move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

miera zahusťovania

entries
3
shows
355
uniques
131
theme was created 10.03.2021 by Fénix
1
10.03.2021, 17:53
Všimol som si, že premenná funkcie zeta vyjadruje koeficient zahusťovania priebežných súm ščítania členov funkcie na číselnej osi, alebo na ploche Gaussovej roviny komplexných čísel. Ak je premenná kladná, bude sa zahusťovanie zvyšovať a keď je záporná, bude sa znižovať. Triviálne korene sú rozložené na zápornej osi rovnomerne, miera zahusťovania je nulová. Netriviálne korene sa na priamke, kolmej na reálnu os v bode 0,5 zahusťujú pozitívne, priemerný koeficient odhadujem približne na 0,5. Prvočísla sa na kladnej reálnej poloosi zahusťujú negatívne, priemerný koeficient odhadujem približne na hodnotu -0,5. Znamená to, že každý netriviálny koreň a každé prvočíslo majú ekvivalentný člen sčítania vo funkcii zeta. Jednotlivé členy sa líšia prirodzeným číslom v menovateli, celkovo je počet členov rovný počtu prirodzených čísel. To znamená, že každý prirodzený netriviálny koreň sa nachádza na jednej priamke. Riemannova hypotéza je správna.
2

1. Fénix 10.03.2021, 17:53

Všimol som si, že premenná funkcie zeta vyjadruje koeficient zahusťovania priebežných súm ščítania členov funkcie na číselnej osi, alebo na ploche Gaussovej roviny komplexných čísel. Ak je premenná kladná, bude sa zahusťovanie zvyšovať a keď je záporná, bude sa znižovať. Triviálne korene sú rozložené na zápornej osi rovnomerne, miera zahusťovania je nulová. Netriviálne korene sa na priamke, kolmej na reálnu os v bode 0,5 zahusťujú pozitívne, priemerný koeficient odhadujem približne na 0,5. Prvoč...

10.03.2021, 18:32
Nerozumiem z toho čo si povedal ani ň, a to som dakedy chodil na matematické gymnázium....
3

2. tomas12345 10.03.2021, 18:32

Nerozumiem z toho čo si povedal ani ň, a to som dakedy chodil na matematické gymnázium....

10.03.2021, 19:16
Prvočísla sú na reálnej poloosi rozmiestnené nepravidelne, ale aj tak si ľahko môžeš všimnúť, že s pribúdajúcim poradím sú od seba stále vzdialenejšie. Ich hustota rozmiestnenia na poloosi nepravidelne klesá s poradím. Tomu hovorím záporné zahusťovanie. Vyjadril som ho koeficientom -0,5, ktorý sa dá použiť ako premenená hodnota funkcie Zeta. Naproti tomu koeficient zahusťovania netriviálnych koreňov má hodnotu 0,5. Keďže koeficient je reálne číslo, zahusťovanie prebieha na polpriamke v jednom smere. Keby bol koeficient komplexne číslo, zahusťovanie by prebiehalo v tvare špirály na ploche, nie na priamke. Všetky netriviálne korene preto ležia na jednej priamke.

newest entries : 

Pačmaga [show chain]before 5 hours
created by dzI/Osize : 74 473 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 244 485 xunique displays : 1 070 517 xip address : 3.236.124.77

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...