for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

miera zahusťovania

entries
3
shows
2 122
uniques
497
theme was created 10.3.2021 17:53 by Fénix
1
10.03.2021, 17:53
Všimol som si, že premenná funkcie zeta vyjadruje koeficient zahusťovania priebežných súm ščítania členov funkcie na číselnej osi, alebo na ploche Gaussovej roviny komplexných čísel. Ak je premenná kladná, bude sa zahusťovanie zvyšovať a keď je záporná, bude sa znižovať. Triviálne korene sú rozložené na zápornej osi rovnomerne, miera zahusťovania je nulová. Netriviálne korene sa na priamke, kolmej na reálnu os v bode 0,5 zahusťujú pozitívne, priemerný koeficient odhadujem približne na 0,5. Prvočísla sa na kladnej reálnej poloosi zahusťujú negatívne, priemerný koeficient odhadujem približne na hodnotu -0,5. Znamená to, že každý netriviálny koreň a každé prvočíslo majú ekvivalentný člen sčítania vo funkcii zeta. Jednotlivé členy sa líšia prirodzeným číslom v menovateli, celkovo je počet členov rovný počtu prirodzených čísel. To znamená, že každý prirodzený netriviálny koreň sa nachádza na jednej priamke. Riemannova hypotéza je správna.
2

1. Fénix 10.03.2021, 17:53

Všimol som si, že premenná funkcie zeta vyjadruje koeficient zahusťovania priebežných súm ščítania členov funkcie na číselnej osi, alebo na ploche Gaussovej roviny komplexných čísel. Ak je premenná kladná, bude sa zahusťovanie zvyšovať a keď je záporná, bude sa znižovať. Triviálne korene sú rozložené na zápornej osi rovnomerne, miera zahusťovania je nulová. Netriviálne korene sa na priamke, kolmej na reálnu os v bode 0,5 zahusťujú pozitívne, priemerný koeficient odhadujem približne na 0,5. Prvoč...

10.03.2021, 18:32
Nerozumiem z toho čo si povedal ani ň, a to som dakedy chodil na matematické gymnázium....
none
3

2. tomas12345 10.03.2021, 18:32

Nerozumiem z toho čo si povedal ani ň, a to som dakedy chodil na matematické gymnázium....

10.03.2021, 19:16
Prvočísla sú na reálnej poloosi rozmiestnené nepravidelne, ale aj tak si ľahko môžeš všimnúť, že s pribúdajúcim poradím sú od seba stále vzdialenejšie. Ich hustota rozmiestnenia na poloosi nepravidelne klesá s poradím. Tomu hovorím záporné zahusťovanie. Vyjadril som ho koeficientom -0,5, ktorý sa dá použiť ako premenená hodnota funkcie Zeta. Naproti tomu koeficient zahusťovania netriviálnych koreňov má hodnotu 0,5. Keďže koeficient je reálne číslo, zahusťovanie prebieha na polpriamke v jednom smere. Keby bol koeficient komplexne číslo, zahusťovanie by prebiehalo v tvare špirály na ploche, nie na priamke. Všetky netriviálne korene preto ležia na jednej priamke.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 60 452 B generated in : 0.349 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 667 673 x unique displays : 2 618 925 x ip address : 3.238.116.201

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 4,67 € (13 clicks), for today 0,20 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist