none dzio.sk
new "Jerusalem"
sk
|
en
|
tT

announcement of the day

Esays of Adam Roman at dzio.sk ;)

28.04.2024 15:38

I've imported essays of Adam Roman from adamroman.sk at dzio.sk 😉

all announcments hide announcement
for correct function of this site, i need to use cookies...

Najstaršie biblické rukopisy
02.11.2023 17:32

none
1 : Bol Ježiš bez domova ?
A : Ježiš mal svoj domov
Evanjelium podľa Jána 1:38

"Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš? 39 Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní."

Evanjelium podľa Marka 2:15

"Keď Ježiš sedel pri mäse vo svojom dome, sedelo s Ježišom a jeho učeníkmi aj mnoho mýtnikov a hriešnikov, pretože ich bolo veľa a nasledovali ho."
B : Ježiš nemal svoj domov
Evanjelium podľa Matúša 8: 19-20

19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." 20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť."
2 : Keď bol Ježiš pokúšaný diablom, aké bolo poradie pokušení ?
A : Kamene na chlieb, vrhnutie z chrámu, kráľovstva sveta
Evanjelium podľa Matúša 4: 1-9

"1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby." 4 On odvetil: "Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«" 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.«" 7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«" 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."
B : Kamene na chlieb, kráľovstvá sveta, vrhnutie z chrámu
Evanjelium podľa Lukáša 4: 1-11

1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom." 4 Ježiš mu odvetil: "Napísané je: »Nielen z chleba žije človek.«" 5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja." 8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«" 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, 10 veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,« 11 a »vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň«."
3 : Enoch šiesty alebo siedmy od Adama?
A : Bol šiestym od Adama.
1 kniha kroník 1: 1-3

"1 Adam, Set, Enos, Kainan, Malaleel, Jared, Henoch, Matuzalem, Lamech"

Evanjelium podľa Lukáša 3: 37-38

"37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha."
B : Bol siedmym od Adama
List Júdov 1: 13-14

"13 divoké morské vlny, peniace sa vlastnou hanebnosťou, bludné hviezdy, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: "Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých"
4 : Kde bol pochovaný Jakub ?
A : Jakuba pochovali v Makpele.
Genezis 50:13

"13 Vydali sa totiž do krajiny Kanaán a pochovali ho (Jakuba) v jaskyni makpelského pozemku, na pozemku východne od Mambre, ktorý kúpil Abrahám od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko."
B : Jakuba pochovali v Sicheme
Skutky apoštolov 7: 15-16

"15 a Jakub zostúpil do Egypta. Tam zomrel on aj naši otcovia. 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom."

Komentár : Sichem je asi 85 kilometrov severne od Makpely.
xxx
size 104 153 B
generated in 0.07321 s
created by dzI/O 2015 - 2024
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 356 x
all 2 226 745 x
ip 34.204.198.73

support

page has income only from voluntary donaters
for month 2024 / 7, was on ads clicked 3,31 € (8 clicks), for today 0,23 € (0 clicks), thanks...
please, support the creator
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by paypal:
by viamo:
none
by donater:
by mail:
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated:
online users (2)
madzi @ facebook
madzi @ facebook
lipka @ facebook
lipka @ facebook
pomoc @ facebook
pomoc @ facebook
zmysel @ facebook
zmysel @ facebook
kniha života @ facebook
kniha života @ facebook
documentor @ facebook
documentor @ facebook
univerozum @ facebook
univerozum @ facebook
share
statistics
TOPlist TOPlist TOPlist