move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / theme

Pohyb.

entries
22
shows
10 097
uniques
1 406
theme was created 07.07.2018 by Fénix
1
07.07.2018, 10:47
Čo je to pohyb? Pohyb je číslo. Pohyb existoval ešte pred vznikom času. Udalosť je každá zrážka častíc. Čas vznikol zrážkou bodových častíc bez objemu. Tieto častice sa pohybovali ešte pred dejinami vesmíru. Na začiatku dejín vzniklo svetlo, ale nie tak, že by ho niekto zažal, ale tak, že plynutím času bola zadefinovaná rýchlosť svetla. Na počiatku, pred veľkým treskom, sa častice bez objemu pohybovali v reálnom priestore. Keďže ešte neplynul čas, pohybovali sa vo večnosti. Tie častice boli čísla. Niektoré skupiny čísel sa dajú priamo vypočítať jednoduchým algoritmom. To sú pevne dané čísla. Existujú však aj prvočísla, ktoré sa nedajú priamo vypočítať jednoduchým algoritmom. To sú čísla v pohybe na vlnách pravdepodobnosti. Zrážkou prvočísel vznikol čas. Na začiatku fyziky je čistá matematika.
2

1. Fénix 07.07.2018, 10:47

Čo je to pohyb? Pohyb je číslo. Pohyb existoval ešte pred vznikom času. Udalosť je každá zrážka častíc. Čas vznikol zrážkou bodových častíc bez objemu. Tieto častice sa pohybovali ešte pred dejinami vesmíru. Na začiatku dejín vzniklo svetlo, ale nie tak, že by ho niekto zažal, ale tak, že plynutím času bola zadefinovaná rýchlosť svetla. Na počiatku, pred veľkým treskom, sa častice bez objemu pohybovali v reálnom priestore. Keďže ešte neplynul čas, pohybovali sa vo večnosti. Tie častice boli čísl...

07.07.2018, 11:01
Pekný priklad toho, ako veda obćas absolútne nemyslí.
Čas a pohyb je jeden a ten istý činiteľ.
Pohyb je iným slovom čas a čas je iným slovom pohyb.
Netreba ani dnes brať všetko doslovne, s čim veda vyrukuje., Tak ako aj v minulosti, tak aj v budúcnosti sa bude mnohé meniť.
Osobne vôbec neuznávam ani teóriu veľkého tresku a ani z ďaleka niesom sám.
Človek má ale rád veci kompletné, preto sa informuje tak, ako by to bola jednoznačná vec, čo nieje. Je to teória, ktorá dáva dnes najviac zmysel, aj keď je deravá jak syto.
3

2. Boris 07.07.2018, 11:01

Pekný priklad toho, ako veda obćas absolútne nemyslí. Čas a pohyb je jeden a ten istý činiteľ. Pohyb je iným slovom čas a čas je iným slovom pohyb. Netreba ani dnes brať všetko doslovne, s čim veda vyrukuje., Tak ako aj v minulosti, tak aj v budúcnosti sa bude mnohé meniť. Osobne vôbec neuznávam ani teóriu veľkého tresku a ani z ďaleka niesom sám. Človek má ale rád veci kompletné, preto sa informuje tak, ako by to bola jednoznačná vec, čo nieje. Je to teória, ktorá dáva dnes najviac zmysel,...

07.07.2018, 11:36
Čas je pohyb v pohybe. Keďže pohyb je číslo, tak čas je číslo v pohybe. Čas je matematická operácia sčítania.
4

3. Fénix 07.07.2018, 11:36

Čas je pohyb v pohybe. Keďže pohyb je číslo, tak čas je číslo v pohybe. Čas je matematická operácia sčítania.

07.07.2018, 12:00
Čas nieje pohyb v pohybe, čas je pohyb.
Bez pohybu by nebol čas. Resp. bez pohybu je čas irelevantný a teda ani nieje braný v úvahu.... nieje.
Už vieme, že na obežnej dráhe plynie čas pomalšie a ak si uvedomíme, že Zem sa krúti, teda je v nejakom pohybe, tak logicky môžeme tento pohyb odrátať a dostaneme výsledok v zmysle odrátania plynutia času na obežnej dráhe. Avšak v pohybe je aj naša slnečná sústava a v pohybe je aj celá galaxia a kto vie čo viac a tento pohyb predstavuje čas, ktorý plynie ďalej na obežnej dráhe Zeme. Ak by sme mohli byť niekde, kde pohyb nieje vôbec prítomný (čo je zrejme nereálne), tak by sme sa logicky dočkli úplného zastavenia času.
Je to asi taký istý princíp, ako že gravitácia nieje bez hmoty. Ak by nebola hmota, nieje ani gravitácia.
5

4. Boris 07.07.2018, 12:00

Čas nieje pohyb v pohybe, čas je pohyb. Bez pohybu by nebol čas. Resp. bez pohybu je čas irelevantný a teda ani nieje braný v úvahu.... nieje. Už vieme, že na obežnej dráhe plynie čas pomalšie a ak si uvedomíme, že Zem sa krúti, teda je v nejakom pohybe, tak logicky môžeme tento pohyb odrátať a dostaneme výsledok v zmysle odrátania plynutia času na obežnej dráhe. Avšak v pohybe je aj naša slnečná sústava a v pohybe je aj celá galaxia a kto vie čo viac a tento pohyb predstavuje čas, ktorý plyn...

07.07.2018, 12:02
Dokazuje to aj efekt čiernej diery. Čím rýchlejšie objekt padá do diery, tým viac sa zdá, že objekty, ktoré su od diery ďalej spomaľujú, až sa zastavia. Čím rýclejší je pohyb, tým rýchlejšie plynie čas. Čím je pomalší, tým čas plynie pomalšie.-
7

4. Boris 07.07.2018, 12:00

Čas nieje pohyb v pohybe, čas je pohyb. Bez pohybu by nebol čas. Resp. bez pohybu je čas irelevantný a teda ani nieje braný v úvahu.... nieje. Už vieme, že na obežnej dráhe plynie čas pomalšie a ak si uvedomíme, že Zem sa krúti, teda je v nejakom pohybe, tak logicky môžeme tento pohyb odrátať a dostaneme výsledok v zmysle odrátania plynutia času na obežnej dráhe. Avšak v pohybe je aj naša slnečná sústava a v pohybe je aj celá galaxia a kto vie čo viac a tento pohyb predstavuje čas, ktorý plyn...

07.07.2018, 12:46
Nahradila by som slovo "pohyb" slovom "zmena", lepšie to vystihuje pojem času :)
9

7. Nadja 07.07.2018, 12:46

Nahradila by som slovo "pohyb" slovom "zmena", lepšie to vystihuje pojem času :)

07.07.2018, 12:48
Tá zmena si vyžaduje nejaký pohyb. Bez pohybu by to nebola zmena.
10

9. Boris 07.07.2018, 12:48

Tá zmena si vyžaduje nejaký pohyb. Bez pohybu by to nebola zmena.

07.07.2018, 12:51
No v podstate áno, ale myslela som napr. na zožltnutie listov, ten sa nemusí ani pohnúť, a predsa na ňom vidíme, ako sa v čase mení... alebo zhrdzavenie kovu, pohyb je len jeden zo spôsobov zmeny (miesta), ale môže sa zvyšovať tón, alebo byť hlasnejší, atd...
11

10. Nadja 07.07.2018, 12:51

No v podstate áno, ale myslela som napr. na zožltnutie listov, ten sa nemusí ani pohnúť, a predsa na ňom vidíme, ako sa v čase mení... alebo zhrdzavenie kovu, pohyb je len jeden zo spôsobov zmeny (miesta), ale môže sa zvyšovať tón, alebo byť hlasnejší, atd...

07.07.2018, 13:09
To je len povrchné videnie Nadja. To, že ty vidíš, ako sa ten list ani nepohne neznamená, že v ňom pohyb neprebieha. Prebieha v podobe chemických procesov. To isté s hrdzavením.

6

2. Boris 07.07.2018, 11:01

Pekný priklad toho, ako veda obćas absolútne nemyslí. Čas a pohyb je jeden a ten istý činiteľ. Pohyb je iným slovom čas a čas je iným slovom pohyb. Netreba ani dnes brať všetko doslovne, s čim veda vyrukuje., Tak ako aj v minulosti, tak aj v budúcnosti sa bude mnohé meniť. Osobne vôbec neuznávam ani teóriu veľkého tresku a ani z ďaleka niesom sám. Človek má ale rád veci kompletné, preto sa informuje tak, ako by to bola jednoznačná vec, čo nieje. Je to teória, ktorá dáva dnes najviac zmysel,...

07.07.2018, 12:30
Keďže sex je pohyb, potom je aj čas. Ak niekto tvrdí, že má veľa času, má aj veľa sexu?
Pohyb je zmena priestorových súradníc vybraného bodu.
Čas je fyzikálna veličina a medzinárodne dohodnutou jednotkou je sekunda.
8

6. TvojOponent 07.07.2018, 12:30

Keďže sex je pohyb, potom je aj čas. Ak niekto tvrdí, že má veľa času, má aj veľa sexu? Pohyb je zmena priestorových súradníc vybraného bodu. Čas je fyzikálna veličina a medzinárodne dohodnutou jednotkou je sekunda.

07.07.2018, 12:47
Čas sám o sebe nieje. Je závislý od pohybu.
Časom meriame pohyb.
Ako že deň má 24 hodín a za tento čas vykoná planéta zem pohyb okolo slnka.
12

8. Boris 07.07.2018, 12:47

Čas sám o sebe nieje. Je závislý od pohybu. Časom meriame pohyb. Ako že deň má 24 hodín a za tento čas vykoná planéta zem pohyb okolo slnka.

07.07.2018, 13:25
Hm... tak obeh Zeme oklo Slnka sa volá deň?
Nie! Dĺžka (doba) jedného dňa bola odvodená od jednej otočky Zeme akolo veď vieš čoho :) Hodinky Ti budú bezpečne fungovať aj vtedy, keď Zem nebude :) a prežiješ aj Ty a hodinky.
13

12. TvojOponent 07.07.2018, 13:25

Hm... tak obeh Zeme oklo Slnka sa volá deň? Nie! Dĺžka (doba) jedného dňa bola odvodená od jednej otočky Zeme akolo veď vieš čoho :) Hodinky Ti budú bezpečne fungovať aj vtedy, keď Zem nebude :) a prežiješ aj Ty a hodinky.

07.07.2018, 13:30
Tak, ako v hodinkách, tak aj v tvojom tele prebieha pohyb, ktorý v konečnom dôsledku predstavuje čas.
Tu nejde o Zem, ale o pohyb čohokoľvek a ten znamená čas.
14

13. Boris 07.07.2018, 13:30

Tak, ako v hodinkách, tak aj v tvojom tele prebieha pohyb, ktorý v konečnom dôsledku predstavuje čas. Tu nejde o Zem, ale o pohyb čohokoľvek a ten znamená čas.

07.07.2018, 13:32
Idem kopať žumpu prišiel odvoz..
15

13. Boris 07.07.2018, 13:30

Tak, ako v hodinkách, tak aj v tvojom tele prebieha pohyb, ktorý v konečnom dôsledku predstavuje čas. Tu nejde o Zem, ale o pohyb čohokoľvek a ten znamená čas.

07.07.2018, 13:57
Môžem sa mýliť, ale nesúhlasím s Tebou. Čas je interval, doba a aby sme lepšie vedeli si predstaviť ten interval, tak jeho dĺžku vyjadrujeme predstaviteľnou podobou činnosti.
Môžeme hovoriť o dĺžke, kedy bol Vesmír pred bodom nula? No môžme, reči sú schopné kade-čoho :-)
16

15. TvojOponent 07.07.2018, 13:57

Môžem sa mýliť, ale nesúhlasím s Tebou. Čas je interval, doba a aby sme lepšie vedeli si predstaviť ten interval, tak jeho dĺžku vyjadrujeme predstaviteľnou podobou činnosti. Môžeme hovoriť o dĺžke, kedy bol Vesmír pred bodom nula? No môžme, reči sú schopné kade-čoho :-)

09.07.2018, 17:03
Na počiatku bolo slovo.
17

16. Fénix 09.07.2018, 17:03

Na počiatku bolo slovo.

09.07.2018, 18:07
Každý spomína "počiatka" ale JA ho nepoznám

Teda takto, nejakého Počiatka som videl v telke ale neviem či tohto myslíte
consents: Boris
18

17. EnaXnaY 09.07.2018, 18:07

Každý spomína "počiatka" ale JA ho nepoznám Teda takto, nejakého Počiatka som videl v telke ale neviem či tohto myslíte

09.07.2018, 20:52
Počiatok je tu, ale nie je teraz. Je to stav vecí pred ich dejinami.
20

18. Fénix 09.07.2018, 20:52

Počiatok je tu, ale nie je teraz. Je to stav vecí pred ich dejinami.

09.07.2018, 21:03
A kam odišiel?

Išiel niekam na služobnú cestu?

Či na dovolenku?

A vráti sa ešte?
21

20. EnaXnaY 09.07.2018, 21:03

A kam odišiel? Išiel niekam na služobnú cestu? Či na dovolenku? A vráti sa ešte?

10.07.2018, 17:38
Podstatné je, že večnosť je dynamická, a nie statická. Dejiny sa končia za horizontom udalostí.
22

21. Fénix 10.07.2018, 17:38

Podstatné je, že večnosť je dynamická, a nie statická. Dejiny sa končia za horizontom udalostí.

10.07.2018, 17:43
Neviem veľa o večnosti

Nechcel by si o tejto problematike založiť nejakú diskusnú tému?

Tam by sme sa mohli porozprávať o tom
19

15. TvojOponent 07.07.2018, 13:57

Môžem sa mýliť, ale nesúhlasím s Tebou. Čas je interval, doba a aby sme lepšie vedeli si predstaviť ten interval, tak jeho dĺžku vyjadrujeme predstaviteľnou podobou činnosti. Môžeme hovoriť o dĺžke, kedy bol Vesmír pred bodom nula? No môžme, reči sú schopné kade-čoho :-)

09.07.2018, 21:01
Netreba súhlasiť, vymieňame si názory. Ja to chápem s časom tak.
Časomierou meriame vždy nejaký pohyb.
consents: EnaXnaY

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 124 155 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 580 111 xunique displays : 1 198 944 xip address : 3.229.142.91

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...