move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / theme

Krutá skreslená realita

entries
2
shows
454
uniques
189
theme was created 11.07.2021 by Dušan
1
11.07.2021, 21:37
Krutá skreslená realita 1

Pokiaľ bude medzi mnou a okolitým svetom (spoločnosťou ľudí, verejnosťou) aktívná duševná neuronová plazma, v ktorej sa nachádza Boh ženského princípu, nachadzajúca sa na z jednej pologúl môjho mozgu, za oknom na ulici v nebi a v dopravných prostriedkoch.., budem proti (ne)čistému duševnu, psychičnu, myšlienkam, (ne)čistým duševným schopnostiam ako (tele)patiam, (psycho)kinetikam, (tele)ztéziam, (jasno)zrivostiam, proroctvám, či (ne)bodaj vešteniam.

Budem (na)opak v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná plazma aktívna, samozrejme, že Som za ňu proaktívný, t.z. že bude (ne)ustále kolom dookola parafrázovať a reflektovať (ne)pochopitelné hlasy a slová, ktoré majú za úlohu psychicky a emočne zaťažovať moje eGo, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná plazma aktívná, t.z. že svet naokolo prostredníctvom jej excelencie, sa javí ako skreslený, iluzórný, (ne)totožný so skutočnou realitou, že táto bytosť bude prežívať mojho eGa, emočné telo bolesti, ktoré sa na vonok javí skreslenému... svetu ako diasociačne humusno-špinavá-lepkavá-brutálna sviňa, ktorú (ne)návidí celý svet, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Pokiaľ bude táto bytosť ovplyvňovať, presviedčať, či tušiť všetok negatívný pojem a parafrázovať a reflektovať ho tak, že má mojmu eGu a emočnému telu bolesti spôsobovať starosti (problémy, utrpenia, trápenia a bolesti), a tak isto spoločnosti ľudí a verejnosti na vonok, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Skreslená krutá realita 2

Keď budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno, t.z. že keď pôjdem okolo ako okoloidúci, budú malé detičky plakať, budú (ne)spokojné, malé, lakomé, frustrované... budu moje eGo a emočné telo (ne)návidieť..., budú ich preklínať, zaklínať...

Keď pôjdem okolo ako okoloidúci, budú dopselý sa cítiť (ne)pochopený, (ne)vedomý, lakomý, malý, (ne)vediaci, (ne)spokojný... a preto na adresu môjho eGa a emočného tela, budú vrhať spŕšku nadávok a posmeškou, (od)sudzujúcich a (po)sudzujúcich... budem opäť v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná, neuronová plazma s Bohom vo vnútri aktívná, t.z., že sa mi vymkne spod kontroly, t.z. že Som dosť (ne)dostatočne zanedbal meditácie, bude i nadaľej sa javiť mne a okolitému svetu ako škodca a parazit mysle, narušiteľ psychiky, potiaľ bude táto duševná plazma v mozgoch spoločností ľudí a verejnosti škodcom, parazitom a narušiteľom, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Jedno je isté, za všetko môže moje kedysi, (ne)vedomé eGo, ktoré na tento svet privolalo túto pohromu, tohto škodcu, parazita mysle a narušiteľa psychiky. Svojou (ne)vedomosťou... Som tak skreslil svet na zeleno, t.z., že nie Som v ňom sám, že nie sme v ňom sami.

Pokiaľ bude horieť tento plamienok, ja budem večne vyhasnutá svieca, či fakľa. Preto vám radím budte v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Ten, kto je ovládaný vlastnou a cudzou mysľou, t.z., že reaguje a prejavuje sa na všetky myšlienky v mysli, by sa mal zamyslieť nad sebou a duchovnom. Nájsť si čas, a študovať tak duchovno, ktoré je opakom duševna. Ja Som si čas našiel a po 16-rokoch nič nerobenia Som sa takmer vyliečil, ale nie na papieri. Oslobodil Som sa od vlastného eGa a emočného tela bolesti. Žial verejnosť a spoločnosť ľudí, sa mi zatiaľ (ne)podarilo prilákať na opačnú stranu brehu.

Želám a prajem veľa príjemných chvíľ a veľa duševného pokoja. S pozdravom:

Dušan.

link
2

1. Dušan 11.07.2021, 21:37

Krutá skreslená realita 1 Pokiaľ bude medzi mnou a okolitým svetom (spoločnosťou ľudí, verejnosťou) aktívná duševná neuronová plazma, v ktorej sa nachádza Boh ženského princípu, nachadzajúca sa na z jednej pologúl môjho mozgu, za oknom na ulici v nebi a v dopravných prostriedkoch.., budem proti (ne)čistému duševnu, psychičnu, myšlienkam, (ne)čistým duševným schopnostiam ako (tele)patiam, (psycho)kinetikam, (tele)ztéziam, (jasno)zrivostiam, proroctvám, či (ne)bodaj vešteniam. Budem (na)opak v m...

11.07.2021, 22:02
Mojou úlohou je tak tento plamienok utíšiť na čo (naj)menší, alebo ho doslovne uhasiť a tak dosiahnuť stavu smrti, stavu osvietenia a stavu Nirvány.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 73 409 Bgenerated in : 0.064 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 779 506 xunique displays : 1 301 460 xip address : 52.203.18.65

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...