move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Filozofia (ne)prejaveného Bytia

entries
3
shows
436
uniques
162
theme was created 22.06.2021 by Dušan
1
22.06.2021, 08:37
Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného Bytia

Bytie znamená "Som", je opakom eGa. V meditáciach sme tak tichým prítomným... pozorovateľom. Meditujeme jak v stoji, v ľahu, či vsede, tak aj za pohybu (chodenie, behanie, jazdenie, plávanie, či aj lietanie) a bežnej činnosti. Postačí si len Bytie uvedomiť. To znamená, že začneme dýchať svoje telo, byť všímavým pozorovateľom svoho tela a dychu.
(Seba)uvedomenie kladie do popredia práve toto uvedomenie, je zdravé, múdre a prirodzené, opiera sa o minulé životy. Bytie to jest individualita, pravá podstata "ja" oslobodená od vlastnej osobnosti, faloše a pretvárky. Táto individualita sa po zvačša nachádza mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť.

Bytie, to je náš stred, bod, centrum, zdroj, dych a most. Je mostom ponad tečúcu rieku medzi jedným koncom a druhým. Tohoto stredu (jemné krehké energetické telo) sa nič (ne)týka a (ne)dotýka. Stred je tak večne (ne)dotknuteľný na úkor okraja (eGa a emočného tela bolesti), ktorého sa všetko týka a (do)týka.

Byť tichým, prítomným... pozorovateľom znamená byť všímavý voči myšlienkam, byť k nim (ne)zaujatý, byť všímavý. Myšlienky sú ako vlak, ktorý prichádza a odchádza. Ak do vlaku nastúpite, veziete sa s nimi, ste hovoriaci a mysliaci mysliteľ. Ak do neho (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s nimi, ste práve tichým, prítomným... pozorovateľom.

Bytie prirovnávam k plúcam, je to mozog na solar plex. Citový mozog sympatikus (strieborná neuronová pletivová sieť prirovnávajúca sa k mesiacu), ktorý je napojený na zadný mozog a ten je napojený na kozmickú (nad)vedomú myseľ. Pomocou tohto napojenia sa vieme empaticky napojiť na objekt a subjekt.

Bytie sa označuje za introverta, čo znamená, že je objektom bez ovplyvňujúcich subjektov. Cieľom Bytia je porážka, smrť a poprava vlastného eGa a tak dosiahnuť stav (ne)Bytia, stavy smrti, Boha, Krista, Budhy, Nirvány a osvietenia.

Dušan Fajnor

link

2

1. Dušan 22.06.2021, 08:37

Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného Bytia Bytie znamená "Som", je opakom eGa. V meditáciach sme tak tichým prítomným... pozorovateľom. Meditujeme jak v stoji, v ľahu, či vsede, tak aj za pohybu (chodenie, behanie, jazdenie, plávanie, či aj lietanie) a bežnej činnosti. Postačí si len Bytie uvedomiť. To znamená, že začneme dýchať svoje telo, byť všímavým pozorovateľom svoho tela a dychu. (Seba)uvedomenie kladie do popredia práve toto uvedomenie, je zdravé, múdre a prirodzené, opiera sa o m...

22.06.2021, 22:46
Bytie je potenciál trvania v čase. Ako figúra, ktorá sa bez nutnosti pohybu v priestore presúva v čase z jedného ťahu do druhého. Bytie je geometrická veličina, bod v priestore. Jej aritmetický ekvivalent je operácia násobenia, ktorá nemá žiadny smer rátania, je stabilná ako bod v čase. Spojením bytia a stability vznikajú špecifické definície kvalitatívnych zmien. Majú význam jednak v koncovke, jednak zhodnocujú špecifické druhy ťahov ako sú ťah mimochodom, rošáda a dvojťah pešca a jednak dopĺňajú hodnoty kvality, dynamiky a kvantity.
consents: Dušan
3

2. Fénix 22.06.2021, 22:46

Bytie je potenciál trvania v čase. Ako figúra, ktorá sa bez nutnosti pohybu v priestore presúva v čase z jedného ťahu do druhého. Bytie je geometrická veličina, bod v priestore. Jej aritmetický ekvivalent je operácia násobenia, ktorá nemá žiadny smer rátania, je stabilná ako bod v čase. Spojením bytia a stability vznikajú špecifické definície kvalitatívnych zmien. Majú význam jednak v koncovke, jednak zhodnocujú špecifické druhy ťahov ako sú ťah mimochodom, rošáda a dvojťah pešca a jednak dopĺňa...

22.06.2021, 23:31
Prázdne táraniny, bez obsahu.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 76 972 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 654 480 xunique displays : 1 204 768 xip address : 3.236.51.151

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...