for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

P. Mária nikdy nehovorila o neveriacich

entries
6
shows
113
uniques
43
theme was created 3.11.2022 16:51 by omega
1
03.11.2022, 16:51
Lemmy tu kritizuje, že nejaký kňaz vraj nepozná neveriacich.
Pritom je pravda, že každý človek verí alebo prinajhoršom pochybuje o Bohu, živote po smrti a pod.
Ani Panna Mária, ako som čítal, v zjaveniach nikdy nehovorí o neveriacich.
Agnostici exsitujú, ale neveriaci nie.
👎: J.Tull
none
2

1. omega 03.11.2022, 16:51

Lemmy tu kritizuje, že nejaký kňaz vraj nepozná neveriacich. Pritom je pravda, že každý človek verí alebo prinajhoršom pochybuje o Bohu, živote po smrti a pod. Ani Panna Mária, ako som čítal, v zjaveniach nikdy nehovorí o neveriacich. Agnostici exsitujú, ale neveriaci nie.

03.11.2022, 16:52
Lemmy je *****.
👎: J.Tull
none
3

1. omega 03.11.2022, 16:51

Lemmy tu kritizuje, že nejaký kňaz vraj nepozná neveriacich. Pritom je pravda, že každý človek verí alebo prinajhoršom pochybuje o Bohu, živote po smrti a pod. Ani Panna Mária, ako som čítal, v zjaveniach nikdy nehovorí o neveriacich. Agnostici exsitujú, ale neveriaci nie.

03.11.2022, 16:57
omega, ak Panna Mária nikdy nehovorí o neveriacich, to predsa neznamená, že apoštoli o nich nehovoria link
none
5

3. J.Tull 03.11.2022, 16:57

omega, ak Panna Mária nikdy nehovorí o neveriacich, to predsa neznamená, že apoštoli o nich nehovoria https://www.mojabiblia.sk/search/?searchtext=neveriaci+

03.11.2022, 19:00
Mil@níčko, tam to celé:
Evanjelium podľa Lukáša 1:17
Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
Evanjelium podľa Jána 20:27
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
List Rimanom 15:31
aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým.
1. list Korinťanom 6:6
Ale brat s bratom sa súdi - a to pred neveriacimi?!
1. list Korinťanom 7:14
Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté.
1. list Korinťanom 7:15
No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji.
1. list Korinťanom 10:27
Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu.
1. list Korinťanom 14:22
A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich, dar prorokovať zasa nie pre neveriacich, ale pre veriacich.
1. list Korinťanom 14:23
Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že blazniete?
1. list Korinťanom 14:24
Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia,
2. list Korinťanom 4:4
Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha.
2. list Korinťanom 6:14
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
2. list Korinťanom 6:15
Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!
1. list Timotejovi 5:8
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
List Títovi 1:15
Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.
List Hebrejom 11:31
Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.
Zjavenie apoštola Jána 21:8
Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“
Nikde sa v týchto veršoch nepíše "neveriaci", to len ma šiali zrak, alebo poniektorí nechcú vidieť?
none
4

1. omega 03.11.2022, 16:51

Lemmy tu kritizuje, že nejaký kňaz vraj nepozná neveriacich. Pritom je pravda, že každý človek verí alebo prinajhoršom pochybuje o Bohu, živote po smrti a pod. Ani Panna Mária, ako som čítal, v zjaveniach nikdy nehovorí o neveriacich. Agnostici exsitujú, ale neveriaci nie.

03.11.2022, 18:49
Omega, si ty ale diskusný podvodník. Čo je mňa po nejakej Márii? Pozri sa, čo hovorí Ježiš, a biblia, o neveriacich.

link

Na svoju falošnosť si nemusel vytvárať novú tému.
none
6

4. Lemmy 03.11.2022, 18:49

Omega, si ty ale diskusný podvodník. Čo je mňa po nejakej Márii? Pozri sa, čo hovorí Ježiš, a biblia, o neveriacich.

https://www.humanisti.sk/2022/11/02/knaz-nepozna-neveriacich/

Na svoju falošnosť si nemusel vytvárať novú tému.

03.11.2022, 19:26
A po Biblii a kňazoch ťa je niečo?

Zaujimavé.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 78 012 B generated in : 0.273 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.02 ( 17.4.2024 9:00 ) themes displays : 22 197 624 x unique displays : 2 541 770 x ip address : 3.234.244.181

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 2,53 € (32 clicks), for today 0,02 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated