for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Chyba lávky ;)

entries
22
shows
6 473
uniques
711
theme was created 2.11.2020 22:27 by EnaXnaY
1
02.11.2020, 22:27
Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ 😉

A naopak 😉

Preto nemôžeš mať NIČ 😉

S****ETA CHYBA ODHALENÁ 😉
none
2

1. EnaXnaY 02.11.2020, 22:27

Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ 😉 A naopak 😉 Preto nemôžeš mať NIČ 😉 S****ETA CHYBA ODHALENÁ 😉

02.11.2020, 23:20
Treba to posunúť do novej roviny 😉

Že nemáš dôvod BYŤ aj NEBYŤ 😉

Aby si mal NIČ 😉

Ide o to že teraz si 😉

A môžeš ovplyvňovať "hru" zvanú život 😉

Nemá už teraz zmysel pýtať sa aký to má zmysel 😉
none
3

2. EnaXnaY 02.11.2020, 23:20

Treba to posunúť do novej roviny 😉

Že nemáš dôvod BYŤ aj NEBYŤ 😉

Aby si mal NIČ 😉

Ide o to že teraz si 😉

A môžeš ovplyvňovať "hru" zvanú život 😉

Nemá už teraz zmysel pýtať sa aký to má zmysel 😉

02.11.2020, 23:32
Ale ak by si sa predsa pýtal, tak hry hráme aby sme sa zahrali, zabavili 😉
none
5

2. EnaXnaY 02.11.2020, 23:20

Treba to posunúť do novej roviny 😉

Že nemáš dôvod BYŤ aj NEBYŤ 😉

Aby si mal NIČ 😉

Ide o to že teraz si 😉

A môžeš ovplyvňovať "hru" zvanú život 😉

Nemá už teraz zmysel pýtať sa aký to má zmysel 😉

03.11.2020, 04:04
Zmysel to má: zahráš si a zabavíš sa.
none
4

1. EnaXnaY 02.11.2020, 22:27

Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ 😉 A naopak 😉 Preto nemôžeš mať NIČ 😉 S****ETA CHYBA ODHALENÁ 😉

03.11.2020, 04:03
Nebyť znamená mať nič. Nič je nebyť. Buď máš dôvod byť, alebo nič.
none
6

1. EnaXnaY 02.11.2020, 22:27

Ak nemáš dôvod BYŤ, potom máš dôvod NEBYŤ 😉 A naopak 😉 Preto nemôžeš mať NIČ 😉 S****ETA CHYBA ODHALENÁ 😉

03.11.2020, 19:54
Ja nerozumiem jednej veci, ako moze vedomie že, JA SOM, tvoriť výlučne veľký počet neurónov ktoré v synapsiach navzájom elektricky medzi sebou reagujú ?

Neuron podľa mňa nemá vedomie, no prečo už odrazu miliarda neurónov vedomie má ?
none
7

6. tomas12345 03.11.2020, 19:54

Ja nerozumiem jednej veci, ako moze vedomie že, JA SOM, tvoriť výlučne veľký počet neurónov ktoré v synapsiach navzájom elektricky medzi sebou reagujú ?

Neuron podľa mňa nemá vedomie, no prečo už odrazu miliarda neurónov vedomie má ?

03.11.2020, 19:56
Tomu nerozumie zatiaľ nikto 😉
none
12

7. EnaXnaY 03.11.2020, 19:56

Tomu nerozumie zatiaľ nikto 😉

04.11.2020, 09:21
7-
ja tomu rozumiem....
none
13

12. kntsz 04.11.2020, 09:21

7-
ja tomu rozumiem....

04.11.2020, 09:48
Nepočul SOM, žeby nejaký slovák dostal nobelovku za rozlúštenie najväčšej záhady vesmíru 😉
none
14

13. EnaXnaY 04.11.2020, 09:48

Nepočul SOM, žeby nejaký slovák dostal nobelovku za rozlúštenie najväčšej záhady vesmíru 😉

04.11.2020, 10:56
13-
ja nemám nárok na nobelovku, ja som na to nedošiel, len som to pochopil
none
15

14. kntsz 04.11.2020, 10:56

13-
ja nemám nárok na nobelovku, ja som na to nedošiel, len som to pochopil

04.11.2020, 10:59
Tak vysvetľuj a preháňaj 😉
consents: kntsz
none
16

15. EnaXnaY 04.11.2020, 10:59

Tak vysvetľuj a preháňaj 😉

04.11.2020, 11:02
Aha, 11.00 h, čas ísť na nákup.
none
17

15. EnaXnaY 04.11.2020, 10:59

Tak vysvetľuj a preháňaj 😉

04.11.2020, 12:26
15-
teba je škoda enax.

Tvoje príspevky majú aj hlbokú logiku aj pobavia.
"No a výnimky potvrdzujú pravidlo."

Já se ješte vrátim Dagu Badmene!
none
18

17. kntsz 04.11.2020, 12:26

15-
teba je škoda enax.

Tvoje príspevky majú aj hlbokú logiku aj pobavia.
"No a výnimky potvrdzujú pravidlo."

Já se ješte vrátim Dagu Badmene!

04.11.2020, 12:29
Len sa vráť, lebo celé ľudstvo čaká na tvoje vysvetlenie 😉
consents: kntsz
none
19

15. EnaXnaY 04.11.2020, 10:59

Tak vysvetľuj a preháňaj 😉

06.11.2020, 17:49
V prvom rade je potrebné prijať slová Jána z evenjelia:
"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo."
Čo je to slovo? Ak prehovoríme, tak informujeme o niečom.
Takže Boh je Informácia - o všetkom dovtedy poznanom. (Kozmická pamäť.)
V druhom rade treba prijať, že táto informácia o všetkom dovtedy poznanom musela existovať na nosiči, ktorý bol nehmotný."
Dnes vieme z kvantovej fyziky, že hmota je svojim spôsobom fikcia.
Sprvu sme si mysleli, že najmenšou čiastkou hmoty je molekula - atóm -neutrón - protón .......dnes sa kvantová fyzika dostala ku konštatovaniu obrazne vyjadrenom fyzikom F. Caprom, že na tej naj mikro úrovni sa deje tanec bez tanečníkov - nie je tam žiadna hmota, je tam len akísi tanec.
Tento fakt zvádza k názoru, že naozaj je možné hmotu vytvárať, pokiaľ budeme vedieť aký tanec bez tanečníkov treba určiť, aby sa tanec uskutočňoval.
Tento úvod sem dávam preto, aby si ateisti aspoň uvedomili, že aj takýto variant existuje, pokiaľ ho nedokážeme falzifikovať - t.j. nahradiť inou, alebo ho aspoň korigovať.
Najnovšie poznania, pokiaľ sa nedejú redukovane t.j. iba v oblasti prírodných vied, ale berú na vedomie aj existenciu čistých duchovných prejavov a tých naozaj v súčasnosti už nie je málo a ďalšie pribúdajú dnes a denne, vedú k presvedčeniu, že naozaj v našom súcne existujú aj duchovné prejavy, ktoré k svojmu prejavu hmotu vôbec nepotrebujú, ba čo viacej s hmotou si často doslova "zahrávajú".
Napr. existujú spontánne vstupy alebo aj vstupy pri klinickej smrti, do oblasti mimo hmotu, prechádzajú akýmsi súdom, stretajú sa so zomrelými osobami, komunikujú zvláštnym spôsobom bez potreby rozprávania, pozorujú deje v minulosti či na iných miestach ako sa nachádza ich telo, alebo existuje synchronicita v zmysle existencie hmotnej bytosti na dvoch rozdielnych miestach, existujú uzdravenia prakticky v nulovom čase z nevyliečiteľných chorôb či telesných defektov - sám som také niečo zažil - a spústa iných pre nás nepochopiteľných a nevysvetliteľných dejov.
Nie vážení ateisti, nie sú to deje, ktoré sa v budúcnosti vysvetlia prírodnými vedami, nie sú to sny ani žiadne halucinácie, je to realita ďaleko pravdivejšia - realita na ktorú sa nedá zabudnúť aj ak by ste chceli a deje sa to viacej a viacej.
Z tohto pohľadu je otázka neurónov v príspevku 6, naozaj veľmi ľahko vysvetliteľná, treba len ešte pred tým doplniť jedno poznanie ktoré je zatiaľ nie celkom zadefinované a jedno, ktoré už je poznaným faktom.
To prvé je naše vedomie.
Vedomie, ktoré sa tvári, že je produktom hmoty, lebo naozaj ono je pomerne ľahko hmotou ovplyvniteľné, inak vnímame, keď sme zdraví a inak keď sme chorí, inak ak si dáme napr. lexaurín a inak keď sa nevieme zbaviť celodenného psychického vypätia.
Pravda však zrejme bude iná, naše vedomie je iba prostriedok obojstrannej komunikácie a neuróny sú len hmota, ktorá tieto informácie prekladá resp. ktoré túto komunikáciu umožňujú.
To druhé je Nevedomie zadefinované Jungom a neustále potvrdzované súčasnými hlbinnými či analytickými psychológmi po celom svete už v stovkách aspoň tých najvýraznejších.
Nevedomie preukázateľne existuje mimo hmotu a hmotu predchádza.
Táto oblasť duchovna je obrovská, nepredstaviteľná a stále prakticky nepozná. Vedomie je vo vzťahu k Nevedomiu len akási tenučká blanka na obrovskej guli Nevedomia. Vieme však o jasných prejavoch a vplyvoch tohto Nevedomia na naše vedomie. Dokonca už vieme aj približne predpovedať, že zrejme nastane istý účinok, alebo, že istá skutočnosť vo vedomí človeka jasne pochádza z oblasti Nevedomia.
Jung napr. spomína opakované poznania pri skúmaní prejavov malých detí či už v ich snoch alebo kresbách, či iných prejavoch. Neraz po týchto poznaniach si musel zobrať voľno, aby sa spamätal z toho, čo sa dozvedel.
Boli to prejavy, ktoré nielenže presahovali reálne poznanie týchto detí, ale siahali aj za poznania dospelých.
No a teraz budem preháňať:
Človek bol stvorený preto, aby bolo možné to "mystické" Slovo - informáciu o všetkom rozširovať - zväčšovať o nové informácie. Nepôjde však už zjavne o nové informácie o hmote, ale ide o nové informácie o Duchu, o jeho raste o jeho zdokonaľovaní a jeho iných nedoziernych možnostiach.
"Na svoj obraz stvoril ho."
Potom je celkom možné, že aj ľudské telo je len akýsi mechanizmus, ktorý je schopný na jednej strane prijímať informácie z duchovna existujúceho mimo hmotu, čo je možné len a len cez naše uvedomenie si - vedomie, ktoré následne po svojom poznaní - prežití si, vracia nové informácie späť do Nevedomia. Je už preukázané, že z týchto informácií sa nič nestráca, nič sa nedá utajiť, nič zabudnúť a preto aj po našej telesnej smrti naša teraz vedomá oblasť sa nestráca, ale existuje v oblasti Nevedomej ďalej.
Jedni vravia, že v Raji, iní zase, že v pekle.
Ja si myslím, že skorej v Raji pokiaľ nie sme tak zasvinení klamstvami a zlobou, že by sme to tam pánu Bohu v tom Raji mohli zasviniť.
consents: Dušan
none
20

19. kntsz 06.11.2020, 17:49

V prvom rade je potrebné prijať slová Jána z evenjelia:
"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo."
Čo je to slovo? Ak prehovoríme, tak informujeme o niečom.
Takže Boh je Informácia - o všetkom dovtedy poznanom. (Kozmická pamäť.)
V druhom rade treba prijať, že táto informácia o všetkom dovtedy poznanom musela existovať na nosiči, ktorý bol nehmotný."
Dnes vieme z kvantovej fyziky, že hmota je svojim spôsobom fikcia.
Sprvu sme si mysleli, že najmenšou čiastk...

06.11.2020, 18:24
Poznám to. Na počiatku bolo slovo, len škoda, že mu nepredchádzala myšlienka.
none
21

20. Lemmy 06.11.2020, 18:24

Poznám to. Na počiatku bolo slovo, len škoda, že mu nepredchádzala myšlienka.

07.11.2020, 16:28
To chceš povedať Lemmy, že to čo vniklo mohlo vzniknúť bez jasného zámeru?
Alebo nebodaj chceš tvrdiť, že tá myšlienka sa zrodila z nejakej kamennej horniny ?
none
22

21. kntsz 07.11.2020, 16:28

To chceš povedať Lemmy, že to čo vniklo mohlo vzniknúť bez jasného zámeru?
Alebo nebodaj chceš tvrdiť, že tá myšlienka sa zrodila z nejakej kamennej horniny ?

08.11.2020, 03:08
To v 20. je vtipný bonmot. Ale áno, podľa mňa vesmír nevznikol s nejakým zámerom. Tak ako blesk neudrie do domu s jasným zámerom, aby ho podpálil. Jasný zámer ale môže mať majiteľ domu, ktorý si nechá na dom namontovať bleskozvod. Dinosaury nevyhynuli s jasným zámerom. Jednoducho, stalo sa tak!
none
8

6. tomas12345 03.11.2020, 19:54

Ja nerozumiem jednej veci, ako moze vedomie že, JA SOM, tvoriť výlučne veľký počet neurónov ktoré v synapsiach navzájom elektricky medzi sebou reagujú ?

Neuron podľa mňa nemá vedomie, no prečo už odrazu miliarda neurónov vedomie má ?

03.11.2020, 20:49
Jeden neurón nemá vedomie, ale milión už áno. Jedna bunka veľa nedokáže, až v súčinnosti s inými bunkami vzniká vedomie.
none
9

8. Lemmy 03.11.2020, 20:49

Jeden neurón nemá vedomie, ale milión už áno. Jedna bunka veľa nedokáže, až v súčinnosti s inými bunkami vzniká vedomie.

03.11.2020, 21:04
Keď sa dieťa narodí, vníma len základné podnety, pretože mozog sa ešte stále vyvíja. Až neskôr nadobudne aj vedomie v bežnom význame.
none
11

9. Lemmy 03.11.2020, 21:04

Keď sa dieťa narodí, vníma len základné podnety, pretože mozog sa ešte stále vyvíja. Až neskôr nadobudne aj vedomie v bežnom význame.

03.11.2020, 22:47
Dieťa vníma všetky podnety, aj sluch, čuch, hmat, chuť, len nemá inteligenciu, a preto sa zdá akoby bolo nevedomé.

Preto aj postihnutý človek, hoci má 12 miliárd neuronov ale príde následkom psychickej choroby o inteligenciu, sa tiež javí ako nevedomý, napríklad tí s Downovým syndromom sa správaju ako velkí novonarodenci.
none
10

8. Lemmy 03.11.2020, 20:49

Jeden neurón nemá vedomie, ale milión už áno. Jedna bunka veľa nedokáže, až v súčinnosti s inými bunkami vzniká vedomie.

03.11.2020, 22:44
Podľa mna v tom to nie je, pretože ak by to tak bolo, potom by museli existovať vyššie a nižšie vedomia, napríklad človek má 12 miliard neuronov v mozgu, ale taký mravec má len 250 tisíc, a pričom vedomie mravca nie je nijako menšie než vedomie človeka, no vedomie človeka by malo byť večšie pretože má skoro 40 tisíc nasobne viac neuronov.

none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 120 254 B generated in : 0.323 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 567 307 x unique displays : 2 528 931 x ip address : 18.207.129.175

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 3, donaters clicked me on ads 0,13 € (0 clicks), for today 0,06 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated