for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Neumiernenosť

entries
56
shows
513
uniques
59
theme was created 20.12.2022 15:10 by Attis
1
20.12.2022, 15:10
Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu, a to takým odvrátením od príkazov rozumu, že duševné hnutia sa nijakým spôsobom nedajú ani riadiť, ani zadržať. A tak ako umiernenosť utišuje pudy a spôsobuje, že poslúchajú správny rozum a zachováva uvážené rozhodnutia mysle, tak jej nepriateľka, neumiernenosť, rozpaľuje, znepokojuje a dráždi celého ducha, plodí zármutok, strach a všetky ostatné vášne.
Cicero, Tusculanae disputationes IV9,22
👍: J.Tull , era
2

1. Attis 20.12.2022, 15:10

Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu, a to takým odvrátením od príkazov rozumu, že duševné hnutia sa nijakým spôsobom nedajú ani riadiť, ani zadržať. A tak ako umiernenosť utišuje pudy a spôsobuje, že poslúchajú správny rozum a zachováva uvážené rozhodnutia mysle, tak jej nepriateľka, neumiernenosť, rozpaľuje, znepokojuje a dráždi celého ducha, plodí zármutok, strach a všetky ostatné vášne. Cicero, Tusculanae disputatione...

20.12.2022, 15:44
Lenže aj tu je možné daným veciam slepo veriť, alebo ich zažiť na vlastnej duši.

A ten, kto neumiernenosť zažije, môže spoznávať jej vlastnosti a následky sám na sebe - čo to dokáže robiť s človekom.
Ak sa taký človek dokáže napriek všetkému s plným vedomím obrátiť k umiernenosti, tak nesie v sebe v plnom vedomí obe tieto sily a môže sa stať pánom ich použitia.
consents: Attis
👍: J.Tull
none
3

2. era 20.12.2022, 15:44

Lenže aj tu je možné daným veciam slepo veriť, alebo ich zažiť na vlastnej duši.

A ten, kto neumiernenosť zažije, môže spoznávať jej vlastnosti a následky sám na sebe - čo to dokáže robiť s človekom.
Ak sa taký človek dokáže napriek všetkému s plným vedomím obrátiť k umiernenosti, tak nesie v sebe v plnom vedomí obe tieto sily a môže sa stať pánom ich použitia.

20.12.2022, 15:56
Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru.
consents: era
4

3. Attis 20.12.2022, 15:56

Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru.

20.12.2022, 16:00
Myslím, že to súvisí so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), z ktorého následne vyplývajú také či onaké výc****é a vzdelávacie myšlienky a idey. A tie sa prenášajú do praktickej výchovy - a u vychovávaných zväčša smerujú k neumiernenosti.
👍: Attis
👎: J.Tull
none
5

4. era 20.12.2022, 16:00

Myslím, že to súvisí so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), z ktorého následne vyplývajú také či onaké výc****é a vzdelávacie myšlienky a idey. A tie sa prenášajú do praktickej výchovy - a u vychovávaných zväčša smerujú k neumiernenosti.

20.12.2022, 16:16
Tak nám treba, čo sme si navarili to si budeme jesť
consents: era
none
6

4. era 20.12.2022, 16:00

Myslím, že to súvisí so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), z ktorého následne vyplývajú také či onaké výc****é a vzdelávacie myšlienky a idey. A tie sa prenášajú do praktickej výchovy - a u vychovávaných zväčša smerujú k neumiernenosti.

20.12.2022, 17:13
era, vysvetli, ako súvisí umiernenosť so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), alebo slivkovým, či makovo-višňovým svetonázorom...
none
7

6. J.Tull 20.12.2022, 17:13

era, vysvetli, ako súvisí umiernenosť so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), alebo slivkovým, či makovo-višňovým svetonázorom...

20.12.2022, 17:23
8

6. J.Tull 20.12.2022, 17:13

era, vysvetli, ako súvisí umiernenosť so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), alebo slivkovým, či makovo-višňovým svetonázorom...

20.12.2022, 17:47
Zvažujem, či to vôbec má nejaký význam tebe toto vysvetľovať. Veď som o tom už v iných súvislostiach toľko napísal - a aj tak si to odmietol.
none
9

8. era 20.12.2022, 17:47

Zvažujem, či to vôbec má nejaký význam tebe toto vysvetľovať. Veď som o tom už v iných súvislostiach toľko napísal - a aj tak si to odmietol.

20.12.2022, 17:50
Možno dnes neodmietne
none
27

8. era 20.12.2022, 17:47

Zvažujem, či to vôbec má nejaký význam tebe toto vysvetľovať. Veď som o tom už v iných súvislostiach toľko napísal - a aj tak si to odmietol.

21.12.2022, 09:54
era, práveže si málo vysvetľoval, väčšinou si len tvrdil, "dával informácie", nezriedka o inom...
none
10

6. J.Tull 20.12.2022, 17:13

era, vysvetli, ako súvisí umiernenosť so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), alebo slivkovým, či makovo-višňovým svetonázorom...

20.12.2022, 17:52
Možno by bolo zaujímavejšie, keby si sa ty pokúsil - keďže moje názory poznáš už 6 rokov - popísať tvojimi slovami, že ako to asi myslím.
none
29

10. era 20.12.2022, 17:52

Možno by bolo zaujímavejšie, keby si sa ty pokúsil - keďže moje názory poznáš už 6 rokov - popísať tvojimi slovami, že ako to asi myslím.

21.12.2022, 10:05
era, z Tvojich príspevkov mi vyplýva, že máš na mysli materialistický /filozofický/ svetonázor... domnievam sa, že si myslíš, že on je na vine: "Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru."
none
32

29. J.Tull 21.12.2022, 10:05

era, z Tvojich príspevkov mi vyplýva, že máš na mysli materialistický /filozofický/ svetonázor... domnievam sa, že si myslíš, že on je na vine: "Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru."

21.12.2022, 11:57
Hlavne mám na mysli, že to, čo žije v presvedčení človeka, to sa vlieva do jeho činov výchovy ďalšej generácie.

Hrubý príklad:

- Ak je jeden človek presvedčený, že základom ochorenia na kovid je, že vírusy choroby sa dostávajú do dýchacích ciest, tak sa bude snažiť hlavne zabrániť vniknutiu vírusov do dýchacích ciest rúškami, izoláciou, karanténou.

- Ak je iný človek presvedčený, že základom ochorenia na kovid je slabosť ľudského organizmu, tak sa bude predovšetkým snažiť posilniť organizmus.

O tomto hovorím - presvedčenie priamo vplýva na činy - a aj na činy výchovy.
Ak je niekto presvedčený, že deťom treba dať všetko, čo si prajú, nikdy ich nebiť, ba ani silnejším slovom sa na ne neobrátiť, tak z dieťaťa vyrastie niečo iné, než keby jeho rodič bol zástancom prísnej disciplíny a poriadku, kde rodič velí a dieťa poslúcha.
none
33

32. era 21.12.2022, 11:57

Hlavne mám na mysli, že to, čo žije v presvedčení človeka, to sa vlieva do jeho činov výchovy ďalšej generácie.

Hrubý príklad:

- Ak je jeden človek presvedčený, že základom ochorenia na kovid je, že vírusy choroby sa dostávajú do dýchacích ciest, tak sa bude snažiť hlavne zabrániť vniknutiu vírusov do dýchacích ciest rúškami, izoláciou, karanténou.

- Ak je iný človek presvedčený, že základom ochorenia na kovid je slabosť ľudského organizmu, tak sa bude predovšetkým snažiť po...

21.12.2022, 12:35
era, a ako to všetko Tebou uvedené súvisí:
"so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet)"?


Okrem toho presvedčenie že vírusy choroby sa dostávajú do dýchacích ciest, vôbec nie je v protiklade s potrebou posilňovať organizmus
none
34

33. J.Tull 21.12.2022, 12:35

era, a ako to všetko Tebou uvedené súvisí:
"so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet)"?


Okrem toho presvedčenie že vírusy choroby sa dostávajú do dýchacích ciest, vôbec nie je v protiklade s potrebou posilňovať organizmus

21.12.2022, 12:38
Nuž takto: Vnútorné presvedčenie človeka = svetonázor.
none
35

34. era 21.12.2022, 12:38

Nuž takto: Vnútorné presvedčenie človeka = svetonázor.

21.12.2022, 12:46
era, lenže sa predsa bavíme o svetonázore na to, ako vznikol a je zariadený svet... a o súvislosti
"Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru."
Mimochodom, najrozšírenejším svetonázorom je kresťanstvo
none
36

35. J.Tull 21.12.2022, 12:46

era, lenže sa predsa bavíme o svetonázore na to, ako vznikol a je zariadený svet... a o súvislosti
"Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru."
Mimochodom, najrozšírenejším svetonázorom je kresťanstvo

21.12.2022, 13:12
To je také veľmi hrubé vyčlenenie svetonázoru. Ja mám na mysli osobu, jednotlivca a jeho súhrn názorov na svet. Na všetko, čo svet obsahuje. Sveto-názor.
none
37

36. era 21.12.2022, 13:12

To je také veľmi hrubé vyčlenenie svetonázoru. Ja mám na mysli osobu, jednotlivca a jeho súhrn názorov na svet. Na všetko, čo svet obsahuje. Sveto-názor.

21.12.2022, 14:03
era, lenže Ty si svetonázor skonkretizoval - názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet, aj keď v zátvorke. Voči tomu smerovala moja výhrada o súvislosti svetonázoru a ne/umiernenosti...
Tvrdím:
"k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky..."
a to naprieč svetonázormi...
none
38

37. J.Tull 21.12.2022, 14:03

era, lenže Ty si svetonázor skonkretizoval - názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet, aj keď v zátvorke. Voči tomu smerovala moja výhrada o súvislosti svetonázoru a ne/umiernenosti...
Tvrdím:
"k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky..."
a to naprieč svetonázormi...

21.12.2022, 14:06
Hele, môžeš mi azda vytýkať, že som použil zlé slová, ale to, ako som to myslel, viem celkom určite.

"názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet" - nuž a čože je to "svet", ak nie súhrn všetkého, čo svet obsahuje?
none
40

38. era 21.12.2022, 14:06

Hele, môžeš mi azda vytýkať, že som použil zlé slová, ale to, ako som to myslel, viem celkom určite.

"názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet" - nuž a čože je to "svet", ak nie súhrn všetkého, čo svet obsahuje?

21.12.2022, 14:11
era, čo si kto myslí o tom ako vznikol svet a ako je zariadený, nesúvisí s jeho ne/umiernenosťou...
none
41

40. J.Tull 21.12.2022, 14:11

era, čo si kto myslí o tom ako vznikol svet a ako je zariadený, nesúvisí s jeho ne/umiernenosťou...

21.12.2022, 14:26
Dokáž to.
none
42

41. era 21.12.2022, 14:26

Dokáž to.

21.12.2022, 14:43
era, je množstvo ľudí, ktorí sa zhodnú na tom, ako vznikol a je zariadený svet, pritom sa nezhodujú na ne/umiernenosti... a nájdu sa i takí, ktorým vyplýva umiernenosť zo svetonázoru, ktorému inak veria a takými nie sú...
none
43

42. J.Tull 21.12.2022, 14:43

era, je množstvo ľudí, ktorí sa zhodnú na tom, ako vznikol a je zariadený svet, pritom sa nezhodujú na ne/umiernenosti... a nájdu sa i takí, ktorým vyplýva umiernenosť zo svetonázoru, ktorému inak veria a takými nie sú...

21.12.2022, 15:45
Taký svetonázor, ktorému človek iba teoreticky akože verí a pritom podľa neho nežije, nie je skutočným svetonázorom človeka.

Skutočným svetonázorom je to, podľa čoho reálne žije, myslí, cíti, koná.
none
46

43. era 21.12.2022, 15:45

Taký svetonázor, ktorému človek iba teoreticky akože verí a pritom podľa neho nežije, nie je skutočným svetonázorom človeka.

Skutočným svetonázorom je to, podľa čoho reálne žije, myslí, cíti, koná.

21.12.2022, 18:19
era, veď ok, existujú svetonázory, z ktorých, ak človek reálne žije, myslí, cíti, koná... podľa nich, že "majú reálnu umiernenosť", ale to predsa vôbec nevylučuje umiernenosť ľudí s iným svetonázorom, ani tých, ktorí reálne žijú, myslia, cítia, konajú... podľa tých svetonázorov, ktoré umiernenosť neprikazujú
👍: Attis
none
47

46. J.Tull 21.12.2022, 18:19

era, veď ok, existujú svetonázory, z ktorých, ak človek reálne žije, myslí, cíti, koná... podľa nich, že "majú reálnu umiernenosť", ale to predsa vôbec nevylučuje umiernenosť ľudí s iným svetonázorom, ani tých, ktorí reálne žijú, myslia, cítia, konajú... podľa tých svetonázorov, ktoré umiernenosť neprikazujú

21.12.2022, 18:28
Ak to, čo človek myslí, cíti, žije, teda jeho osobný svetonázor, ho vedie k názoru, že sa človek nemá uskromňovať, že najlepší sú tí, ktorí ostatných zadupú, premôžu, zvíťazia nad nimi a že človek si má dopriať všetko v neobmedzenej miere, čo svet ponúka,... ak má človek takýto svetonázor, tak si viem len ťažko predstaviť, že taký človek bude umiernený.
consents: Attis
👍: J.Tull
none
48

47. era 21.12.2022, 18:28

Ak to, čo človek myslí, cíti, žije, teda jeho osobný svetonázor, ho vedie k názoru, že sa človek nemá uskromňovať, že najlepší sú tí, ktorí ostatných zadupú, premôžu, zvíťazia nad nimi a že človek si má dopriať všetko v neobmedzenej miere, čo svet ponúka,... ak má človek takýto svetonázor, tak si viem len ťažko predstaviť, že taký človek bude umiernený.

22.12.2022, 10:07
era, len pripomienka. Ľudia s takýmto svetonázorom môžu mať /ako i majú/ rôzne svetonázory o tom ako vznikol a je zariadený svet...
none
49

48. J.Tull 22.12.2022, 10:07

era, len pripomienka. Ľudia s takýmto svetonázorom môžu mať /ako i majú/ rôzne svetonázory o tom ako vznikol a je zariadený svet...

22.12.2022, 11:01
Chlapi, keby som sa ja neustále zamýšľal ako vznikol svet, ako funguje, kto, alebo čo ho riadi tak by dnes toť pred chvíľou neodišla repasovaná leňoška a večer by som nešiel odviesť repasované dvojkreslo a ešte chcem stihnúť prečalúniť 4 stoličky a jeden madrac na válende. To všetko za hotové, tým pádom síce budem sprostý zo znalostí vzniku a chodu sveta, ale zato trošku pri peniazoch.
👍: J.Tull
50

49. peter67 22.12.2022, 11:01

Chlapi, keby som sa ja neustále zamýšľal ako vznikol svet, ako funguje, kto, alebo čo ho riadi tak by dnes toť pred chvíľou neodišla repasovaná leňoška a večer by som nešiel odviesť repasované dvojkreslo a ešte chcem stihnúť prečalúniť 4 stoličky a jeden madrac na válende. To všetko za hotové, tým pádom síce budem sprostý zo znalostí vzniku a chodu sveta, ale zato trošku pri peniazoch.

22.12.2022, 11:45
peter67, nemysli si, že tí, čo sa zamýšľajú nad vznikom, chodom sveta... sú v týchto otázkach múdrejší
👍: peter67
none
51

50. J.Tull 22.12.2022, 11:45

peter67, nemysli si, že tí, čo sa zamýšľajú nad vznikom, chodom sveta... sú v týchto otázkach múdrejší

22.12.2022, 11:54
Jethro som si to myslel, tak ako keď sa niekto zamýšľa nad povedzme matikou a skúša a skúša a rieši, že bude v nej múdrejší. je to ako so mnou, riešim Sudoku, na WC a vo vani a som oveľa múdrejší ako som bol na počiatku.
52

51. peter67 22.12.2022, 11:54

Jethro som si to myslel, tak ako keď sa niekto zamýšľa nad povedzme matikou a skúša a skúša a rieši, že bude v nej múdrejší. je to ako so mnou, riešim Sudoku, na WC a vo vani a som oveľa múdrejší ako som bol na počiatku.

22.12.2022, 13:38
peter67, lúštim krížovky, sudoku /práve dokončujem samuraja/... a ništ, nie som o nič múdrejší
none
53

52. J.Tull 22.12.2022, 13:38

peter67, lúštim krížovky, sudoku /práve dokončujem samuraja/... a ništ, nie som o nič múdrejší

22.12.2022, 15:14
Jethro, akože? Veď po nejakých 800 ks sudoku dnes si trúfam aj na ťažké a samozrejme som pomerne úspešný. Riešim iba klasiku 9x9, číselnú na písmená ma nedostanú!!!
55

53. peter67 22.12.2022, 15:14

Jethro, akože? Veď po nejakých 800 ks sudoku dnes si trúfam aj na ťažké a samozrejme som pomerne úspešný. Riešim iba klasiku 9x9, číselnú na písmená ma nedostanú!!!

22.12.2022, 17:05
peter67, ale veď tiež riešim úspešne aj ťažké, ale rozumu mi to nepridáva /niekedy zbabrem i ľahkú/ ... neviem ako vznikol svet, ani ako je zariadený
Samurai sudoku vyzerá takto
link
👍: peter67
none
56

55. J.Tull 22.12.2022, 17:05

peter67, ale veď tiež riešim úspešne aj ťažké, ale rozumu mi to nepridáva /niekedy zbabrem i ľahkú/ ... neviem ako vznikol svet, ani ako je zariadený
Samurai sudoku vyzerá takto
https://i.pinimg.com/736x/01/9f/d0/019fd0723a6e7c366ec439e3ea096757--mind-puzzles-sudoku-puzzles.jpg

22.12.2022, 17:37
Jethro, pár som ich riešil, ale nemusím ich. Byť múdrejší, ak dokážeš riešiť ťažké sudoku, tak niečo pod čapicou musíš mať!! A tým, že riešiš ťažšie a ťažšie tvoj kombinačný postreh sa rozvíja, logika prehlbuje, trpezlivosť posilňuje.
Taký Tomáško chce zrušiť slovenskú gramatiku, lebo mu robí problémy sa ju naučiť, neprizná si svoju lenivosť a pohodlnosť a sudoku iste pokladá za zbytočnú stratu času, lebo to hodí do počítača ten to za neho vyrieši.
54

52. J.Tull 22.12.2022, 13:38

peter67, lúštim krížovky, sudoku /práve dokončujem samuraja/... a ništ, nie som o nič múdrejší

22.12.2022, 15:56
(52) J.Tull,
ale si bystrejší, pohotovejší, pamätlivejší trpezlivejší! Vari Ti ešte tieto vlastnosti zatiaľ nestačia? Nože poodokry tajomstvo svojich plánov - môžeme Ti aspoň ako-tak pomôcť nielen pri ich realizícii, ale aj sami seba sa od Teba všeličo poučiť...
39

37. J.Tull 21.12.2022, 14:03

era, lenže Ty si svetonázor skonkretizoval - názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet, aj keď v zátvorke. Voči tomu smerovala moja výhrada o súvislosti svetonázoru a ne/umiernenosti...
Tvrdím:
"k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky..."
a to naprieč svetonázormi...

21.12.2022, 14:08
"Tvrdím:
"k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky..."
a to naprieč svetonázormi...
"

Úplne súhlasím.
none
22

6. J.Tull 20.12.2022, 17:13

era, vysvetli, ako súvisí umiernenosť so svetonázorom (názorom na to, ako vznikol a je zariadený svet), alebo slivkovým, či makovo-višňovým svetonázorom...

20.12.2022, 19:12
6. orechový si kde nechal?
consents: era
none
23

22. Patrick 20.12.2022, 19:12

6. orechový si kde nechal?

20.12.2022, 19:19
Pri Trenčíne.
👍: Patrick , J.Tull
25

23. peter67 20.12.2022, 19:19

Pri Trenčíne.

20.12.2022, 20:07
Veru, tam je to pravé orechové
consents: peter67
👍: J.Tull
none
26

22. Patrick 20.12.2022, 19:12

6. orechový si kde nechal?

21.12.2022, 09:50
Patrick, aj ten je dobrý
none
44

3. Attis 20.12.2022, 15:56

Dnešná online doba, v sebe nesie veľa neumiernenosti, tým pádom sa dostáva do hláv ľudstva , ako nejaký druh moru.

21.12.2022, 16:08
Nemyslím takto. Vidím, že ľudia sledujú každé euro, ako ho minú. Sú značne mierni. Ty možno reaguješ na reklamy, ale ľudia sa reklamami neriadia.
none
11

1. Attis 20.12.2022, 15:10

Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu, a to takým odvrátením od príkazov rozumu, že duševné hnutia sa nijakým spôsobom nedajú ani riadiť, ani zadržať. A tak ako umiernenosť utišuje pudy a spôsobuje, že poslúchajú správny rozum a zachováva uvážené rozhodnutia mysle, tak jej nepriateľka, neumiernenosť, rozpaľuje, znepokojuje a dráždi celého ducha, plodí zármutok, strach a všetky ostatné vášne. Cicero, Tusculanae disputatione...

20.12.2022, 18:01
? : Dá sa odstrániť akýmsi procesom, neumiernenosť?
12

11. Attis 20.12.2022, 18:01

? : Dá sa odstrániť akýmsi procesom, neumiernenosť?

20.12.2022, 18:05
Všetko sa dá ak vieš ( jak na to )
none
13

11. Attis 20.12.2022, 18:01

? : Dá sa odstrániť akýmsi procesom, neumiernenosť?

20.12.2022, 18:10
Ak je niekto v našej krčme neumiernený, tak ho umiernime dobre mierenou.
14

13. peter67 20.12.2022, 18:10

Ak je niekto v našej krčme neumiernený, tak ho umiernime dobre mierenou.

20.12.2022, 18:12
A potom ešte aj pivo každému zaplatí ako ďakovné
consents: peter67
none
15

14. djjaro 20.12.2022, 18:12

A potom ešte aj pivo každému zaplatí ako ďakovné

20.12.2022, 18:13
To sa nám stáva málokedy. Zvyčajne platíme my, lebo lepšie mieri.
👍: djjaro
16

11. Attis 20.12.2022, 18:01

? : Dá sa odstrániť akýmsi procesom, neumiernenosť?

20.12.2022, 18:27
Dôsledným poznaním skutočnosti sveta a človeka v ňom.
consents: Attis
none
17

16. era 20.12.2022, 18:27

Dôsledným poznaním skutočnosti sveta a človeka v ňom.

20.12.2022, 18:30
No zbohom. Jedine bitkou!!! A poriadným hladom a zavrieť do väzenia, uvidíš aký bude mierny.
18

17. peter67 20.12.2022, 18:30

No zbohom. Jedine bitkou!!! A poriadným hladom a zavrieť do väzenia, uvidíš aký bude mierny.

20.12.2022, 18:35
Tak určite existuje aj možnosť, že človeka zlomíme prísnosťou a obmedzeniami zvonku.

Ale lepšia možnosť je, ak sám z vlastnej vôle dospeje k tomu, že sa bude chcieť "zlomiť" sám a urobí to. 🙂
none
19

18. era 20.12.2022, 18:35

Tak určite existuje aj možnosť, že človeka zlomíme prísnosťou a obmedzeniami zvonku.

Ale lepšia možnosť je, ak sám z vlastnej vôle dospeje k tomu, že sa bude chcieť "zlomiť" sám a urobí to. 🙂

20.12.2022, 18:41
Sám z vlastnej vôle sa stal neumierneným a ako taký je nebezpečný pre spoločnosť, kde je väčšina umiernených!!!
Si zober takého Tutiho, tak si robil čo len chcel. kým ho neumiernili.
link
20

19. peter67 20.12.2022, 18:41

Sám z vlastnej vôle sa stal neumierneným a ako taký je nebezpečný pre spoločnosť, kde je väčšina umiernených!!!
Si zober takého Tutiho, tak si robil čo len chcel. kým ho neumiernili.
https://www.startitup.sk/agresivny-primitiv-ktoreho-sa-bala-cela-bratislava-tuti-danis-doplatil-na-to-ze-sa-smial-cernakovi/

20.12.2022, 18:47
Byť mierneným dnes nie je v móde.
none
21

20. era 20.12.2022, 18:47

Byť mierneným dnes nie je v móde.

20.12.2022, 18:49
Veru!! Jeho Múdrosť nás miernila v aktivitách športových, kultúrnych, spoločenských, pracovných, mínania penazí....
28

11. Attis 20.12.2022, 18:01

? : Dá sa odstrániť akýmsi procesom, neumiernenosť?

21.12.2022, 09:57
Attis, dá, a to nezávisle od toho, kto aký svetonázor má...
none
30

28. J.Tull 21.12.2022, 09:57

Attis, dá, a to nezávisle od toho, kto aký svetonázor má...

21.12.2022, 10:08
...k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky...
👍: peter67
none
31

30. J.Tull 21.12.2022, 10:08

...k umiernenosti je možné dospieť rozumovou úvahou, skúsenosťou.... dokonca aj vedecky...

21.12.2022, 11:24
Umiernenosť sa dá dosiahnúť bolesťou!!!
Môžeš napr. sa prežierať údeným kolenom, huspeninou, mastnými jedlami, výpekom z bravčového, sladkými limonádami, slaninou, tlačenkou.... a ked ťa schváti trebárs žlčníkový záchvat, tak postupne po každom záchvate sa mierniš a mierniš.
👍: J.Tull
24

1. Attis 20.12.2022, 15:10

Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu, a to takým odvrátením od príkazov rozumu, že duševné hnutia sa nijakým spôsobom nedajú ani riadiť, ani zadržať. A tak ako umiernenosť utišuje pudy a spôsobuje, že poslúchajú správny rozum a zachováva uvážené rozhodnutia mysle, tak jej nepriateľka, neumiernenosť, rozpaľuje, znepokojuje a dráždi celého ducha, plodí zármutok, strach a všetky ostatné vášne. Cicero, Tusculanae disputatione...

20.12.2022, 19:50
"Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu"...

Ak je neumiernenosť odvrátením celej mysle, od správneho rozumu, tak spoločnosť smrdí.
45

24. Attis 20.12.2022, 19:50

"Stoici vravia, že prameňom všetkých vášní je neumiernenosť, ktorá je odvrátením celej mysle od správneho rozumu"...

Ak je neumiernenosť odvrátením celej mysle, od správneho rozumu, tak spoločnosť smrdí.

21.12.2022, 16:09
Vidíš spoločnosť negatívne. Skús vidieť aj pozitíva.
consents: era
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 208 197 B generated in : 0.298 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 051 429 x unique displays : 2 568 487 x ip address : 44.222.64.76

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist