for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Samoštúdium

entries
19
shows
5 613
uniques
656
theme was created 16.1.2021 12:43 by Dušan
1
16.01.2021, 12:43
Ahoj
Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT.

Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu.

A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dobrom, tak potom po zlom. A tím zlom je memorovanie. Toto memorovanie sa mi osvečilo v Batch príkazoch. Hneď ako som si ich vštiepil do hlavy, Som vedel (na)programovať všetky naštudované programy.

A preto s fyzikou bude dobre, keď to urobím aj s ňou. Čiže ak nie na prví raz, tak mechanicky a to memorovaním. Keď sa tak zamyslím, (ne)mám v hlave žiadne príklady, či slovné úlohy, teda (ne)mám sa o čo oprieť.

Tak ako Laci Strike na svojich video prednáškach (ne)ustále mele za sebou "trénovať, trénovať, trénovať!" Tak milí čitatelia tohto príspevku, želám a prajem vám veľa radostných chvíl v rozvíjaní svojej inteligencie a veľa trpezlivosti.

S pozdravom Dušan.

link

none
2

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

16.01.2021, 13:49
Ja sa mordujem s html znakmi, pridávam do textu kurzívu, tučné písmo, rôzne webové odkazy a ďalšie značky.
consents: Dušan
none
3

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

17.01.2021, 12:58
Ahoj
Tak hlásim sa opať so zmenou konkrétného vzdelávania a to s jeho (na)časovaním. Doteraz Som robil týždňové predmety a musím to pomeniť. Narušiteľom bola fyzika a celkovo mi (ne)sedela jej výučba. Preto Som zmenil dobu študovania predmetov a to následovne:

IT - kurzy - po troch dňoch

(e)Knihy - jedná celá kniha

(audio)Knihy - jedna celá (audio)Kniha

Matematika, fyzika a chémia po jednom dni

Jazyk - dva dni

Zatiaľ to (ne)mám otestované a (naj)vačší (od)fajč má jazyk. Ten Som robil len jeden krát a vôbec Som sa (ne)dostal k prvej lekcii. Dnes mám naplánovaný práve tento jazyk, ale radšej ho preskočím a idem na C#.

Ono je to ako s RAM a ROM pamäťou, kde jedna je prepisovateľná a tá druhá fixná, pevná. Keď sme chodili do školy, tam človek (ne)mal možnosť si meniť spôsoby a časy študovania predmetov, boli fixné a basta fidli. Jelikož tu Som učiteľom a zároveň žiakom, si štúdium robím po svojom, čo má aj (ne)výhodu, že keď už musím na silu, či naháňam čas, tak ho prejdem narýchlo ako fyziku, či HTML, alebo v podobe jazyka ho po tichu (od)fajčím. (Ne)mám ako keby nad sebou "Kata, Kazateľa, Veľkého Sudcu".

Želám vám a prajem veľa voľného času na seba a veľa trpezlivosti s rozvíjaním svojej inteligencie.

S pozdravom Dušan.

link

none
4

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

26.01.2021, 18:34
Ahoj

Pamätám sa, že keď Som začínal S programovaním, tak to bol príkazový riadok Batch. A ak Som chcel pochopiť kódom, musel Som si ich demonštrovať na príkladoch. Lepšie sa mi potom zapamätávali. Vedel Som vytvoriť akýkoľvek program danej úrovne.

Teraz študujem C# .NET a vidím ako to robím zle. Materíálu je snáď na osem Matejových semestrov, čiže cca. na štyri roky. Vôbec Som doteraz (ne)chápal ako Som mohol byť tak lipnutý na čase, a chcel mať jednotlivé lekcie, čo najskorej za sebov.
Som na šiestej lekcie prvého kurzu a môžem povedať, že viem, že nič (ne)viem. Programovanie mi vôbec nejde! Ako pribúdajú nové a nové lekcie a nové a nové úlohy, Som frustrovanejší. Budem to musieť robiť tak ako prvý krát s príkazovým riadkom.

Tam Som si dal tú námahu a naštudoval Som si to a porobil Som si pár príkladov úspešne. Takže taký bojový výkrik do budúcej prítomnosti, alebo heslo dňa bude znieť "Dušan, buď vytrvalý a trpezlivý, nikam (ne)ponáhlaj! Demonštruj na príkladoch!"

Želám a prajem vám veľa zdaru v rozvíjaní inteligencie a veľa voľného času na seba! S pozdravom Dušan.

link

none
5

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

03.02.2021, 18:28
Ahoj
Tak sa opäť hlásim o IT technológie. Mal Som rozbehnuté kurzy s Balíka Office, s HTML CSS, s C# .NET a naplánovaný systémový administrátor.

Nuž ale ako vidím problém mi robia tie HTML CSS a C# .NET. (ne)jako mi tie kódy a hlavne voľba príkazov s premennými nejdú do hlavy. Skúšal Som si tie príkazy, metódy.... zmemorovať, ale (ne)jako si (ne)viem k nim cestu a pochopenie nájsť.

Rozhodol Som sa, že sa budem venovať ľahším veciam a konkrétne jednomu kurzu. Rozhodol Som sa pre celý Balík Office, potom sa uvidí. O programovacích jazykoch budem zatiaľ len premýšľať ako na ne. A vrhnem sa na ne, ak áno, až na samý koniec IT kurzu.

(Ne)mám sa kam ponáhľať, čas (ne)tlačí, škola (ne)tlačí, práca (ne)tlačí. Celú túto výuku kurzov beriem ako koníček a vyplnenie voľného času.

Želám a prajem vám veľa zdravíčka a veľa voľného času na seba.

S pozdravom Dušan.

link

none
6

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

06.02.2021, 12:59
Ahoj

Tak Som sa opäť vrátil k programovacieho jazyku a to C# .NET. Je to predsa jazyk a naňho treba ísť ozaj ako na jazyk. Kdežto v cudzom jazyku si memorujeme slovíčka, cvičíme gramatiku a výslovnosť, tak aj v C# to bude podobné.

Bez tíchto príkazov, nieje možné a (ne)má zmysel pokračovať ďalej. Ak (ne)poznáš príkazy, metódy, kódy..., je kurz potom zbytočný. Povedal Som si, že si dám za tú námahu tých do 50. kódov a ich využitie vštepiť do hlavy.

Aj keď sa mi (ne)chce, idem do toho. Heslom však znie "(ne)pretažovať sa, (ne)ponáhľať a byť vytrvalý". Nech pokojne kurz trvá aj mesiac! Vyštudoval Som strednú školu a môžem povedať, že Som ňou preletel ako to vznášajúce pierko na oblohe. Počas tohto štúdia Som sa doma vôbec (ne)učil a (ne)robil domáce úlohy. Toto všetko Som robil v škole počas prestávok.

Jelikož Som na (samo)štúdiu, pravidlá si tu určujem sám. Nesmie ma tlačiť čas, kapacita a intenzita kurzov a prednášok. Stále Som na začiatku.
Sokrates "Viem, že nič (ne)viem".

Želám a prajem vám veľa voľného času na seba a zdravého rozvíjania inteligencie. S pozdravom
Dušan

link

none
7

6. Dušan 06.02.2021, 12:59

Ahoj

Tak Som sa opäť vrátil k programovacieho jazyku a to C# .NET. Je to predsa jazyk a naňho treba ísť ozaj ako na jazyk. Kdežto v cudzom jazyku si memorujeme slovíčka, cvičíme gramatiku a výslovnosť, tak aj v C# to bude podobné.

Bez tíchto príkazov, nieje možné a (ne)má zmysel pokračovať ďalej. Ak (ne)poznáš príkazy, metódy, kódy..., je kurz potom zbytočný. Povedal Som si, že si dám za tú námahu tých do 50. kódov a ich využitie vštepiť do hlavy.

Aj keď sa mi (ne)chce, idem...

06.02.2021, 13:01
A tie kódy sú dobré aj pri tvorbe webovej stránky v jazyku HTML?
none
8

7. Lemmy 06.02.2021, 13:01

A tie kódy sú dobré aj pri tvorbe webovej stránky v jazyku HTML?

06.02.2021, 16:23
Neviem, toto čo študujem je C#. NET. Na HTML kódy je iný jazykový kurz.
none
9

8. Dušan 06.02.2021, 16:23

Neviem, toto čo študujem je C#. NET. Na HTML kódy je iný jazykový kurz.

07.02.2021, 05:38
A ako v praxi využiješ to C#?
none
10

9. Lemmy 07.02.2021, 05:38

A ako v praxi využiješ to C#?

07.02.2021, 06:26
Zatiaľ (ne)viem, sú to len malé programy, uvidím čo povedi tie vačšie
none
11

1. Dušan 16.01.2021, 12:43

Ahoj Ako poniektroý viete pred pár mesiacmi Som načal kapitolu video prednášok z matematiky, fyziky a chémie a popri tom aj kurzy z IT. Nuž musím povedať, že už pociťujem (ne)chuť, najmä keď látke doslovne (ne)rozumiem. Tak napr. taká fyzika. Slovné úlohy a mám problém. (Ne)viem sa do toho dostať. Ale povedal Som si, že keď to niejde takto, tak vyskúšam inú metódu. A to hlavne sa v danej téme nikam (ne)ponáhlať a jednu tému si aj na jeden deň naštudovať. Mám takú metódu, že keď to nejde po dob...

11.02.2021, 18:26
Ahoj
Tak sa hlásim opäť s kopec voľného času a jeho využitia. C# Som (ne)dokončil nakoľko som cítil v sebe preťaženie a prestúpil Som tak ku kurzu systémového admina. Dokončil Som kurz sieťových technológií, kde Som kurzom preletel ako fúria. Išlo o základy LAN, WAN a MAN. Celé ako to funguje, čo sú pakety, IP adresy a MAC adresy...atď.

Potom Som si zopakoval kurz s Príkazového riadka a dávkových súborov a nakoniec Som kurz dovŕšíl kurzom staviame si počítač. Ešte mi v tom systémovom admine chýba zo pár kurzou na preštudovanie a tým pádom túto kapitolu by Som uzavrel.

Teraz Som nabehol na chémiu. S predošlej videoprednášky si ju musím zopakovať, Ide o anorganické názvoslovie rozdelené na zlučeniny kyslíka, vodíka, kyseliny a deriváty kyselin. Najprv teda (do)robím príklady a idem sa vrhnúť na deriváty kyselin, ktoré Som z (pred)minula preskočil. Potom by Som mal nabehnúť na novú temú a to Chemické výpočty rozdelené do podkategótií - chemické zákony, zloženie zlúčenin a roztoky. Uvidím, čo to dá a či to bude baviť a tak ma to (ne)bude zaťažovať.

Želám a prajem veľa voľného času na seba a jeho rozvíjanie inteligencie. S pozdravom:

Dušan.

link

none
12

11. Dušan 11.02.2021, 18:26

Ahoj
Tak sa hlásim opäť s kopec voľného času a jeho využitia. C# Som (ne)dokončil nakoľko som cítil v sebe preťaženie a prestúpil Som tak ku kurzu systémového admina. Dokončil Som kurz sieťových technológií, kde Som kurzom preletel ako fúria. Išlo o základy LAN, WAN a MAN. Celé ako to funguje, čo sú pakety, IP adresy a MAC adresy...atď.

Potom Som si zopakoval kurz s Príkazového riadka a dávkových súborov a nakoniec Som kurz dovŕšíl kurzom staviame si počítač. Ešte mi v tom systémovom a...

11.02.2021, 19:00
Dušan môže sa laik naučiť programovať ?
consents: Lemmy
none
13

12. tomas12345 11.02.2021, 19:00

Dušan môže sa laik naučiť programovať ?

12.02.2021, 01:53
Áno. Ja som sa za pochodu, postupne, naučil programovať v HTML jazyku. Pre webové stránky. Na webe je všetko:

link
none
14

12. tomas12345 11.02.2021, 19:00

Dušan môže sa laik naučiť programovať ?

12.02.2021, 01:55
Poznám človeka, ktorý sa tak dobre naučil programovať, ako sám, že dnes sa živí ako programátor, a tí zarábajú veľké peniaze. Pritom po skončení vysokej školy učil na vysokej škole ako asistent. Ale nejako sa zomlelo, a prišiel o zamestnanie. Narýchlo sa naučil základy programovania, a dnes je už profesionál.
consents: Dušan
none
15

12. tomas12345 11.02.2021, 19:00

Dušan môže sa laik naučiť programovať ?

12.02.2021, 01:57
Napríklad externé štúdium:

Ekonomika a manažment podnikania (online podpora)

link
none
16

12. tomas12345 11.02.2021, 19:00

Dušan môže sa laik naučiť programovať ?

12.02.2021, 06:16
Skúšam to, na prví raz to nevyšlo a ani na druhý, skúsim na tretí raz a viac do hlbky. Podľa mňa môže, chce to len vytrvalosť, kreativitu, flexibílnosť
none
17

16. Dušan 12.02.2021, 06:16

Skúšam to, na prví raz to nevyšlo a ani na druhý, skúsim na tretí raz a viac do hlbky. Podľa mňa môže, chce to len vytrvalosť, kreativitu, flexibílnosť

12.02.2021, 15:41
Tak ono závisí aj to že odkiaľ študuješ. Pretoze niektore stránky vysvetľujú to programovanie jednoduchšie, iné zas zložitejšie.
consents: Dušan
none
18

17. tomas12345 12.02.2021, 15:41

Tak ono závisí aj to že odkiaľ študuješ. Pretoze niektore stránky vysvetľujú to programovanie jednoduchšie, iné zas zložitejšie.

12.02.2021, 15:56
Enaxnay je programátor. Čo myslíš Enaxnay, môže sa niekto, laik ako ja, naučiť programovať na základe samostudiu z internetu ?
none
19

17. tomas12345 12.02.2021, 15:41

Tak ono závisí aj to že odkiaľ študuješ. Pretoze niektore stránky vysvetľujú to programovanie jednoduchšie, iné zas zložitejšie.

12.02.2021, 16:06
Študujem cez ITnetwork.cz

link
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 120 079 B generated in : 0.253 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 497 299 x unique displays : 2 527 751 x ip address : 35.175.201.191

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,57 € (22 clicks), for today 0,07 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated