for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

(U)kotvenie sa v prítomnom oKamihu

entries
2
shows
546
uniques
170
theme was created 13.4.2022 21:51 by rebelVrana
1
13.04.2022, 21:51

Vzorec (ne)prejaveného bytostného "nie ja"


1. Som tu a teraz!
2. Čo bolo, bolo, už (ne)bude!

3. Ukotvenie sa v prítomnom oKamihu

○ Vedomie
§ Keď nikto a nič, tak nikto a nič, viem, že nikto a nič
§ Keď nie ja, tak nie ja, viem, že nie ja
§ Keď nie Som, tak nie Som, viem, že nie Som
§ Keď Som, tak Som, viem, že Som
§ Keď sedím, tak sedím, viem, že sedím
§ Keď stojím, tak stojím, viem, že stojím
§ Keď ležím, tak ležím, viem, že ležím
§ Keď chodím, tak chodím, viem, že chodím
§ Keď bežím, tak bežím, viem, že bežím
§ Keď jazdím, tak jazdím, viem, že jazdím
§ Keď plávam, tak plávam, viem, že plávam
§ Keď lietam, tak lietam, viem, že lietam
§ Keď Som vo vedomí, tak Som vo vedomí, viem, že Som vo vedomí
§ Keď Som si vedomý, tak Som si vedomý, viem, že Som si vedomý
§ Keď Som (seba)uvedomený, tak Som (seba)uvedomený, viem, že Som (seba)uvedomený
§ Keď (ne)zaujato pozorujem, tak (ne)zaujato pozorujem, viem, že (ne)zaujato pozorujem
§ Keď dýcham, tak dýcham, viem, že dýcham

○ Myseľ
§ Keď myslím, tak myslím, viem, že myslím, (ne)myslieť!
§ Keď Som v mysli, tak Som v mysli, viem, že Som v mysli
§ Keď (roz)mýšľam, tak (roz)mýšľam, viem, že (roz)mýšľam
§ Keď (roz)jímam, tak (roz)jímam, viem, že (roz)jímam
§ Keď (pre)mýšľam, tak (pre)mýšľam, viem, že (pre)mýšľam
§ Keď (z)važujem, tak (z)važujem, viem, že (z)važujem
§ Keď (u)važujem, tak (u)važujem, viem, že (u)važujem
§ Keď snívam, tak snivam, viem, že snívam, nesniť!
§ Keď fantazírujem, tak fantazírujem, viem, že fantazírujem, (ne)fantazírovať!
§ Keď predstavujem, tak predstavujem, viem, že predstavujem, (ne)predstavovať!
§ Keď vizualizujem, tak vizualizujem, viem, že vizualizujem
§ Keď manifestujem, tak manifestujem, viem, že manifestujem

○ Percepcia
§ Keď vnímam, tak vnímam, viem, že vnímam
§ Keď počúvam, tak počúvam, viem, že počúvam
§ Keď pozerám, tak pozerám, viem, že pozerám
§ Keď voniam, tak voniam, viem, že voniam
§ Keď ochutnávam, tak ochutnávam, viem, že ochutnávam
§ Keď cítim, pociťujem, (pre)ciťujem, (pre)živam, tak citim..., viem, že citim...

○ Konanie
§ Keď konám, tak konám, viem, že konám
§ Keď činím, tak činím, viem, že činím
§ Keď jednám, tak jednám, viem, že jednám
§ Keď pracujem, tak pracujem, viem, že pracujem
§ Keď robím relax, tak robím relax, viem, že robím relax
§ Keď odpočívam, tak odpočívam, viem, že odpočívam
§ Keď sa riadne správam, tak sa riadne správam, viem, že sa riadne správam
§ Keď sa riadne chovám, tak sa riadne chovám, viem, že sa riadne chovám
§ Keď riadne reagujem, tak riadne reagujem, viem, že riadne reagujem
§ Keď sa ma to týka a dotýka, tak sa ma to týka a dotýka, vem, že sa ma to týka a dotýka
§ Keď sa ma to (ne)týka a (ne)dotýka, tak sa ma to (ne)týka a (ne)dotýka, vem, že sa ma to (ne)týka a (ne)dotýka
§ Keď vykonávam bežnú potrebu, tak vykonávam bežnú potrebu, viem, že vykonávam bežnú potrebu
§ Keď vykonávam bežnú činnosť, tak vykonávam bežnú činnosť, viem, že vykonávam bežnú činnosť

4. Mudrosti a vedomosti
○ Keď čítam, tak čítam, viem, že čítam
○ Keď píšem, tak píšem, viem, že píšem
○ Keď študujem kurzy z Itechnologii, tak študujem kurzy z ITechnologii, viem, že študujem kurzy z ITechnologii
○ Keď študujem (video)prednášky, tak študujem (video)prednášky, viem, že študujem (video)prednášky
○ Keď študujem prírodné vedy, tak študujem prírodné vedy, viem, že študujem prírodné vedy
○ Keď študujem cudzie jazyky, tak študujem cudzie jazyky, viem, že študujem cudzie jazyky
○ Keď robím telo pohybom, tak robím telo pohybom, viem, že robím telo pohybom

5. Mentálny trening
○ Keď robím od odautomatiku, tak robím odautomatiku, viem, že robím odautomatiku
○ Keď robím metódu striahania, tak robím metódu strihania, viem, že robím metódu strihania
○ Keď si pripravujem reč, tak si pripravujem reč, viem, že si pripravujem reč

Vzorec (pre)javeného bytostného "ja"• Keď sa ti niečo neľúbi
○ Môžeš sa postaviť na hlavu
○ Môžeš si vystúpiť
○ Môžeš si dať tri kolečká okolo...
○ Môžeš sa sťažovať na lampáreň

• Za všetko môže...
○ Držím hubu!
○ Bohoušové hlášky
○ Jdu lehnit
○ Jdu drichmat
○ Skáču rybičku do postele

• Postupy a formy logického myslenia
○ Keď robím dedukciu a analýzu, tak robím dedukciu a analýzu, viem, že robím dedukciu a analýzu
○ Keď robím generalizáciu (zovšeobecňujem), tak robím generalizáciu , viem, že robím generalizáciu
○ Keď robím indukciu a syntézu, tak robím indukciu a syntézu, viem, že robím indukciu a syntézu
○ Keď robím komparáciu (porovnávam), tak robím komparáciu, viem, že robím komparáciu
○ Keď konkretizujem (uvádzam príklad), tak konkretizujem, viem, že konkretizujem
○ Keď triedim (klasifikujem, kategórizujem), tak triedim, viem, že triedim
○ Keď robím analógiu (obdobu, podobnosť), tak robím analógiu, viem, že robím analógiu
○ Keď robím exemplifikáciu (objasňujem), tak robím exemplifikáciu, viem, že robím exemplifikáciu
○ Keď interpretujem (robím závery), tak interpretujem, viem, že interpretujem
○ Keď argumentujem (presviedčam prijímateľa), tak argumentujem, viem, že argumentujem

• Jazyk
○ Keď rozprávam, tak, rozprávam, viem, že rozprávam
○ Keď rečním, tak rečním, viem, že rečním
○ Keď hovorím tak hovorím, viem, že hovorím
○ Keď vediem monológ, tak vediem monológ, viem, že vediem monológ
○ Keď vediem diskusiu, tak vediem diskusiu, viem, že vediem diskusiu
○ Keď vediem (poly)lóg, tak vediem (poly)lóg, viem, že vediem (poly)lóg
2

1. rebelVrana 13.04.2022, 21:51

Vzorec (ne)prejaveného bytostného "nie ja" 1. Som tu a teraz! 2. Čo bolo, bolo, už (ne)bude! 3. Ukotvenie sa v prítomnom oKamihu ○ Vedomie § Keď nikto a nič, tak nikto a nič, viem, že nikto a nič § Keď nie ja, tak nie ja, viem, že nie ja § Keď nie Som, tak nie Som, viem, že nie Som § Keď Som, tak Som, viem, že Som § Keď sedím, tak sedím, viem, že sedím § Keď stojím, tak stojím, viem, že stojím § Keď ležím, tak ležím, viem, že ležím § Keď chodím, tak chodím, viem,...

13.04.2022, 21:52
(ne)dávaj to tu toto tu ta to ty tu nato ?
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 68 816 B generated in : 0.258 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 479 914 x unique displays : 2 527 561 x ip address : 3.236.223.106

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,46 € (22 clicks), for today 0,06 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated