for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Emancipácia

entries
35
shows
9 308
uniques
799
theme was created 16.4.2021 07:45 by Fénix
1
16.04.2021, 07:45
Rajská záhrada bola stvorená v mužskom princípe racionality. Muž bol postavený doprostred záhrady, žena bola z muža vzatá, aby mužovi pomáhala obrábať záhradu vtedy, keď sa jemu nechce. Had povedal žene, že hoci je z muža vzatá, telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, je iná než on. Žena pochopila ženský princíp iracionality, emancipovala sa na fyzickej, citovej úrovni. Vysvetlila to aj mužovi a tiež ho emancipovala. V rajskej, racionálnej záhrade už pre nich nebolo miesto.

Ľuďom bol daný racionálny zákon, had bol povýšený na púšti. Syn človeka povýšil milosť nad zákon, emancipoval ľudí na mentálnej úrovni.

Syn človeka bol povýšený na kríži. Ľuďom bola daná racionálna sebadefinícia, ľudské práva a slobody, na ktoré zákon nesiaha. Tretia fáza emancipácie bude spirituálna. Ľudia spoznajú iracionalitu z hľadiska sebadefinície. Človek spozná, že medzi ním a umelou inteligenciou nie je žiaden rozdiel a stratí ľudské práva a slobody. To bude koniec cyklu emancipácie. Súvisí to so zatmením Mesiaca v decembri 2029. To je koniec cyklu, ktorý sa začal rajskou záhradou.
2

1. Fénix 16.04.2021, 07:45

Rajská záhrada bola stvorená v mužskom princípe racionality. Muž bol postavený doprostred záhrady, žena bola z muža vzatá, aby mužovi pomáhala obrábať záhradu vtedy, keď sa jemu nechce. Had povedal žene, že hoci je z muža vzatá, telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, je iná než on. Žena pochopila ženský princíp iracionality, emancipovala sa na fyzickej, citovej úrovni. Vysvetlila to aj mužovi a tiež ho emancipovala. V rajskej, racionálnej záhrade už pre nich nebolo miesto. Ľuďom bol daný racioná...

16.04.2021, 15:31
To bol patriarchalny zaostalý názor proti ženám. Nie je na ňom nič racionálne.
none
4

2. Lemmy 16.04.2021, 15:31

To bol patriarchalny zaostalý názor proti ženám. Nie je na ňom nič racionálne.

16.04.2021, 15:36
Pozri sa na kultúry islamu, hinduizmu, judaizmu. Aké miesto má žena v ich spoločnosti? Kresťanstvo emancipovalo svet.
6

4. Fénix 16.04.2021, 15:36

Pozri sa na kultúry islamu, hinduizmu, judaizmu. Aké miesto má žena v ich spoločnosti? Kresťanstvo emancipovalo svet.

16.04.2021, 16:27
Kresťanstvo neemancippvalo ženy. Ešte len dnes liberáli bojujú za ženy.
none
7

6. Lemmy 16.04.2021, 16:27

Kresťanstvo neemancippvalo ženy. Ešte len dnes liberáli bojujú za ženy.

16.04.2021, 16:32
Dnešní liberáli bojujú za drogy, migrantov a homosexuálov.
8

7. Fénix 16.04.2021, 16:32

Dnešní liberáli bojujú za drogy, migrantov a homosexuálov.

16.04.2021, 17:01
Myslím si, že liberálom je jedno za čo bojujú. Hlavné je z toho urobiť politickú tému.
9

8. Fénix 16.04.2021, 17:01

Myslím si, že liberálom je jedno za čo bojujú. Hlavné je z toho urobiť politickú tému.

16.04.2021, 20:44
Hrubý omyl, ide im o rovnosti.
consents: Nadja
none
10

9. Lemmy 16.04.2021, 20:44

Hrubý omyl, ide im o rovnosti.

16.04.2021, 20:52
A o čo najväčšiu slobodu, ak to neukracuje slobodu druhých.
consents: Lemmy
none
11

9. Lemmy 16.04.2021, 20:44

Hrubý omyl, ide im o rovnosti.

17.04.2021, 10:04
Môžeme udeliť vrahovi rovnosť s jeho obeťou? Môže byť zlodej rovný s okradnutým? Môže byť pedofil rovný so znásilneným dieťaťom? Môže byť lev rovný s baránkom? Áno, ale iba keď majú zákon zapísaný v srdci. To je emancipácia a nie politika.
12

11. Fénix 17.04.2021, 10:04

Môžeme udeliť vrahovi rovnosť s jeho obeťou? Môže byť zlodej rovný s okradnutým? Môže byť pedofil rovný so znásilneným dieťaťom? Môže byť lev rovný s baránkom? Áno, ale iba keď majú zákon zapísaný v srdci. To je emancipácia a nie politika.

17.04.2021, 10:56
Kresťania o takú rovnosť bojujú? Lebo liberáli nie.
none
15

12. Lemmy 17.04.2021, 10:56

Kresťania o takú rovnosť bojujú? Lebo liberáli nie.

17.04.2021, 11:29
Kristus to už vybojoval. Porovnaj postavenie žien v kresťanskej kultúre s kultúrou islamu, hinduizmu, judaizmu.
16

15. Fénix 17.04.2021, 11:29

Kristus to už vybojoval. Porovnaj postavenie žien v kresťanskej kultúre s kultúrou islamu, hinduizmu, judaizmu.

17.04.2021, 13:19
V kresťanskej kultúre sú ženy v podradnom postavení. Známe: Kinder, Kuche, Kirche. Deti, kuchyňa a kostol.
none
17

16. Lemmy 17.04.2021, 13:19

V kresťanskej kultúre sú ženy v podradnom postavení. Známe: Kinder, Kuche, Kirche. Deti, kuchyňa a kostol.

17.04.2021, 17:13
Lenny podľa teba sú ženy a muži rovnocenní ? Sú obaja rovnako múdry a rovnako silný ?
none
18

17. tomas12345 17.04.2021, 17:13

Lenny podľa teba sú ženy a muži rovnocenní ? Sú obaja rovnako múdry a rovnako silný ?

17.04.2021, 18:52
Nie všetci muži sú múdri. Je aj veľa hlupákov. Takže áno, aj medzi ženami je veľa výnimočných žien.
none
25

18. Lemmy 17.04.2021, 18:52

Nie všetci muži sú múdri. Je aj veľa hlupákov. Takže áno, aj medzi ženami je veľa výnimočných žien.

18.04.2021, 11:44
Ale celkovo sú muži múdrejší aj silnejší než ženy, a preto to nie je čo sa týka platu vyrovnané 50 na 50

Ani čo do poctu pozícii, viac významných postavení zastávajú muži než ženy.
none
26

25. tomas12345 18.04.2021, 11:44

Ale celkovo sú muži múdrejší aj silnejší než ženy, a preto to nie je čo sa týka platu vyrovnané 50 na 50

Ani čo do poctu pozícii, viac významných postavení zastávajú muži než ženy.

18.04.2021, 11:49
Práve preto je potrebná emancipácia. Keď muž a žena vykonávajú rovnakú prácu, tak žena zarobí menej. Neberie sa totiž do úvahy, že ženy rodia deti. To je čas, kedy nepracujú. To sa odráža na dôchodku.
none
28

25. tomas12345 18.04.2021, 11:44

Ale celkovo sú muži múdrejší aj silnejší než ženy, a preto to nie je čo sa týka platu vyrovnané 50 na 50

Ani čo do poctu pozícii, viac významných postavení zastávajú muži než ženy.

18.04.2021, 12:51
Muži sú rozumnejší, ale rozumnosť je len jedna zložka múdrosti. Systém rozdelenia hodnôt v spoločnosti je nastavený racionálne, preto má rozum výhodu pred citom. Emancipácia však nastavuje systém tak, aby sa hodnoty rozdeľovali spravodlivo. Paradoxne dnešní neoliberáli idú proti emancipácii. Ťahajú nám sem moslimov, aby nás kultúrne obohatili o mnohoženstvo a iné výdobytky zaostalej spoločnosti.
29

28. Fénix 18.04.2021, 12:51

Muži sú rozumnejší, ale rozumnosť je len jedna zložka múdrosti. Systém rozdelenia hodnôt v spoločnosti je nastavený racionálne, preto má rozum výhodu pred citom. Emancipácia však nastavuje systém tak, aby sa hodnoty rozdeľovali spravodlivo. Paradoxne dnešní neoliberáli idú proti emancipácii. Ťahajú nám sem moslimov, aby nás kultúrne obohatili o mnohoženstvo a iné výdobytky zaostalej spoločnosti.

18.04.2021, 13:18
Mýlim sa, lebo si protirečím. Spravodlivosť je racionálna, preto emancipácia nenastavuje systém spravodlivo, ale vyvážene medzi racionalitou a iracionalitou, teda reálne.
19

17. tomas12345 17.04.2021, 17:13

Lenny podľa teba sú ženy a muži rovnocenní ? Sú obaja rovnako múdry a rovnako silný ?

17.04.2021, 21:13
Rovnocenní sú, nie sú rovnakí. Muži sú silnejší, ženy empatickejšie, a mali by sa tým doplňať.
Liberáli chcú hlavne preniesť rozhodovanie o svojom živote na človeka, dávať čo najmenej práv štátu a čo najviac na ľudí.
none
20

19. Nadja 17.04.2021, 21:13

Rovnocenní sú, nie sú rovnakí. Muži sú silnejší, ženy empatickejšie, a mali by sa tým doplňať.
Liberáli chcú hlavne preniesť rozhodovanie o svojom živote na človeka, dávať čo najmenej práv štátu a čo najviac na ľudí.

17.04.2021, 21:59
Nie sú rovnocenni. V platoch zarábajú ženy menej, majú menšie dôchodky.
none
21

20. Lemmy 17.04.2021, 21:59

Nie sú rovnocenni. V platoch zarábajú ženy menej, majú menšie dôchodky.

17.04.2021, 22:01
A tým chceš povedať, že ženy sú menejcenné?
none
22

21. Nadja 17.04.2021, 22:01

A tým chceš povedať, že ženy sú menejcenné?

18.04.2021, 03:58
Nie, hovorím, že sa mýliš, pretože pre ženy platia horšie podmienky ako pre mužov. Sú nedobre ocenené.
none
23

22. Lemmy 18.04.2021, 03:58

Nie, hovorím, že sa mýliš, pretože pre ženy platia horšie podmienky ako pre mužov. Sú nedobre ocenené.

18.04.2021, 09:44
Ok, takže podľa teba ženy nie sú rovnocenné mužom, nič nového, sme zvyknuté 🙂
none
24

23. Nadja 18.04.2021, 09:44

Ok, takže podľa teba ženy nie sú rovnocenné mužom, nič nového, sme zvyknuté 🙂

18.04.2021, 10:49
To je zlé, že ste zvyknuté na menšie dôchodky. Ale sú aj rozumné ženy, ktoré bojovali za to, aby mali tiež volebné právo, aby boli v práci rovnako ocenené ako muži. Sú to ozajstné bojovníčky za emancipáciu.
none
32

24. Lemmy 18.04.2021, 10:49

To je zlé, že ste zvyknuté na menšie dôchodky. Ale sú aj rozumné ženy, ktoré bojovali za to, aby mali tiež volebné právo, aby boli v práci rovnako ocenené ako muži. Sú to ozajstné bojovníčky za emancipáciu.

20.04.2021, 22:52
A čo takto rozumní muži, tí by sa nenašli?
none
33

32. Nadja 20.04.2021, 22:52

A čo takto rozumní muži, tí by sa nenašli?

20.04.2021, 22:59
Ty si daj predovšetkým doporiadku spôsob svojej argumentácie, lebo ženám tým robíš hanbu.
none
13

11. Fénix 17.04.2021, 10:04

Môžeme udeliť vrahovi rovnosť s jeho obeťou? Môže byť zlodej rovný s okradnutým? Môže byť pedofil rovný so znásilneným dieťaťom? Môže byť lev rovný s baránkom? Áno, ale iba keď majú zákon zapísaný v srdci. To je emancipácia a nie politika.

17.04.2021, 11:12
Pozri: Nadja 20.52 h

link
none
14

13. Lemmy 17.04.2021, 11:12

Pozri: Nadja 20.52 h

https://www.dzio.sk/lipka/theme/emancipacia&entryid=32969#32969

17.04.2021, 11:13
Kľúčové slová: slobodu druhých.
none
3

1. Fénix 16.04.2021, 07:45

Rajská záhrada bola stvorená v mužskom princípe racionality. Muž bol postavený doprostred záhrady, žena bola z muža vzatá, aby mužovi pomáhala obrábať záhradu vtedy, keď sa jemu nechce. Had povedal žene, že hoci je z muža vzatá, telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, je iná než on. Žena pochopila ženský princíp iracionality, emancipovala sa na fyzickej, citovej úrovni. Vysvetlila to aj mužovi a tiež ho emancipovala. V rajskej, racionálnej záhrade už pre nich nebolo miesto. Ľuďom bol daný racioná...

16.04.2021, 15:33
Kto si v roku 2029 spomenie na to, čo si teraz napísal?
none
5

3. Lemmy 16.04.2021, 15:33

Kto si v roku 2029 spomenie na to, čo si teraz napísal?

16.04.2021, 15:39
Na tom nezáleží kto si spomenie. Tu sú odkazy na to zatmenie.
link
27

1. Fénix 16.04.2021, 07:45

Rajská záhrada bola stvorená v mužskom princípe racionality. Muž bol postavený doprostred záhrady, žena bola z muža vzatá, aby mužovi pomáhala obrábať záhradu vtedy, keď sa jemu nechce. Had povedal žene, že hoci je z muža vzatá, telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, je iná než on. Žena pochopila ženský princíp iracionality, emancipovala sa na fyzickej, citovej úrovni. Vysvetlila to aj mužovi a tiež ho emancipovala. V rajskej, racionálnej záhrade už pre nich nebolo miesto. Ľuďom bol daný racioná...

18.04.2021, 12:45
Porovnajme to so zvieracími spoločenstvami. U väčšiny primátov vládne patriarchálna spoločnosť. Dominantný samec kontroluje všetky samice. Keby sa jedna samica emancipovala, bola by vylúčená zo spoločenstva. Keby sa emancipoval aj dominantný samec, tiež by viac nemohol byť súčasťou spoločenstva. Emancipácia je motor evolúcie.
30

27. Fénix 18.04.2021, 12:45

Porovnajme to so zvieracími spoločenstvami. U väčšiny primátov vládne patriarchálna spoločnosť. Dominantný samec kontroluje všetky samice. Keby sa jedna samica emancipovala, bola by vylúčená zo spoločenstva. Keby sa emancipoval aj dominantný samec, tiež by viac nemohol byť súčasťou spoločenstva. Emancipácia je motor evolúcie.

18.04.2021, 13:38
Práve preto potrebujeme emancipáciu, aby sme nežili ako zvieratá.
none
31

30. Lemmy 18.04.2021, 13:38

Práve preto potrebujeme emancipáciu, aby sme nežili ako zvieratá.

20.04.2021, 22:51
manus, ruka, a capere, uchopiť, držať

Otroci už sú emancipovaní, deti sa snažia emancipovať neustále, takže pomaly sa nám aj darí tieto idey presadzovať 🙂
Možno to porovnať s opicami, tie naozaj otrokov nemajú...ale príliš by som to radšej neporovnávala.
none
34

1. Fénix 16.04.2021, 07:45

Rajská záhrada bola stvorená v mužskom princípe racionality. Muž bol postavený doprostred záhrady, žena bola z muža vzatá, aby mužovi pomáhala obrábať záhradu vtedy, keď sa jemu nechce. Had povedal žene, že hoci je z muža vzatá, telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, je iná než on. Žena pochopila ženský princíp iracionality, emancipovala sa na fyzickej, citovej úrovni. Vysvetlila to aj mužovi a tiež ho emancipovala. V rajskej, racionálnej záhrade už pre nich nebolo miesto. Ľuďom bol daný racioná...

20.04.2021, 23:02
Tie tvoje ezoterické reči sú normálnym ľuďom na smiech....
none
35

34. Fotón 20.04.2021, 23:02

Tie tvoje ezoterické reči sú normálnym ľuďom na smiech....

21.04.2021, 08:51
Radšej na smiech ako mať fanatické reči, ktoré sú ľuďom na plač. A pomaly nikto to nečíta.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 142 850 B generated in : 0.398 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 847 623 x unique displays : 2 650 581 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist