, že vidieť očami matematiky zakrivenosť časopriestoru je malý miliónkrát potvrdený, v praxi využitý, fakt a nie svojvôľa daného človeka ...

30.08.2022, 19:24
A zas píšeš, že gravitačný zákon je neplatný 😉
👎: J.Tull
none
138

135. EnaXnaY 30.08.2022, 19:24

A zas píšeš, že gravitačný zákon je neplatný 😉

30.08.2022, 19:35
EnaXnaY, kde? Gravitačný zákon - Newtonov, je platný pre hrubý výpočet, ale pri výpočtoch vyžadujúcich väčšiu presnosť nepostačuje, čím je potvrdené, že Newton sa mýlil, keď písal o gravitácii ako o sile a Einstein mal pravdu, keď tvrdil, že gravitácia je zakrivenie časopriestoru... Podstata je v tom, že žiadny gravitačný zákon, či už Newtonov, alebo Einsteinov, v tom zmysle, žeby hmotu nútili priťahovať sa neexistuje ...
none
141

138. J.Tull 30.08.2022, 19:35

EnaXnaY, kde? Gravitačný zákon - Newtonov, je platný pre hrubý výpočet, ale pri výpočtoch vyžadujúcich väčšiu presnosť nepostačuje, čím je potvrdené, že Newton sa mýlil, keď písal o gravitácii ako o sile a Einstein mal pravdu, keď tvrdil, že gravitácia je zakrivenie časopriestoru... Podstata je v tom, že žiadny gravitačný zákon, či už Newtonov, alebo Einsteinov, v tom zmysle, žeby hmotu nútili priťahovať sa neexistuje ...

30.08.2022, 19:41
Hej, samo sato 😉
👎: J.Tull
none
142

141. EnaXnaY 30.08.2022, 19:41

Hej, samo sato 😉

30.08.2022, 19:42
Za všetkým bude láska - telesá sa milujú a tak k sebe utekajú silou lásky!
none
143

142. era 30.08.2022, 19:42

Za všetkým bude láska - telesá sa milujú a tak k sebe utekajú silou lásky!

30.08.2022, 19:46
Za každým následkom je príčina a v prípade priťahovania sa telies bude niečo čo nazývame zákonitosť 😉
none
144

142. era 30.08.2022, 19:42

Za všetkým bude láska - telesá sa milujú a tak k sebe utekajú silou lásky!

30.08.2022, 19:49
Keď sa vyserieš, tak ****o padá smerom nadol, takže ťa asi nemiluje, keď si sa (na neho) vysral.
consents: era
👍: era
none
145

144. Lemmy 30.08.2022, 19:49

Keď sa vyserieš, tak ****o padá smerom nadol, takže ťa asi nemiluje, keď si sa (na neho) vysral.

30.08.2022, 20:02
Ale tomáško ho miluje, preto ho zožerie 😉
none
146

141. EnaXnaY 30.08.2022, 19:41

Hej, samo sato 😉

31.08.2022, 09:09
EnaXnaY, akože samo sato, keď to zakrivený priestor... alebo po vesmíre poletujú kadejaké zákony a bičom, cukrom nútia hmotu konať podľa ich prikázaní
none
149

146. J.Tull 31.08.2022, 09:09

EnaXnaY, akože samo sato, keď to zakrivený priestor... alebo po vesmíre poletujú kadejaké zákony a bičom, cukrom nútia hmotu konať podľa ich prikázaní

31.08.2022, 09:28
A ktože ho zakrivil?
none
153

149. era 31.08.2022, 09:28

A ktože ho zakrivil?

31.08.2022, 09:46
era, hmota /"hmotnosť"/.
none
150

146. J.Tull 31.08.2022, 09:09

EnaXnaY, akože samo sato, keď to zakrivený priestor... alebo po vesmíre poletujú kadejaké zákony a bičom, cukrom nútia hmotu konať podľa ich prikázaní

31.08.2022, 09:31
A zakrivený časopriestor teraz bičom, cukrom núti hmotu konať podľa jeho prikázaní!
👎: J.Tull
none
155

150. era 31.08.2022, 09:31

A zakrivený časopriestor teraz bičom, cukrom núti hmotu konať podľa jeho prikázaní!

31.08.2022, 09:52
era, svojou zakrivenosťou...
none
157

155. J.Tull 31.08.2022, 09:52

era, svojou zakrivenosťou...

31.08.2022, 09:54
Zakrivenosť sama o sebe je NIČ, ak by neexistovala zákonitosť, ktorá hovorí ako sa v tomto prípade má teleso správať 😉
👍: era
👎: J.Tull
none
160

157. EnaXnaY 31.08.2022, 09:54

Zakrivenosť sama o sebe je NIČ, ak by neexistovala zákonitosť, ktorá hovorí ako sa v tomto prípade má teleso správať 😉

31.08.2022, 10:10
EnaXnaY, a hovorí jej to do uška?
Teleso sa nemôže nijako inak správať, len v rámci toho, čím je.
Guľa sa negúľa, kocka nekopŕca, preto, že existuje zákon gúľania, kopŕcania, ale guľa sa gúľa preto, že je guľou a kocka kopŕca preto, že je kockou; ak by boli inými metali by sa inak...
none
162

160. J.Tull 31.08.2022, 10:10

EnaXnaY, a hovorí jej to do uška?
Teleso sa nemôže nijako inak správať, len v rámci toho, čím je.
Guľa sa negúľa, kocka nekopŕca, preto, že existuje zákon gúľania, kopŕcania, ale guľa sa gúľa preto, že je guľou a kocka kopŕca preto, že je kockou; ak by boli inými metali by sa inak...

31.08.2022, 10:15
Guľa sa gúľa, lebo vektorový súčet síl ktoré na ňu pôsobia nerovná sa nule 😉
👍: J.Tull
none
163

162. EnaXnaY 31.08.2022, 10:15

Guľa sa gúľa, lebo vektorový súčet síl ktoré na ňu pôsobia nerovná sa nule 😉

31.08.2022, 10:17
Teleso zotrváva v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe ak naň nepôsobia iné telesá silou alebo ak sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe. 😉
consents: era
none
165

162. EnaXnaY 31.08.2022, 10:15

Guľa sa gúľa, lebo vektorový súčet síl ktoré na ňu pôsobia nerovná sa nule 😉

31.08.2022, 10:33
EnaXnaY, ale prečo sa nešmýka, nekopŕca, nerobí premety, saltá, ohňostroj...
none
167

165. J.Tull 31.08.2022, 10:33

EnaXnaY, ale prečo sa nešmýka, nekopŕca, nerobí premety, saltá, ohňostroj...

31.08.2022, 10:35
Ak na ňu bude pôsobiť patričná sila, môže robiť aj saltá 😉
consents: era
👎: J.Tull
none
170

167. EnaXnaY 31.08.2022, 10:35

Ak na ňu bude pôsobiť patričná sila, môže robiť aj saltá 😉

31.08.2022, 10:37
Žonglér by ti to vysvetlil 😉
none
172

167. EnaXnaY 31.08.2022, 10:35

Ak na ňu bude pôsobiť patričná sila, môže robiť aj saltá 😉

31.08.2022, 10:40
EnaXnaY, guľa žiadne saltá robiť nedokáže. Môžeš sa siliť koľko len chceš i krúžiť, vrtieť ňou aj o sto tristo...
none
173

172. J.Tull 31.08.2022, 10:40

EnaXnaY, guľa žiadne saltá robiť nedokáže. Môžeš sa siliť koľko len chceš i krúžiť, vrtieť ňou aj o sto tristo...

31.08.2022, 10:42
Guľa sama o sebe nie ale zas ignoruješ fakt, že môžu existovať iné telesá, ktoré silou vypôsobia 😉

Aj keď viem si predstaviť mechanické kurča, ktoré si natočil a robilo saltá, mal som ako dieťa také 😉
👍: era
none
174

173. EnaXnaY 31.08.2022, 10:42

Guľa sama o sebe nie ale zas ignoruješ fakt, že môžu existovať iné telesá, ktoré silou vypôsobia 😉

Aj keď viem si predstaviť mechanické kurča, ktoré si natočil a robilo saltá, mal som ako dieťa také 😉

31.08.2022, 10:46
Guľa dokáže aj lietať, pri športovej disciplíne hod guľou 😉
none
175

173. EnaXnaY 31.08.2022, 10:42

Guľa sama o sebe nie ale zas ignoruješ fakt, že môžu existovať iné telesá, ktoré silou vypôsobia 😉

Aj keď viem si predstaviť mechanické kurča, ktoré si natočil a robilo saltá, mal som ako dieťa také 😉

31.08.2022, 10:48
EnaXnaY, mechanické kurča predsa nie je guľa... ako môže guľa robiť saltá - striedavo /minimálne raz/ dostávať nohy nad hlavu?
none
176

175. J.Tull 31.08.2022, 10:48

EnaXnaY, mechanické kurča predsa nie je guľa... ako môže guľa robiť saltá - striedavo /minimálne raz/ dostávať nohy nad hlavu?

31.08.2022, 10:49
Aké má guľa nohy? 😉

Dal SOM ti príklad so žonglérom 😉
none
178

176. EnaXnaY 31.08.2022, 10:49

Aké má guľa nohy? 😉

Dal SOM ti príklad so žonglérom 😉

31.08.2022, 11:03
EnaXnaY, guľa nemá "hore ani dole", preto nedokáže robiť saltá...
Žonglér s guľami kadejako žongluje, ale ani on, nik, nedokáže, aby guľa robila saltá...
Žonglér dokáže primäť nože, kolky a pod. robiť saltá, ale nie gule...
none
179

178. J.Tull 31.08.2022, 11:03

EnaXnaY, guľa nemá "hore ani dole", preto nedokáže robiť saltá...
Žonglér s guľami kadejako žongluje, ale ani on, nik, nedokáže, aby guľa robila saltá...
Žonglér dokáže primäť nože, kolky a pod. robiť saltá, ale nie gule...

31.08.2022, 11:06
Salto v ponímaní gule znamená, že sa vo vzduchu otočí o 360 stupňov a to je možné 😉

A to kde je dole a kde hore je možné označiť fixkou 😉

Keď si na guli urobíš krížik, krásne uvidíš ako robí salto 😉

Stačí len chcieť a dá sa 😉
none
181

179. EnaXnaY 31.08.2022, 11:06

Salto v ponímaní gule znamená, že sa vo vzduchu otočí o 360 stupňov a to je možné 😉

A to kde je dole a kde hore je možné označiť fixkou 😉

Keď si na guli urobíš krížik, krásne uvidíš ako robí salto 😉

Stačí len chcieť a dá sa 😉

31.08.2022, 11:38
EnaXnaY, lenže to nie je salto
none
182

181. J.Tull 31.08.2022, 11:38

EnaXnaY, lenže to nie je salto

31.08.2022, 11:39
Čoby nie 😉
none
184

182. EnaXnaY 31.08.2022, 11:39

Čoby nie 😉

31.08.2022, 11:42
EnaXnaY, keď sa otočíš o 360° urobil si salto?
none
185

184. J.Tull 31.08.2022, 11:42

EnaXnaY, keď sa otočíš o 360° urobil si salto?

31.08.2022, 11:44
Je to presne ten istý pohyb ako u nožíku alebo kuželky 😉

Tam si to uznal, prečo nie u gule? 😉

Ty raz poprieš aj svoj nos medzi očami 😉
👎: J.Tull
none
187

185. EnaXnaY 31.08.2022, 11:44

Je to presne ten istý pohyb ako u nožíku alebo kuželky 😉

Tam si to uznal, prečo nie u gule? 😉

Ty raz poprieš aj svoj nos medzi očami 😉

31.08.2022, 12:04
EnaXnaY, nože, kuželky majú predsa "hlavu" /čepel/, "pätu" /rukoväť/, kým guľa nie...
Zavrť sa trikrát o 360° a môžeš sa pochváliť, že si urobil trojité salto
none
188

187. J.Tull 31.08.2022, 12:04

EnaXnaY, nože, kuželky majú predsa "hlavu" /čepel/, "pätu" /rukoväť/, kým guľa nie...
Zavrť sa trikrát o 360° a môžeš sa pochváliť, že si urobil trojité salto

31.08.2022, 12:06
Veď SOM ti povedal, že si nakresli na guľu krížik 😉

Ale ty nie, furt budeš trepať tie svoje sprostosti 😉

Guľa je hmotný objekt a preto keď ho otáčaš okolo osi tak principiálne, tá časť ktorá bola raz dole je neskôr hore a naopak 😉

Takže tvoj argument, že nemá rukoväť neobstojí 😉
none
190

188. EnaXnaY 31.08.2022, 12:06

Veď SOM ti povedal, že si nakresli na guľu krížik 😉

Ale ty nie, furt budeš trepať tie svoje sprostosti 😉

Guľa je hmotný objekt a preto keď ho otáčaš okolo osi tak principiálne, tá časť ktorá bola raz dole je neskôr hore a naopak 😉

Takže tvoj argument, že nemá rukoväť neobstojí 😉

31.08.2022, 12:20
EnaXnaY, môžeš si kresliť na guľu čo len chceš... zistíš len koľkokrát sa otočila, žiadne salto však neuvidíš...
Tak ako Ty salto nespravíš len tým, že sa otočíš o 360°
none
191

190. J.Tull 31.08.2022, 12:20

EnaXnaY, môžeš si kresliť na guľu čo len chceš... zistíš len koľkokrát sa otočila, žiadne salto však neuvidíš...
Tak ako Ty salto nespravíš len tým, že sa otočíš o 360°

31.08.2022, 12:24
Dobre, skúsim to ešte posledný krát a ak nič, musím uznať, že si nenapravitelne sprostý 😉

Krížik na guli je ako rukoväť u nožíka, kapišto? 😉
none
192

191. EnaXnaY 31.08.2022, 12:24

Dobre, skúsim to ešte posledný krát a ak nič, musím uznať, že si nenapravitelne sprostý 😉

Krížik na guli je ako rukoväť u nožíka, kapišto? 😉

31.08.2022, 12:41
EnaXnaY, keď zakrútiš nožom okolo jeho pozdĺžnej osi, urobil nôž salto? Ako zistíš pri guli, či sa len vrtí, alebo robí salto? Nie je náhodou salto otočenie sa okolo priečnej osi o 360°?

Podstatné je však čosi iné. Vidíme telesá padať, ale nikde žiadny zákon, ktorý by ich nútil padať... matematicky vieme vyjadriť silu, ktorá spôsobuje padanie, ale sila predsa nie je zákon.
none
194

192. J.Tull 31.08.2022, 12:41

EnaXnaY, keď zakrútiš nožom okolo jeho pozdĺžnej osi, urobil nôž salto? Ako zistíš pri guli, či sa len vrtí, alebo robí salto? Nie je náhodou salto otočenie sa okolo priečnej osi o 360°?

Podstatné je však čosi iné. Vidíme telesá padať, ale nikde žiadny zákon, ktorý by ich nútil padať... matematicky vieme vyjadriť silu, ktorá spôsobuje padanie, ale sila predsa nie je zákon.

31.08.2022, 14:18
Keď sprostému nestačí krížik, nech si namaľuje kružnice predstavujúce osi 😉

Navyše vzťažná sústava (a teda osi) je definovaná počiatočnými podmienkami v ktorých sa teleso nachádza, lebo žonglér nemusí držať nožík za rukoväť ale za čepeľ alebo dokonca priečne (pozdĺžne) a vtedy rátaš ináč os, nie podľa podoby predmetu 😉

Guľa robí salto aj keď to sprostý priamo nevidí, lebo sa otočí tým správnym spôsobom (vzhľadom na počiatočný stav) 😉

Realita má svoje pravidlá, na základe ktorých sa správa. Je to ako tu na lipke. Dokážeš reagovať na príspevok nie preto, že je tu tlačítko s názvom REAGOVAŤ, ale preto, že programátor (teda JA) to tak naprogramoval 😉
👎: J.Tull
none
196

194. EnaXnaY 31.08.2022, 14:18

Keď sprostému nestačí krížik, nech si namaľuje kružnice predstavujúce osi 😉

Navyše vzťažná sústava (a teda osi) je definovaná počiatočnými podmienkami v ktorých sa teleso nachádza, lebo žonglér nemusí držať nožík za rukoväť ale za čepeľ alebo dokonca priečne (pozdĺžne) a vtedy rátaš ináč os, nie podľa podoby predmetu 😉

Guľa robí salto aj keď to sprostý priamo nevidí, lebo sa otočí tým správnym spôsobom (vzhľadom na počiatočný stav) 😉

Realita má svoje pravidlá, na základe ...

31.08.2022, 14:35
EnaXnaY, naprogramovať môžeš len to a tak, čo sa programovať dá... Pravidlá reality sú dané tým, aká tá realita je. Podľa Teba má realita svojho programátora, ktorý určil pravidlá tak, ako Ty na Lipke?
none
197

196. J.Tull 31.08.2022, 14:35

EnaXnaY, naprogramovať môžeš len to a tak, čo sa programovať dá... Pravidlá reality sú dané tým, aká tá realita je. Podľa Teba má realita svojho programátora, ktorý určil pravidlá tak, ako Ty na Lipke?

31.08.2022, 14:36
Ak aj nemá programátora to neznamená, že tu tie pravidlá nie sú 😉

Každý systém, ktorý sa nejako správa musí mať určené pravidlá a aparát, ktorý tieto pravidlá uplatní 😉
none
199

197. EnaXnaY 31.08.2022, 14:36

Ak aj nemá programátora to neznamená, že tu tie pravidlá nie sú 😉

Každý systém, ktorý sa nejako správa musí mať určené pravidlá a aparát, ktorý tieto pravidlá uplatní 😉

31.08.2022, 14:40
Iba v prípade, ak sa naozaj jedná o systém.
none
200

199. era 31.08.2022, 14:40

Iba v prípade, ak sa naozaj jedná o systém.

31.08.2022, 14:42
Realita je systémom, pozorujeme dennodenne opakovane uplatňovanie pravidiel, ako sa ohýna strom pod náporom vetra, ako kvapky dažďa padajú smerom k zemi, ako sa strieda deň s nocou, atď 😉
none
201

200. EnaXnaY 31.08.2022, 14:42

Realita je systémom, pozorujeme dennodenne opakovane uplatňovanie pravidiel, ako sa ohýna strom pod náporom vetra, ako kvapky dažďa padajú smerom k zemi, ako sa strieda deň s nocou, atď 😉

31.08.2022, 14:44
link 😉

všeobecne: usporiadaná rozmanitosť nejakých entít a ich vzťahov 😉
none
206

200. EnaXnaY 31.08.2022, 14:42

Realita je systémom, pozorujeme dennodenne opakovane uplatňovanie pravidiel, ako sa ohýna strom pod náporom vetra, ako kvapky dažďa padajú smerom k zemi, ako sa strieda deň s nocou, atď 😉

31.08.2022, 15:31
EnaXnaY, strom sa ohýna pod náporom vetra, lebo je to strom a nie skala, kvapky dažďa padajú dole, lebo sú to kvapky a nie para, deň sa strieda s nocou, lebo sa Zem otáča a Slnko vyžaruje svetlo. Zem sa neotáča preto, že je tu pravidlo otáčania, ale preto, lebo hustnutie "materiálu, z ktorého vzniklo ju roztáčalo a Slnko svieti tým, že v jeho vnútri tlakom, teplotou sa jadrá vodíka zlučujú v hélium pričom sa uvoľňujú fotóny...
none
209

206. J.Tull 31.08.2022, 15:31

EnaXnaY, strom sa ohýna pod náporom vetra, lebo je to strom a nie skala, kvapky dažďa padajú dole, lebo sú to kvapky a nie para, deň sa strieda s nocou, lebo sa Zem otáča a Slnko vyžaruje svetlo. Zem sa neotáča preto, že je tu pravidlo otáčania, ale preto, lebo hustnutie "materiálu, z ktorého vzniklo ju roztáčalo a Slnko svieti tým, že v jeho vnútri tlakom, teplotou sa jadrá vodíka zlučujú v hélium pričom sa uvoľňujú fotóny...

31.08.2022, 15:35
Všetky tieto pozorovania vykazujú istý druh správania podľa istého vzoru a aby sme toto správanie definovali určujeme pravidlá (vo fyzike zákony) 😉
none
211

209. EnaXnaY 31.08.2022, 15:35

Všetky tieto pozorovania vykazujú istý druh správania podľa istého vzoru a aby sme toto správanie definovali určujeme pravidlá (vo fyzike zákony) 😉

31.08.2022, 15:41
Teda ani nie že určujeme ale odhaľujeme 😉
👍: era
none
213

211. EnaXnaY 31.08.2022, 15:41

Teda ani nie že určujeme ale odhaľujeme 😉

31.08.2022, 15:48
Celá fyzika opisuje pravidlá, ktoré fungujú v realite a ty povieš, že pravidlá neexistujú, tomu hovorím vrchol idiotizmu 😉
none
216

209. EnaXnaY 31.08.2022, 15:35

Všetky tieto pozorovania vykazujú istý druh správania podľa istého vzoru a aby sme toto správanie definovali určujeme pravidlá (vo fyzike zákony) 😉

31.08.2022, 15:53
Všetky tieto pozorovania vykazujú istý druh správania dané ich štruktúrou... a áno toto správanie dokážeme definovať a tieto definície nazývame "prírodnými zákonmi"
none
217

216. J.Tull 31.08.2022, 15:53

Všetky tieto pozorovania vykazujú istý druh správania dané ich štruktúrou... a áno toto správanie dokážeme definovať a tieto definície nazývame "prírodnými zákonmi"

31.08.2022, 15:54
Keď si raz definoval princíp správania tak ako môžeš povedať že tento "zákon" neexistuje 😉
none
218

217. EnaXnaY 31.08.2022, 15:54

Keď si raz definoval princíp správania tak ako môžeš povedať že tento "zákon" neexistuje 😉

31.08.2022, 15:55
To akoby si namaľoval obraz podľa predlohy a potom povieš, že existuje len obraz a predloha nie 😉
none
224

217. EnaXnaY 31.08.2022, 15:54

Keď si raz definoval princíp správania tak ako môžeš povedať že tento "zákon" neexistuje 😉

31.08.2022, 16:07
EnaXnaY, lenže správanie nie je určené zákonom. Zákon je náš opis správania, ktoré je však dané vlastnosťami, štruktúrou... hmoty.
none
225

224. J.Tull 31.08.2022, 16:07

EnaXnaY, lenže správanie nie je určené zákonom. Zákon je náš opis správania, ktoré je však dané vlastnosťami, štruktúrou... hmoty.

31.08.2022, 16:09
To aké má hmota vlastnosti a štruktúru je dané tým zákonom, ktorému sa tak mocno brániš 😉
none
226

225. EnaXnaY 31.08.2022, 16:09

To aké má hmota vlastnosti a štruktúru je dané tým zákonom, ktorému sa tak mocno brániš 😉

31.08.2022, 16:12
1+1 nie je v skutočnosti 2, to my to len tak opisujeme 😉
none
232

225. EnaXnaY 31.08.2022, 16:09

To aké má hmota vlastnosti a štruktúru je dané tým zákonom, ktorému sa tak mocno brániš 😉

31.08.2022, 17:32
EnaXnaY, správne si zadefinoval, opísal, že som sprostý... lenže nie som sprostý preto, že si to perfektne opísal, ale preto, že keď som bol malý tĺkli ma po hlave a štruktúra neurónových prepojení v mozgu, jeho vývin, bol tým narušený...
none
233

232. J.Tull 31.08.2022, 17:32

EnaXnaY, správne si zadefinoval, opísal, že som sprostý... lenže nie som sprostý preto, že si to perfektne opísal, ale preto, že keď som bol malý tĺkli ma po hlave a štruktúra neurónových prepojení v mozgu, jeho vývin, bol tým narušený...

31.08.2022, 17:33
Keby len sprostý ale aj tvrdohlavý 😉
none
236

233. EnaXnaY 31.08.2022, 17:33

Keby len sprostý ale aj tvrdohlavý 😉

31.08.2022, 17:38
EnaXnaY, ale nezávisle od Tvojho opisu, definície... tvrdohlavý, sprostý som preto, lebo taká je "štruktúra" môjho mozgu a iných súvisiacich vlastností mojej osoby...
none
237

236. J.Tull 31.08.2022, 17:38

EnaXnaY, ale nezávisle od Tvojho opisu, definície... tvrdohlavý, sprostý som preto, lebo taká je "štruktúra" môjho mozgu a iných súvisiacich vlastností mojej osoby...

31.08.2022, 17:39
Mal by si tresnúť hlavu o stenu, možno sa štruktúra zmení 😉

Vďaka zákonom fyziky 😉

A ako sa tá štruktúra sformovala? Samosato? 😉

Alebo bol nejaký "predpis", ktorý determinoval výsledný produkt? 😉
👎: J.Tull
none
240

237. EnaXnaY 31.08.2022, 17:39

Mal by si tresnúť hlavu o stenu, možno sa štruktúra zmení 😉

Vďaka zákonom fyziky 😉

A ako sa tá štruktúra sformovala? Samosato? 😉

Alebo bol nejaký "predpis", ktorý determinoval výsledný produkt? 😉

31.08.2022, 18:26
Odporúčam ti tému : link 😉
none
204

197. EnaXnaY 31.08.2022, 14:36

Ak aj nemá programátora to neznamená, že tu tie pravidlá nie sú 😉

Každý systém, ktorý sa nejako správa musí mať určené pravidlá a aparát, ktorý tieto pravidlá uplatní 😉

31.08.2022, 15:21
EnaXnaY, "prirodzený" systém sa správa podľa toho, čo ju tvorí, aké sú v nej "entity", ktorých vlastnosti, "štruktúra"... určuje aké vzťahy, interakcie môžu nastať.
Keď chceš vytvoriť umelý systém za nejakým účelom, musíš vybrať také entity, entity takých vlastností, štruktúry, aby mohli vytvárať vzťahy, interakcie pre daný účel, skombinovať ich tak, aby si dosiahol želané pravidlá...
"Prirodzený" systém nemá zvlášť dané pravidlá. Jeho správanie je určené tým, aké entity ho tvoria...
none
205

204. J.Tull 31.08.2022, 15:21

EnaXnaY, "prirodzený" systém sa správa podľa toho, čo ju tvorí, aké sú v nej "entity", ktorých vlastnosti, "štruktúra"... určuje aké vzťahy, interakcie môžu nastať.
Keď chceš vytvoriť umelý systém za nejakým účelom, musíš vybrať také entity, entity takých vlastností, štruktúry, aby mohli vytvárať vzťahy, interakcie pre daný účel, skombinovať ich tak, aby si dosiahol želané pravidlá...
"Prirodzený" systém nemá zvlášť dané pravidlá. Jeho správanie je určené tým, aké entity ho tvoria...

31.08.2022, 15:25
Jasne, zas samo sato 😉
consents: J.Tull
👎: J.Tull
none
208

205. EnaXnaY 31.08.2022, 15:25

Jasne, zas samo sato 😉

31.08.2022, 15:35
EnaXnaY, aké samo sato? To Ti ako vzišlo? V ktorom písmenku je to zašifrované?
none
210

208. J.Tull 31.08.2022, 15:35

EnaXnaY, aké samo sato? To Ti ako vzišlo? V ktorom písmenku je to zašifrované?

31.08.2022, 15:37
Ak niečo nefunguje na základe pravidla, tak hádam len samo sato 😉
👎: J.Tull
none
219

210. EnaXnaY 31.08.2022, 15:37

Ak niečo nefunguje na základe pravidla, tak hádam len samo sato 😉

31.08.2022, 15:57
EnaXnaY, hmota predsa nie je nehybná, nemeniaca sa entita bez štruktúry. Ak by bola statická, hustá jednoliata masa, potom áno, potrebovala by pravidlá...
none
220

219. J.Tull 31.08.2022, 15:57

EnaXnaY, hmota predsa nie je nehybná, nemeniaca sa entita bez štruktúry. Ak by bola statická, hustá jednoliata masa, potom áno, potrebovala by pravidlá...

31.08.2022, 15:58
Nato aby bola dynamická, potrebuješ pravidlá dynamičnosti 😉

Jednoducho potrebuješ NIEČO, čo "povie", že sa má správať práve tak a nie inak 😉
none
207

204. J.Tull 31.08.2022, 15:21

EnaXnaY, "prirodzený" systém sa správa podľa toho, čo ju tvorí, aké sú v nej "entity", ktorých vlastnosti, "štruktúra"... určuje aké vzťahy, interakcie môžu nastať.
Keď chceš vytvoriť umelý systém za nejakým účelom, musíš vybrať také entity, entity takých vlastností, štruktúry, aby mohli vytvárať vzťahy, interakcie pre daný účel, skombinovať ich tak, aby si dosiahol želané pravidlá...
"Prirodzený" systém nemá zvlášť dané pravidlá. Jeho správanie je určené tým, aké entity ho tvoria...

31.08.2022, 15:32
To, že na seba 2 ľubovolné hmotné body silovo pôsobia je pravidlom 😉

Rovnako mohlo byť pravidlom, že na seba nebudú pôsobiť 😉

Potom by sme pozorovali iné vzťahy 😉
none
214

207. EnaXnaY 31.08.2022, 15:32

To, že na seba 2 ľubovolné hmotné body silovo pôsobia je pravidlom 😉

Rovnako mohlo byť pravidlom, že na seba nebudú pôsobiť 😉

Potom by sme pozorovali iné vzťahy 😉

31.08.2022, 15:49
EnaXnaY, to ako na seba pôsobia a či vôbec pôsobia, je dané tým, čím tie dva hmotné body sú a v akom prostredí sú ...
Inak pôsobia atómy argónu a inak atómy uhlíka... iné vlastnosti má železo a iné kyslík... lebo ich atómy majú odlišné štruktúry /čo podmieňuje ich "pravidlá správania sa"/ a preto interagujú s inými atómami odlišne...
none
215

214. J.Tull 31.08.2022, 15:49

EnaXnaY, to ako na seba pôsobia a či vôbec pôsobia, je dané tým, čím tie dva hmotné body sú a v akom prostredí sú ...
Inak pôsobia atómy argónu a inak atómy uhlíka... iné vlastnosti má železo a iné kyslík... lebo ich atómy majú odlišné štruktúry /čo podmieňuje ich "pravidlá správania sa"/ a preto interagujú s inými atómami odlišne...

31.08.2022, 15:50
Hovorím o inom : link 😉
none
222

215. EnaXnaY 31.08.2022, 15:50

Hovorím o inom : https://sk.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%BD_z%C3%A1kon 😉

31.08.2022, 16:05
Lenže link
none
223

222. J.Tull 31.08.2022, 16:05

Lenže https://cs.wikipedia.org/wiki/Gravitace#Obecn%C3%A1_teorie_relativity

31.08.2022, 16:06
"Gravitačný zákon platí globálne, v celom známom vesmíre." 😉

Teda zatiaľ ho Einstein nezrušil 😉
👎: J.Tull
none
230

223. EnaXnaY 31.08.2022, 16:06

"Gravitačný zákon platí globálne, v celom známom vesmíre." 😉

Teda zatiaľ ho Einstein nezrušil 😉

31.08.2022, 17:26
EnaXnaY, "zrušil" Newtonov gravitačný zákon, nie gravitáciu ... ak čas dovolí a budem chcieť napíšem k tomu neskôr viac...
none
231

230. J.Tull 31.08.2022, 17:26

EnaXnaY, "zrušil" Newtonov gravitačný zákon, nie gravitáciu ... ak čas dovolí a budem chcieť napíšem k tomu neskôr viac...

31.08.2022, 17:28
Nezrušil 😉

"Jeho teóriu zovšeobecnil a prepracoval v 20. storočí Albert Einstein vo všeobecnej teórii relativity" 😉
👎: J.Tull
none
235

230. J.Tull 31.08.2022, 17:26

EnaXnaY, "zrušil" Newtonov gravitačný zákon, nie gravitáciu ... ak čas dovolí a budem chcieť napíšem k tomu neskôr viac...

31.08.2022, 17:34
Gravitácia:

1. vzájomné pôsobenie hmotných objektov prostredníctvom gravitačných síl (resp. gravitačných polí), t.j. jedna zo 4 základných interakcií, synonymá: gravitačná interakcia, gravitačná interakcia hmotných objektov 😉
none
168

160. J.Tull 31.08.2022, 10:10

EnaXnaY, a hovorí jej to do uška?
Teleso sa nemôže nijako inak správať, len v rámci toho, čím je.
Guľa sa negúľa, kocka nekopŕca, preto, že existuje zákon gúľania, kopŕcania, ale guľa sa gúľa preto, že je guľou a kocka kopŕca preto, že je kockou; ak by boli inými metali by sa inak...

31.08.2022, 10:36
Zatiaľ mi to z tvojich reakcií vychádza tak, že celý problém spočíva v tvojej predstave, že hľadáš niečo MIMO hmotu, čo by nútilo hmotu nejako konať.
A keďže prírodné zákony naozaj NIE SÚ MIMO hmoty, tak ich "nevidíme" a teda neexistujú.
Ale napríklad "zakrivenosť časopriestoru" si niekto vie predstaviť ako realitu mimo hmoty - a teda takéto riešenie sa mu páči, lebo JE MIMO HMOTY.

Ďakujem pekne.
👎: J.Tull
none
177

168. era 31.08.2022, 10:36

Zatiaľ mi to z tvojich reakcií vychádza tak, že celý problém spočíva v tvojej predstave, že hľadáš niečo MIMO hmotu, čo by nútilo hmotu nejako konať.
A keďže prírodné zákony naozaj NIE SÚ MIMO hmoty, tak ich "nevidíme" a teda neexistujú.
Ale napríklad "zakrivenosť časopriestoru" si niekto vie predstaviť ako realitu mimo hmoty - a teda takéto riešenie sa mu páči, lebo JE MIMO HMOTY.

Ďakujem pekne.

31.08.2022, 10:56
era, až na to, že priestor je hmotný... možno je ňou tmavá hmota, možno sa skladá zo slučiek Planckových rozmerov... alebo čo sa to vlnilo pri detegovaní gravitačných vĺn, predpovedaných teóriou /VTR/, ktorá hovorila aj o zakrivenosti časopriestoru?
none
180

177. J.Tull 31.08.2022, 10:56

era, až na to, že priestor je hmotný... možno je ňou tmavá hmota, možno sa skladá zo slučiek Planckových rozmerov... alebo čo sa to vlnilo pri detegovaní gravitačných vĺn, predpovedaných teóriou /VTR/, ktorá hovorila aj o zakrivenosti časopriestoru?

31.08.2022, 11:24
Takže hmota sama seba sa zakrivila a teraz môže samú seba podrobovať svojmu zakriveniu a spôsobovať to, čo veda popisuje ako prírodné zákony.

Pekne.
👎: J.Tull
none
183

180. era 31.08.2022, 11:24

Takže hmota sama seba sa zakrivila a teraz môže samú seba podrobovať svojmu zakriveniu a spôsobovať to, čo veda popisuje ako prírodné zákony.

Pekne.

31.08.2022, 11:40
era, podľa teba krčah, ktorý naplníme povedzme vodou, sme vlastne naplnili krčahom, pretože voda i krčah sú hmotou
none
186

183. J.Tull 31.08.2022, 11:40

era, podľa teba krčah, ktorý naplníme povedzme vodou, sme vlastne naplnili krčahom, pretože voda i krčah sú hmotou

31.08.2022, 11:54
Takže treba rozlišovať jednu hmotu (nejakú "ideovo-hmotnú"), ktorá tvorí pozadie diania a inú hmotu, (povedzme "zmyslo-hmotnú"), ktorá tvorí náš zmyslový svet a ktorá sa riadi podľa pozadia?
none
189

186. era 31.08.2022, 11:54

Takže treba rozlišovať jednu hmotu (nejakú "ideovo-hmotnú"), ktorá tvorí pozadie diania a inú hmotu, (povedzme "zmyslo-hmotnú"), ktorá tvorí náš zmyslový svet a ktorá sa riadi podľa pozadia?

31.08.2022, 12:06
era, čo sa vlnilo pri detegovaní gravitačných vĺn? V odpovedi na túto otázku sa skrýva odpoveď i na tú Tvoju...
none
193

189. J.Tull 31.08.2022, 12:06

era, čo sa vlnilo pri detegovaní gravitačných vĺn? V odpovedi na túto otázku sa skrýva odpoveď i na tú Tvoju...

31.08.2022, 14:16
Niečo sa tam vlnilo? Čo?
none
195

193. era 31.08.2022, 14:16

Niečo sa tam vlnilo? Čo?

31.08.2022, 14:25
era, odkazy link

link

none
198

195. J.Tull 31.08.2022, 14:25

era, odkazy https://sk.wikipedia.org/wiki/LIGO

www.youtube.com/watch?v=B4XzLDM3Py8

31.08.2022, 14:40
Takže čo sa vlnilo?
none
202

198. era 31.08.2022, 14:40

Takže čo sa vlnilo?

31.08.2022, 14:56
era, priestor
none
212

202. J.Tull 31.08.2022, 14:56

era, priestor

31.08.2022, 15:41
Čiže idea.
👎: J.Tull
none
221

212. era 31.08.2022, 15:41

Čiže idea.

31.08.2022, 15:59
idea by pohla zrkadlami?
none
227

221. J.Tull 31.08.2022, 15:59

idea by pohla zrkadlami?

31.08.2022, 16:50
Prečo by nemohla? Keď nimi môže pohnúť časopriestor.
none
228

227. era 31.08.2022, 16:50

Prečo by nemohla? Keď nimi môže pohnúť časopriestor.

31.08.2022, 16:52
Nehmotné vedomie (JA) pohne rukou 😉

Idea má moc nad hmotou 😉
none
229

228. EnaXnaY 31.08.2022, 16:52

Nehmotné vedomie (JA) pohne rukou 😉

Idea má moc nad hmotou 😉

31.08.2022, 17:04
Ale aj hmota má moc nad ideou 😉

Keď boľavá ruka ovplyvňuje vedomie 😉
consents: era
none
234

227. era 31.08.2022, 16:50

Prečo by nemohla? Keď nimi môže pohnúť časopriestor.

31.08.2022, 17:34
era, pretože časopriestor je hmotný, ale idea nie
none
238

234. J.Tull 31.08.2022, 17:34

era, pretože časopriestor je hmotný, ale idea nie

31.08.2022, 17:59
To nevieme, či časopriestor sám osebe je hmotný. To je iba teória.

V skutočnosti ani čas ani priestor nedokážeme priamo vnímať žiadnym z bežných zmyslov - ani zrakom, ani sluchom, ani hmatom, ani chuťou, ani čuchom. Aj jedno aj druhé vnímame úsudkom, syntézou, porovnávaním viacerých vnemov navzájom.
none
239

238. era 31.08.2022, 17:59

To nevieme, či časopriestor sám osebe je hmotný. To je iba teória.

V skutočnosti ani čas ani priestor nedokážeme priamo vnímať žiadnym z bežných zmyslov - ani zrakom, ani sluchom, ani hmatom, ani chuťou, ani čuchom. Aj jedno aj druhé vnímame úsudkom, syntézou, porovnávaním viacerých vnemov navzájom.

31.08.2022, 18:05
Časopriestor je teoretický konštrukt, ktorý používame, keď chceme definovať KDE a KEDY sa nachádza napr. hmota 😉
👎: J.Tull
none
242

239. EnaXnaY 31.08.2022, 18:05

Časopriestor je teoretický konštrukt, ktorý používame, keď chceme definovať KDE a KEDY sa nachádza napr. hmota 😉

31.08.2022, 18:57
Náš kamarát Tull to zrejme vidí inak
none
243

242. era 31.08.2022, 18:57

Náš kamarát Tull to zrejme vidí inak

31.08.2022, 18:58
Mal by sa prihlásiť na univerzitu tretieho veku, tam ho doučia 😉
none
244

243. EnaXnaY 31.08.2022, 18:58

Mal by sa prihlásiť na univerzitu tretieho veku, tam ho doučia 😉

31.08.2022, 18:59
Teda ak sa nezačne hádať s profesormi 😉

Ale už uznal, že je sprostý, tak snáď na to bude myslieť 😉
none
246

242. era 31.08.2022, 18:57

Náš kamarát Tull to zrejme vidí inak

01.09.2022, 09:28
era, nie Tull to vidí inak. Tull nepíše vlastné tvrdenia, ale tvrdenia "vedy" tak, ako im porozumel predovšetkým z kníh, ktoré má
👍: era
none
248

246. J.Tull 01.09.2022, 09:28

era, nie Tull to vidí inak. Tull nepíše vlastné tvrdenia, ale tvrdenia "vedy" tak, ako im porozumel predovšetkým z kníh, ktoré má

01.09.2022, 09:32
Tull je však sprostý, tak je veľká šanca, že tomu porozumel zle 😉
👍: J.Tull
none
251

248. EnaXnaY 01.09.2022, 09:32

Tull je však sprostý, tak je veľká šanca, že tomu porozumel zle 😉

01.09.2022, 13:40
EnaYnaY, my sprostí to vidíme takto:
Podľa Isaaca Newtona je gravitácia sila:
F1 = F2 = F = G. m1.m2/r.r

... z Newtonových zákonov vyplýva, že neexistuje absolútne kritérium pokoja. ...Neexistencia absolútneho kritéria pre stav pokoja znamená, že nemožno určiť, či sa dve udalosti, ktoré sa stali v rozličnom čase, v priestore udiali na tom istom mieste... Neexistencia absolútneho pokoja teda znamená, že udalosti nemožno priradiť absolútnu polohu v priestore...
Newtona znepokojovala neexistencia absolútneho priestoru, pretože sa nezhodovala s jeho predstavou absolútneho Boha. Veril i v absolútny čas, ktorý je úplne oddelený od priestoru a plynie všade rovnako. Naša bežná skúsenosť nám potvrdzovali, že viera v absolútny čas, „samostatný“, „nezávislý“ priestor, je prejavom zdravého rozumu...
Newton videl vesmír ako obrovský hodinový stroj, natiahnutý Bohom na počiatku časov a riadiaci sa jeho zákonmi. Predstavoval si, že je potrebné aby Boh raz za čas hviezdy málinko popostrčil, aby neskolabovali do seba, ako to vyplývalo z jeho zákonov ... (ktoré ani nezodpovedajú celkom presne pozorovaniam /čo však v jeho dobe neboli možné zistiť vtedajšími menej presnými prístrojmi.... ako aj podľa nich vyplývalo, že gravitácia pôsobí okamžite naprieč vesmírnym vzdialenostiam.... )
Výcuc z Stephen Hawking Ilustrovaná stručná história času
none
252

251. J.Tull 01.09.2022, 13:40

EnaYnaY, my sprostí to vidíme takto:
Podľa Isaaca Newtona je gravitácia sila:
F1 = F2 = F = G. m1.m2/r.r

... z Newtonových zákonov vyplýva, že neexistuje absolútne kritérium pokoja. ...Neexistencia absolútneho kritéria pre stav pokoja znamená, že nemožno určiť, či sa dve udalosti, ktoré sa stali v rozličnom čase, v priestore udiali na tom istom mieste... Neexistencia absolútneho pokoja teda znamená, že udalosti nemožno priradiť absolútnu polohu v priestore...
Newtona znepokojoval...

01.09.2022, 13:41
Podľa Einsteina je gravitácia zakrivenie:
Rab – ½ R gab = Tab
Pred rokom 1915 si ľudia priestor a čas predstavovali ako nemennú arénu, v ktorej sa udalosti odohrávajú, ale ktorá nie je ovplyvňovaná tým, čo sa v nej deje
Teraz sú priestor aj čas dynamické objekty: pohyb telesa alebo pôsobenie sily ovplyvňujú zakrivenie priestoru a času a naopak, štruktúra priestoročasu zasa ovplyvňuje to, ako sa pohybujú telesá a ako pôsobia sily. Priestor a čas nielen ovplyvňujú, ale sú tiež ovplyvňované všetkým, čo sa deje vo vesmíre. Práve tak, ako sa nedá hovoriť o udalostiach vo vesmíre bez pojmov priestoru a času, vo všeobecnej teórii relativity je rovnako nezmyselné hovoriť o priestore a čase mimo hraníc vesmíru
Výcuc z Stephen Hawking Ilustrovaná stručná história času
... gravitáciu musí rovnako ako elektrinu prenášať nejaké pole: musí existovať „gravitačné pole“ podobné „elektrickému poľu“. Snažil sa pochopiť, čo by toto „gravitačné pole“ mohlo tvoriť a akými rovnicami by sa dalo opísať.
A tu prišla výnimočná , priam geniálna myšlienka: gravitačné pole nie je rozšírené v priestore: gravitačným poľom je sám priestor. To je základná myšlienka všeobecnej teórie relativity. ... priestor sa neodlišuje od hmoty, ale je jednou z „materiálnych“ súčastí sveta. Entitou, ktorá sa vlní, krčí, ohýba a zakrivuje....
Slnko zakrivuje priestor okolo seba a Zem sa okolo neho točí nie preto, žeby ju priťahovala nejaká mysteriózna sila, ale preto, že letí priamo v priestore, ktorý sa nakláňa.... Planéty sa točia okolo Slnka a predmety padajú, pretože priestor je zakrivený
Výcuc z Sedem krátkych prednášok o fyzike Carlo Rovelli
none
249

246. J.Tull 01.09.2022, 09:28

era, nie Tull to vidí inak. Tull nepíše vlastné tvrdenia, ale tvrdenia "vedy" tak, ako im porozumel predovšetkým z kníh, ktoré má

01.09.2022, 10:46
Ale koncovým posudzovateľom je Tull. Nie veda samotná. Nedá sa uniknúť osobnej zodpovednosti. Vždy je to konkrétny človek, ktorý niečo tvrdí. Vždy napokon píšeme naše vlastné tvrdenia.

A ak by nie, tak čím by sme boli? Nevedomým nástrojom vonkajších okolností?
none
255

249. era 01.09.2022, 10:46

Ale koncovým posudzovateľom je Tull. Nie veda samotná. Nedá sa uniknúť osobnej zodpovednosti. Vždy je to konkrétny človek, ktorý niečo tvrdí. Vždy napokon píšeme naše vlastné tvrdenia.

A ak by nie, tak čím by sme boli? Nevedomým nástrojom vonkajších okolností?

01.09.2022, 13:50
era, lenže Tullovi tieto otázky moc žily netrhajú. Snaží sa im porozumieť /uvedomuje si, že erudovane im porozumieť nedokáže.../, zaujíma sa o ne, je im naklonený, porovnáva s inými a pod. a to je tak asi celé...
👍: era
none
257

255. J.Tull 01.09.2022, 13:50

era, lenže Tullovi tieto otázky moc žily netrhajú. Snaží sa im porozumieť /uvedomuje si, že erudovane im porozumieť nedokáže.../, zaujíma sa o ne, je im naklonený, porovnáva s inými a pod. a to je tak asi celé...

01.09.2022, 14:00
A preto ho máme radi.
none
247

227. era 31.08.2022, 16:50

Prečo by nemohla? Keď nimi môže pohnúť časopriestor.

01.09.2022, 09:31
era, neživá hmota dokáže pohnúť ideou?
👍: era
none
253

247. J.Tull 01.09.2022, 09:31

era, neživá hmota dokáže pohnúť ideou?

01.09.2022, 13:45
era, čo znamená Tvoj ? ...súhlas?
none
254

253. J.Tull 01.09.2022, 13:45

era, čo znamená Tvoj ? ...súhlas?

01.09.2022, 13:48
Že dokáže. Ak si tresneš hlavu o neživú hmotu zárubne dverí, určite sa v tebe pohnú rôzne idey.
none
256

254. era 01.09.2022, 13:48

Že dokáže. Ak si tresneš hlavu o neživú hmotu zárubne dverí, určite sa v tebe pohnú rôzne idey.

01.09.2022, 13:51
era, nie som neživá hmota
none
258

256. J.Tull 01.09.2022, 13:51

era, nie som neživá hmota

01.09.2022, 14:01
Ešte tak, aby si bol. Samozrejme, že nie si.
none
259

258. era 01.09.2022, 14:01

Ešte tak, aby si bol. Samozrejme, že nie si.

01.09.2022, 14:12
era, potom uveď, ak môžeš, príklad, keď neživá hmota hýbe ideou
👍: J.Tull
none
260

259. J.Tull 01.09.2022, 14:12

era, potom uveď, ak môžeš, príklad, keď neživá hmota hýbe ideou

01.09.2022, 14:14
Veď som napísal: Neživá hmota zárubne pohla ideami v tvojej hlave.
none
261

260. era 01.09.2022, 14:14

Veď som napísal: Neživá hmota zárubne pohla ideami v tvojej hlave.

01.09.2022, 14:16
A to nespomínam, aké krásne idey sa v nás pohnú, keď pozorujeme skalné masívy ožiarené slnkom.
👍: J.Tull
none
276

260. era 01.09.2022, 14:14

Veď som napísal: Neživá hmota zárubne pohla ideami v tvojej hlave.

02.09.2022, 15:40
Ideami v tvojej hlave pohli nervové vzruchy po náraze, nie zárubňa.
👍: era
none
262

259. J.Tull 01.09.2022, 14:12

era, potom uveď, ak môžeš, príklad, keď neživá hmota hýbe ideou

01.09.2022, 14:18
era, moja chyba, zle som sa vyjadril. Zárubňa je síce živá hmota, ale moja hlava nie. Mal som na mysli prípad, keď neživá hmota pohne ideou, ktorá nie je ideou živej bytosti...
none
263

262. J.Tull 01.09.2022, 14:18

era, moja chyba, zle som sa vyjadril. Zárubňa je síce živá hmota, ale moja hlava nie. Mal som na mysli prípad, keď neživá hmota pohne ideou, ktorá nie je ideou živej bytosti...

01.09.2022, 14:27
Presne, tvoja hlava nie je živá hmota, tým sa všetko vysvetľuje 😉
none
264

262. J.Tull 01.09.2022, 14:18

era, moja chyba, zle som sa vyjadril. Zárubňa je síce živá hmota, ale moja hlava nie. Mal som na mysli prípad, keď neživá hmota pohne ideou, ktorá nie je ideou živej bytosti...

01.09.2022, 14:28
Z tvojho popisu aj tak neviem, čo si mal na mysli, ale odpoveď som poskytol v tom zmysle, v akom je tá vec pravdou.
none
266

264. era 01.09.2022, 14:28

Z tvojho popisu aj tak neviem, čo si mal na mysli, ale odpoveď som poskytol v tom zmysle, v akom je tá vec pravdou.

01.09.2022, 15:23
era, mienil som tým priestor. Ak je priestor ideou, potom "tanec" čiernych dier hýbu ideou, ktorá následne /po čase rovnajúcej sa rýchlosti svetla - teda nie okamžite/ hýbe Zemou...
Ak je teda priestor idea a neživé čierne diery dokážu hýbať ideou - priestorom, dokážu aj iné "neživé hmoty" hýbať podobnými ideami?
none
267

266. J.Tull 01.09.2022, 15:23

era, mienil som tým priestor. Ak je priestor ideou, potom "tanec" čiernych dier hýbu ideou, ktorá následne /po čase rovnajúcej sa rýchlosti svetla - teda nie okamžite/ hýbe Zemou...
Ak je teda priestor idea a neživé čierne diery dokážu hýbať ideou - priestorom, dokážu aj iné "neživé hmoty" hýbať podobnými ideami?

01.09.2022, 16:06
To už sú otázky, ktoré by si vyžadovali hlbšie a konkrétne skúmanie a tomu sa ja osobne nemienim venovať.
👍: J.Tull
none
268

267. era 01.09.2022, 16:06

To už sú otázky, ktoré by si vyžadovali hlbšie a konkrétne skúmanie a tomu sa ja osobne nemienim venovať.

01.09.2022, 16:18
era, uvažoval som totiž asi takto - ak reálne existujú "prírodné zákony" /pravidlá určujúce správanie hmoty/ a neživá hmota dokáže hýbať ideami, potom by hypoteticky mohla hýbať aj pravidlami? Boli by to v tom prípade ešte zákony?
none
269

268. J.Tull 01.09.2022, 16:18

era, uvažoval som totiž asi takto - ak reálne existujú "prírodné zákony" /pravidlá určujúce správanie hmoty/ a neživá hmota dokáže hýbať ideami, potom by hypoteticky mohla hýbať aj pravidlami? Boli by to v tom prípade ešte zákony?

01.09.2022, 16:31
Pravidlami môže hýbať len správca reality 😉
👍: J.Tull
none
270

269. EnaXnaY 01.09.2022, 16:31

Pravidlami môže hýbať len správca reality 😉

01.09.2022, 18:05
EnaXnaY, kto je správcom reality "všehomíra" ? Koľko pravidiel platí pre ten istý dej?
none
265

262. J.Tull 01.09.2022, 14:18

era, moja chyba, zle som sa vyjadril. Zárubňa je síce živá hmota, ale moja hlava nie. Mal som na mysli prípad, keď neživá hmota pohne ideou, ktorá nie je ideou živej bytosti...

01.09.2022, 15:07
Ktoráže to idea je taká, ktorá nie je ideou živej bytosti? 😉
none
151

146. J.Tull 31.08.2022, 09:09

EnaXnaY, akože samo sato, keď to zakrivený priestor... alebo po vesmíre poletujú kadejaké zákony a bičom, cukrom nútia hmotu konať podľa ich prikázaní

31.08.2022, 09:40
Naštuduj si, čo je naklonená rovina a aké sily tam pôsobia, ktoré nútia teleso aby sa pohybovalo 😉
👎: J.Tull
none
154

151. EnaXnaY 31.08.2022, 09:40

Naštuduj si, čo je naklonená rovina a aké sily tam pôsobia, ktoré nútia teleso aby sa pohybovalo 😉

31.08.2022, 09:51
EnaXnaY, naštuduj si link

none
156

154. J.Tull 31.08.2022, 09:51

EnaXnaY, naštuduj si https://www.quark.sk/zakriveny-casopriestor/

31.08.2022, 09:53
Už si si naštudoval naklonenú rovinu, keď tu operuješ so zakriveným časopriestorom? 😉
none
158

156. EnaXnaY 31.08.2022, 09:53

Už si si naštudoval naklonenú rovinu, keď tu operuješ so zakriveným časopriestorom? 😉

31.08.2022, 10:04
EnaXnaY, veď už som Ti predsa písal, že Newtonov opis gravitácie ako sily, postačuje na "bežne používané mierky", akou je aj naklonená rovina. Nepresnosť v týchto prípadoch je temer nulová, pričom výpočet oveľa, oveľa jednoduchší, ako pri použití "zakrivenosti časopriestoru"...
Mimochodom, takže podľa Teba je v tomto prípade zákonom gravitačná sila, hoci neplatí všade rovnako?
none
159

158. J.Tull 31.08.2022, 10:04

EnaXnaY, veď už som Ti predsa písal, že Newtonov opis gravitácie ako sily, postačuje na "bežne používané mierky", akou je aj naklonená rovina. Nepresnosť v týchto prípadoch je temer nulová, pričom výpočet oveľa, oveľa jednoduchší, ako pri použití "zakrivenosti časopriestoru"...
Mimochodom, takže podľa Teba je v tomto prípade zákonom gravitačná sila, hoci neplatí všade rovnako?

31.08.2022, 10:07
A čo je zakrivený priestor ak nie naklonená rovina? 😉

Absolútne ignoruješ časť fyziky s názvom mechanika 😉
👎: J.Tull
none
164

159. EnaXnaY 31.08.2022, 10:07

A čo je zakrivený priestor ak nie naklonená rovina? 😉

Absolútne ignoruješ časť fyziky s názvom mechanika 😉

31.08.2022, 10:29
EnaXnaY, nič neignorujem ... neviem koľkokrát Ti to mám zopakovať. Pre naklonenú rovinu platí F = (G . h)/s. Nie je potrebné počítať /pre jednoduchosť dám obrázok/ link link
none
161

158. J.Tull 31.08.2022, 10:04

EnaXnaY, veď už som Ti predsa písal, že Newtonov opis gravitácie ako sily, postačuje na "bežne používané mierky", akou je aj naklonená rovina. Nepresnosť v týchto prípadoch je temer nulová, pričom výpočet oveľa, oveľa jednoduchší, ako pri použití "zakrivenosti časopriestoru"...
Mimochodom, takže podľa Teba je v tomto prípade zákonom gravitačná sila, hoci neplatí všade rovnako?

31.08.2022, 10:11
Gravitačná sila je predsa závislá na vzdialenosti a hmotnostiach 😉
👍: J.Tull
none
140

134. J.Tull 30.08.2022, 19:23

era, nie že niet absolútne žiadneho rozdielu medzi gravitačným zákonom a zakrivenosťou časopriestoru, ale v princípe je rozdiel obrovský

To, že vidieť očami matematiky zakrivenosť časopriestoru je malý miliónkrát potvrdený, v praxi využitý, fakt a nie svojvôľa daného človeka ...

30.08.2022, 19:39
Svojvôľa je nechcieť vidieť očami matematiky gravitačný zákon. Alebo zákon zotrvačnosti, alebo zákon akcie a reakcie a mnohé ďalšie.
👎: J.Tull
none
147

140. era 30.08.2022, 19:39

Svojvôľa je nechcieť vidieť očami matematiky gravitačný zákon. Alebo zákon zotrvačnosti, alebo zákon akcie a reakcie a mnohé ďalšie.

31.08.2022, 09:21
era, svojvôľa je nechcieť vidieť očami matematiky zakrivenosť časopriestoru, nechcieť vidieť, že gravitačným poľom je sám priestor, nechcieť vidieť praktické využitie výpočtov využívajúcich tento poznatok napríklad pre vyslanie vesmírnych sond do vesmíru, nechcieť vidieť detegovanie gravitačných vĺn...
Potom i pri ostatných „nutnostiach“, nechcieť vidieť, že sú určené hmotou a nie zákonmi...
none
148

147. J.Tull 31.08.2022, 09:21

era, svojvôľa je nechcieť vidieť očami matematiky zakrivenosť časopriestoru, nechcieť vidieť, že gravitačným poľom je sám priestor, nechcieť vidieť praktické využitie výpočtov využívajúcich tento poznatok napríklad pre vyslanie vesmírnych sond do vesmíru, nechcieť vidieť detegovanie gravitačných vĺn...
Potom i pri ostatných „nutnostiach“, nechcieť vidieť, že sú určené hmotou a nie zákonmi...

31.08.2022, 09:27
Proste mi to vychádza tak, že si proti prírodným zákonom predpojatý.
👎: J.Tull
none
152

148. era 31.08.2022, 09:27

Proste mi to vychádza tak, že si proti prírodným zákonom predpojatý.

31.08.2022, 09:44
era, zle Ti to vychádza. Keď neverím v existenciu lietajúceho monštra, znamená to, že som voči nemu predpojatý?
Mimochodom bežne používam názov "prírodné zákony" na označenie "pravidelností", "nutností".... vedeckých opisov zákonitostí prírodných javov, dejov...
none
166

152. J.Tull 31.08.2022, 09:44

era, zle Ti to vychádza. Keď neverím v existenciu lietajúceho monštra, znamená to, že som voči nemu predpojatý?
Mimochodom bežne používam názov "prírodné zákony" na označenie "pravidelností", "nutností".... vedeckých opisov zákonitostí prírodných javov, dejov...

31.08.2022, 10:33
Lietajúce monštrum sa nevyučuje na hodinách fyziky ani nemá presne stanovené matemetické vyjadrenia, ktoré sa - v patričnom rozsahu - bežne používajú v realite vedeckých výpočtov. To je ten rozdiel.

Ak niečo dokážeme vedecky opísať, tak to nie je žiadna fantasmagória, ale realita.
👍: J.Tull
none
169

166. era 31.08.2022, 10:33

Lietajúce monštrum sa nevyučuje na hodinách fyziky ani nemá presne stanovené matemetické vyjadrenia, ktoré sa - v patričnom rozsahu - bežne používajú v realite vedeckých výpočtov. To je ten rozdiel.

Ak niečo dokážeme vedecky opísať, tak to nie je žiadna fantasmagória, ale realita.

31.08.2022, 10:37
era, veď predsa takou realitou je skrivenie časopriestoru, ktoré je príčinou gravitácie. Takou realitou je, že gravitačné poľom je sám priestor
none
171

169. J.Tull 31.08.2022, 10:37

era, veď predsa takou realitou je skrivenie časopriestoru, ktoré je príčinou gravitácie. Takou realitou je, že gravitačné poľom je sám priestor

31.08.2022, 10:38
Skrivenie časopriestoru len spôsobí že na teleso bude pôsobiť sila a tá ho uvedie do pohybu 😉
👍: J.Tull
none
45

31. J.Tull 30.08.2022, 13:32

era, pýtaš sa ma na niečo, čo podľa mňa neexistuje O tom, že prírodné zákony neexistujú, že sú to len naše opisy pozorovaných javov /interakcií.../, ktoré sú určené tým, čím hmota je, akou je... som už písal. A morálne zákony si určuje človek na základe svojho "srdca a rozumu". Mnohé z nich sú nutnosťou pre život, koexistenciu človeka s človekom... "fungovaniu spoločnosti"...

30.08.2022, 13:44
prírodné zákony neexistujú

prírodné zákony = vzťahy v prírode a fyzike, ktoré existujú bez nášho vedomia. Náš opis pre existenciu týchto vzťahov je nepotrebný.


👍: J.Tull
👎: Lemmy
85

45. TvojOponent 30.08.2022, 13:44

prírodné zákony neexistujú

prírodné zákony = vzťahy v prírode a fyzike, ktoré existujú bez nášho vedomia. Náš opis pre existenciu týchto vzťahov je nepotrebný.


30.08.2022, 14:57
Je potrebný, inak by vedci v CERN-e neprišli na nič nové.
consents: era
none
38

29. era 30.08.2022, 13:08

A ako by asi vyzeral podľa teba zákon, ktorý nie je chápaný v obraznom zmysle?

30.08.2022, 13:38
Ktorý dobrý zákon narába s obrazotvornosťou?
35

18. era 30.08.2022, 12:53

"v poslušnosti voči zákonu lásky človeka k človeku"

To vôbec nie je zlé. To je dokonca super. Presne tak - zákon lásky človeka k človeku.

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

30.08.2022, 13:36
Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

Ano. V tom okamihu ateisti majú ťažkosti.
👎: J.Tull
40

35. TvojOponent 30.08.2022, 13:36

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

Ano. V tom okamihu ateisti majú ťažkosti.

30.08.2022, 13:39
Nemajú, tak ako človek vymyslel koleso, vymyslel aj zákon lásky 😉
none
47

40. EnaXnaY 30.08.2022, 13:39

Nemajú, tak ako človek vymyslel koleso, vymyslel aj zákon lásky 😉

30.08.2022, 13:45
EnaXnaY, lásku človek nevymyslel - má ju vo svojej prirodzenosti. A jej nutnosť spoznal svojim rozumom...
none
49

47. J.Tull 30.08.2022, 13:45

EnaXnaY, lásku človek nevymyslel - má ju vo svojej prirodzenosti. A jej nutnosť spoznal svojim rozumom...

30.08.2022, 13:47
Čítaj, čo píšem, vymyslel ZÁKON LÁSKY 😉
none
53

49. EnaXnaY 30.08.2022, 13:47

Čítaj, čo píšem, vymyslel ZÁKON LÁSKY 😉

30.08.2022, 13:50
EnaXnaY, ani nutnosť /zákon/ lásky nevymyslel, len ju spoznal...
none
54

53. J.Tull 30.08.2022, 13:50

EnaXnaY, ani nutnosť /zákon/ lásky nevymyslel, len ju spoznal...

30.08.2022, 13:51
Zákon lásky hovorí: Milovať budeš... a túto definíciu vymyslel človek 😉
none
59

54. EnaXnaY 30.08.2022, 13:51

Zákon lásky hovorí: Milovať budeš... a túto definíciu vymyslel človek 😉

30.08.2022, 13:56
EnaXnaY, definície vymýšľa človek, ale ich nutnosť je nezávislá od toho, či a ako definuje.
Nepokradneš! je tiež nutnosť, ale predsa nie preto, že to niekto zadefinoval...
none
60

59. J.Tull 30.08.2022, 13:56

EnaXnaY, definície vymýšľa človek, ale ich nutnosť je nezávislá od toho, či a ako definuje.
Nepokradneš! je tiež nutnosť, ale predsa nie preto, že to niekto zadefinoval...

30.08.2022, 13:57
Definície sú na to, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Bližšie upresnenie významu slova.
none
61

59. J.Tull 30.08.2022, 13:56

EnaXnaY, definície vymýšľa človek, ale ich nutnosť je nezávislá od toho, či a ako definuje.
Nepokradneš! je tiež nutnosť, ale predsa nie preto, že to niekto zadefinoval...

30.08.2022, 13:57
Nie je to nutnosť, je to príkaz vychádzajúci z konkrétnej entity 😉
none
62

61. EnaXnaY 30.08.2022, 13:57

Nie je to nutnosť, je to príkaz vychádzajúci z konkrétnej entity 😉

30.08.2022, 14:00
EnaXnaY, neviem si predstaviť, keby každý kradol, ako by svet asi vyzeral...
none
64

62. J.Tull 30.08.2022, 14:00

EnaXnaY, neviem si predstaviť, keby každý kradol, ako by svet asi vyzeral...

30.08.2022, 14:02
To nie je podstatné že si to nevieš predstaviť 😉

Neznamená to, že by taký svet nemohol existovať 😉
none
66

64. EnaXnaY 30.08.2022, 14:02

To nie je podstatné že si to nevieš predstaviť 😉

Neznamená to, že by taký svet nemohol existovať 😉

30.08.2022, 14:08
A navyše, to že je niečo definované zákonom, neznamená že to nemôžeš porušiť 😉
none
67

66. EnaXnaY 30.08.2022, 14:08

A navyše, to že je niečo definované zákonom, neznamená že to nemôžeš porušiť 😉

30.08.2022, 14:16
To by Jánošík nemohol byť národným hrdinom 😉
none
68

67. EnaXnaY 30.08.2022, 14:16

To by Jánošík nemohol byť národným hrdinom 😉

30.08.2022, 14:21
Národným hrdinom je jeho Múdrosť!!!
69

64. EnaXnaY 30.08.2022, 14:02

To nie je podstatné že si to nevieš predstaviť 😉

Neznamená to, že by taký svet nemohol existovať 😉

30.08.2022, 14:36
EnaXnaY, taký svet by neexistoval. Bol by rozkradnutý
none
70

69. J.Tull 30.08.2022, 14:36

EnaXnaY, taký svet by neexistoval. Bol by rozkradnutý

30.08.2022, 14:37
A všetci by boli spokojní, lebo každý by si nakradol.
none
72

70. Lemmy 30.08.2022, 14:37

A všetci by boli spokojní, lebo každý by si nakradol.

30.08.2022, 14:39
Ľudia najprv prišli na to, že kradnúť je zlé, až neskôr si to dali aj do zákonov.
👍: J.Tull
none
71

69. J.Tull 30.08.2022, 14:36

EnaXnaY, taký svet by neexistoval. Bol by rozkradnutý

30.08.2022, 14:39
Existoval, zlodeji by mali 😉

Viď SR 😉
none
77

71. EnaXnaY 30.08.2022, 14:39

Existoval, zlodeji by mali 😉

Viď SR 😉

30.08.2022, 14:46
EnaXnaY, ak by kradol každý, nemal by nikto nič
none
78

77. J.Tull 30.08.2022, 14:46

EnaXnaY, ak by kradol každý, nemal by nikto nič

30.08.2022, 14:47
Nie, kradli by si všetci od všetkých navzájom, nastal by trvalý kolobeh majetku 😉
none
83

78. EnaXnaY 30.08.2022, 14:47

Nie, kradli by si všetci od všetkých navzájom, nastal by trvalý kolobeh majetku 😉

30.08.2022, 14:56
Ideálny kapitalizmus. Zatiaľ sa točia len peniaze v kolobehu, a sem tam sa stratia na nejakom osobnom účte.
none
84

78. EnaXnaY 30.08.2022, 14:47

Nie, kradli by si všetci od všetkých navzájom, nastal by trvalý kolobeh majetku 😉

30.08.2022, 14:57
EnaXnaY, keby každý kradol, kto by potom vyrábal veci na kradnutie? Ako by sa dalo vôbec čosi vyrábať
none
87

84. J.Tull 30.08.2022, 14:57

EnaXnaY, keby každý kradol, kto by potom vyrábal veci na kradnutie? Ako by sa dalo vôbec čosi vyrábať

30.08.2022, 14:59
Jednoducho, najprv to vyrobíš a potom to ukradneš 😉
none
89

87. EnaXnaY 30.08.2022, 14:59

Jednoducho, najprv to vyrobíš a potom to ukradneš 😉

30.08.2022, 15:04
Takto jednoducho sa to dá 😉

* 1. Každý mal prácu.
* 2. Hoci mal každý prácu, nikto nič nerobil.
* 3. Hoci nikto nič nerobil, plán sa plnil nad 100 %.
* 4. Hoci sa plán plnil nad 100 %, nikde ničoho nebolo.
* 5. Hoci nikde ničoho nebolo, predsa mal každý všetko.
* 6. Hoci mal každý všetko, predsa všetci kradli.
* 7. Hoci všetci kradli, nikdy to nikde nechýbalo. 😉

Socializmus to dokázal 😉
👍: J.Tull
none
92

87. EnaXnaY 30.08.2022, 14:59

Jednoducho, najprv to vyrobíš a potom to ukradneš 😉

30.08.2022, 15:07
EnaXnaY, a z čoho? Keď sa všetko kradne a výroba predsa nie je individuálna záležitosť...
none
94

92. J.Tull 30.08.2022, 15:07

EnaXnaY, a z čoho? Keď sa všetko kradne a výroba predsa nie je individuálna záležitosť...

30.08.2022, 15:08
Ty to furt posúvaš niekde inde, začal s s tým že každý, teraz už všetko 😉
none
63

61. EnaXnaY 30.08.2022, 13:57

Nie je to nutnosť, je to príkaz vychádzajúci z konkrétnej entity 😉

30.08.2022, 14:01
To, že je niečo zákon hovorí len o tom, že ten kto zadefinoval zákon chce aby si zohľadnil jeho vôľu 😉
none
52

47. J.Tull 30.08.2022, 13:45

EnaXnaY, lásku človek nevymyslel - má ju vo svojej prirodzenosti. A jej nutnosť spoznal svojim rozumom...

30.08.2022, 13:50
najviac vojen v dejinách zapríčinili ateisti...
👎: J.Tull
73

35. TvojOponent 30.08.2022, 13:36

Problém nastáva len keď sa človek začne zamýšľať, ako také niečo, ako zákon lásky človeka k človeku, sa mohlo vôbec zjaviť a stať realitou.

Ano. V tom okamihu ateisti majú ťažkosti.

30.08.2022, 14:41
Nie, nemajú vôbec ťažkosti. To mi môžeš veriť.
👍: J.Tull
none
37

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 13:38
Poznám ťa jasne!
none
39

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 13:39
Pýtaš sa na boha, lebo sám nevieš. Keby si vedel, dal by si svoju definíciu.
none
55

39. Lemmy 30.08.2022, 13:39

Pýtaš sa na boha, lebo sám nevieš. Keby si vedel, dal by si svoju definíciu.

30.08.2022, 13:52
Iba blázon vedie vojnu proti niečomu, čo nevie definovať.

58

55. TvojOponent 30.08.2022, 13:52

Iba blázon vedie vojnu proti niečomu, čo nevie definovať.

30.08.2022, 13:56
Jasné, kresťania boli blázni, keď bojovali proti moslimom.
none
46

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 13:45
Rusi nepoznajú dobre Ukrajincov, a predsa proti nim bojujú.
none
48

4. TvojOponent 30.08.2022, 10:42

Ak chceš bojovať proti čomukoľvek, musíš jasne poznať nepriateľa. Ak chceš bojovať proti náboženstvám, musíš vedieť čo je náboženstvo.

Náboženstvo je cieľavedomé úsilie žiť v súlade s božou vôľou.

Ak chceš bojovať proti tejto snahe, musíš vedieť , čo je Boh.

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 13:46
Kedysi kresťania nepoznali dobre moslimov, ale to nebránilo im proti moslimom bojovať.
none
88

48. Lemmy 30.08.2022, 13:46

Kedysi kresťania nepoznali dobre moslimov, ale to nebránilo im proti moslimom bojovať.

30.08.2022, 15:02
Moslim aj Ukrajinec je ľahko definovateľný. Dal si zlý príklad

Lemmy, čo je Boh?
99

88. TvojOponent 30.08.2022, 15:02

Moslim aj Ukrajinec je ľahko definovateľný. Dal si zlý príklad

Lemmy, čo je Boh?

30.08.2022, 15:19
Definuj moslima a Ukrajinca.
none
15

2. Lemmy 30.08.2022, 06:27

V Russellových očiach nie je náboženstvo nijako potrebné pre vedenie slušného života. Vo svojej neznášanlivosti je dokonca škodlivé, lebo udržuje veriacich v stave podrobenosti a stále im vnucuje pocity viny. Až dosiaľ sa musel každý historický pokrok náboženstvám priam vyvzdorovať, a preto si ako prekážka slobodného života zaslúžia zánik. Boj proti náboženstvám treba viesť výchovou, lebo vzdelanie určuje životný postoj budúcich generácií.

https://www.humanisti.sk/2022/08/29/uvod-preklada...

30.08.2022, 12:49
Lol, náboženstvo nie je potrebné, iba bez neho neexistuje žiadna civilizácia.

O niečo sa pokúšali jakobíni vo Francúzsku a boľševici v Sovietskom zväze, ale ďaleko to bez náboženstva nedotiahli.
none
41

15. omega 30.08.2022, 12:49

Lol, náboženstvo nie je potrebné, iba bez neho neexistuje žiadna civilizácia.

O niečo sa pokúšali jakobíni vo Francúzsku a boľševici v Sovietskom zväze, ale ďaleko to bez náboženstva nedotiahli.

30.08.2022, 13:42
Nepotrebujem náboženstvo a som spokojný.
none
44

41. Lemmy 30.08.2022, 13:42

Nepotrebujem náboženstvo a som spokojný.

30.08.2022, 13:44
Náboženstvo potrebuje v podstate len slabý jedinec, pre ktorého je barličkou 😉
consents: Lemmy
👍: Lemmy
none
50

44. EnaXnaY 30.08.2022, 13:44

Náboženstvo potrebuje v podstate len slabý jedinec, pre ktorého je barličkou 😉

30.08.2022, 13:47
napríklad Lemmy by si bez barličky nevedel predstaviť iný zmysel života. Na koho by nadával? 😀
👍: Patrick
51

50. TvojOponent 30.08.2022, 13:47

napríklad Lemmy by si bez barličky nevedel predstaviť iný zmysel života. Na koho by nadával? 😀

30.08.2022, 13:49
Ty si zas nevieš predstaviť život bez Lemmyho 😉
none
93

51. EnaXnaY 30.08.2022, 13:49

Ty si zas nevieš predstaviť život bez Lemmyho 😉

30.08.2022, 15:08
Ja som Lenmmyho oponent. Som ako jeho tieň. Ja som následok, on príčina....
95

93. TvojOponent 30.08.2022, 15:08

Ja som Lenmmyho oponent. Som ako jeho tieň. Ja som následok, on príčina....

30.08.2022, 15:09
Keď nemáš zmysluplnejšie veci na práci... 😉
none
98

50. TvojOponent 30.08.2022, 13:47

napríklad Lemmy by si bez barličky nevedel predstaviť iný zmysel života. Na koho by nadával? 😀

30.08.2022, 15:19
Ty si poriadna barla.
none
3

1. omega 30.08.2022, 00:07

Kresťanský ideál nebol odskúšaný a zhodnotený ako nedostatočný. Bol zhodnotený ako ťažký a zostal neodskúšaný. (G.K. Chesterton)

30.08.2022, 06:37
Aký je kresťanský ideál? Pomenuj ho.
consents: era
👍: J.Tull
none
16

3. Lemmy 30.08.2022, 06:37

Aký je kresťanský ideál? Pomenuj ho.

30.08.2022, 12:51
Nasledovať Krista. 🙂
👍: Patrick
none
17

16. omega 30.08.2022, 12:51

Nasledovať Krista. 🙂

30.08.2022, 12:52
Choďťe, dajte sa ukrižovať 😉
👍: J.Tull
none
19

17. EnaXnaY 30.08.2022, 12:52

Choďťe, dajte sa ukrižovať 😉

30.08.2022, 12:56
To robíme s každou novou úlohou, ktorú nám život postaví do cesty - ideme krížovou cestou danej úlohy až kým s ňou niečo staré z nás, pribité na kríž danej úlohy, neumrie a my vstaneme z tohoto mŕtveho s riešením, s poznaním a môžeme ísť ďalej, k novému ukrižovaniu na novej životnej úlohe.
none
23

19. era 30.08.2022, 12:56

To robíme s každou novou úlohou, ktorú nám život postaví do cesty - ideme krížovou cestou danej úlohy až kým s ňou niečo staré z nás, pribité na kríž danej úlohy, neumrie a my vstaneme z tohoto mŕtveho s riešením, s poznaním a môžeme ísť ďalej, k novému ukrižovaniu na novej životnej úlohe.

30.08.2022, 12:59
Netrep a daj si natĺcť klince do rúk 😉
👍: tomas12345
none
96

23. EnaXnaY 30.08.2022, 12:59

Netrep a daj si natĺcť klince do rúk 😉

30.08.2022, 15:12
To si nedá, lebo nie je kresťan. Prekrúti si bibliu tak aby sa nemusel dať ukrižovať. Iba tento kresťan je skutočne kresťanom

link
none
20

17. EnaXnaY 30.08.2022, 12:52

Choďťe, dajte sa ukrižovať 😉

30.08.2022, 12:57
A ešte všetci v Jeruzaleme na Golgote, nie?
none
22

20. omega 30.08.2022, 12:57

A ešte všetci v Jeruzaleme na Golgote, nie?

30.08.2022, 12:58
Keď nasledovať, tak do detailov 😉
👍: J.Tull
none
34

16. omega 30.08.2022, 12:51

Nasledovať Krista. 🙂

30.08.2022, 13:36
omega, v čom ho nasledovať? Mám svoju predstavu neveriaceho psa.... ale som zvedavý na tú Tvoju
none
43

16. omega 30.08.2022, 12:51

Nasledovať Krista. 🙂

30.08.2022, 13:44
Napríklad, keď Ježiš povedal svojej vlastnej mamičke, že: žena?

Aj ty svojej materi hovoríš žena? Tak ju oslovuješ?
none
56

43. Lemmy 30.08.2022, 13:44

Napríklad, keď Ježiš povedal svojej vlastnej mamičke, že: žena?

Aj ty svojej materi hovoríš žena? Tak ju oslovuješ?

30.08.2022, 13:53
hlavne že Ty propaguješ ideológiu, kde deti svojej mamičke hovoria tata...
57

56. TvojOponent 30.08.2022, 13:53

hlavne že Ty propaguješ ideológiu, kde deti svojej mamičke hovoria tata...

30.08.2022, 13:55
To si namýšľa žena TvojOponentka?
none
65

56. TvojOponent 30.08.2022, 13:53

hlavne že Ty propaguješ ideológiu, kde deti svojej mamičke hovoria tata...

30.08.2022, 14:08
Bojuješ proti nepriateľovi, ktorého nepoznáš.

Keď dve ženy vychovávajú dieťa, tak obe sú mamy, dieťa vychovávajú dve mamy, žiaden tata medzi nimi nie je.
none
91

65. Lemmy 30.08.2022, 14:08

Bojuješ proti nepriateľovi, ktorého nepoznáš.

Keď dve ženy vychovávajú dieťa, tak obe sú mamy, dieťa vychovávajú dve mamy, žiaden tata medzi nimi nie je.

30.08.2022, 15:06
Tak potom prečo usilujú o zavedenie formulárov, kde sa nahradia pojmy otec a matka slovami rodič1 a rodič2?
97

91. TvojOponent 30.08.2022, 15:06

Tak potom prečo usilujú o zavedenie formulárov, kde sa nahradia pojmy otec a matka slovami rodič1 a rodič2?

30.08.2022, 15:18
Aký si hlúpy, veď rodič1 (matka) a rodič2 (matka) alebo rodič1 (otec) a rodič2 (otec).

Inak, nemám istotu, že o to ide homosexuálom.
none
203

97. Lemmy 30.08.2022, 15:18

Aký si hlúpy, veď rodič1 (matka) a rodič2 (matka) alebo rodič1 (otec) a rodič2 (otec).

Inak, nemám istotu, že o to ide homosexuálom.

31.08.2022, 14:58
Ty si už počul o prípade, kedy by si dve ženy splodili genetického potomka vzájomným masírovaním vlastných pohlavných orgánov?

Vybárajú sa aj ďaľšie otázky. Prečo by dieťa nemohlo mať napríklad päť matiek?

Vysvetli to prosím mne hlúpemu....
241

203. TvojOponent 31.08.2022, 14:58

Ty si už počul o prípade, kedy by si dve ženy splodili genetického potomka vzájomným masírovaním vlastných pohlavných orgánov?

Vybárajú sa aj ďaľšie otázky. Prečo by dieťa nemohlo mať napríklad päť matiek?

Vysvetli to prosím mne hlúpemu....

31.08.2022, 18:52
Jedna žena získa spermie z banky.
none
245

241. Lemmy 31.08.2022, 18:52

Jedna žena získa spermie z banky.

31.08.2022, 20:41
tak potom to dieťa bude mať genetické vlastnosti akejsi bankovej inštitúcie?

Tvoje tvrdenie je v príkrom rozpore s evolúciou.

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...
250

245. TvojOponent 31.08.2022, 20:41

tak potom to dieťa bude mať genetické vlastnosti akejsi bankovej inštitúcie?

Tvoje tvrdenie je v príkrom rozpore s evolúciou.

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...

01.09.2022, 11:10
Bude mať genetické vlastnosti anonymného darcu.
none
271

250. Lemmy 01.09.2022, 11:10

Bude mať genetické vlastnosti anonymného darcu.

02.09.2022, 14:40
Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...


Muž a žena, ktorých genetický materiál nesie dieťa, sa volajú rodičia. Rodičia sú žena = matka a muž = otec.

Neodpovedal si stále na otázku, prečo by podľa humanistov nemohlo mať dieťa 5 matiek.
272

271. TvojOponent 02.09.2022, 14:40

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...


Muž a žena, ktorých genetický materiál nesie dieťa, sa volajú rodičia. Rodičia sú žena = matka a muž = otec.

Neodpovedal si stále na otázku, prečo by podľa humanistov nemohlo mať dieťa 5 matiek.

02.09.2022, 14:50
Prečo by ti mal na to odpovedať, keď sa pýtaš jak *****.
consents: Lemmy
👍: Lemmy
273

271. TvojOponent 02.09.2022, 14:40

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...


Muž a žena, ktorých genetický materiál nesie dieťa, sa volajú rodičia. Rodičia sú žena = matka a muž = otec.

Neodpovedal si stále na otázku, prečo by podľa humanistov nemohlo mať dieťa 5 matiek.

02.09.2022, 14:53
Tu je niečo pre teba. Môžeš nad tým onanovať a rozmyšlať o zhýralosti ľudstva.
link
277

273. Romankooooo 02.09.2022, 14:53

Tu je niečo pre teba. Môžeš nad tým onanovať a rozmyšlať o zhýralosti ľudstva.
https://www.topky.sk/cl/100314/2373271/Hviezdny-futbalista-sokuje--Jeho-NOVA-MILENKA-sa-narodila-ako-muz-

02.09.2022, 21:26
Na odkazy neklikám
282

277. TvojOponent 02.09.2022, 21:26

Na odkazy neklikám

03.09.2022, 00:27
Tak sa nedozvieš a ostaneš hlúpy do smrti. Ale ty veríš, že hlúpy budeš aj po smrti.
none
283

282. Lemmy 03.09.2022, 00:27

Tak sa nedozvieš a ostaneš hlúpy do smrti. Ale ty veríš, že hlúpy budeš aj po smrti.

03.09.2022, 00:28
A vy tam v sekte humanistov nemáte homošov ?
none
285

283. Milaníčko 03.09.2022, 00:28

A vy tam v sekte humanistov nemáte homošov ?

03.09.2022, 00:31
Nepoznám tvojich sexuálnych partnerov.
none
286

285. Lemmy 03.09.2022, 00:31

Nepoznám tvojich sexuálnych partnerov.

03.09.2022, 00:32
A chcel by si ?
none
274

271. TvojOponent 02.09.2022, 14:40

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...


Muž a žena, ktorých genetický materiál nesie dieťa, sa volajú rodičia. Rodičia sú žena = matka a muž = otec.

Neodpovedal si stále na otázku, prečo by podľa humanistov nemohlo mať dieťa 5 matiek.

02.09.2022, 15:29
Neviem o tom, žeby humanisti riešili tvoje hlúpe otázky.
none
278

274. Lemmy 02.09.2022, 15:29

Neviem o tom, žeby humanisti riešili tvoje hlúpe otázky.

02.09.2022, 21:30
Moja otázka nie je hlúpa Je to logická otázka. Nevieš na ňu odpovedať?
280

278. TvojOponent 02.09.2022, 21:30

Moja otázka nie je hlúpa Je to logická otázka. Nevieš na ňu odpovedať?

03.09.2022, 00:24
Veď sa opýtaj naslovovzatých odborníkov katolíkov, ktorí sú homosexuáli.
none
281

280. Lemmy 03.09.2022, 00:24

Veď sa opýtaj naslovovzatých odborníkov katolíkov, ktorí sú homosexuáli.

03.09.2022, 00:27
A vy tam v sekte humanistov nemáte homošov ?
none
279

274. Lemmy 02.09.2022, 15:29

Neviem o tom, žeby humanisti riešili tvoje hlúpe otázky.

02.09.2022, 21:32
A čo riešia LGBTI a ameriku ?
none
284

274. Lemmy 02.09.2022, 15:29

Neviem o tom, žeby humanisti riešili tvoje hlúpe otázky.

03.09.2022, 00:30
A vy tam v sekte humanistov nemáte homošov ?
none
287

284. Milaníčko 03.09.2022, 00:30

A vy tam v sekte humanistov nemáte homošov ?

03.09.2022, 00:33
Ešte raz napíšeš, že sekta, dám ťa do ignore, ty zákerný buzerant.
none
288

287. Lemmy 03.09.2022, 00:33

Ešte raz napíšeš, že sekta, dám ťa do ignore, ty zákerný buzerant.

03.09.2022, 00:34
***** sektársky !!!!!!!!!!!!!
none
275

271. TvojOponent 02.09.2022, 14:40

Neodpovedal si na otázku, že prečo by dieťa nemohlo mať 5 matiek...


Muž a žena, ktorých genetický materiál nesie dieťa, sa volajú rodičia. Rodičia sú žena = matka a muž = otec.

Neodpovedal si stále na otázku, prečo by podľa humanistov nemohlo mať dieťa 5 matiek.

02.09.2022, 15:38
Pokrytec, a ty si ešte nedefinoval moslima a Ukrajinca.
none
289

275. Lemmy 02.09.2022, 15:38

Pokrytec, a ty si ešte nedefinoval moslima a Ukrajinca.

03.09.2022, 00:36
Tvoj ***** je Ukrajinec ty sektár po***aný !!!!!!!!!!
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 836 387 B generated in : 0.496 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 013 637 x unique displays : 2 567 560 x ip address : 100.28.2.72

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist