for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Lebensborn (Prameň života)

entries
155
shows
116 446
uniques
4 195
theme was created 4.8.2018 21:50 by Nadja
1
04.08.2018, 21:50
Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...
none
2

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

04.08.2018, 22:21
Kde vidíš paradox?
3

2. TvojOponent 04.08.2018, 22:21

Kde vidíš paradox?

04.08.2018, 22:42
V tom, že jedy mali byť vládcami sveta, a druhé vyhladené zo sveta...
consents: Boris
none
4

3. Nadja 04.08.2018, 22:42

V tom, že jedy mali byť vládcami sveta, a druhé vyhladené zo sveta...

04.08.2018, 22:42
jedny 🙂
none
5

3. Nadja 04.08.2018, 22:42

V tom, že jedy mali byť vládcami sveta, a druhé vyhladené zo sveta...

04.08.2018, 22:47
Človek mieni, život mení.
Chvala bohu....
consents: TvojOponent
none
6

3. Nadja 04.08.2018, 22:42

V tom, že jedy mali byť vládcami sveta, a druhé vyhladené zo sveta...

05.08.2018, 07:47
Jedny boli nadradená rasa podľa talmudu a druhé podľa meinkampfu.
consents: Boris , TvojOponent
24

6. Fénix 05.08.2018, 07:47

Jedny boli nadradená rasa podľa talmudu a druhé podľa meinkampfu.

05.08.2018, 21:10
Nie podľa talmudu, ale podľa biblie. A nie nadradená rasa, ale vyvolený národ. Je dobre, že ti dal katolík Tvojoponent súhlas. Asi sa cíti ponížený tým, čo sa píše v biblii. Ale základ je, že verí biblii.
none
25

24. Lemmy 05.08.2018, 21:10

Nie podľa talmudu, ale podľa biblie. A nie nadradená rasa, ale vyvolený národ. Je dobre, že ti dal katolík Tvojoponent súhlas. Asi sa cíti ponížený tým, čo sa píše v biblii. Ale základ je, že verí biblii.

05.08.2018, 21:28
Katolíci explicitne v Katechizme majú uvedené, že Starý zákon je pravo Božie slovo a odmietajú ho zavrhnúť.
consents: Lemmy
none
26

24. Lemmy 05.08.2018, 21:10

Nie podľa talmudu, ale podľa biblie. A nie nadradená rasa, ale vyvolený národ. Je dobre, že ti dal katolík Tvojoponent súhlas. Asi sa cíti ponížený tým, čo sa píše v biblii. Ale základ je, že verí biblii.

05.08.2018, 21:42
24 Talmud nezahŕňa texty Starého zákona (Tanach)?
Zase si išiel hlavou proti múru? A narazil na stenu vlastnej logiky?
39

26. TvojOponent 05.08.2018, 21:42

24 Talmud nezahŕňa texty Starého zákona (Tanach)?
Zase si išiel hlavou proti múru? A narazil na stenu vlastnej logiky?

05.08.2018, 22:51
Otázka z logiky: Ak by Fénix napísal namiesto slova talmud biblia, tak by si dal súhlas?
none
45

39. Lemmy 05.08.2018, 22:51

Otázka z logiky: Ak by Fénix napísal namiesto slova talmud biblia, tak by si dal súhlas?

06.08.2018, 07:19
39 Nedal, lebo knižnica kníh známa ako Biblia nepracuje s nadradenosťou ako kľúčovým slovom. Židovské slovo gója označujúce nežidovských členov spoločnosti kresťania nepoužívajú a kresťania bránia základné ľudské práva aj pre ateistov. K nim patrí aj právo odmietnuť vieru v boha.
Preto by som súhlas nedal.
Fénix s nadsázkou poukázal na povýšenectvo oíbjavujúce sa na oboch stranách. Nadviazal tak na úvodný príspevok zaujímavej témy Nadji.
7

3. Nadja 04.08.2018, 22:42

V tom, že jedy mali byť vládcami sveta, a druhé vyhladené zo sveta...

05.08.2018, 14:08
3/ To bol dôsledok sekulárneho myslenia národného socializmu ovplyvneného darwinizmom a eugenikou. "Sranda" je, že dnes sa opäť uchytila kultúra nadľudí a ľudia s postihnutím tela alebo duše, teda podľudia, menejcenné (menejzdravé) komunity ľudí sa vraždia o pár týždňov skôr. Ty si dnes stúpenkyňou toho istého paradoxu ako "uvedomelí" ateisti tých čias - len svoj socializmus nazývaš pokrytecky liberálnym a zatváraš oči nad podobnosťou so socializmom tzv. národným.
Katolícka cirkev vtedy aj dnes stojí za právom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti. Prečo teda boli tie deti dávané do rodín na robnakom princípe? Lebo nemali rodičov. Jedným rodičov zabili ako menejcenných, druhým rodičov nedopriali, lebo ich pozbavili povinnosti vyplývajúcich z rodičovstva. Išlo o priemyselný odchov nadľudí. Niečo podobné dnes razí Rastislav Škoda, popredný sekulárny humanista, keď podporuje genetické šľachtenie ľudí s cieľom vyšľachtiť kvalitnejšie rasy.
A Ty mlčíš.
8

7. TvojOponent 05.08.2018, 14:08

3/ To bol dôsledok sekulárneho myslenia národného socializmu ovplyvneného darwinizmom a eugenikou. "Sranda" je, že dnes sa opäť uchytila kultúra nadľudí a ľudia s postihnutím tela alebo duše, teda podľudia, menejcenné (menejzdravé) komunity ľudí sa vraždia o pár týždňov skôr. Ty si dnes stúpenkyňou toho istého paradoxu ako "uvedomelí" ateisti tých čias - len svoj socializmus nazývaš pokrytecky liberálnym a zatváraš oči nad podobnosťou so socializmom tzv. národným.
Katolícka cirkev vtedy aj dn...

05.08.2018, 14:23
Ano, je to paradox, ak pripustíš zmysluplnosť ateistickej doktríny nadľudí a podľudí.
Prístup katolíkov je iný - každé dieťa potrebuje rodičov, otca a matku, a treba urobiť maximum pre to, aby tomuto modelu sa podobalo prostredie, v ktorom bude vyrastať. Najmä ako osudom mu takéto prirodzené prostredie nebolo dopriate.
11

8. TvojOponent 05.08.2018, 14:23

Ano, je to paradox, ak pripustíš zmysluplnosť ateistickej doktríny nadľudí a podľudí.
Prístup katolíkov je iný - každé dieťa potrebuje rodičov, otca a matku, a treba urobiť maximum pre to, aby tomuto modelu sa podobalo prostredie, v ktorom bude vyrastať. Najmä ako osudom mu takéto prirodzené prostredie nebolo dopriate.

05.08.2018, 14:33
V kontexte toho, že katolícky vojaci pod vedením conquistátorov vraždili v Amerike indiánske deti, je to smelé vyhlásenie...Alebo pokrytecké?
12

11. Ludwig 05.08.2018, 14:33

V kontexte toho, že katolícky vojaci pod vedením conquistátorov vraždili v Amerike indiánske deti, je to smelé vyhlásenie...Alebo pokrytecké?

05.08.2018, 14:34
oprava: katolícki vojaci...
14

12. Ludwig 05.08.2018, 14:34

oprava: katolícki vojaci...

05.08.2018, 14:52
To sa dialo za Hitlera? Lebo mi uniká pointa...
10

7. TvojOponent 05.08.2018, 14:08

3/ To bol dôsledok sekulárneho myslenia národného socializmu ovplyvneného darwinizmom a eugenikou. "Sranda" je, že dnes sa opäť uchytila kultúra nadľudí a ľudia s postihnutím tela alebo duše, teda podľudia, menejcenné (menejzdravé) komunity ľudí sa vraždia o pár týždňov skôr. Ty si dnes stúpenkyňou toho istého paradoxu ako "uvedomelí" ateisti tých čias - len svoj socializmus nazývaš pokrytecky liberálnym a zatváraš oči nad podobnosťou so socializmom tzv. národným.
Katolícka cirkev vtedy aj dn...

05.08.2018, 14:27
Áno, katolícka cirkev vtedy stála za právom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti, preto podpísala s Nemeckou Ríšou konkordát, čím legitimizovala vládu Hitlera...
Ešte nejaký vtip z pokladnice čierneho humoru?
13

10. Ludwig 05.08.2018, 14:27

Áno, katolícka cirkev vtedy stála za právom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti, preto podpísala s Nemeckou Ríšou konkordát, čím legitimizovala vládu Hitlera...
Ešte nejaký vtip z pokladnice čierneho humoru?

05.08.2018, 14:50
Tvoj príspevok je vtipom z pokladnice Tvojej plytkosti myslenia. Je úplne normálne, že štáty podpisujú zmluvy s kýmkoľvek, kde je to vhodné a nutné. Inak by štát nebol potrebný. Na to, aby štát fungoval a nevrhol sa systém do chaosu, je potrebné definovať právny priestor. Jednou z mnohých zmlúv, ktoré štáty podpisujú, sú aj zmluvy s cirkvami. Tá sa volá konkordát.
Citujem: Konkordát je zmluva medzi štátom a rímskokatolíckou cirkvou upravujúca svetský status cirkvi.
Ak ateisti volajú po finančnej odluke, volajú predsa po podpise nového konkordátu!
Keby si si dal to mnimum námahy a vyhľadal by si si základné poznatky na Wikipédii, dočítal by si sa, že ten "kontroverzný" konkordát asi až tak zlý nebude, nakoľko ide o jedinú zmluvu uzavretú Treťou ríšou, ktorá platí dodnes a platí aj po preskúmaní novodobým ústavným súdom Nemecka.
Teraz jeden odsek z Wikipédie:
Pro církev byl konkordát enormně důležitý, neboť Ústava Výmarské republiky dávala státu velkou moc v oblastech vzdělávání a kultury, tedy tam, kam se upíral její hlavní zájem. Potřeba konkordátu byla vnímána o to naléhavěji, že sílila moc Hitlera a jeho nacismu, kteréžto církev považovala za nepřátele. Svatý stolec věřil, že konkordát bude štítem ukovaným z mezinárodního práva, který církev ochrání před pronásledováním, které nebude trvat dlouho, protože Hitlerova vláda nemůže dlouhodobě vydržet. Pacelli proto považoval konkordát s Německem za svůj hlavní cíl a jako zkušený diplomat s přehledem v německé problematice neváhal zasahovat do jeho přípravy a jednání o něm.

Ján Parada by mal tomuto konkordátu nadšene tlieskať, lebo táto zmluva dôsledne oddelila štát a cirkev - kňazi viac nesmeli pôsobiť v politike. Ak niekto dnes kričí o tom, že cirkev sa nemá pliesť do politiky, tak de facto volá po stave, ktorý nasledoval po konkordáte - odchod kňazov z politiky viedol totiž k pádu politickej koalície Zentrum. Takže tu si, vy vydesení sekulárni humanisti uvedomte, že presadením odluky odišli z politiky kňazi a vytvorila sa výborná sekulárna politická scéna - skončila katastrofou, ako všetko ateistické...

Prepáč, musel som Ti to napísať takto tvrdo, aby si konečne pochopil svoj omyl - podobne ako pri svojom osobnom presvedčení o milionoch obetí inkvizície. Pouč sa z vlastných chýb a už viac nešír nepravdy. :-)
Verím, že Ty to na rozdiel od Paradu alebo Chmelára pochopíš.

Peace!
15

13. TvojOponent 05.08.2018, 14:50

Tvoj príspevok je vtipom z pokladnice Tvojej plytkosti myslenia. Je úplne normálne, že štáty podpisujú zmluvy s kýmkoľvek, kde je to vhodné a nutné. Inak by štát nebol potrebný. Na to, aby štát fungoval a nevrhol sa systém do chaosu, je potrebné definovať právny priestor. Jednou z mnohých zmlúv, ktoré štáty podpisujú, sú aj zmluvy s cirkvami. Tá sa volá konkordát.
Citujem: Konkordát je zmluva medzi štátom a rímskokatolíckou cirkvou upravujúca svetský status cirkvi.
Ak ateisti volajú po fin...

05.08.2018, 15:08
Inými slovami, smilnica predložila Hitlerovi účet za svoje služby. Vy nám ochránite kňazov, dovolíte vyberať dane, my vašu zločineckú, antisemitskú vládu defacto vyhlásime za dobrú, inak by s ňou predsa "svätá" stolica nauzavrela zmluvu. To je všetko o čom bol spomínaný konkordát...
17

15. Ludwig 05.08.2018, 15:08

Inými slovami, smilnica predložila Hitlerovi účet za svoje služby. Vy nám ochránite kňazov, dovolíte vyberať dane, my vašu zločineckú, antisemitskú vládu defacto vyhlásime za dobrú, inak by s ňou predsa "svätá" stolica nauzavrela zmluvu. To je všetko o čom bol spomínaný konkordát...

05.08.2018, 16:54
V roku 1933 nebola skúsenosť s koncentračnými tábormi. (Tvoj myšlienkový odkaz na smilnicu v purpure neberiem, lebo to je téma, ktorú som už riešil)... a ak príspevok zakončíš slovami "to je všetko", tak len dokazuješ, že rozsah Tvojich znalostí sa zmestí do troch(?) viet.

Pýcha hlupáka je nepriamo úmerná jeho rozumovému zázemiu.

S dobráckym úsmevom Ťa už len prekročím - veď čo iné s lajnom na ceste?
consents: uchostrapate
42

17. TvojOponent 05.08.2018, 16:54

V roku 1933 nebola skúsenosť s koncentračnými tábormi. (Tvoj myšlienkový odkaz na smilnicu v purpure neberiem, lebo to je téma, ktorú som už riešil)... a ak príspevok zakončíš slovami "to je všetko", tak len dokazuješ, že rozsah Tvojich znalostí sa zmestí do troch(?) viet.

Pýcha hlupáka je nepriamo úmerná jeho rozumovému zázemiu.

S dobráckym úsmevom Ťa už len prekročím - veď čo iné s lajnom na ceste?

05.08.2018, 23:09
Aj v roku 1933 bolo každému rozumnému človeku jasné čo je Hitler zač. A obkercávať to môžeš ako chceš, nič to nezmení na tom, že tvoja presvätá cirkev paktovala s nacistami. Pápežský nunciu sa zúčastňoval nacistickych zletov v Norimberku a bol vítaním hosťom aj na iných podujatiach. Vysoký predstavitelia katolíckej cirkvi v Nemecku sa nechali fotiť s vojnovými zločincami ako bol Goebels a hajlovali. Tiež prijímali štátne vyznamenania od Hitlera. V katedrálach sa konali akcie pod hlavičkou NSDAP. Mám pokračovať?
59

42. Ludwig 05.08.2018, 23:09

Aj v roku 1933 bolo každému rozumnému človeku jasné čo je Hitler zač. A obkercávať to môžeš ako chceš, nič to nezmení na tom, že tvoja presvätá cirkev paktovala s nacistami. Pápežský nunciu sa zúčastňoval nacistickych zletov v Norimberku a bol vítaním hosťom aj na iných podujatiach. Vysoký predstavitelia katolíckej cirkvi v Nemecku sa nechali fotiť s vojnovými zločincami ako bol Goebels a hajlovali. Tiež prijímali štátne vyznamenania od Hitlera. V katedrálach sa konali akcie pod hlavičkou NSDAP....

06.08.2018, 08:24
42/ Samozrejme, chcem aby si pokračoval.

Tvrdenie, citujem Ťa:
Aj v roku 1933 bolo každému rozumnému človeku jasné

...je argumentačným klamom...

Kvalifikujúci jazyk. Citujem:
"Spája žiadúci výrok s pozitívnym označením a vyvoláva dojem, že jeho odmietnutím sa poslucháč automaticky zaraďuje do opačnej skupiny."
16

7. TvojOponent 05.08.2018, 14:08

3/ To bol dôsledok sekulárneho myslenia národného socializmu ovplyvneného darwinizmom a eugenikou. "Sranda" je, že dnes sa opäť uchytila kultúra nadľudí a ľudia s postihnutím tela alebo duše, teda podľudia, menejcenné (menejzdravé) komunity ľudí sa vraždia o pár týždňov skôr. Ty si dnes stúpenkyňou toho istého paradoxu ako "uvedomelí" ateisti tých čias - len svoj socializmus nazývaš pokrytecky liberálnym a zatváraš oči nad podobnosťou so socializmom tzv. národným.
Katolícka cirkev vtedy aj dn...

05.08.2018, 15:45
Oponentík, ty dobre vieš, že každá sebalepšia myšlienka sa dá zneužiť na nesprávne ciele, tak ateizmus, ako aj viera v Boha... príkladov toho druhého je v historii spusta, dúfam nemusím dokladať.
Na odluke cirkvi od štátu nie je nič zlé, ved ako keby všetky náboženstvá a myšlienkové prúdy mali mať podporu nie svojich veriacich, ale všetkých, ozaj ateisti majú akú oficiálnu podporu? Lemmy asi nijaký plat za humanizmus nedostáva, kňazi hej... tak čo chceš :D
none
18

16. Nadja 05.08.2018, 15:45

Oponentík, ty dobre vieš, že každá sebalepšia myšlienka sa dá zneužiť na nesprávne ciele, tak ateizmus, ako aj viera v Boha... príkladov toho druhého je v historii spusta, dúfam nemusím dokladať.
Na odluke cirkvi od štátu nie je nič zlé, ved ako keby všetky náboženstvá a myšlienkové prúdy mali mať podporu nie svojich veriacich, ale všetkých, ozaj ateisti majú akú oficiálnu podporu? Lemmy asi nijaký plat za humanizmus nedostáva, kňazi hej... tak čo chceš :D

05.08.2018, 17:04
16/
a) ateizmus nie je myšlienka
b) o zneužití ateizmu sa naozaj môžeme baviť veľmi dlho
c) kresťania nie sú nasledovníkmi tých, ktorí zneužívajú kresťanstvo
d) existencia výboru LGBT je naviazanie štátu na ideológiu
e) na odluke nie je nič zlé - preto už tu odluku máme. Veriacvi si aj dnes už platia svoje cirkvi tak, že platia dane a časť z nich sa vracia v podobe finančného príspevku na cirkvi. Platil som aj tvoje štúdium a ako vidím, nie veľmi dobrá inevstícia to bola. Vrátiš mi moje peniaze?
f) ateisti majú podporu napr. od Luboša Blahu, ktorý im vybavuje kadejaké hlúposti, napr. prenajatie priestorov skonfiškovaných Cirkvi, kde sa radujú z letného slnovratu a za prejavenú nenávisť voči katolíkom si dávajú ocenenia. Niekedy aj za daňové podvody...
g) členovia výboru LGBT majú svoje mzdy, podporu majú aj občianske združenia ako Queer, Inakosť, IĽP...
h) Lemmy berie dôchodok(?) z odvodov státisícov katolíkov a nebadať, že by bol vďačný
i) nie je mojou chybou, že ateisti nenazbierali dostatočný počet ľudí na založenie vlastnej cirkvi. V Holansku ateisti berú príspevky a zjavne Ti to tam neprekáža
j) ateisti doteraz iba kradli. Mali by konečne vrátiť katolíkom všetko nakradnuté plus ušlý zisk a napáchané škody - koľko mi zaplatíš za to, že som kvôli náboženstvu vyhodený zo školy? Skús nejakú sumičku...
19

18. TvojOponent 05.08.2018, 17:04

16/
a) ateizmus nie je myšlienka
b) o zneužití ateizmu sa naozaj môžeme baviť veľmi dlho
c) kresťania nie sú nasledovníkmi tých, ktorí zneužívajú kresťanstvo
d) existencia výboru LGBT je naviazanie štátu na ideológiu
e) na odluke nie je nič zlé - preto už tu odluku máme. Veriacvi si aj dnes už platia svoje cirkvi tak, že platia dane a časť z nich sa vracia v podobe finančného príspevku na cirkvi. Platil som aj tvoje štúdium a ako vidím, nie veľmi dobrá inevstícia to bola. Vrátiš m...

05.08.2018, 20:10
-Platil som aj tvoje štúdium a ako vidím, nie veľmi dobrá inevstícia to bola. Vrátiš mi moje peniaze? -
Samozrejme, že mile rád ti vrátim tvoje peniaze, takže moje štúdium sš+vš 1982-1990, spočítaj náklady na moje štúdium, vydeľ počtom aktívných pracujúcich tej doby-nezabudni, že sme boli spolu s Čechmi!! Napíš číslo účtu a ja ti peniaze vrátim

-Mali by konečne vrátiť katolíkom všetko nakradnuté plus ušlý zisk a napáchané škody - koľko mi zaplatíš za to, že som kvôli náboženstvu vyhodený zo školy? Skús nejakú sumičku...
Takže katolícka cirkev je zisková organizácia???? Ak áno, tak nech platí dane z nehnuteľností ako ostatné podnikateľské subjekty!!!!
Že ťa kvôli náboženstvu vyhodili zo školy je jasný prípad, že máš mi vrátiť peniaze zbytočne vynaložené na tvoje štúdium, takže odpočítaj zo sumy, čo ti mám vrátiť ja,
20

19. peter67 05.08.2018, 20:10

-Platil som aj tvoje štúdium a ako vidím, nie veľmi dobrá inevstícia to bola. Vrátiš mi moje peniaze? -
Samozrejme, že mile rád ti vrátim tvoje peniaze, takže moje štúdium sš+vš 1982-1990, spočítaj náklady na moje štúdium, vydeľ počtom aktívných pracujúcich tej doby-nezabudni, že sme boli spolu s Čechmi!! Napíš číslo účtu a ja ti peniaze vrátim

-Mali by konečne vrátiť katolíkom všetko nakradnuté plus ušlý zisk a napáchané škody - koľko mi zaplatíš za to, že som kvôli náboženst...

05.08.2018, 20:37
Nebudem odpovedať na trápnosti.

Cirkev platí dane za nehnuteľnosti a aj pozemok. Vari toto musím pripomínať vysokoškolsky vzdelanému človeku?

Ano, musím, lebo titul nie je zárukou vedomostí.
21

20. TvojOponent 05.08.2018, 20:37

Nebudem odpovedať na trápnosti.

Cirkev platí dane za nehnuteľnosti a aj pozemok. Vari toto musím pripomínať vysokoškolsky vzdelanému človeku?

Ano, musím, lebo titul nie je zárukou vedomostí.

05.08.2018, 20:44
No vidíš a ja na tvoje trápnosti som odpovedal. Cirkev platí dane za nehnuteľnosti a pozemok? Komu a kde?
Ak musíš, tak musíš. Nezabúdaj, že ja mám poslednú učňovku!!!
Titul, nie zárukou vedomostí. Čo je zárukou vedomostí? ovládať uja gugla? A všetko si nájsť?
29

21. peter67 05.08.2018, 20:44

No vidíš a ja na tvoje trápnosti som odpovedal. Cirkev platí dane za nehnuteľnosti a pozemok? Komu a kde?
Ak musíš, tak musíš. Nezabúdaj, že ja mám poslednú učňovku!!!
Titul, nie zárukou vedomostí. Čo je zárukou vedomostí? ovládať uja gugla? A všetko si nájsť?

05.08.2018, 21:57
Aj Gúgle je cesta k poznaniu - nehanbi sa za to, že niečo nevieš a urobíš aspoň to minimum, že si to vyhľadáš cez vyhľadávač.

Dane z nehbuteľnosti sa platia v súlade so zákonom správcom dane z nehnuteľnosti.
30

29. TvojOponent 05.08.2018, 21:57

Aj Gúgle je cesta k poznaniu - nehanbi sa za to, že niečo nevieš a urobíš aspoň to minimum, že si to vyhľadáš cez vyhľadávač.

Dane z nehbuteľnosti sa platia v súlade so zákonom správcom dane z nehnuteľnosti.

05.08.2018, 22:09
Gugel nie je cestou k poznaniu!! To je cesta k zjednodušovaniu. Cestou je štúdium. Nehanbi sa, že to nevieš.
Skús mi napísať, koľko dane odviedla tvoja cirkev z kostolíka? Miesta ziskového až,až a koľko odviedla dane z príjmu z milodarov?
Ak to nevieš, tak použi gugla, to je minimum.
33

30. peter67 05.08.2018, 22:09

Gugel nie je cestou k poznaniu!! To je cesta k zjednodušovaniu. Cestou je štúdium. Nehanbi sa, že to nevieš.
Skús mi napísať, koľko dane odviedla tvoja cirkev z kostolíka? Miesta ziskového až,až a koľko odviedla dane z príjmu z milodarov?
Ak to nevieš, tak použi gugla, to je minimum.

05.08.2018, 22:20
Poznanie je nadobudnutie poznatkov; vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok.(wikipédia)

Ak sa pomocou Gúgla dopracuješ k poznatku, je to cesta k poznaniu.

Zákon o dani z nehnuteľnosti je dostupný na webe a stačí si ho prečítať.
Finančné zbierky sú oslobodené od daní, ak ich cieľom je pomoc.

Zmyslom Tvojej plytkej argumentácie nie je poznanie, ale konflikt a na ten ja nebudem strácať čas. Použi Gúgle a pochopíš, že aj tento vynález Ti pomôže s Tvojimi chýbajúcimi poznatkami

Prepáč, ale stupídnosťami sa nebudem zaoberať

82

33. TvojOponent 05.08.2018, 22:20

Poznanie je nadobudnutie poznatkov; vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok.(wikipédia)

Ak sa pomocou Gúgla dopracuješ k poznatku, je to cesta k poznaniu.

Zákon o dani z nehnuteľnosti je dostupný na webe a stačí si ho prečítať.
Finančné zbierky sú oslobodené od daní, ak ich cieľom je pomoc.

Zmyslom Tvojej plytkej argumentácie nie je poznanie, ale konflikt a na ten ja nebudem strácať ...

06.08.2018, 12:18
-Finančné zbierky sú oslobodené od daní, ak ich cieľom je pomoc. -
Nuž väčšiu stupiditu si tu ani nemohol dať!!!
Každá finančná zbierka má za úlohu pomôcť!! Možno druhým, možno sebe.
-Ak sa pomocou Gúgla dopracuješ k poznatku, je to cesta k poznaniu.-
Daj si gugla -povinné očkovanie spôsobuje u deti autizmus.
Hodí ťa na stránky, kde sa tvrdí!! A už máš jeden skvelý poznatok, stačí iba uplatniť v praxi. Viď epidémia osýpok na východnom Slovensku. Tá bude pravdepodobne spôsobená povinným očkovaním!

Verím tomu, že aj ty veríš tomu, čo si nájdeš na internete, lebo, čo je napísané, to je pravda.
104

82. peter67 06.08.2018, 12:18

-Finančné zbierky sú oslobodené od daní, ak ich cieľom je pomoc. -
Nuž väčšiu stupiditu si tu ani nemohol dať!!!
Každá finančná zbierka má za úlohu pomôcť!! Možno druhým, možno sebe.
-Ak sa pomocou Gúgla dopracuješ k poznatku, je to cesta k poznaniu.-
Daj si gugla -povinné očkovanie spôsobuje u deti autizmus.
Hodí ťa na stránky, kde sa tvrdí!! A už máš jeden skvelý poznatok, stačí iba uplatniť v praxi. Viď epidémia osýpok na východnom Slovensku. Tá bude pr...

06.08.2018, 18:19
fúha... tak čakal som od Teba viac rozumu, ospravedlňujem sa, že som Ťa precenil...
Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby sú uvedené v § 13 zákona o dani z príjmov - stačí si naštudovať. Dozvieš sa, že od zdanenia sú oslobodené nielen kostolné zbierky, ale aj členské príspevky sekhumanistíkov Spoločnosti Prometheus alebo príjmy združení, ktoré príjmy vyberajú za účelom plnenia úlohy registrovaných činností. Tu tak trošku škodoradostne pripomeniem, že na cirkev sa vzťahuje rovnaký princíp oslobodenia od dane zo zbierok ako na kluby záhradkárov. (Je to obľúbený argument tých zľahka nasprostastých ateistov prometheusovského typu).

Google je cesta k poznatkom a máš na výber a slobodu, ktoré uprednostníš a ktoré zavrhneš. Zjavne nepatríš k ľuďom, ktorých sloboda nadchýňa a potrebujú diktát autority, ktorá im povyberá, čo si máš myslieť a čo sa nesmieš dozvedieť.

Nemaj mi za zlé, v tomto prekáraní s Tebou odmietam strácať čas. Nadja otvorila zaujímavú tému, akých na nete je ako šafranu. Skús napísať niečo k téme a zaujmeš... alebo naďalej si tu pohonuj a užívaj si pár minút trolovskej slávy.
112

104. TvojOponent 06.08.2018, 18:19

fúha... tak čakal som od Teba viac rozumu, ospravedlňujem sa, že som Ťa precenil...
Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby sú uvedené v § 13 zákona o dani z príjmov - stačí si naštudovať. Dozvieš sa, že od zdanenia sú oslobodené nielen kostolné zbierky, ale aj členské príspevky sekhumanistíkov Spoločnosti Prometheus alebo príjmy združení, ktoré príjmy vyberajú za účelom plnenia úlohy registrovaných činností. Tu tak trošku škodoradostne pripomeniem, že na cirkev sa vzťa...

06.08.2018, 21:07
Ospravedlnenie prijímam.
Aspoň vidíš, že aj ty nie si ten najpresnejší.
Vidím, že si teoreticky pripravrný vo všetkých témach, veď máš uja gugla.
Ty si presne môj náprotivok, ty potrebuješ slobodu, ktorá ťa nadchýňa a ktorá určí, čo si nesmieš myslieť a čo sa smieš dozvedieť.
Nemám ti za zlé, choď a naprávaj krivdy, ktoré napáchali komunisti, ibaže spoza klávesnice nič nenapravíš.
Ďakujem a budem si tu slávu užívať.
22

18. TvojOponent 05.08.2018, 17:04

16/
a) ateizmus nie je myšlienka
b) o zneužití ateizmu sa naozaj môžeme baviť veľmi dlho
c) kresťania nie sú nasledovníkmi tých, ktorí zneužívajú kresťanstvo
d) existencia výboru LGBT je naviazanie štátu na ideológiu
e) na odluke nie je nič zlé - preto už tu odluku máme. Veriacvi si aj dnes už platia svoje cirkvi tak, že platia dane a časť z nich sa vracia v podobe finančného príspevku na cirkvi. Platil som aj tvoje štúdium a ako vidím, nie veľmi dobrá inevstícia to bola. Vrátiš m...

05.08.2018, 21:02
Jejo, máme tu zase demagógiu lží, takže ako to je naozaj:
(a) Ateizmus je myšlienka, názor, že nejestvujú žiadny bohovia ani božstvá.
(b) Nie, ateizmus nemožno nijako zneužiť, vôbec nijako, preto neuvádzate ani 1 príklad zneužita.
(c) Je irelevantné, čo tvrdíte, dôležitá je viera páchateľa: Ak vrah verí, že Ježiš je jeho Spasiteľ, je to 100% kresťan, či sa Vám to páči alebo nie.
(d) Žiadny výbor LGBT nejestvuje, jestvuje len Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
(e) Odluka znamená, že cirkvi (všetky; nielen RKC je cirkev) nie sú platené zo štátneho rozpočtu, čo v SR neplatí.
(f) To nie sú všetci ateisti, ani väčšina ateistov.
(g) Výbor LGBT nejestvuje, viď (d)
(h) Dôchodok dostáva každý občan, ktorý má podľa neho zo zákona nárok. Viera alebo neviera občana nemá na nárok žiadny vplyv.
(i) Holanské pa-riešenie nie je principiálne, len ****enie pojmov.
(j) Ateisti sú rôzni, tak ako sú rôzni katolíci. Chorvácki katolícki vrahovia v Jasenovasi spáchali masovú genocídu na bratoch pravoslávnych Srboch tak obludnú, že aj nacisti pri tom odpadávali. Škodu si pýtajte od boľševikov, Vašich verných bratov v demagógii a lúpení.
Katolíci získavajú peniaze lžou a vidieraním, teda podvodom.
consents: Lemmy
none
28

22. ruwolf 05.08.2018, 21:02

Jejo, máme tu zase demagógiu lží, takže ako to je naozaj:
(a) Ateizmus je myšlienka, názor, že nejestvujú žiadny bohovia ani božstvá.
(b) Nie, ateizmus nemožno nijako zneužiť, vôbec nijako, preto neuvádzate ani 1 príklad zneužita.
(c) Je irelevantné, čo tvrdíte, dôležitá je viera páchateľa: Ak vrah verí, že Ježiš je jeho Spasiteľ, je to 100% kresťan, či sa Vám to páči alebo nie.
(d) Žiadny výbor LGBT nejestvuje, jestvuje len Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné men...

05.08.2018, 21:54
a) ateizmus je uvedomelý postoj... žiadna myšlienka. To musím vysvetlovať ateistom, čo je ateizmus???
b) keďže nevieš, čo je morálka , pravda a česť, nemá zmysel sa s Tebou baviť o zneužití...
c) ak boh neexistuje, náboženstvo je dielom bezbožníkov...
d) Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb ... Ano, neexistuje, je lepšie somárikovi dať za pravdu
e) Ty vôbec netušíš, čo znamená odluka. Pýtaj sa, budeš múdrejší... Som večný optimista, určite Tvoj mozog zvládne aj zložitejšie vety...
f) samozrejme, väčšinu ateistov predstavuješ Ty aj so svojim tieňom Lemmym
i) píšeš o ****ení pojmov? Aké výstižné pre Teba!
...atď... Nuda, Ruwi... Vráť sa na df.sk - tam už nechodím. Tam Ti bude dobre...
31

28. TvojOponent 05.08.2018, 21:54

a) ateizmus je uvedomelý postoj... žiadna myšlienka. To musím vysvetlovať ateistom, čo je ateizmus???
b) keďže nevieš, čo je morálka , pravda a česť, nemá zmysel sa s Tebou baviť o zneužití...
c) ak boh neexistuje, náboženstvo je dielom bezbožníkov...
d) Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb ... Ano, neexistuje, je lepšie somárikovi dať za pravdu
e) Ty vôbec netušíš, čo znamená odluka. Pýtaj sa, budeš múdrejší... Som večný optimista, ...

05.08.2018, 22:17
(a) V tomto smere je to úplné synonymum.
(b) Falošné krivé obvinenie, typecké pre tzv. slovenského katolíka. Z vlastných skúseností viem, že mnoho veriacich nevie ani základnú definíciu dobra a zla.
(c) To nijako nevyplýva.
(d) Priznávam svoj omyl. Ale platí, že členovia nedostavajú žiadnu mzdu: link (PDF)
Štatút Výboro pre práva LSBTI osôb
(11) Členstvo vo výbore je čestnou funkciou. Za výkon činnoti vo výbore nepatrí členovi/členke plat ani akákošvek iná forma odmeny.

(e) OK, doplnenie: Oddelenie cirkví od štátu znamená aj, že sa štát nemieša do záležitostí cirkví a cirkví do záležitostí štátu.
Žiaľ, to druhé neplatí napr. preto, že sa stále pretáčajú náboženské názory so štátnych zákonov.
(f) To som nikde nenapísal, znova len Váš straw-man (fackovací panák).
(i) Žiadny argument od Vás.
none
35

31. ruwolf 05.08.2018, 22:17

(a) V tomto smere je to úplné synonymum.
(b) Falošné krivé obvinenie, typecké pre tzv. slovenského katolíka. Z vlastných skúseností viem, že mnoho veriacich nevie ani základnú definíciu dobra a zla.
(c) To nijako nevyplýva.
(d) Priznávam svoj omyl. Ale platí, že členovia nedostavajú žiadnu mzdu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=/Dokumenty/Vybor%20pre%20prava%20LGBTI%20osob/%C5%A0tat%C3%BAt%20V%C3%BDboru%20pre%20pr%C3%A1va%20LGBTI%20os%C3%B4b.pdf (PDF...

05.08.2018, 22:27
Cirkev sa samozrejme do politiky pliesť má právo. Ale chápem, že by Tebe vyhovoval stav, ktorý v konkordáte podsunul Hitler Katolíckej cirkvi, keď donútil kňazov odísť z politiky. Potom padla strana Zentrum a vieme, ako to dopadlo...
I keď nie som si istý, či som už neotvoril tému intelektuálne príliš náročnú pre ľudí namýšľajúcich si, že pojedli všetku múdrosť planéty
consents: uchostrapate
37

35. TvojOponent 05.08.2018, 22:27

Cirkev sa samozrejme do politiky pliesť má právo. Ale chápem, že by Tebe vyhovoval stav, ktorý v konkordáte podsunul Hitler Katolíckej cirkvi, keď donútil kňazov odísť z politiky. Potom padla strana Zentrum a vieme, ako to dopadlo...
I keď nie som si istý, či som už neotvoril tému intelektuálne príliš náročnú pre ľudí namýšľajúcich si, že pojedli všetku múdrosť planéty

05.08.2018, 22:48
Ku katolíckym vrahom Ustašovcom stále nič?
consents: Lemmy
none
48

37. ruwolf 05.08.2018, 22:48

Ku katolíckym vrahom Ustašovcom stále nič?

06.08.2018, 07:30
Ale ano, otvoril som samostatnú tému. Predveď sa!

link
36

28. TvojOponent 05.08.2018, 21:54

a) ateizmus je uvedomelý postoj... žiadna myšlienka. To musím vysvetlovať ateistom, čo je ateizmus???
b) keďže nevieš, čo je morálka , pravda a česť, nemá zmysel sa s Tebou baviť o zneužití...
c) ak boh neexistuje, náboženstvo je dielom bezbožníkov...
d) Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb ... Ano, neexistuje, je lepšie somárikovi dať za pravdu
e) Ty vôbec netušíš, čo znamená odluka. Pýtaj sa, budeš múdrejší... Som večný optimista, ...

05.08.2018, 22:47
Trepeš poriadne nezmysly.

a) ateizmus je uvedomelý postoj... žiadna myšlienka.

Teizmus (tvoja viera v boha) je neuvedomelý postoj…
none
58

36. Lemmy 05.08.2018, 22:47

Trepeš poriadne nezmysly.

a) ateizmus je uvedomelý postoj... žiadna myšlienka.

Teizmus (tvoja viera v boha) je neuvedomelý postoj…

06.08.2018, 08:21
36/ Zapamätám, si - poburuje Ťa tvrdenie, že ateizmus je uvedomelý postoj.
77

58. TvojOponent 06.08.2018, 08:21

36/ Zapamätám, si - poburuje Ťa tvrdenie, že ateizmus je uvedomelý postoj.

06.08.2018, 11:37
Mňa nič nepoburuje. Táraš nezmysly. Si tak trápne detinsky, až to… škoda reči. Kto neovláda slovenčinu, s tým nemá zmysel diskusia. Najprv napíšeš nezmysel, že ateizmus nie je myšlienka, potom napíšeš, že ateizmus je uvedomelý postoj… a to je čo? Ak nie myšlienka. Veď ty ani nevieš, čo znamená slovo uvedomelý. Uvedomelý postoj je predsa tá myšlienka, ktorú máš v mozgu, ak máš vôbec mozog. Možno si len kvalitný softvér (robot), ktorý vie v diskusii oponovať a tárať, lebo tak bol ten softvér naprogramovaný. Nevadí.
none
41

22. ruwolf 05.08.2018, 21:02

Jejo, máme tu zase demagógiu lží, takže ako to je naozaj:
(a) Ateizmus je myšlienka, názor, že nejestvujú žiadny bohovia ani božstvá.
(b) Nie, ateizmus nemožno nijako zneužiť, vôbec nijako, preto neuvádzate ani 1 príklad zneužita.
(c) Je irelevantné, čo tvrdíte, dôležitá je viera páchateľa: Ak vrah verí, že Ježiš je jeho Spasiteľ, je to 100% kresťan, či sa Vám to páči alebo nie.
(d) Žiadny výbor LGBT nejestvuje, jestvuje len Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné men...

05.08.2018, 22:56
Chorvácki katolícki vrahovia v Jasenovasi spáchali masovú genocídu na bratoch pravoslávnych Srboch

Kresťania kresťanov vraždili.
none
138

41. Lemmy 05.08.2018, 22:56

Chorvácki katolícki vrahovia v Jasenovasi spáchali masovú genocídu na bratoch pravoslávnych Srboch

Kresťania kresťanov vraždili.

08.08.2018, 12:23
Op.: Chorvátski…
none
9

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

05.08.2018, 14:25
Katolícka acirkev a nacizmus
(text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení)

V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s katolicismem v nedávné minulosti Německa, v Bismarckově kulturním boji. Přitom prohlašovali, že budou ve svém boji ještě důslednější než „železný kancléř“.
Ze zpráv H. Rauschninga, Hitlerova blízkého spolupracovníka, víme, že vůdce III. říše vytýkal Bismarckovi, že se pokoušel vyjít s katolicismem pomocí paragrafů pruského četníka. Jak prohlašoval führer – abychom jim sáhli na kůži, musíme využívat zesměšňování a zohyzdění v očích mládeže a lidu.
Během jednoho rozhovoru se svými blízkými spolupracovníky Hitler upřímně přiznal: „Křesťanství je největším neštěstím lidstva. Bolševismus je nemanželské dítě křesťanství. Oba jsou dílem židů. Ve věci křesťanství je v otázce náboženství celý svět oklamán.“
Nepřátelský postoj ke křesťanství objasnil také Hitlerův hlavní ideolog národního socialismu, Alfred Rosenberg. Jeho kniha Mýtus XX. století patřila vedle Mein Kampf k povinné četbě všech členů NSDAP a po roce 1933 se stala jedním z kompendií Třetí říše.
Na stránkách této knihy Rosenberg napsal: „Víra utváří člověka... Ovšem seversko-evropské náboženství také hlásá, že člověk utváří svou víru, druh a obsah své víry.“ Hlavní ideolog pak požaduje vytvoření „německé národní církve“, která se má stát „strážcem národní hrdosti“ a „německého křesťanství“. Interpretoval po svém i osobu Ježíše: „Ježíš se nám dnes jeví jako sebevědomý učitel. Pro Germány má význam jeho život, nikoliv jeho smrt, kterou oslavují ve Středomoří.“

Hitler se již v mládí zahloubal do četby autorů, kteří působili v Rakousku na přelomu 19. a 20. století jako „ariosofové“, kteří spojovali pangermánskou mytologii s okultismem a theosofií a gnózí. V knížkách Guida von Lista nebo Jörga Lanze von Liebensfels (cisterciák vyloučený z řádu pro homosexualitu) četl Hitler o dávné árijsko-germánské civilizaci, kterou údajně zničila katolická církev evangelizací Germánů, o uchvacujícím náboženství Wotana, které uchovává svá tajemství v tzv. svastice. To všechno je prý možno znovu získat zpět, ale je třeba zničit katolickou církev a pak i nižší rasy, tvrdili tvůrci okultistické verze rasismu. Tak bude možný návrat k „árijské sexuální morálce“. Liebensfels vyzýval k vytváření zvláštních eugenických klášterů, kde budou „árijští c****í samci“ dbát o zachování čisté árijské krve.

Po roce 1933 se tyto ideje staly německou oficiální politikou a Himmler podle Liebensfelsových nápadů zřídil tzv. „Lebensborn“ (domy rozkoše) pro rasově vybrané důstojníky SS. Hitler byl fascinován okultismem, gnózí a orientálními filosofiemi. V roce 1938 organizoval Himmler výpravu do Tibetu, aby se seznámil s „myšlenkovým dědictvím“ dalajlámy, a hledal v Himalájích „zahynulé původní árijce“. Oddíly SS měly být kovárnou „panské rasy“. Himmler zavedl o jarní rovnodennosti „svátek života“ a o podzimní rovnodennosti „svátek padlých hrdinů“. Okultista Karl Wiligut, člen „Ordo Novi Templi“, hledal pro Him mlera nejvhodnější místa pro školení SS, která se vyznačovala jako „centra energie“. V Hitlerově bunkru byly nalezeny okultní spisy opatřené jeho exlibris.
Jediná povolená organizace mládeže Hitlerjugend zpívala v jedné své písni: Jsme Hitlerova radostná mládež. Nepotřebujeme křesťanské ctnosti. Naším vůdcem je totiž Adolf Hitler, on je náš Vykupitel a Prostředník.
Jako reakce na encykliku Mit brennender Sorge začaly se objevovat náhle v německém tisku zprávy o pohlavních zneužitích u katolických duchovních a „otřesná svědectví“ osob, které si po několika desítkách let vzpomněly na obtěžování v raném mládí. Podobný charakter měla obvinění o „devizových zločinech“. Tak byly označeny sbírky na podporu misií na jiných kontinentech.

Hitler vyčkával s úderem proti katolické církvi na své konečné vítězství. Ale již mezi roky 1939–1945 na zabraném území Polska byla vyvražděna třetina katolických kněží, kteří zde před vypuknutím války působili. Byli buď zastřeleni, nebo se ztratili v koncentračních táborech.

Miłujcie się 3/2012 (kráceno)
Překlad -lš-
23

9. TvojOponent 05.08.2018, 14:25

Katolícka acirkev a nacizmus
(text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení)

V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s kato...

05.08.2018, 21:05
Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...
consents: Lemmy
none
27

23. ruwolf 05.08.2018, 21:05

Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...

05.08.2018, 21:43
Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...
32

27. TvojOponent 05.08.2018, 21:43

Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...

05.08.2018, 22:19
Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí.
Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.
none
34

32. ruwolf 05.08.2018, 22:19

Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí.
Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.

05.08.2018, 22:22
Ano ano...
38

34. TvojOponent 05.08.2018, 22:22

Ano ano...

05.08.2018, 22:49
Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...
consents: Lemmy
none
40

38. ruwolf 05.08.2018, 22:49

Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...

05.08.2018, 22:54
Teraz sa hodí k tomu citát: Zdá sa mi, že či už s náboženstvom, alebo bez neho, dobrí ľudia sa budú správať dobre a zlí ľudia budú robiť zlé veci. Ale aby dobrí ľudia robili zle – na to treba náboženstvo. (Steven Weinberg)

link
none
43

40. Lemmy 05.08.2018, 22:54

Teraz sa hodí k tomu citát: Zdá sa mi, že či už s náboženstvom, alebo bez neho, dobrí ľudia sa budú správať dobre a zlí ľudia budú robiť zlé veci. Ale aby dobrí ľudia robili zle – na to treba náboženstvo. (Steven Weinberg)

http://adam.humanisti.sk/?p=124

06.08.2018, 01:15
Bez nabozenstva sa kazda civilizacia rozpadla. Napr. ateisticky Sovietsky zvaz.
consents: uchostrapate
none
44

40. Lemmy 05.08.2018, 22:54

Teraz sa hodí k tomu citát: Zdá sa mi, že či už s náboženstvom, alebo bez neho, dobrí ľudia sa budú správať dobre a zlí ľudia budú robiť zlé veci. Ale aby dobrí ľudia robili zle – na to treba náboženstvo. (Steven Weinberg)

http://adam.humanisti.sk/?p=124

06.08.2018, 03:42
Tragédia nie je boj dobra proti zlu, ale boj dobra proti dobru. Goethe
81

44. Fénix 06.08.2018, 03:42

Tragédia nie je boj dobra proti zlu, ale boj dobra proti dobru. Goethe

06.08.2018, 12:09
Napríklad dobrí katolícki kresťania ustašovci vraždili dobrých pravoslávnych kresťanov.
none
86

81. Lemmy 06.08.2018, 12:09

Napríklad dobrí katolícki kresťania ustašovci vraždili dobrých pravoslávnych kresťanov.

06.08.2018, 13:42
Myslím si, že proti zlu netreba bojovať, ale treba ho kultivovať najprv vo svojom vnútri a potom vo svojom okolí.
101

86. Fénix 06.08.2018, 13:42

Myslím si, že proti zlu netreba bojovať, ale treba ho kultivovať najprv vo svojom vnútri a potom vo svojom okolí.

06.08.2018, 17:24
Chceš povedať, že proti ustašovcov nebolo potrebné bojovať? Mali mlčať, keď katolíci vraždili kresťanov?
none
103

101. Lemmy 06.08.2018, 17:24

Chceš povedať, že proti ustašovcov nebolo potrebné bojovať? Mali mlčať, keď katolíci vraždili kresťanov?

06.08.2018, 18:18
Zlo je súčasťou ľudskej psychiky rovnako ako dobro. Nedospelý človek má nadmerné túžby, očakávania, emócie a ilúzie voči sebe, ľuďom, alebo Bohu. Vzdať sa tejto nadmernosti je cesta k pokoju duše. Zlo treba naplniť, alebo sa ho vzdať. Hriech je napĺňanie nadmerného zla. Dobro a zlo musia byť v rovnováhe.
105

103. Fénix 06.08.2018, 18:18

Zlo je súčasťou ľudskej psychiky rovnako ako dobro. Nedospelý človek má nadmerné túžby, očakávania, emócie a ilúzie voči sebe, ľuďom, alebo Bohu. Vzdať sa tejto nadmernosti je cesta k pokoju duše. Zlo treba naplniť, alebo sa ho vzdať. Hriech je napĺňanie nadmerného zla. Dobro a zlo musia byť v rovnováhe.

06.08.2018, 18:20
103/ Prečo by dobro a zlo mali byť v rovnováhe?
Vari manželia musia byť v párne dni verní a v nepárne neverní?
106

105. TvojOponent 06.08.2018, 18:20

103/ Prečo by dobro a zlo mali byť v rovnováhe?
Vari manželia musia byť v párne dni verní a v nepárne neverní?

06.08.2018, 18:26
Telo muža je podobné dobru a telo ženy zlu.
109

106. Fénix 06.08.2018, 18:26

Telo muža je podobné dobru a telo ženy zlu.

06.08.2018, 18:55
Matka Pána Ježiša bola telom zla? Ale no tak... Lemmy už zase bude rozširovať svoj "herbár" náboženských nezmyslov. Veď on používa počítač ako filmový kňaz vo filme Slnko, seno, jahody - na evidenciu hriechov
111

109. TvojOponent 06.08.2018, 18:55

Matka Pána Ježiša bola telom zla? Ale no tak... Lemmy už zase bude rozširovať svoj "herbár" náboženských nezmyslov. Veď on používa počítač ako filmový kňaz vo filme Slnko, seno, jahody - na evidenciu hriechov

06.08.2018, 19:02
Podľa teba bola matka Ježiša telo, alebo duša?
140

111. Fénix 06.08.2018, 19:02

Podľa teba bola matka Ježiša telo, alebo duša?

08.08.2018, 21:34
Fenix sa priznavam neviem co sa pytas .... co tym myslis v otazke :
Podľa teba bola matka Ježiša telo, alebo duša?
none
46

40. Lemmy 05.08.2018, 22:54

Teraz sa hodí k tomu citát: Zdá sa mi, že či už s náboženstvom, alebo bez neho, dobrí ľudia sa budú správať dobre a zlí ľudia budú robiť zlé veci. Ale aby dobrí ľudia robili zle – na to treba náboženstvo. (Steven Weinberg)

http://adam.humanisti.sk/?p=124

06.08.2018, 07:23
40/ Veta tváriaca sa ako múdrosť je len krčmovou frázou, ktorá sa nezakladá na pravde. Je dôkazom, ako sa ateisti snažia zabetonóvať vo svojej nenávisti a neísť ďalej ako sú takéto krčmové hlúposti.
Záleží len na Tebe, či Ti to k Tvojmu svetonázoru postačuje.
47

38. ruwolf 05.08.2018, 22:49

Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...

06.08.2018, 07:27
38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie.
Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...
consents: uchostrapate
53

47. TvojOponent 06.08.2018, 07:27

38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie.
Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...

06.08.2018, 08:07
Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...
56

53. Ludwig 06.08.2018, 08:07

Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...

06.08.2018, 08:14
Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku.

Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.
60

56. TvojOponent 06.08.2018, 08:14

Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku.

Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.

06.08.2018, 08:26
Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.
62

60. Ludwig 06.08.2018, 08:26

Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.

06.08.2018, 08:32
Vieš si predstaviť žeby Ježiš Kristus paktoval s nacistickou vládou? Alebo žeby posielal Židov do koncentračných táborov, ako to robil Tiso? Keď teda poviem že RKC nemá s kresťanstvom nič spoločného, tak to nie je prejavom nenávisti, len prostým konštatovaním pravdy...
65

62. Ludwig 06.08.2018, 08:32

Vieš si predstaviť žeby Ježiš Kristus paktoval s nacistickou vládou? Alebo žeby posielal Židov do koncentračných táborov, ako to robil Tiso? Keď teda poviem že RKC nemá s kresťanstvom nič spoločného, tak to nie je prejavom nenávisti, len prostým konštatovaním pravdy...

06.08.2018, 08:42
62/ Svoj názor nemôžeš vydávať za prosté konštatovanie pravdy. Nie si mienkotvornou osobou. Môžeš len vyslovovať svoje osobné názory a to tak, aby bolo jasné, že sú len Tvojim a nie všeobecným postojom.
66

65. TvojOponent 06.08.2018, 08:42

62/ Svoj názor nemôžeš vydávať za prosté konštatovanie pravdy. Nie si mienkotvornou osobou. Môžeš len vyslovovať svoje osobné názory a to tak, aby bolo jasné, že sú len Tvojim a nie všeobecným postojom.

06.08.2018, 08:43
Tak konštatujem, že ja osobne považujem za pravdu. Spokojný?
69

66. Ludwig 06.08.2018, 08:43

Tak konštatujem, že ja osobne považujem za pravdu. Spokojný?

06.08.2018, 08:46
Neviem síce čo považuješ za pravdu, ale je to kvalitatívny posun.
74

62. Ludwig 06.08.2018, 08:32

Vieš si predstaviť žeby Ježiš Kristus paktoval s nacistickou vládou? Alebo žeby posielal Židov do koncentračných táborov, ako to robil Tiso? Keď teda poviem že RKC nemá s kresťanstvom nič spoločného, tak to nie je prejavom nenávisti, len prostým konštatovaním pravdy...

06.08.2018, 11:10
Zaujímavá otázka. Keby Ježiš Kristus
paktoval s nacistami a posielal ľudí do koncentračných táborov, mal by na to dobrý motív. Otázne je, či by nacisti spolupracovali s Ježišom. Ježiš posielal ľudí na smrť. Otvorene hovoril učeníkom, že preňho budú trpieť.
75

74. Fénix 06.08.2018, 11:10

Zaujímavá otázka. Keby Ježiš Kristus
paktoval s nacistami a posielal ľudí do koncentračných táborov, mal by na to dobrý motív. Otázne je, či by nacisti spolupracovali s Ježišom. Ježiš posielal ľudí na smrť. Otvorene hovoril učeníkom, že preňho budú trpieť.

06.08.2018, 11:14
Predpovedať budúce utrpenie a posielať na smrť nevinné ženy a deti, to sú hádam rozdielne veci...
consents: uchostrapate
76

75. Ludwig 06.08.2018, 11:14

Predpovedať budúce utrpenie a posielať na smrť nevinné ženy a deti, to sú hádam rozdielne veci...

06.08.2018, 11:34
To platí aj o nacistoch. Mnohí si len robili svoju prácu. Bola totálna vojna a v nej bol celý národ armádou. Všetci nebojaschopní boli eliminovaní a pre zachovanie jednoty národa aj príslušníci iných rás, národností a náboženstiev. Bola to dokonalá vojnová stratégia, produkt vyspelého vojnového inžinierstva. Bez Boha nás rozum vedie do záhuby. Preto hovorím, že keby nacisti spolupracovali s Ježišom, nebolo by vojny, ani utrpenia. Jezuiti majú na svedomí utrpenie v Jasenovaci, lebo nespolupracovali s Ježišom. Vatikán zakryl ich zločiny, ale netreba si to mýliť. Úloha cirkvi nie je trestať, ale naprávať hriešnikov, ktorí môžu byť aj v radoch cirkvi.
78

76. Fénix 06.08.2018, 11:34

To platí aj o nacistoch. Mnohí si len robili svoju prácu. Bola totálna vojna a v nej bol celý národ armádou. Všetci nebojaschopní boli eliminovaní a pre zachovanie jednoty národa aj príslušníci iných rás, národností a náboženstiev. Bola to dokonalá vojnová stratégia, produkt vyspelého vojnového inžinierstva. Bez Boha nás rozum vedie do záhuby. Preto hovorím, že keby nacisti spolupracovali s Ježišom, nebolo by vojny, ani utrpenia. Jezuiti majú na svedomí utrpenie v Jasenovaci, lebo nespolupracova...

06.08.2018, 11:57
Ako predstavuješ tú spoluprácu nacistov s Ježišom? A ako s ním mohli spolupracovať, keď sa ich ideológia vôbec nezlučovala s Kristovým učením?
83

78. Ludwig 06.08.2018, 11:57

Ako predstavuješ tú spoluprácu nacistov s Ježišom? A ako s ním mohli spolupracovať, keď sa ich ideológia vôbec nezlučovala s Kristovým učením?

06.08.2018, 13:33
Ján Krstiteľ povedal mýtnikom, že nemusia zanechať svoju prácu, ale nemajú vyberať viac, než je im dané.
Ideológia nacistov sa nezlučovala s Kristovým učením, preto je scestné obviňovať cirkev z nacizmu.
85

83. Fénix 06.08.2018, 13:33

Ján Krstiteľ povedal mýtnikom, že nemusia zanechať svoju prácu, ale nemajú vyberať viac, než je im dané.
Ideológia nacistov sa nezlučovala s Kristovým učením, preto je scestné obviňovať cirkev z nacizmu.

06.08.2018, 13:41
Ja som písal o spolupráci cirkvi s nacistami, neobvinil som ju priamo z nacizmu...
87

85. Ludwig 06.08.2018, 13:41

Ja som písal o spolupráci cirkvi s nacistami, neobvinil som ju priamo z nacizmu...

06.08.2018, 13:47
Cirkev je Kristova rodina. Jej členovia môžu poklesnúť, ak sa nedržia Kristovho učenia, ale treba rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom.
88

87. Fénix 06.08.2018, 13:47

Cirkev je Kristova rodina. Jej členovia môžu poklesnúť, ak sa nedržia Kristovho učenia, ale treba rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom.

06.08.2018, 13:52
Súhlasím. Ale ja v tomto prípade práve rozlišujem medzi skutkami jednotlivcov a jednaním cirkvi ako celku. Netvrdím napríklad, že je RKC nekresťanská preto, lebo z radov jej kňažstva vyšiel taký človek ako Tiso. Nekresťanská je podla mňa preto, lebo Tiso zostal kňazom napriek tomu čo robil, jeho skutky sa podla cirkvi nevylučovali s tým aby bol kňazom. Tu sa teda podla mňa jedná o odklon celej RKC od Kristového učenia, nielen o poklesky jednotlivcov...
89

88. Ludwig 06.08.2018, 13:52

Súhlasím. Ale ja v tomto prípade práve rozlišujem medzi skutkami jednotlivcov a jednaním cirkvi ako celku. Netvrdím napríklad, že je RKC nekresťanská preto, lebo z radov jej kňažstva vyšiel taký človek ako Tiso. Nekresťanská je podla mňa preto, lebo Tiso zostal kňazom napriek tomu čo robil, jeho skutky sa podla cirkvi nevylučovali s tým aby bol kňazom. Tu sa teda podla mňa jedná o odklon celej RKC od Kristového učenia, nielen o poklesky jednotlivcov...

06.08.2018, 13:58
Cirkev ako celok je postavená na skale. Nezbúra ju nejaký Tiso, ani keby bol pápežom.
consents: uchostrapate
91

89. Fénix 06.08.2018, 13:58

Cirkev ako celok je postavená na skale. Nezbúra ju nejaký Tiso, ani keby bol pápežom.

06.08.2018, 14:06
A ako vieš že tou Cirkvou postavenou na skale je cirkev rímsko-katolícka? Ježiš predsa nepovedal, že cirkev tohoto mena je tá jeho. Na svete máš stovky ak nie tisícky cirkví...
92

91. Ludwig 06.08.2018, 14:06

A ako vieš že tou Cirkvou postavenou na skale je cirkev rímsko-katolícka? Ježiš predsa nepovedal, že cirkev tohoto mena je tá jeho. Na svete máš stovky ak nie tisícky cirkví...

06.08.2018, 14:22
Je len jedna Kristova cirkev a nezáleží na tom, ako sa volá, alebo kde sídli, alebo kto je jej vodcom.
93

92. Fénix 06.08.2018, 14:22

Je len jedna Kristova cirkev a nezáleží na tom, ako sa volá, alebo kde sídli, alebo kto je jej vodcom.

06.08.2018, 14:26
Kristova Cirkev je len jedna. Ale stovky spoločenstiev sa tak nazýva. Všetky sú pravé? Je ich plno, protirečia si a všetky sú jedna Cirkev? To mi akosi nesedí....
94

93. Ludwig 06.08.2018, 14:26

Kristova Cirkev je len jedna. Ale stovky spoločenstiev sa tak nazýva. Všetky sú pravé? Je ich plno, protirečia si a všetky sú jedna Cirkev? To mi akosi nesedí....

06.08.2018, 14:33
Všetky sú pravé v Kristu. Nikto nemôže nasledovať Krista a nebyť v jeho cirkvi.
95

94. Fénix 06.08.2018, 14:33

Všetky sú pravé v Kristu. Nikto nemôže nasledovať Krista a nebyť v jeho cirkvi.

06.08.2018, 14:57
To že nikto nemôže nasledovať Krista bez toho aby bol v jeho Cirkvi ešte neznamená, že všetky spoločenstvá, čo sa nazvú cirkvami, sú pravé. Pravá Cirkev je len taká čo nasleduje svojho Učiteľa vo všetkom, v tom čo kázal a čo konal. Kázal Kristus mučiť ľudí? Tak ako mohla pravá cirkev zriadiť inkvizíciu? Kázal Kristus viesť vojny a zabíjať? Tak ako mohla pravá cirkev viesť či podporovať vojny? Keď nejaká cirkev robí opak toho čo Ježiš učil, tak nemôže byť pravá, lebo sa spreneverila Kristovým slovám...
96

95. Ludwig 06.08.2018, 14:57

To že nikto nemôže nasledovať Krista bez toho aby bol v jeho Cirkvi ešte neznamená, že všetky spoločenstvá, čo sa nazvú cirkvami, sú pravé. Pravá Cirkev je len taká čo nasleduje svojho Učiteľa vo všetkom, v tom čo kázal a čo konal. Kázal Kristus mučiť ľudí? Tak ako mohla pravá cirkev zriadiť inkvizíciu? Kázal Kristus viesť vojny a zabíjať? Tak ako mohla pravá cirkev viesť či podporovať vojny? Keď nejaká cirkev robí opak toho čo Ježiš učil, tak nemôže byť pravá, lebo sa spreneverila Kristovým slo...

06.08.2018, 16:22
Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som nahý a zaodeli ste ma. To je pravá cirkev.
consents: Ludwig , uchostrapate
98

96. Fénix 06.08.2018, 16:22

Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som nahý a zaodeli ste ma. To je pravá cirkev.

06.08.2018, 16:47
A ktorá cirkev podla toho jedná?
99

98. Ludwig 06.08.2018, 16:47

A ktorá cirkev podla toho jedná?

06.08.2018, 16:51
Cirkev nejedná, ľudia jednajú. Bohu stačí desať spravodlivých.
97

95. Ludwig 06.08.2018, 14:57

To že nikto nemôže nasledovať Krista bez toho aby bol v jeho Cirkvi ešte neznamená, že všetky spoločenstvá, čo sa nazvú cirkvami, sú pravé. Pravá Cirkev je len taká čo nasleduje svojho Učiteľa vo všetkom, v tom čo kázal a čo konal. Kázal Kristus mučiť ľudí? Tak ako mohla pravá cirkev zriadiť inkvizíciu? Kázal Kristus viesť vojny a zabíjať? Tak ako mohla pravá cirkev viesť či podporovať vojny? Keď nejaká cirkev robí opak toho čo Ježiš učil, tak nemôže byť pravá, lebo sa spreneverila Kristovým slo...

06.08.2018, 16:26
Chceš povedať, že v každej cirkvi sa nenájde desať spravodlivých?
108

88. Ludwig 06.08.2018, 13:52

Súhlasím. Ale ja v tomto prípade práve rozlišujem medzi skutkami jednotlivcov a jednaním cirkvi ako celku. Netvrdím napríklad, že je RKC nekresťanská preto, lebo z radov jej kňažstva vyšiel taký človek ako Tiso. Nekresťanská je podla mňa preto, lebo Tiso zostal kňazom napriek tomu čo robil, jeho skutky sa podla cirkvi nevylučovali s tým aby bol kňazom. Tu sa teda podla mňa jedná o odklon celej RKC od Kristového učenia, nielen o poklesky jednotlivcov...

06.08.2018, 18:51
88/ celá RKC je viac ako miliarda ľudí, ach ach ach...
114

108. TvojOponent 06.08.2018, 18:51

88/ celá RKC je viac ako miliarda ľudí, ach ach ach...

06.08.2018, 22:51
Čo má spoločné počet členov RKC s tým, že jej kňazom mohol byť vojnový zločinec? To je svedectvo o tom, že RKC nie je kresťanská, inak by taký človek ako Tiso nemohol byť jej kňazom. A keby len Tiso... Stačí si spomenúť na niektorých pápežov. Takú zgerbu aká bola medzi vašimi najvyššími pastiermi treba hľadať...A že vraj to boli zástupcovia Boha na zemi. Aké neskonalé rúhanie...
115

114. Ludwig 06.08.2018, 22:51

Čo má spoločné počet členov RKC s tým, že jej kňazom mohol byť vojnový zločinec? To je svedectvo o tom, že RKC nie je kresťanská, inak by taký človek ako Tiso nemohol byť jej kňazom. A keby len Tiso... Stačí si spomenúť na niektorých pápežov. Takú zgerbu aká bola medzi vašimi najvyššími pastiermi treba hľadať...A že vraj to boli zástupcovia Boha na zemi. Aké neskonalé rúhanie...

07.08.2018, 11:07
Kde sa dvaja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kristovi stačia dvaja spravodliví.
116

115. Fénix 07.08.2018, 11:07

Kde sa dvaja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kristovi stačia dvaja spravodliví.

07.08.2018, 11:25
Myslím že vôbec nechápeš pointu toho čo píšem...
117

116. Ludwig 07.08.2018, 11:25

Myslím že vôbec nechápeš pointu toho čo píšem...

07.08.2018, 12:06
Píšeš, že cirkev nemôže byť kresťanská, keď je jej kňazom Tiso. Naozaj nechápem, čo ťa vedie k tomuto záveru.
118

117. Fénix 07.08.2018, 12:06

Píšeš, že cirkev nemôže byť kresťanská, keď je jej kňazom Tiso. Naozaj nechápem, čo ťa vedie k tomuto záveru.

07.08.2018, 12:22
Biblia ma k tomu názoru vedie. V prvotnej cirkvi sa predsa vylučovali ľudia čo nežili podla Kristovho učenia, čo sa dopustili vážnych hriechov a zotrvávali v nich. Viď smilník spomínaný v prvom liste Korinťanom. To je biblická požiadavka, "vylúčte zlého spomedzi seba". Tiež je napísané, že nemáš ani len jesť s človekom, ktorý sa nazýva bratom v Kristovi ale žije v hriechu. Cirkev ktorá podla toho nekoná obchádza Božie slovo, nie ľudské. Ako potom môže byť kresťanská?
119

118. Ludwig 07.08.2018, 12:22

Biblia ma k tomu názoru vedie. V prvotnej cirkvi sa predsa vylučovali ľudia čo nežili podla Kristovho učenia, čo sa dopustili vážnych hriechov a zotrvávali v nich. Viď smilník spomínaný v prvom liste Korinťanom. To je biblická požiadavka, "vylúčte zlého spomedzi seba". Tiež je napísané, že nemáš ani len jesť s človekom, ktorý sa nazýva bratom v Kristovi ale žije v hriechu. Cirkev ktorá podla toho nekoná obchádza Božie slovo, nie ľudské. Ako potom môže byť kresťanská?

07.08.2018, 12:27
Prečo zavrhuješ celú cirkev pre jedného hriešnika?
consents: uchostrapate
121

119. Fénix 07.08.2018, 12:27

Prečo zavrhuješ celú cirkev pre jedného hriešnika?

07.08.2018, 12:33
Pre jedného hriešnika? Predsa pre všetkých hriešnych biskupov, kardinálov a pápežov čo kedy v RKC boli, a čo takýchto "jedných hriešnikov" pokojne nechali aby boli kňazmi. Keby to boli praví Kristoví služobníci, tak by nikdy nestrpeli aby taký človek mohol byť duchovným pastierom. A ľudí ako bol Tiso bolo v dejinách RKC na tisícky a na vedúcich postoch. Predsa také niečo by sa v pravej Cirkvi nemohlo diať, aby zločinci boli duchovnými pastiermi, aby Cirkev viedli krvismilníci, vrahovia, chamtivci, dobyvatelia, rozpútavači vojen, surovci čo dávali mučiť a vraždiť ľudí čo nesúhlasili s ich dogmami...A toto sa dialo celé stáročia...
123

121. Ludwig 07.08.2018, 12:33

Pre jedného hriešnika? Predsa pre všetkých hriešnych biskupov, kardinálov a pápežov čo kedy v RKC boli, a čo takýchto "jedných hriešnikov" pokojne nechali aby boli kňazmi. Keby to boli praví Kristoví služobníci, tak by nikdy nestrpeli aby taký človek mohol byť duchovným pastierom. A ľudí ako bol Tiso bolo v dejinách RKC na tisícky a na vedúcich postoch. Predsa také niečo by sa v pravej Cirkvi nemohlo diať, aby zločinci boli duchovnými pastiermi, aby Cirkev viedli krvismilníci, vrahovia, chamtivc...

07.08.2018, 12:37
Bohu stačí desať spravodlivých.
120

118. Ludwig 07.08.2018, 12:22

Biblia ma k tomu názoru vedie. V prvotnej cirkvi sa predsa vylučovali ľudia čo nežili podla Kristovho učenia, čo sa dopustili vážnych hriechov a zotrvávali v nich. Viď smilník spomínaný v prvom liste Korinťanom. To je biblická požiadavka, "vylúčte zlého spomedzi seba". Tiež je napísané, že nemáš ani len jesť s človekom, ktorý sa nazýva bratom v Kristovi ale žije v hriechu. Cirkev ktorá podla toho nekoná obchádza Božie slovo, nie ľudské. Ako potom môže byť kresťanská?

07.08.2018, 12:27
Tu je spomínaný citát.
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!" (1Kor 5:11-13)

122

120. Ludwig 07.08.2018, 12:27

Tu je spomínaný citát.
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!" (1Kor 5:11-13)

07.08.2018, 12:35
Chápem to tak, že keď je niekto hriešnik, nech nehovorí, že je bez hriechu. Takého treba vylúčiť, ktorý sa nedá napraviť. Kto si však prizná hriech, nech zostane v cirkvi, veď bez hriechu nie je nik.
consents: uchostrapate
124

122. Fénix 07.08.2018, 12:35

Chápem to tak, že keď je niekto hriešnik, nech nehovorí, že je bez hriechu. Takého treba vylúčiť, ktorý sa nedá napraviť. Kto si však prizná hriech, nech zostane v cirkvi, veď bez hriechu nie je nik.

07.08.2018, 12:43
Aha, takže podla teba keď Borgia spal s vlastnou dcérou, tak pokojne sa mohol ďalej vydávať za Boha na zemi, veď kto je bez hriechu? A keď Ján XXII zaviedol kupčenie s odpustkami a inkasoval peniaze za odpustenie hriechov, tak bolo v poriadku, že sa naďalej vydával za Kristovho námestníka? A takto by som mohol pokračovať. Ja ale položím len jednu otázku. Ty si naozaj myslíš, že týchto ľudí ustanovil do ich úradu sám Kristus?
125

124. Ludwig 07.08.2018, 12:43

Aha, takže podla teba keď Borgia spal s vlastnou dcérou, tak pokojne sa mohol ďalej vydávať za Boha na zemi, veď kto je bez hriechu? A keď Ján XXII zaviedol kupčenie s odpustkami a inkasoval peniaze za odpustenie hriechov, tak bolo v poriadku, že sa naďalej vydával za Kristovho námestníka? A takto by som mohol pokračovať. Ja ale položím len jednu otázku. Ty si naozaj myslíš, že týchto ľudí ustanovil do ich úradu sám Kristus?

07.08.2018, 12:59
Kto som ja, aby som ich súdil?
126

125. Fénix 07.08.2018, 12:59

Kto som ja, aby som ich súdil?

07.08.2018, 13:17
Tak si ich teda považuj za zástupcov Krista. Viem že niektorí ľudia by aj stelesneného Satana považovali za svätého, ak by si dal na hlavu pápežskú tiaru...
127

126. Ludwig 07.08.2018, 13:17

Tak si ich teda považuj za zástupcov Krista. Viem že niektorí ľudia by aj stelesneného Satana považovali za svätého, ak by si dal na hlavu pápežskú tiaru...

07.08.2018, 13:29
Čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste urobili. Aj najväčší hriešnik môže byť bratom Krista.
128

127. Fénix 07.08.2018, 13:29

Čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste urobili. Aj najväčší hriešnik môže byť bratom Krista.

07.08.2018, 13:36
Pokial sú tvojou bibliou len tvoje vlastné dojmy a Písmo ignoruješ, tak potom áno...Potom je možné všetko čo si len zaumienš...
129

128. Ludwig 07.08.2018, 13:36

Pokial sú tvojou bibliou len tvoje vlastné dojmy a Písmo ignoruješ, tak potom áno...Potom je možné všetko čo si len zaumienš...

07.08.2018, 14:27
Presne tak. Biblii nerozumiem, mám z nej len dojmy. Možné je naozaj všetko.
130

129. Fénix 07.08.2018, 14:27

Presne tak. Biblii nerozumiem, mám z nej len dojmy. Možné je naozaj všetko.

07.08.2018, 16:55
To o tebe vieme era.
none
131

130. Alexander 07.08.2018, 16:55

To o tebe vieme era.

07.08.2018, 18:25
On je era asi ako ja som Johanka z Arku...
132

131. Ludwig 07.08.2018, 18:25

On je era asi ako ja som Johanka z Arku...

07.08.2018, 20:33
Rozumiem Johanka.
none
133

132. Alexander 07.08.2018, 20:33

Rozumiem Johanka.

07.08.2018, 20:35
-eru- poznám aj z iných for a vždy je to era tak, ako ja vždy Nadja 🙂
consents: Ludwig
none
134

133. Nadja 07.08.2018, 20:35

-eru- poznám aj z iných for a vždy je to era tak, ako ja vždy Nadja 🙂

07.08.2018, 21:05
To Alexander je vždy Alexander, Fotoon/Fotooon/Fotoooon, Melchisedek...
135

133. Nadja 07.08.2018, 20:35

-eru- poznám aj z iných for a vždy je to era tak, ako ja vždy Nadja 🙂

07.08.2018, 22:17
Čo nebolo, môže byť. 🙂
none
136

135. Alexander 07.08.2018, 22:17

Čo nebolo, môže byť. 🙂

08.08.2018, 08:45
Všetko je možné.
consents: Alexander
137

136. Fénix 08.08.2018, 08:45

Všetko je možné.

08.08.2018, 10:45
To len niektorí ľudia tu sú príliš naivní.
none
67

60. Ludwig 06.08.2018, 08:26

Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.

06.08.2018, 08:45
Spolupráca medzi vládou Tretej ríše a RKC musela byť, lebo ako aj vláda tak aj Cirkev boli súčasťou verejného priestoru. Poslaním Cirkvi nie rozvracať štátne systémy. A Cirkev vyslovovala kritiky nacizmu už v čase, keď všetky štáty nadšene tlieskali vládnutiu Hitlera.

Píšem priamo, nie arogantne, ale neupieram Ti, aby si to tak vnímal... máš právo byť v omyle - tak si tam aj zostaň, ak sa Ti to páči.
71

67. TvojOponent 06.08.2018, 08:45

Spolupráca medzi vládou Tretej ríše a RKC musela byť, lebo ako aj vláda tak aj Cirkev boli súčasťou verejného priestoru. Poslaním Cirkvi nie rozvracať štátne systémy. A Cirkev vyslovovala kritiky nacizmu už v čase, keď všetky štáty nadšene tlieskali vládnutiu Hitlera.

Píšem priamo, nie arogantne, ale neupieram Ti, aby si to tak vnímal... máš právo byť v omyle - tak si tam aj zostaň, ak sa Ti to páči.

06.08.2018, 08:51
Nemôžeš opak Tvojich názorov vydávať za omyl. Nie si mienkotvornou osobou...
Cirkev nemá ani podporovať štátne systémy. Tým že to v prípade Tretej Ríše urobila, nesie určitú morálnu zodpovednosť za všetky nacistické zločiny.
72

71. Ludwig 06.08.2018, 08:51

Nemôžeš opak Tvojich názorov vydávať za omyl. Nie si mienkotvornou osobou...
Cirkev nemá ani podporovať štátne systémy. Tým že to v prípade Tretej Ríše urobila, nesie určitú morálnu zodpovednosť za všetky nacistické zločiny.

06.08.2018, 09:04
Môžem vyvracať rôzne názory - o tom je diskusia. Ak Ťa usvedčím, že sa mýliš, potom Tvoj názor môžem označiť za omyl... ale neodopieram Ti v ňom zotrvať :-)
consents: uchostrapate
73

72. TvojOponent 06.08.2018, 09:04

Môžem vyvracať rôzne názory - o tom je diskusia. Ak Ťa usvedčím, že sa mýliš, potom Tvoj názor môžem označiť za omyl... ale neodopieram Ti v ňom zotrvať :-)

06.08.2018, 09:18
A v čom spočíva môj omyl. Napísal, som že Ježiš Kristus by (podla mňa)nepaktoval s nacistickou vládou a neposielal by Židov do koncentračných táborov. Toto je omyl? A z toho potom logicky vyvodzujem, že RKC nemôže byť kresťanskou cirkvou, lebo ona s nacistami paktovala a jej kňaz posielal Židov do táborov...Aj to je omyl? Predsa kresťania majú byť Kristovými následovníkmi. Pokiaľ však konajú inak ako by konal Kristus, už morálne prestávajú byť kresťanmi. Aj to je omylné tvrdenie?
110

73. Ludwig 06.08.2018, 09:18

A v čom spočíva môj omyl. Napísal, som že Ježiš Kristus by (podla mňa)nepaktoval s nacistickou vládou a neposielal by Židov do koncentračných táborov. Toto je omyl? A z toho potom logicky vyvodzujem, že RKC nemôže byť kresťanskou cirkvou, lebo ona s nacistami paktovala a jej kňaz posielal Židov do táborov...Aj to je omyl? Predsa kresťania majú byť Kristovými následovníkmi. Pokiaľ však konajú inak ako by konal Kristus, už morálne prestávajú byť kresťanmi. Aj to je omylné tvrdenie?

06.08.2018, 18:58
73/ Toľko nenávidený vojnový pápež je medzi spravodlivými medzi národmi... Najviac nositeľov tohoto titulu po prepočte na počet obyvateľov je - čuduj sa svete - z katolíckeho Slovenska. Kde jen soudruzi dělají chybu?
113

110. TvojOponent 06.08.2018, 18:58

73/ Toľko nenávidený vojnový pápež je medzi spravodlivými medzi národmi... Najviac nositeľov tohoto titulu po prepočte na počet obyvateľov je - čuduj sa svete - z katolíckeho Slovenska. Kde jen soudruzi dělají chybu?

06.08.2018, 22:36
Píšeš o niečom úplne inom ako ja. Myslím že som sa vyjadril jasne. Tu niet miesta pre kompromisy. Aspoň pre kresťana nie...
49

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:43
Tým, čím bol kedysi hákový kríž a neskôr (ale i pred ním) kosák s kladivom, je dnes dúha. Opäť ideológia a systém kultúry smrti, ktorý nabáda na anonymné rodenie detí a poníženie ich osudu na zobchodvateľnú komoditu pre homosexuálne páry. Takto splodeným deťom je zákonom odopierané právo na poznanie svojich rodičov v mene ideológie homosexualizmu.

Ateistická zvrátenosť, kde takto počaté deti majú byť uchránené od škodlivých vplyvov náboženstva a indoktrinované teoriou, že homosexualita a heterosexualita sú rovnocenné alternatívy a prirodzená rodiína je zavrhnutiahodný konštrukt patriaci do stredoveku.
50

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:45
Lebensborn - zámok v českých Veltrusiach - desivé svedectvo ateizmu

link
51

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:54
Osud tzv. Hitlerových detí bol po vojne nezriedka veľmi krutý. Keď skončila vojna, mali cca 4-10 rokov a nenávisť voči fašizmu sa obrátila voči nim. Mali byť genetickými nositeľmi zla, bola zverejnená "odborná" štúdia, ktorá ich označila za nebezpečné a retardované...Davové prenasledovanie opäť začalo tým najodpornejším spôsobom.

Bulvárny článok, ale ...
link
52

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:59
Pre vyváženosť zdrojov dám odkaz aj na denník Pravda:
link
54

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 08:10
Vedeli ste, že americký súd, ktorý súdil aktérov programu Lebensborn, označil jeho inštitúcie za dobročinné organizácie pôsobiace v pôrodníctve? Až nemecký súd v roku 1950 vyniesol aspoň symbolické rozsudky:

Činovníci organizácie Lebensborn sa v roku 1948 ocitli pred americkým súdom. Ten ich oslobodil. Podľa rozsudku bola ich organizácia "dobročinná inštitúcia pôsobiaca predovšetkým v oblasti pôrodníctva". V roku 1950 sa dostali pred nemecký súd. Ten vyniesol aspoň nejaké rozsudky, pokuty a zákazy politickej činnosti na určitý čas. Pozitívne bolo morálne odsúdenie zvrhlého nacistického projektu súdom.

link

Ťažký údel nacistických detí po vojne pomáhala zmenšovať - opäť - katolícka charita. O pomoci humanistov ani chýru.... Ale nech je to výzva pre našich militantných sekhumanistov, aby napísali niečo k téme. Dokážu to?
55

54. TvojOponent 06.08.2018, 08:10

Vedeli ste, že americký súd, ktorý súdil aktérov programu Lebensborn, označil jeho inštitúcie za dobročinné organizácie pôsobiace v pôrodníctve? Až nemecký súd v roku 1950 vyniesol aspoň symbolické rozsudky:

Činovníci organizácie Lebensborn sa v roku 1948 ocitli pred americkým súdom. Ten ich oslobodil. Podľa rozsudku bola ich organizácia "dobročinná inštitúcia pôsobiaca predovšetkým v oblasti pôrodníctva". V roku 1950 sa dostali pred nemecký súd. Ten vyniesol aspoň nejaké rozsudky, pokut...

06.08.2018, 08:12
Nielen nacistickým deťom ste pomáhali...
link
57

55. Ludwig 06.08.2018, 08:12

Nielen nacistickým deťom ste pomáhali...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krys%C3%AD_stezky

06.08.2018, 08:19
Opäť ukážkový argumentačný klam
Klamy spočívajúce v odvádzaní pozornosti
link
Keby nenávisť nebola základnou črtou Tvojej osobnosti, bolo by možné s Tebou viesť rozhovor.
61

57. TvojOponent 06.08.2018, 08:19

Opäť ukážkový argumentačný klam
Klamy spočívajúce v odvádzaní pozornosti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam
Keby nenávisť nebola základnou črtou Tvojej osobnosti, bolo by možné s Tebou viesť rozhovor.

06.08.2018, 08:27
Opäť argumentačný klam. Neustále odvádzanie pozornosti na moju údajnú nenávisť...
64

61. Ludwig 06.08.2018, 08:27

Opäť argumentačný klam. Neustále odvádzanie pozornosti na moju údajnú nenávisť...

06.08.2018, 08:38
61/ Téma je Lenensborn a Tvoja zaujatosť je zjavná. Mimochodom napísal si už niečo k téme? Alebo sa len tak nudíš a poklepkávaš si po klávesnici?
68

64. TvojOponent 06.08.2018, 08:38

61/ Téma je Lenensborn a Tvoja zaujatosť je zjavná. Mimochodom napísal si už niečo k téme? Alebo sa len tak nudíš a poklepkávaš si po klávesnici?

06.08.2018, 08:46
A čo tvoja zaujatosť voči ateistom? Choď mi príkladom v nezaujatosti, inak sa len podobáš človeku čo ide vyťahovať druhému z oka smietku a sám má v oku brvno. Opakujem, že keby si sa tak arogantne nevyjadroval a nestaval katolicizmus na obdiv ako vzor všetkých cností, tak by som sa nevyjadroval takýmto cynickým spôsobom...
70

68. Ludwig 06.08.2018, 08:46

A čo tvoja zaujatosť voči ateistom? Choď mi príkladom v nezaujatosti, inak sa len podobáš človeku čo ide vyťahovať druhému z oka smietku a sám má v oku brvno. Opakujem, že keby si sa tak arogantne nevyjadroval a nestaval katolicizmus na obdiv ako vzor všetkých cností, tak by som sa nevyjadroval takýmto cynickým spôsobom...

06.08.2018, 08:50
68/ Musíš byť konkrétny, Ludwig. Aj v obvinení mojej zaujatosti voči ateistom.
Na svpojej bráne mám osobitnú sekciu venovanú aj pochybeniam Katolíckej cirkvi s desiatkami tém a stovkami odkazov. A rád tam aj na Tvoje odporúčanie doplním ďaľšie.

Tým pádom Tvoja veta, že...
Opakujem, že keby si sa tak arogantne nevyjadroval a nestaval katolicizmus na obdiv ako vzor všetkých cností...
...stráca zmysel.
84

70. TvojOponent 06.08.2018, 08:50

68/ Musíš byť konkrétny, Ludwig. Aj v obvinení mojej zaujatosti voči ateistom.
Na svpojej bráne mám osobitnú sekciu venovanú aj pochybeniam Katolíckej cirkvi s desiatkami tém a stovkami odkazov. A rád tam aj na Tvoje odporúčanie doplním ďaľšie.

Tým pádom Tvoja veta, že...
Opakujem, že keby si sa tak arogantne nevyjadroval a nestaval katolicizmus na obdiv ako vzor všetkých cností...
...stráca zmysel.

06.08.2018, 13:40
Vyjadril si sa: "Katolícka cirkev vtedy aj dnes stojí za právom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti."

Kedže to "vtedy" sa vzťahuje na obdobie nacizmu, tak mi to príde byť vo svetle dejinných skutočností až poburujúce, ak hovoríš ako cirkev vtedy obhajovala dôstojnosť každej ľudskej bytosti. Ak by to bola pravda, tak by cirkev odmietla akokoľvek spolupracovať s nacistickou vládou, ktorá tak hlboko urážala ľudskú dôstojnosť miliónov ľudí, viď napríklad Norimbergské zákony.
107

84. Ludwig 06.08.2018, 13:40

Vyjadril si sa: "Katolícka cirkev vtedy aj dnes stojí za právom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti."

Kedže to "vtedy" sa vzťahuje na obdobie nacizmu, tak mi to príde byť vo svetle dejinných skutočností až poburujúce, ak hovoríš ako cirkev vtedy obhajovala dôstojnosť každej ľudskej bytosti. Ak by to bola pravda, tak by cirkev odmietla akokoľvek spolupracovať s nacistickou vládou, ktorá tak hlboko urážala ľudskú dôstojnosť miliónov ľudí, viď napríklad Norimbergské zákony.

06.08.2018, 18:48
84/ Konkordát bol podpísaný v júli 1933. Norimbergské rasové zákony o dva roky neskôr - v septembri 1935.
Ano máš pravdu, Cirkev nemala podpísať konkordát preto, čo sa udialo o dva a pol roka. A vôbec Ti nevadí, že to nemá logiku. Veď načo - hlavne že kopeš do katolíkov ako nacisti do židov.

V roku 1941 vstúpili na Slovensku do platnosti protižidovské zákony. Ďalej už citujem:
Osoby spĺňajúce túto definíciu boli pozbavené viacerých základných práv, všetkého nehnuteľného a časti hnuteľného majetku, vzťahovala sa na nich "pracovná povinnosť" a od šiestich rokov museli nosiť šesťcípu žltú hviezdu. Proti nariadeniu protestovali v protestnom Memorande slovenskí biskupi v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Sidorovi 12. novembra 1941 nariadenie hodnotí ako "rasové zákony, ktoré obsahujú nariadenia priamo protiviace sa katolíckym princípom...".

Chceš silou mocou podobne ako militantní ateisti pripísať katolíkom kolektívnu vinu čo by podporu rasovým zákonom. A každý dôkaz Tvojho omylu určite nazveš klerofašizmom - myslím si. Naozaj hľadáš pravdu? Alebo cez nereprezentatívnu vzorku démonizuješ všetkých, ktorí sa Ti protivia? Veď sa spýtaj Lermmyho, nech sa pochváli hanopisom, kde ma verejne vykreslil ako fašistu... a vôbec mu to nebráni nazývať sa že šľachetným...
63

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 08:37
Čo mi to len pripomína?

link
79

63. TvojOponent 06.08.2018, 08:37

Čo mi to len pripomína?

http://media.liveauctiongroup.net/i/23505/21538786_1.jpg?v=8D20E473CFAD680

06.08.2018, 12:05
Čo narobíme? Himmler bol rímskokatolík ako ty.

With his mother a devoted Catholic, she not doubt wanted her young son to follow in her footsteps.

And this rare printed communion certificate shows that Himmler was received into the Roman Catholic Church in 1911.


So svojou matkou oddaný katolík. Jeho matka nepochybovala, že chce, aby jej mladý syn kráčal v jej stopách.

Himmler sa stal členom Rímskokatolíckej cirkvi v roku 1911.

link
none
80

79. Lemmy 06.08.2018, 12:05

Čo narobíme? Himmler bol rímskokatolík ako ty.

With his mother a devoted Catholic, she not doubt wanted her young son to follow in her footsteps.

And this rare printed communion certificate shows that Himmler was received into the Roman Catholic Church in 1911.

So svojou matkou oddaný katolík. Jeho matka nepochybovala, že chce, aby jej mladý syn kráčal v jej stopách.

Himmler sa stal členom Rímskokatolíckej cirkvi v roku 1911.

http://www.dailymail.co.uk/news/art...

06.08.2018, 12:06
none
90

80. Lemmy 06.08.2018, 12:06

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/11/14/article-2061429-0ECABBDB00000578-431_634x480.jpg

06.08.2018, 14:00
Heil je bežný pozdrav, ktorý bol zneužitý nacizmom podobne ako svastika.
100

90. Fénix 06.08.2018, 14:00

Heil je bežný pozdrav, ktorý bol zneužitý nacizmom podobne ako svastika.

06.08.2018, 17:20
Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.
none
102

100. Lemmy 06.08.2018, 17:20

Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.

06.08.2018, 18:07
Ty nie si rímokatolík? Si si istý, že si nebol pokrstený?
consents: Alexander , uchostrapate
139

100. Lemmy 06.08.2018, 17:20

Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.

08.08.2018, 21:30
Lemmy : Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.

Lemmy nie je rimskokatolik ako rimskokatolik. AK nebudes chciet vidiet ten rozdiel nikdy neporozumies zmysluplnej debate a neposunies sa v nej dalej.
none
141

139. uchostrapate 08.08.2018, 21:30

Lemmy : Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.

Lemmy nie je rimskokatolik ako rimskokatolik. AK nebudes chciet vidiet ten rozdiel nikdy neporozumies zmysluplnej debate a neposunies sa v nej dalej.

08.08.2018, 23:30
Katolíci nemajú odvahu posunúť sa ďalej. Sú stále rovnakí, pokrytci. Tak ako vtedy, v prípade Hitlera a Himmlera, tak dnes v prípade kotlebistov. Prečo katolíci nevylúčia fašistov zo svojich radov? Kotleba mal cirkevný sobáš v rímskokatolíckom kostole. Vy, fanatickí katolíci, sa nikdy neposuniete ďalej. Zamrzli ste v stredoveku.
none
143

141. Lemmy 08.08.2018, 23:30

Katolíci nemajú odvahu posunúť sa ďalej. Sú stále rovnakí, pokrytci. Tak ako vtedy, v prípade Hitlera a Himmlera, tak dnes v prípade kotlebistov. Prečo katolíci nevylúčia fašistov zo svojich radov? Kotleba mal cirkevný sobáš v rímskokatolíckom kostole. Vy, fanatickí katolíci, sa nikdy neposuniete ďalej. Zamrzli ste v stredoveku.

09.08.2018, 09:43
ja a teda ani rkc nevylucuje nikoho ....... ten niekto sa svojim postojom a teda fasistickym spravanim vylucuje z radov rkc sam. Nam v rkc zostava sa modlit za spasu jeho dusi a navrat k Bohu tak ako bolo podobenstvo Navrat strateneho syna.
none
144

143. uchostrapate 09.08.2018, 09:43

ja a teda ani rkc nevylucuje nikoho ....... ten niekto sa svojim postojom a teda fasistickym spravanim vylucuje z radov rkc sam. Nam v rkc zostava sa modlit za spasu jeho dusi a navrat k Bohu tak ako bolo podobenstvo Navrat strateneho syna.

09.08.2018, 09:48
Presne toto sú tie falošné slová. Zrazu sa zlý kresťan sám vylúči. Ale pri sčítaní sú aj takto vylúčení pre klerikov dobrí. Biskupi vravia: Prihláste sa k cirkvi. Nevadí nám, že ste zlí, že ste vylúčení, exkomunikovaní. Koľká to falošnosť z kresťanských úst. Pokrytectvo na entú.
none
145

144. Lemmy 09.08.2018, 09:48

Presne toto sú tie falošné slová. Zrazu sa zlý kresťan sám vylúči. Ale pri sčítaní sú aj takto vylúčení pre klerikov dobrí. Biskupi vravia: Prihláste sa k cirkvi. Nevadí nám, že ste zlí, že ste vylúčení, exkomunikovaní. Koľká to falošnosť z kresťanských úst. Pokrytectvo na entú.

09.08.2018, 09:51
Biskupi vravia : vradte sa zbludene duse .... nevadi ze ste hriesní, Bozie Milosrdenstvo je tu pre nas vsetkych.

To ale Lemmy prinasa nie len ze prihlaste sa !!! ale zmente svoje zivoty aby ste mohli byt Bohom uzdraveni .
none
146

145. uchostrapate 09.08.2018, 09:51

Biskupi vravia : vradte sa zbludene duse .... nevadi ze ste hriesní, Bozie Milosrdenstvo je tu pre nas vsetkych.

To ale Lemmy prinasa nie len ze prihlaste sa !!! ale zmente svoje zivoty aby ste mohli byt Bohom uzdraveni .

09.08.2018, 09:53
Podľa teba toto vravia biskupi, ale katolík (kresťan) Tvojoponent vraví iné: Himmler podľa neho nebol katolík, ani Hitler, z toho dokonca robí humanistu.
none
147

146. Lemmy 09.08.2018, 09:53

Podľa teba toto vravia biskupi, ale katolík (kresťan) Tvojoponent vraví iné: Himmler podľa neho nebol katolík, ani Hitler, z toho dokonca robí humanistu.

09.08.2018, 09:57
Tu vidno, čo nábožný, to každý má iné videnie sveta. Možno aj práve preto je toľko rôznych, rozdielnych kresťanských cirkví (organizácií).

Až je o tom vtip:

Na moste stojí na zábradlí samovrah a odhodláva sa ku skoku. Pribehne k nemu akýsi človek a snaží sa mu to vyhovoriť.
– Počkaj, neskáč!
– Prečo nie? Už nemám pre čo žiť.
– Ako to? Je predsa toľko vecí, ktoré dávajú životu zmysel.
– Napríklad?
– No, dajme tomu… Si veriaci alebo ateista?
– Veriaci.
– Ja tiež! A si kresťan, žid, moslim alebo niečo iné?
– Kresťan.
– Ja tiež! A si katolík alebo protestant?
– Protestant.
– Ja tiež! A si Presbyterián alebo Baptista?
– Baptista.
– Ja tiež! A si z Pôvodnej baptistickej cirkvi alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi?
– Z Reformovanej.
– Ja tiež! A si z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Spasiteľa Ježiša Krista?
– Z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
– Ja tiež! A si z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1875 alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1884?
– Z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1875.
– Hm. Ja som z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1884… Tak skoč, ty mizerný heretik!
none
148

146. Lemmy 09.08.2018, 09:53

Podľa teba toto vravia biskupi, ale katolík (kresťan) Tvojoponent vraví iné: Himmler podľa neho nebol katolík, ani Hitler, z toho dokonca robí humanistu.

09.08.2018, 10:46
Lemmy Tv.Op. pomenovava vzdy spravne.

Opat si si precital len cas mojho vyssie komentu pre teba ... a zvysok sa ti nepacil a teda ignoroval. Zopakujem teda :
,, To ale Lemmy prinasa nie len ze prihlaste sa !!! ale zmente svoje zivoty aby ste mohli byt Bohom uzdraveni ,,

Neviem o tom zeby Hitler ci Himmler ci Stalin ci Lenin ci ....... sa spraval podla toho.
none
149

148. uchostrapate 09.08.2018, 10:46

Lemmy Tv.Op. pomenovava vzdy spravne.

Opat si si precital len cas mojho vyssie komentu pre teba ... a zvysok sa ti nepacil a teda ignoroval. Zopakujem teda :
,, To ale Lemmy prinasa nie len ze prihlaste sa !!! ale zmente svoje zivoty aby ste mohli byt Bohom uzdraveni ,,

Neviem o tom zeby Hitler ci Himmler ci Stalin ci Lenin ci ....... sa spraval podla toho.

09.08.2018, 11:02
Nepomenovava správne. A čo Kotleba? Je to OK? Dokedy budú klerici čakať na jeho zmenu? Samé výhovorky, nič viac. Toto je dôvod, prečo rozumní ľudia nemôžu byť nábožní.
none
150

149. Lemmy 09.08.2018, 11:02

Nepomenovava správne. A čo Kotleba? Je to OK? Dokedy budú klerici čakať na jeho zmenu? Samé výhovorky, nič viac. Toto je dôvod, prečo rozumní ľudia nemôžu byť nábožní.

09.08.2018, 11:08
Lemmy kazdy je strojca svojho vlastneho umu .

Ak ty nechces ........... nasilu neni nic dobre, ani to prasiatko darovane.
none
151

150. uchostrapate 09.08.2018, 11:08

Lemmy kazdy je strojca svojho vlastneho umu .

Ak ty nechces ........... nasilu neni nic dobre, ani to prasiatko darovane.

09.08.2018, 11:21
Opäť od veci. Nie si schopná sa ani poriadne vyjadriť ku Kotlebovi. Ten žije, na rozdiel od Himmlera alebo Hitlera. Zbytočne sa naťahovať s nábožnými, zmôžu sa len na falošné výhovorky.
none
152

151. Lemmy 09.08.2018, 11:21

Opäť od veci. Nie si schopná sa ani poriadne vyjadriť ku Kotlebovi. Ten žije, na rozdiel od Himmlera alebo Hitlera. Zbytočne sa naťahovať s nábožnými, zmôžu sa len na falošné výhovorky.

09.08.2018, 12:19
som citala a davam ti na znamost :

“Tak dobrá,” řekl Hospodin satanovi. “Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!” A s tím satan od Hospodina odešel. Job 1:12 … to platí i teď o všech. Satan vládne světu, ale život nám vzít nemůže (neboť život = duch= duše je nesmrtelná a svobodná v rozhodování). Ježíš přichází do světa, který už je pod vládou Satana. Proto vyháněl démony, proto odmítl Satanovi dary na poušti a svou smrtí otevřel bránu do ráje (tímto určitou sortu lidí do budoucna vytrhl z moci ďábla). Proto touhle sortou, jež si říkají křesťané, svět pohrdá a má z nich prdel a zakládá weby jako i-ateismus.cz. Protože kdo nevěří v jediného Boha skrze Krista, ten je satanův neboť se do Satanova prostředí narodil a v něm je vychováván. Konec světa lidí je v proroctví ukončen návratem Krista soudce a Satan bude předhozen Kristu k nohám jako poslední bod oněch soudných dní.

Mimochodom ku kotlebovcom som sa vyjadrila jasne, to len ty nevies citat
none
153

152. uchostrapate 09.08.2018, 12:19

som citala a davam ti na znamost :

“Tak dobrá,” řekl Hospodin satanovi. “Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!” A s tím satan od Hospodina odešel. Job 1:12 … to platí i teď o všech. Satan vládne světu, ale život nám vzít nemůže (neboť život = duch= duše je nesmrtelná a svobodná v rozhodování). Ježíš přichází do světa, který už je pod vládou Satana. Proto vyháněl démony, proto odmítl Satanovi dary na poušti a svou smrtí otevřel bránu do ráje (tímto určitou sor...

09.08.2018, 12:53
Dobre, cituj svoje slová, kde sa vyjadruješ ku kotlebistom. Či to pochopí aj klérus.
none
154

149. Lemmy 09.08.2018, 11:02

Nepomenovava správne. A čo Kotleba? Je to OK? Dokedy budú klerici čakať na jeho zmenu? Samé výhovorky, nič viac. Toto je dôvod, prečo rozumní ľudia nemôžu byť nábožní.

09.08.2018, 13:34
149. Lemmy, nepleť jablká s hruškami. Prečo by nemoho byť rozumný človek nábožný? Lebo katolíci tolerujú Kotlebu? A čo, oni sú jedinými veriacimi a teda nábožními na zemi? Sú veriaci čo by ho medzi sebou netolerovali, v súlade s Bibliou...
consents: Lemmy
155

154. Ludwig 09.08.2018, 13:34

149. Lemmy, nepleť jablká s hruškami. Prečo by nemoho byť rozumný človek nábožný? Lebo katolíci tolerujú Kotlebu? A čo, oni sú jedinými veriacimi a teda nábožními na zemi? Sú veriaci čo by ho medzi sebou netolerovali, v súlade s Bibliou...

09.08.2018, 20:43
Viem, napísal som to nepresne. Myslím v tom názore len na tých nábožných, ktorí odmietajú priznať katolicizmus Hitlerovi či Himmlerovi, ale ku Kotlebovi sú mlčiaci. Len na týchto pokryteckých kresťanov (katolíkov) som myslel, počnúc nejakým strapatým uchom, a končiac bezbožným katolíkom s prezývkou Tvojoponent. Ale zahŕňam tam i klérus Rímskokatolíckej cirkvi, ktorý sa tvári, akože bojuje proti nacizmu, ale v skutočnosti na to kašle, veď Kotleba mal svadbu v kostole. Tak načo tie trápne reči od katolíkov. Pokrytectvo. A v tomto význame hovorím, že rozumní ľudia také správanie katolíkov odmietnu, alebo by mali odmietať, lebo inak sa zhadzujú na úroveň tých katolíckych pokrytcov.
none
142

139. uchostrapate 08.08.2018, 21:30

Lemmy : Akurát, že to si použil chybný argument, mimo tému. Podstatné je, že Himmler bol rímskokatolík.

Lemmy nie je rimskokatolik ako rimskokatolik. AK nebudes chciet vidiet ten rozdiel nikdy neporozumies zmysluplnej debate a neposunies sa v nej dalej.

08.08.2018, 23:31
Ja tie rozdiely vidím, ale ty nie, lebo máš klapky na očiach.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 498 021 B generated in : 0.388 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 065 867 x unique displays : 2 568 614 x ip address : 3.230.173.188

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist