for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  atheism  /  theme

Som humanista

entries
55
shows
4 288
uniques
336
theme was created 16.2.2022 09:41 by Lemmy
1
16.02.2022, 09:41
Kto je humanista?

link
none
2

1. Lemmy 16.02.2022, 09:41

Kto je humanista? https://www.humanisti.sk/2022/02/16/kto-je-humanista/

16.02.2022, 10:15
Najjednoduchšie - vyznavač humanizmu.

Humanizmus má veľa významov, ja čítam napr.
-kultúrny smer 14-16 storočia, usilújúci o obnovu antickej vzdelanosti
alebo
-hnutie pre oslobodenie pracujúcich od sociálneho útlaku a nerovností
alebo iba
-ľudskosť...
none
3

2. Nadja 16.02.2022, 10:15

Najjednoduchšie - vyznavač humanizmu.

Humanizmus má veľa významov, ja čítam napr.
-kultúrny smer 14-16 storočia, usilújúci o obnovu antickej vzdelanosti
alebo
-hnutie pre oslobodenie pracujúcich od sociálneho útlaku a nerovností
alebo iba
-ľudskosť...

16.02.2022, 10:48
Definoval som humanizmus.

Stručná definícia humanizmu podľa medzinárodnej organizácie Humanists International znie:

„Humanizmus je demokratický a etický svetonázor, ktorého vyznaním je zásada, že ľudské bytosti majú právo a zodpovednosť utvárať si svoj vlastný život a dávať mu zmysel, usiluje sa o formovanie humánnejšej spoločnosti na základe etiky budovanej na ľudských a iných prirodzených hodnotách, v duchu rozumu a slobody skúmania, prostredníctvom ľudských schopností. Tento svetonázor nie je teistický a neprijíma pohľad, ktorý vidí v skutočnosti nadprirodzenosť.“
none
4

2. Nadja 16.02.2022, 10:15

Najjednoduchšie - vyznavač humanizmu.

Humanizmus má veľa významov, ja čítam napr.
-kultúrny smer 14-16 storočia, usilújúci o obnovu antickej vzdelanosti
alebo
-hnutie pre oslobodenie pracujúcich od sociálneho útlaku a nerovností
alebo iba
-ľudskosť...

16.02.2022, 10:50
Humanizmus sa vyvíja. V roku 2000 mal takýto trend:

link
none
5

4. Lemmy 16.02.2022, 10:50

Humanizmus sa vyvíja. V roku 2000 mal takýto trend:

https://www.humanisti.sk/2021/02/13/humanisticky-manifest-2000/

16.02.2022, 10:53
Lemmy, nemám rada odkazy, ved to sem skopíruj, a nie traktáty na pol dňa čítania, ok? 🙂
none
7

5. Nadja 16.02.2022, 10:53

Lemmy, nemám rada odkazy, ved to sem skopíruj, a nie traktáty na pol dňa čítania, ok? 🙂

16.02.2022, 11:37
Vyššie máš uvedené, čo je humanizmus, len to ignoruješ. Odkaz slúži len k tomu, čo hovorím, že humanizmus sa vyvíja, zdokonaľuje.
none
8

7. Lemmy 16.02.2022, 11:37

Vyššie máš uvedené, čo je humanizmus, len to ignoruješ. Odkaz slúži len k tomu, čo hovorím, že humanizmus sa vyvíja, zdokonaľuje.

16.02.2022, 11:39
Neignorujem to... a o čom chceš teda vlastne diskutovať?
none
10

8. Nadja 16.02.2022, 11:39

Neignorujem to... a o čom chceš teda vlastne diskutovať?

16.02.2022, 11:40
O humanizme dneška.
none
12

10. Lemmy 16.02.2022, 11:40

O humanizme dneška.

16.02.2022, 11:58
Aký je, podľa teba, rozdiel medzi humanizmom a sekulárnym humanizmom?
none
16

12. Nadja 16.02.2022, 11:58

Aký je, podľa teba, rozdiel medzi humanizmom a sekulárnym humanizmom?

16.02.2022, 14:06
Upresňujúci rozdiel. Pre mňa však formálny.

Slobodomurári sa tiež hlásia k všeľudským humanistickým hodnotám, ale ponechávajú na členoch, či chcú alebo nepotrebujú veriť v nejakého boha.
none
17

16. Lemmy 16.02.2022, 14:06

Upresňujúci rozdiel. Pre mňa však formálny.

Slobodomurári sa tiež hlásia k všeľudským humanistickým hodnotám, ale ponechávajú na členoch, či chcú alebo nepotrebujú veriť v nejakého boha.

16.02.2022, 14:08
Sekulárny humanista zdôrazňuje aj svoju ateistickú stránku. Ale sekulárny môže byť aj racionalista, etik, voľnomyšlienkar ale sekularista, ktorý neverí v teizmus (môže mať nejaké pohnútky inklinujúce k deizmu).
none
18

12. Nadja 16.02.2022, 11:58

Aký je, podľa teba, rozdiel medzi humanizmom a sekulárnym humanizmom?

16.02.2022, 14:15
Je to dané vývojom. V 14. storočí si nikto nemohol len tak povedať, že neverí v boha. Čakali by ho tortúry, odsúdenie. Aj tak vtedy aj vyzeral humanizmus. Boli to nesmelé kroky. Po osvietenstve, asi najvýznamnejšom míľniku vývoja humanizmu ľudia sa stávali odvážnejšími.

Tak ako kedysi bol predkom človeka australopitek, neskôr homo erectus, tak dnes je homo sapiens. A taká (podobná) cesta vývoja je aj v humanizme.
none
19

18. Lemmy 16.02.2022, 14:15

Je to dané vývojom. V 14. storočí si nikto nemohol len tak povedať, že neverí v boha. Čakali by ho tortúry, odsúdenie. Aj tak vtedy aj vyzeral humanizmus. Boli to nesmelé kroky. Po osvietenstve, asi najvýznamnejšom míľniku vývoja humanizmu ľudia sa stávali odvážnejšími.

Tak ako kedysi bol predkom človeka australopitek, neskôr homo erectus, tak dnes je homo sapiens. A taká (podobná) cesta vývoja je aj v humanizme.

16.02.2022, 14:20
Ešte začiatkom 20. storočia sa k humanizmu hlásili aj deisti. Dnes je situácia taká, že už sú základné delenia: kresťan a humanista.

Ja ešte zdôrazním, že som aj brajťan.
none
25

19. Lemmy 16.02.2022, 14:20

Ešte začiatkom 20. storočia sa k humanizmu hlásili aj deisti. Dnes je situácia taká, že už sú základné delenia: kresťan a humanista.

Ja ešte zdôrazním, že som aj brajťan.

16.02.2022, 15:51
No pápež František má zjavne iný názor:

link
none
26

25. Nadja 16.02.2022, 15:51

No pápež František má zjavne iný názor:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-11/papez-biblicky-a-klasicky-humanizmus-treba-mudro-otvorit-inym.html

16.02.2022, 15:52
Až tak sa nevyjadril, ako sa píše v odkaze. Prečítaj (nájdi si) originálne jeho slová, aj v akom kontexte to povedal.

Inak, a čo má byť, že nejaký katolík má čudný názor na humanizmus?
none
27

26. Lemmy 16.02.2022, 15:52

Až tak sa nevyjadril, ako sa píše v odkaze. Prečítaj (nájdi si) originálne jeho slová, aj v akom kontexte to povedal.

Inak, a čo má byť, že nejaký katolík má čudný názor na humanizmus?

16.02.2022, 15:53
Katolík si bráni svoj svetonázor, z neho je živený. Myslíš, že kto mu zabezpečuje stravu, nocľah, pohodlie?
none
28

27. Lemmy 16.02.2022, 15:53

Katolík si bráni svoj svetonázor, z neho je živený. Myslíš, že kto mu zabezpečuje stravu, nocľah, pohodlie?

16.02.2022, 15:56
Ja som myslela, že každý si bráni svoj názor... ty nie?
none
29

28. Nadja 16.02.2022, 15:56

Ja som myslela, že každý si bráni svoj názor... ty nie?

16.02.2022, 16:02
Ja si bránim svoj názor, ty nie? Hlúpo sa pýtaš. Reagoval som predsa na to, čo ty tvrdíš o pápežových slovách.
none
30

25. Nadja 16.02.2022, 15:51

No pápež František má zjavne iný názor:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-11/papez-biblicky-a-klasicky-humanizmus-treba-mudro-otvorit-inym.html

16.02.2022, 16:03
Iní, oveľa lepší názor majú signatári manifestu.

Citujem:

Humanizmus je etický, vedecký a filozofický svetonázor, ktorý zmenil svet. Jeho korene nachádzame u filozofov a básnikov starého Grécka a Ríma, v konfuciánskej Číne a v hnutí Carvaka v klasickej Indii. Humanistickí umelci, spisovatelia, vedci a myslitelia modelujú modernú éru vývoja sveta už dlhšie ako pol tisícročia. Humanizmus a modernizmus zneli často ako synonymá: to preto, lebo humanistické myšlienky a hodnoty vyjadrujú stále obnovovanú dôveru v silu ľudí vyriešiť svoje problémy a dosahovať nové horizonty. Moderný humanizmus vznikol v období renesancie, keď viedol k položeniu základov modernej vedy. V priebehu osvietenstva splodil nové myšlienky sociálnej spravodlivosti a inšpiroval demokratické revolúcie našich čias. Humanizmus pomáhal vytvárať nové etické názory zdôrazňovaním hodnoty slobody a šťastia, ako aj ceny všeobecných ľudských práv. Podpisovatelia (signatári) tohto manifestu veria, že humanizmus ponúka ľudstvu pri riešení problémov dvadsiateho prvého storočia a nového tisícročia neoceniteľné služby.

A zoznam je príliš dlhý. Podpísali nasledujúce významné osobnosti:

Paul Kurtz, Richard Dawkins, Edward Osborne Wilson, Arthur Charles Clarke, Richard Leakey, Paul D. Boyer, Harold Kroto, Taslima Nasrinová, Ferid Murad, Jill Tarterová, Francis Crick a ďalších viac ako sto osobností z celého sveta; medzi nimi je 9 nositeľov Nobelových cien.
none
31

30. Lemmy 16.02.2022, 16:03

Iní, oveľa lepší názor majú signatári manifestu.

Citujem:

Humanizmus je etický, vedecký a filozofický svetonázor, ktorý zmenil svet. Jeho korene nachádzame u filozofov a básnikov starého Grécka a Ríma, v konfuciánskej Číne a v hnutí Carvaka v klasickej Indii. Humanistickí umelci, spisovatelia, vedci a myslitelia modelujú modernú éru vývoja sveta už dlhšie ako pol tisícročia. Humanizmus a modernizmus zneli často ako synonymá: to preto, lebo humanistické myšlienky a hodnoty vyjadrujú...

16.02.2022, 16:04
Oprava: Iní ľudia... oni majú lepší názor na humanizmus.
none
32

31. Lemmy 16.02.2022, 16:04

Oprava: Iní ľudia... oni majú lepší názor na humanizmus.

16.02.2022, 16:07
Kto alebo čo rozhoduje o lepšej definícii?

Náš jazykovedný ústav píše:

humanizmus -mu m.

1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka

link
none
33

32. Nadja 16.02.2022, 16:07

Kto alebo čo rozhoduje o lepšej definícii?

Náš jazykovedný ústav píše:

humanizmus -mu m.

1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=humanizmus

16.02.2022, 16:09
Veď si prečítaj, čo som uviedol v 30. Ty nečítaš vôbec, čo píšem. Taká diskusia nestojí za nič.

Opakujem:

Jeho korene nachádzame u filozofov a básnikov starého Grécka a Ríma, v konfuciánskej Číne a v hnutí Carvaka v klasickej Indii. Humanistickí umelci, spisovatelia, vedci a myslitelia modelujú modernú éru vývoja sveta už dlhšie ako pol tisícročia. Humanizmus a modernizmus zneli často ako synonymá: to preto, lebo humanistické myšlienky a hodnoty vyjadrujú stále obnovovanú dôveru v silu ľudí vyriešiť svoje problémy a dosahovať nové horizonty. Moderný humanizmus vznikol v období renesancie, keď viedol k položeniu základov modernej vedy. V priebehu osvietenstva splodil nové myšlienky sociálnej spravodlivosti a inšpiroval demokratické revolúcie našich čias.
none
34

32. Nadja 16.02.2022, 16:07

Kto alebo čo rozhoduje o lepšej definícii?

Náš jazykovedný ústav píše:

humanizmus -mu m.

1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=humanizmus

16.02.2022, 16:21
Uznávam čistý humanizmus, bez rituálov, aké majú napríklad slobodomurári. Oni dokonca pripúšťajú aj boha. Ja som v tomto smere filozofický materialista. Nie konzumista, však!

Jazykovedný ústav je poplatný politike štátu, kde klérus má veľmi silný tlak. Keď niečo uvádzajú, tak to robia, aby to nedráždilo kresťanov. Rovnako sa takto k humanistom správa štát pri sčítaní ľudu, alebo prezidentka, keď si pozýva len kresťanov (židov z trucu).
none
36

34. Lemmy 16.02.2022, 16:21

Uznávam čistý humanizmus, bez rituálov, aké majú napríklad slobodomurári. Oni dokonca pripúšťajú aj boha. Ja som v tomto smere filozofický materialista. Nie konzumista, však!

Jazykovedný ústav je poplatný politike štátu, kde klérus má veľmi silný tlak. Keď niečo uvádzajú, tak to robia, aby to nedráždilo kresťanov. Rovnako sa takto k humanistom správa štát pri sčítaní ľudu, alebo prezidentka, keď si pozýva len kresťanov (židov z trucu).

16.02.2022, 16:25
Jazykovedný ústav a jeho faux pas: islam ako mohamedánske náboženstvo.

To je vážna urážka kresťansky ladeného štátneho pohlavného orgánu.
none
37

36. Lemmy 16.02.2022, 16:25

Jazykovedný ústav a jeho faux pas: islam ako mohamedánske náboženstvo.

To je vážna urážka kresťansky ladeného štátneho pohlavného orgánu.

16.02.2022, 16:26
Páčilo by sa kresťanom, keby jazykoveci písali, že kresťanstvo je ježišovské náboženstvo?
none
38

37. Lemmy 16.02.2022, 16:26

Páčilo by sa kresťanom, keby jazykoveci písali, že kresťanstvo je ježišovské náboženstvo?

16.02.2022, 16:27
Humanisti našťastie nemajú zakladateľa, vodcu, takže jazykovedci o humanistoch nenapíšu somarinu, že ide o dajme tomu konfuciánsky humanizmus.
none
39

38. Lemmy 16.02.2022, 16:27

Humanisti našťastie nemajú zakladateľa, vodcu, takže jazykovedci o humanistoch nenapíšu somarinu, že ide o dajme tomu konfuciánsky humanizmus.

16.02.2022, 16:32
Humanisti sa už striasli stredovekých humanistov. Boli to humanisti, ktorí sa síce odkláňali od kresťanskej ideológie, ale museli sa aspoň naoko tváriť, že kresťanstvo je OK, keď išli do kostola v nedeľu.
none
35

32. Nadja 16.02.2022, 16:07

Kto alebo čo rozhoduje o lepšej definícii?

Náš jazykovedný ústav píše:

humanizmus -mu m.

1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=humanizmus

16.02.2022, 16:23
Jazykovedný ústav stojí za ****o. Ateizmus definuje ako neverectvo. Je poplatný kresťanskej ideológii.

Ateista nie je neverec, pretože on predsa rovnako ako iní ľudia mnohým veciam len verí. Nedá sa totiž mať vo všetkom určitú istotu. Napríklad mnohí ateisti veria vo veľký tresk ako vznik vesmíru.

Jazykovedci sa mi môžu strčiť do hajzlu!!!
none
6

1. Lemmy 16.02.2022, 09:41

Kto je humanista? https://www.humanisti.sk/2022/02/16/kto-je-humanista/

16.02.2022, 11:32
Humanizmus človeku štastie neprinesie, ved kolko je humanistov na svete ? Okolo 1% ? A to prečo ich je tak málo, len dokazuje že humanizmus nie je pre človeka výhodný..

Humanizmus ťa nespasí.
none
9

6. tomas12345 16.02.2022, 11:32

Humanizmus človeku štastie neprinesie, ved kolko je humanistov na svete ? Okolo 1% ? A to prečo ich je tak málo, len dokazuje že humanizmus nie je pre človeka výhodný..

Humanizmus ťa nespasí.

16.02.2022, 11:39
Na svete sú milióny šťastných humanistov. Pritom na počte nezáleží. Len slabí ľudia sa hlásia k takému svetonázoru, ktorý vo svete prevláda.
consents: era
none
11

9. Lemmy 16.02.2022, 11:39

Na svete sú milióny šťastných humanistov. Pritom na počte nezáleží. Len slabí ľudia sa hlásia k takému svetonázoru, ktorý vo svete prevláda.

16.02.2022, 11:45
V živote ide to vyberať si to čo ti prinesie najviac osohu... čo pozitívne ti humanizmus prinesie ?
none
13

11. tomas12345 16.02.2022, 11:45

V živote ide to vyberať si to čo ti prinesie najviac osohu... čo pozitívne ti humanizmus prinesie ?

16.02.2022, 12:30
Aký osoh máš na mysli?
none
15

13. era 16.02.2022, 12:30

Aký osoh máš na mysli?

16.02.2022, 13:53
Tak, ideálne je, ak máš taký svetonázor, s ktorým si stotožnený. Veľa kresťanov sa nestotožňuje s kresťanstvom, najmä v krčme, keď mlátia ženu a podobne.
none
20

15. Lemmy 16.02.2022, 13:53

Tak, ideálne je, ak máš taký svetonázor, s ktorým si stotožnený. Veľa kresťanov sa nestotožňuje s kresťanstvom, najmä v krčme, keď mlátia ženu a podobne.

16.02.2022, 14:56
Jedna vec je mať myšlienky, predstavy a teórie, druhá vec je dokázať podľa nich konať.
none
14

11. tomas12345 16.02.2022, 11:45

V živote ide to vyberať si to čo ti prinesie najviac osohu... čo pozitívne ti humanizmus prinesie ?

16.02.2022, 13:52
Pokoj, mier, šťastie, pohodu.
consents: era
none
21

14. Lemmy 16.02.2022, 13:52

Pokoj, mier, šťastie, pohodu.

16.02.2022, 14:57
Vidíš, akí sme my ľudia rôzni. Mne prinieslo pokoj niečo úplne iné, než tebe.
none
22

21. era 16.02.2022, 14:57

Vidíš, akí sme my ľudia rôzni. Mne prinieslo pokoj niečo úplne iné, než tebe.

16.02.2022, 15:23
Veď preto sú rôzne svetonázory.
consents: era
none
40

6. tomas12345 16.02.2022, 11:32

Humanizmus človeku štastie neprinesie, ved kolko je humanistov na svete ? Okolo 1% ? A to prečo ich je tak málo, len dokazuje že humanizmus nie je pre človeka výhodný..

Humanizmus ťa nespasí.

16.02.2022, 20:07
Mne spása nechýba. Nepotrebujem to.
none
41

40. Lemmy 16.02.2022, 20:07

Mne spása nechýba. Nepotrebujem to.

16.02.2022, 20:15
Spása a pokora sú základné veci humánnych ľudí, ale ty o tom **** vieš !!!!!!!!!!
none
42

41. Milaníčko 16.02.2022, 20:15

Spása a pokora sú základné veci humánnych ľudí, ale ty o tom **** vieš !!!!!!!!!!

16.02.2022, 20:20
Spása je náboženský blud. Ľudská slabosť.
none
43

42. Lemmy 16.02.2022, 20:20

Spása je náboženský blud. Ľudská slabosť.

16.02.2022, 20:22
A pokora je čo, keď sa ti nepostaví čviro ?
none
45

40. Lemmy 16.02.2022, 20:07

Mne spása nechýba. Nepotrebujem to.

17.02.2022, 11:24
Nechceš byť spasený ? Nechcel by si žiť v nebi ?
none
46

45. tomas12345 17.02.2022, 11:24

Nechceš byť spasený ? Nechcel by si žiť v nebi ?

17.02.2022, 12:19
Áno, nemám takú potrebu. A myslím si, že nebo nie je.
none
47

46. Lemmy 17.02.2022, 12:19

Áno, nemám takú potrebu. A myslím si, že nebo nie je.

17.02.2022, 12:51
A Peklo je? Už tu na zemi?
48

47. peter67 17.02.2022, 12:51

A Peklo je? Už tu na zemi?

17.02.2022, 13:08
Peklo je, keď nemáš ani na varené koleno?
consents: peter67
none
50

48. era 17.02.2022, 13:08

Peklo je, keď nemáš ani na varené koleno?

17.02.2022, 13:27
Veru je!!!
Si predstav, že také isté ak nie väčšie ako napríklad homeles a nemá na krabičkové a smäd ho ukrutný kvári. Jasne to má napísané v tvári, že tú bolesť ťažko strávi.
23

1. Lemmy 16.02.2022, 09:41

Kto je humanista? https://www.humanisti.sk/2022/02/16/kto-je-humanista/

16.02.2022, 15:26
A veď nezúfaj.... možno sa to dá liečiť.
24

23. Romankooooo 16.02.2022, 15:26

A veď nezúfaj.... možno sa to dá liečiť.

16.02.2022, 15:34
To je liek.
none
44

1. Lemmy 16.02.2022, 09:41

Kto je humanista? https://www.humanisti.sk/2022/02/16/kto-je-humanista/

17.02.2022, 01:18
Humanista milujúci viac mačky ako ľudí. LOL.
none
49

44. omega 17.02.2022, 01:18

Humanista milujúci viac mačky ako ľudí. LOL.

17.02.2022, 13:27
To nie je pravda. Ale ty si riadny cynik, keď nemáš rád mačky. Takých ako si ty, len nakopať.
none
51

49. Lemmy 17.02.2022, 13:27

To nie je pravda. Ale ty si riadny cynik, keď nemáš rád mačky. Takých ako si ty, len nakopať.

17.02.2022, 13:28
Kopať? Nakopať? Sa tešíš na jarné práce v záhradke?
52

51. peter67 17.02.2022, 13:28

Kopať? Nakopať? Sa tešíš na jarné práce v záhradke?

17.02.2022, 16:16
Už nemám záhradu. (Spokojný?)
none
53

52. Lemmy 17.02.2022, 16:16

Už nemám záhradu. (Spokojný?)

17.02.2022, 19:11
Záhradu nemáš, ale tešiť sa môžeš.
54

53. peter67 17.02.2022, 19:11

Záhradu nemáš, ale tešiť sa môžeš.

17.02.2022, 19:14
Tak dobre, teším sa. Len neviem, z čoho.
none
55

54. Lemmy 17.02.2022, 19:14

Tak dobre, teším sa. Len neviem, z čoho.

17.02.2022, 19:15
Nie z čoho, ale na čo.
Na jarné práce v záhradke.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 197 776 B generated in : 0.275 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 666 969 x unique displays : 2 618 795 x ip address : 3.238.116.201

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 4,67 € (13 clicks), for today 0,20 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist