for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

BOŽE, ČOS RÁČIL

entries
112
shows
591
uniques
54
theme was created 5.7.2023 14:41 by omega
1
05.07.2023, 14:41
Pieseň, ktorá sa spieva na sv. Cyrila a Metoda:

1. Bože, čos‘ ráčil pred tisícimi rokmi
zapáliť otcom svetlo viery blahej,
ktorý si viedol apoštolov kroky
z východnej diaľky k našej vlasti drahej.
Ref.: /: K Tebe hlas prosby z tejto vlasti vanie:
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/

2. Na Velehrade bratia zo Solúna,
Cyril a Metod, kázali nám spásu.
voviedli nás do Cirkvi svätej lona,
učili národ poznať cnosti krásu.
Ref.: Od doby tej nám svetlo viery planie.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

3. Jazykom rodným, Bože, Ťa vzývali,
národom vo tmách Písmo sväté dali.
Získali láskou Kristu národ celý,
ten Jeho štítom všetkým zlobám čelí.
Ref.: Nezhynie rod náš, veriť neprestane.
Dedičstvo otcov zac hovaj nám, Pane!

4. Koľko to búrok nad vlasťou sa nieslo,
o život bolo zápasiť nám v boji.
Mohutné sídlo Svätopluka kleslo,
Velehrad viery bez pohromy stojí.
Ref.: Apoštolov to dielo požehnané.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
none
2

1. omega 05.07.2023, 14:41

Pieseň, ktorá sa spieva na sv. Cyrila a Metoda: 1. Bože, čos‘ ráčil pred tisícimi rokmi zapáliť otcom svetlo viery blahej, ktorý si viedol apoštolov kroky z východnej diaľky k našej vlasti drahej. Ref.: /: K Tebe hlas prosby z tejto vlasti vanie: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 2. Na Velehrade bratia zo Solúna, Cyril a Metod, kázali nám spásu. voviedli nás do Cirkvi svätej lona, učili národ poznať cnosti krásu. Ref.: Od doby tej nám svetlo viery planie. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pan...

05.07.2023, 14:42
none
3

1. omega 05.07.2023, 14:41

Pieseň, ktorá sa spieva na sv. Cyrila a Metoda: 1. Bože, čos‘ ráčil pred tisícimi rokmi zapáliť otcom svetlo viery blahej, ktorý si viedol apoštolov kroky z východnej diaľky k našej vlasti drahej. Ref.: /: K Tebe hlas prosby z tejto vlasti vanie: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 2. Na Velehrade bratia zo Solúna, Cyril a Metod, kázali nám spásu. voviedli nás do Cirkvi svätej lona, učili národ poznať cnosti krásu. Ref.: Od doby tej nám svetlo viery planie. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pan...

05.07.2023, 14:44
Dedičstvo Otcov je Perún a Stribog 😉
👍: SLAVOMIR45
none
4

3. EnaXnaY 05.07.2023, 14:44

Dedičstvo Otcov je Perún a Stribog 😉

05.07.2023, 14:47
Darmo tu propagujete bludné kresťanstvo 😉

Čím ďalej, tým viac ľudí sa zaujíma o vieru starých Slovanov 😉
👍: SLAVOMIR45
none
5

3. EnaXnaY 05.07.2023, 14:44

Dedičstvo Otcov je Perún a Stribog 😉

05.07.2023, 14:49
Ale Ústava je v zmysle cyrilometodského dedičstva, o Stribogovi tam nie je zmienka
none
6

5. omega 05.07.2023, 14:49

Ale Ústava je v zmysle cyrilometodského dedičstva, o Stribogovi tam nie je zmienka

05.07.2023, 14:50
Koho serie ústava, výtvor bludných kresťanských zapredancov? 😉
consents: astro
👍: SLAVOMIR45
none
7

6. EnaXnaY 05.07.2023, 14:50

Koho serie ústava, výtvor bludných kresťanských zapredancov? 😉

05.07.2023, 14:57
EnaXnaY, treba sa vrátiť k viere starých Slovanov a obetovať bludných kresťanských zapredancov Svarožičovi... nech žije obnovenie žertvy
👎: SLAVOMIR45
none
8

7. J.Tull 05.07.2023, 14:57

EnaXnaY, treba sa vrátiť k viere starých Slovanov a obetovať bludných kresťanských zapredancov Svarožičovi... nech žije obnovenie žertvy

05.07.2023, 15:00
Netreba obetovať, oni vymrú tak či tak 😉
👍: SLAVOMIR45
none
9

8. EnaXnaY 05.07.2023, 15:00

Netreba obetovať, oni vymrú tak či tak 😉

05.07.2023, 15:17
EnaXnaY, keď návrat, potom návrat so všetkým čo k tomu patrí, teda aj s rituálmi, žertvami, včítane ľudských obetí pre Svarožiča...
none
11

9. J.Tull 05.07.2023, 15:17

EnaXnaY, keď návrat, potom návrat so všetkým čo k tomu patrí, teda aj s rituálmi, žertvami, včítane ľudských obetí pre Svarožiča...

05.07.2023, 15:23
Ty nebudeš rozkazovať ako si máme ctiť bohov našich otcov 😉
none
13

11. EnaXnaY 05.07.2023, 15:23

Ty nebudeš rozkazovať ako si máme ctiť bohov našich otcov 😉

05.07.2023, 15:36
EnaXnaY, veď nerozkazujem... ale predsa žertva patrí k uctivaniu bohov si bohov... Ja napríklad obetujem svoj čas Radegastovi
none
14

13. J.Tull 05.07.2023, 15:36

EnaXnaY, veď nerozkazujem... ale predsa žertva patrí k uctivaniu bohov si bohov... Ja napríklad obetujem svoj čas Radegastovi

05.07.2023, 15:41
Žertva je obeť, nemusí byť ľudská 😉
consents: J.Tull
👍: J.Tull
none
15

14. EnaXnaY 05.07.2023, 15:41

Žertva je obeť, nemusí byť ľudská 😉

05.07.2023, 15:57
EnaXnaY, lenže i také patrili /i keď neveľmi časté... / k viere starých Slovanov
none
16

15. J.Tull 05.07.2023, 15:57

EnaXnaY, lenže i také patrili /i keď neveľmi časté... / k viere starých Slovanov

05.07.2023, 15:58
No veď ako vravím, si prvý na rade 😉
👍: J.Tull
none
18

16. EnaXnaY 05.07.2023, 15:58

No veď ako vravím, si prvý na rade 😉

05.07.2023, 16:04
EnaXnaY, tak či tak skončím v krematóriu, v podstate teda u Svarožiča
none
19

18. J.Tull 05.07.2023, 16:04

EnaXnaY, tak či tak skončím v krematóriu, v podstate teda u Svarožiča

05.07.2023, 16:11
Nie, rituálne ťa obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás 😉

Kosti hodíme psom 😉
none
20

19. EnaXnaY 05.07.2023, 16:11

Nie, rituálne ťa obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás 😉

Kosti hodíme psom 😉

05.07.2023, 16:18
EnaXnaY, nerúhaj sa bohom svojich otcov
none
21

20. J.Tull 05.07.2023, 16:18

EnaXnaY, nerúhaj sa bohom svojich otcov

05.07.2023, 16:22
Nerúham, navrhujem riešenie, v ktorom z teba bude aspoň aký, taký úžitok 😉
none
22

21. EnaXnaY 05.07.2023, 16:22

Nerúham, navrhujem riešenie, v ktorom z teba bude aspoň aký, taký úžitok 😉

05.07.2023, 16:38
Dnešní pohania (oni si tak sami hovoria) už nevykonávajú rituálne obete. Len symbolicky pália oheň.
none
23

22. Lemmy 05.07.2023, 16:38

Dnešní pohania (oni si tak sami hovoria) už nevykonávajú rituálne obete. Len symbolicky pália oheň.

05.07.2023, 16:40
MŇA to netrápi, Tulla zlikvidujeme a basta fidli 😉
none
24

21. EnaXnaY 05.07.2023, 16:22

Nerúham, navrhujem riešenie, v ktorom z teba bude aspoň aký, taký úžitok 😉

05.07.2023, 17:43
EnaXnaY, ale rúhaš a ešte ako - Ty, ktorý si hovorí JA SOM, vyznavačovi Radegasta hovoríš:
"rituálne ťa obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás
Kosti hodíme psom"
Rúhanie ako hrom, nech Ti Perún, podmaniteľ nebies a zeme, odpustí
none
25

24. J.Tull 05.07.2023, 17:43

EnaXnaY, ale rúhaš a ešte ako - Ty, ktorý si hovorí JA SOM, vyznavačovi Radegasta hovoríš:
"rituálne ťa obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás
Kosti hodíme psom"
Rúhanie ako hrom, nech Ti Perún, podmaniteľ nebies a zeme, odpustí

05.07.2023, 17:44
JA SOM a moje slovo je zákon 😉
none
26

25. EnaXnaY 05.07.2023, 17:44

JA SOM a moje slovo je zákon 😉

05.07.2023, 17:46
EnaXnaY, nerúhaj sa bohom svojich otcov...
none
27

26. J.Tull 05.07.2023, 17:46

EnaXnaY, nerúhaj sa bohom svojich otcov...

05.07.2023, 17:47
Netrep a pripravuj sa na SMRŤ 😉
none
28

27. EnaXnaY 05.07.2023, 17:47

Netrep a pripravuj sa na SMRŤ 😉

05.07.2023, 18:13
Vždy pripravený
none
29

28. J.Tull 05.07.2023, 18:13

Vždy pripravený

05.07.2023, 18:19
Už už ťa vypľúvam z úst 😉
none
30

29. EnaXnaY 05.07.2023, 18:19

Už už ťa vypľúvam z úst 😉

05.07.2023, 18:26
Tvoj problém
none
31

30. J.Tull 05.07.2023, 18:26

Tvoj problém

05.07.2023, 18:27
Nie problém, ale riešenie 😉
👍: J.Tull
none
32

31. EnaXnaY 05.07.2023, 18:27

Nie problém, ale riešenie 😉

05.07.2023, 18:29
EnaXnaY, riešenie na Tvoj problém ... mne je to päť
none
33

32. J.Tull 05.07.2023, 18:29

EnaXnaY, riešenie na Tvoj problém ... mne je to päť

05.07.2023, 18:32
Nebude ti to 5, keď nastúpi tvoja žertva 😉
none
34

33. EnaXnaY 05.07.2023, 18:32

Nebude ti to 5, keď nastúpi tvoja žertva 😉

05.07.2023, 19:34
Tak sa už rozhodni konečne - buď žertva, alebo "obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás. Kosti hodíme psom"... to sú totiž dve rozdielne veci, ale na druhej strane, prznič viery našich otcov to nemusí vedieť
none
35

34. J.Tull 05.07.2023, 19:34

Tak sa už rozhodni konečne - buď žertva, alebo "obesíme, rozštvrtíme a pomelieme do klobás. Kosti hodíme psom"... to sú totiž dve rozdielne veci, ale na druhej strane, prznič viery našich otcov to nemusí vedieť

05.07.2023, 19:35
Čo ti nie je jasné? 😉

Bude to užitočná OBEŤ 😉
none
36

35. EnaXnaY 05.07.2023, 19:35

Čo ti nie je jasné? 😉

Bude to užitočná OBEŤ 😉

05.07.2023, 19:45
Zjavne nevieš čo znamená obetovať bohom... to je mi jasné
none
37

36. J.Tull 05.07.2023, 19:45

Zjavne nevieš čo znamená obetovať bohom... to je mi jasné

05.07.2023, 19:49
Klobásky sú čo ak nie obeta bohom? 😉
none
43

37. EnaXnaY 05.07.2023, 19:49

Klobásky sú čo ak nie obeta bohom? 😉

06.07.2023, 09:36
Na FB som videl kritický obrázok od tzv. Slavic (akože o Slovanoch), a na fotke boli v radoch na paliciach zavesené klobásy. Oni sa z nás posmievajú, že máme radi klobásky.
none
45

43. Lemmy 06.07.2023, 09:36

Na FB som videl kritický obrázok od tzv. Slavic (akože o Slovanoch), a na fotke boli v radoch na paliciach zavesené klobásy. Oni sa z nás posmievajú, že máme radi klobásky.

06.07.2023, 09:41
JA (boh) mám veľmi rád klobásky 😉
consents: Lemmy
👍: Lemmy , J.Tull
none
49

45. EnaXnaY 06.07.2023, 09:41

JA (boh) mám veľmi rád klobásky 😉

06.07.2023, 10:02
Najradšej mám tie tvrdé na ohmatanie. Napríklad štipľavá Kohút klobása. Čo mám na výber v predajni, tak táto je najtvrdšia.
none
12

9. J.Tull 05.07.2023, 15:17

EnaXnaY, keď návrat, potom návrat so všetkým čo k tomu patrí, teda aj s rituálmi, žertvami, včítane ľudských obetí pre Svarožiča...

05.07.2023, 15:27
A keď už, tak prvého obetujeme teba, lebo príliš pindáš do všetkého 😉
👍: J.Tull
none
42

12. EnaXnaY 05.07.2023, 15:27

A keď už, tak prvého obetujeme teba, lebo príliš pindáš do všetkého 😉

06.07.2023, 09:31
Vrajrituálne obesenie, rozštvrtenie a pomletie do klobás, hodenie kostí psom... nie je obeta bohom, ale ukájanie zvrátených chúťok...
none
44

42. J.Tull 06.07.2023, 09:31

Vrajrituálne obesenie, rozštvrtenie a pomletie do klobás, hodenie kostí psom... nie je obeta bohom, ale ukájanie zvrátených chúťok...

06.07.2023, 09:39
Však nebudeme ťa mlieť do klobás za živa 😉
none
46

44. EnaXnaY 06.07.2023, 09:39

Však nebudeme ťa mlieť do klobás za živa 😉

06.07.2023, 09:48
To je jedno... naši otcovia takéto prznenie ľudského tela, nehovoriac o vyznavačovi Radegasta, nepoznali...

Mimochodom, máš to akosi popletené. Hovoríš si JA SOM, vyznávaš večný vesmír, panteizmus a kritizuješ iných, že si nectia dedičstvo otcov
none
47

46. J.Tull 06.07.2023, 09:48

To je jedno... naši otcovia takéto prznenie ľudského tela, nehovoriac o vyznavačovi Radegasta, nepoznali...

Mimochodom, máš to akosi popletené. Hovoríš si JA SOM, vyznávaš večný vesmír, panteizmus a kritizuješ iných, že si nectia dedičstvo otcov

06.07.2023, 09:49
Nová doba, host vyhazuje číšníka 😉
👍: J.Tull
none
50

47. EnaXnaY 06.07.2023, 09:49

Nová doba, host vyhazuje číšníka 😉

06.07.2023, 10:23
Neurážaj boha Radegasta
link

none
51

50. J.Tull 06.07.2023, 10:23

Neurážaj boha Radegasta
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Radegast_v_l%C3%A9t%C4%9B.jpg/180px-Radegast_v_l%C3%A9t%C4%9B.jpg

06.07.2023, 10:27
Budem urážať, koho sa mi zachce 😉

Najviac teba, lebo si hlúpy 😉
👍: J.Tull
none
52

51. EnaXnaY 06.07.2023, 10:27

Budem urážať, koho sa mi zachce 😉

Najviac teba, lebo si hlúpy 😉

06.07.2023, 10:29
Len potom tu nevykladaj o dedičstve otcov
none
53

52. J.Tull 06.07.2023, 10:29

Len potom tu nevykladaj o dedičstve otcov

06.07.2023, 10:33
Budem vykladať, čo sa mi len zachce 😉

Neriešil SOM môj, či tvoj vzťah k dedičstvu, s tým si prišiel až ty 😉

Len SOM stroho a pravdivo informoval, čo je skutočné dedičstvo 😉

Tak si daj pohov 😉
consents: Lemmy
👍: J.Tull
none
54

53. EnaXnaY 06.07.2023, 10:33

Budem vykladať, čo sa mi len zachce 😉

Neriešil SOM môj, či tvoj vzťah k dedičstvu, s tým si prišiel až ty 😉

Len SOM stroho a pravdivo informoval, čo je skutočné dedičstvo 😉

Tak si daj pohov 😉

06.07.2023, 11:34
Tull, už pohania (Slovania) neriešia ľudské obety.
none
55

54. Lemmy 06.07.2023, 11:34

Tull, už pohania (Slovania) neriešia ľudské obety.

06.07.2023, 11:38
Lemmy, neriešili, vykonávali ich, aj keď boli zriedkavé...
none
73

55. J.Tull 06.07.2023, 11:38

Lemmy, neriešili, vykonávali ich, aj keď boli zriedkavé...

06.07.2023, 16:25
Ja už hovorím o súčasných pohanoch, tak sa totiž sami nazývajú. Tí nevykonávajú ľudské obety.
none
56

54. Lemmy 06.07.2023, 11:34

Tull, už pohania (Slovania) neriešia ľudské obety.

06.07.2023, 11:42
Citát:
"Faktom ale bolo, že bohom Slovania prinášali aj ľudské obete. Tradovalo sa, že bohovia majú záľubu v ľudskej krvi a tú treba preliať vždy, keď im chce človek prejaviť úctu. Napriek tomu treba zdôrazniť, že ľudské obete boli medzi Slovanmi relatívne vzácne." link
none
74

56. J.Tull 06.07.2023, 11:42

Citát:
"Faktom ale bolo, že bohom Slovania prinášali aj ľudské obete. Tradovalo sa, že bohovia majú záľubu v ľudskej krvi a tú treba preliať vždy, keď im chce človek prejaviť úctu. Napriek tomu treba zdôrazniť, že ľudské obete boli medzi Slovanmi relatívne vzácne." https://emefka.sk/ludske-obete-pre-bohov-orgie-pocas-slnovratu-ake-ritualy-sa-spajaju-so-starymi-slovanmi/

06.07.2023, 17:12
Hovorím o súčasných uctievačoch.
👍: J.Tull
none
65

51. EnaXnaY 06.07.2023, 10:27

Budem urážať, koho sa mi zachce 😉

Najviac teba, lebo si hlúpy 😉

06.07.2023, 14:23
Tull a hlúpy? Nesranduj.
👍: era
none
66

65. ninka 06.07.2023, 14:23

Tull a hlúpy? Nesranduj.

06.07.2023, 14:27
Najhlúpejší akého poznám 😉
👍: J.Tull
none
75

65. ninka 06.07.2023, 14:23

Tull a hlúpy? Nesranduj.

07.07.2023, 09:20
ninka nechaj to tak:

link

...pozri aký krásny je deň:

link


consents: ninka
none
39

9. J.Tull 05.07.2023, 15:17

EnaXnaY, keď návrat, potom návrat so všetkým čo k tomu patrí, teda aj s rituálmi, žertvami, včítane ľudských obetí pre Svarožiča...

06.07.2023, 08:22
J.Tull .
A kradnutie majetku , vraždenie ľudí , ktorí neprestúpia na kresťanstvo ti nič nehovorí ?

none
41

39. SLAVOMIR45 06.07.2023, 08:22

J.Tull .
A kradnutie majetku , vraždenie ľudí , ktorí neprestúpia na kresťanstvo ti nič nehovorí ?

06.07.2023, 09:28
SLAVOMIR45, hovorí, je to hoax ako Brno... žiadne kradnutie majetku, vraždenie ľudí za to, že neprestúpia na kresťanstvo sa vtedy u nás nekonalo... majetok sa bral, zabíjali sa tí, ktorí boli prichytení pri obetovaní bohom ...
none
38

5. omega 05.07.2023, 14:49

Ale Ústava je v zmysle cyrilometodského dedičstva, o Stribogovi tam nie je zmienka

06.07.2023, 08:04
Omega .
Čítal som ten začiatok ústavy o Cyrilo... tradícií . Podľa mňa je ústava SR založená čiastočne na otrokárstve a krádežiach majetku .
Títo dvaja zločinci pod ochranou vladárov VNÚTILI kresťanskú vieru pod hrozbami zhabania ( ukradnutia ) majetku , predania do otroctva , mučenia , zabitia ...
Kto neverí , nech si prečíta zákony , ktoré tí dvaja pre Slovanov napísali .
Volá sa to : " Zákon sudnij ľuďem . "
none
48

38. SLAVOMIR45 06.07.2023, 08:04

Omega .
Čítal som ten začiatok ústavy o Cyrilo... tradícií . Podľa mňa je ústava SR založená čiastočne na otrokárstve a krádežiach majetku .
Títo dvaja zločinci pod ochranou vladárov VNÚTILI kresťanskú vieru pod hrozbami zhabania ( ukradnutia ) majetku , predania do otroctva , mučenia , zabitia ...
Kto neverí , nech si prečíta zákony , ktoré tí dvaja pre Slovanov napísali .
Volá sa to : " Zákon sudnij ľuďem . "

06.07.2023, 09:53
SLAVOMIR45, cituj z neho, kde tam je o "kradnutie majetku , vraždenie ľudí , ktorí neprestúpia na kresťanstvo"?
none
10

1. omega 05.07.2023, 14:41

Pieseň, ktorá sa spieva na sv. Cyrila a Metoda: 1. Bože, čos‘ ráčil pred tisícimi rokmi zapáliť otcom svetlo viery blahej, ktorý si viedol apoštolov kroky z východnej diaľky k našej vlasti drahej. Ref.: /: K Tebe hlas prosby z tejto vlasti vanie: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 2. Na Velehrade bratia zo Solúna, Cyril a Metod, kázali nám spásu. voviedli nás do Cirkvi svätej lona, učili národ poznať cnosti krásu. Ref.: Od doby tej nám svetlo viery planie. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pan...

05.07.2023, 15:20
Už pred Cyrilom a Metodom tu šírili kresťanstvo kňazi zo západu.
Tak mi príde, že význam tých dvoch ani nie je v šírení kresťanstva, ale v tom, že pozdvihli dávny slovenský jazyk do písomnej formy.

Takže tá oslavná báseň je trochu mimo.
consents: djjaro
👍: J.Tull
none
17

10. era 05.07.2023, 15:20

Už pred Cyrilom a Metodom tu šírili kresťanstvo kňazi zo západu.
Tak mi príde, že význam tých dvoch ani nie je v šírení kresťanstva, ale v tom, že pozdvihli dávny slovenský jazyk do písomnej formy.

Takže tá oslavná báseň je trochu mimo.

05.07.2023, 16:01
Kresťanstvo tu síce bolo, ale Slovania mu veľmi nerozumeli, lebo ho šírili Frankovia. Nakoniec nám aj tak Konštantín a Metod nepomohli, lebo sme prešli na latinku.
none
40

10. era 05.07.2023, 15:20

Už pred Cyrilom a Metodom tu šírili kresťanstvo kňazi zo západu.
Tak mi príde, že význam tých dvoch ani nie je v šírení kresťanstva, ale v tom, že pozdvihli dávny slovenský jazyk do písomnej formy.

Takže tá oslavná báseň je trochu mimo.

06.07.2023, 08:27
Era .
Slovania mali svoje písmo .
To druhé im bolo vnútené po hrozbami otroctva , zhabania majetku ...
Pri mučení a ohrozenia rodiny by každý z vás prestúpil na hociakú vieru , len aby prežili jeho milovaný .
Kostoly pokladám za svätokrádež .
none
57

40. SLAVOMIR45 06.07.2023, 08:27

Era .
Slovania mali svoje písmo .
To druhé im bolo vnútené po hrozbami otroctva , zhabania majetku ...
Pri mučení a ohrozenia rodiny by každý z vás prestúpil na hociakú vieru , len aby prežili jeho milovaný .
Kostoly pokladám za svätokrádež .

06.07.2023, 12:16
Pripadá mi, že si plný hnevu a nenávisti. To nie je moja cesta.
👍: J.Tull
none
58

57. era 06.07.2023, 12:16

Pripadá mi, že si plný hnevu a nenávisti. To nie je moja cesta.

06.07.2023, 12:50
Jasné, tvoja cesta je liezť do riti Ježišovi 😉
none
59

58. EnaXnaY 06.07.2023, 12:50

Jasné, tvoja cesta je liezť do riti Ježišovi 😉

06.07.2023, 12:53
Čo, nemá sa kto s tebou baviť, tak rozsievaš zádrapky? 🙂
none
60

59. era 06.07.2023, 12:53

Čo, nemá sa kto s tebou baviť, tak rozsievaš zádrapky? 🙂

06.07.2023, 12:58
SOM azda nepravdu napísal? 😉
consents: era
none
61

60. EnaXnaY 06.07.2023, 12:58

SOM azda nepravdu napísal? 😉

06.07.2023, 13:58
Tak, tak.
none
62

61. era 06.07.2023, 13:58

Tak, tak.

06.07.2023, 14:00
Ale prd, KTO ZAPRIE MOJE MENO, TOHO AJ JA ZAPRIEM PRED OTCOM 😉
none
63

62. EnaXnaY 06.07.2023, 14:00

Ale prd, KTO ZAPRIE MOJE MENO, TOHO AJ JA ZAPRIEM PRED OTCOM 😉

06.07.2023, 14:03
Keď takto splietaš piate cez deviate, stáva sa tvoja reč značne nezrozumiteľnou...
none
64

63. era 06.07.2023, 14:03

Keď takto splietaš piate cez deviate, stáva sa tvoja reč značne nezrozumiteľnou...

06.07.2023, 14:04
Jaké piate cez deviate? 😉

Zapieraš, že lezieš Ježišovi do riti 😉

Tvoja odmena je jasná 😉
👎: era
none
67

64. EnaXnaY 06.07.2023, 14:04

Jaké piate cez deviate? 😉

Zapieraš, že lezieš Ježišovi do riti 😉

Tvoja odmena je jasná 😉

06.07.2023, 14:35
No ty máš dneska náladu.
none
68

67. ninka 06.07.2023, 14:35

No ty máš dneska náladu.

06.07.2023, 14:36
Mám bolesti 😉
none
69

68. EnaXnaY 06.07.2023, 14:36

Mám bolesti 😉

06.07.2023, 14:38
Uvar harmančekový čaj a naparuj. Raz-dva
none
70

69. ninka 06.07.2023, 14:38

Uvar harmančekový čaj a naparuj. Raz-dva

06.07.2023, 14:38
A ty iď do riti 😉
disconsents: J.Tull
👎: J.Tull
none
76

70. EnaXnaY 06.07.2023, 14:38

A ty iď do riti 😉

07.07.2023, 09:21
none
77

76. J.Tull 07.07.2023, 09:21

07.07.2023, 09:22
No čo, krawa dala debilnú radu, ani nevie, čo mi je 😉

Ona si asi myslí, že ma bolí hrdielko 😉
👎: J.Tull
none
78

77. EnaXnaY 07.07.2023, 09:22

No čo, krawa dala debilnú radu, ani nevie, čo mi je 😉

Ona si asi myslí, že ma bolí hrdielko 😉

07.07.2023, 09:23
Už Ti je lepšie?
none
79

78. J.Tull 07.07.2023, 09:23

Už Ti je lepšie?

07.07.2023, 09:26
Trochu 😉
👍: J.Tull
none
80

79. EnaXnaY 07.07.2023, 09:26

Trochu 😉

07.07.2023, 09:29
... aspoň to
none
81

79. EnaXnaY 07.07.2023, 09:26

Trochu 😉

07.07.2023, 10:13
Akú máš vlastne boľačku? ...ak to nie je tajomstvo...
none
82

81. J.Tull 07.07.2023, 10:13

Akú máš vlastne boľačku? ...ak to nie je tajomstvo...

07.07.2023, 10:29
Zapálilo sa mi temeno hlavy, opuch, vyteká hnis 😉
none
83

82. EnaXnaY 07.07.2023, 10:29

Zapálilo sa mi temeno hlavy, opuch, vyteká hnis 😉

07.07.2023, 10:47
none
84

82. EnaXnaY 07.07.2023, 10:29

Zapálilo sa mi temeno hlavy, opuch, vyteká hnis 😉

07.07.2023, 11:44
link 😉
none
85

84. EnaXnaY 07.07.2023, 11:44

https://www.dzio.sk/zumpa/gallery/1688723008.jpg 😉

07.07.2023, 12:09
... rád by som, ale neviem poradiť
none
86

85. J.Tull 07.07.2023, 12:09

... rád by som, ale neviem poradiť

07.07.2023, 14:24
Niet mi rady ani pomoci 😉
none
87

86. EnaXnaY 07.07.2023, 14:24

Niet mi rady ani pomoci 😉

07.07.2023, 14:27
Našťastie máme na Slovensku aj lekárov. Oni sú na to, aby pomáhali.
consents: ninka
none
88

87. era 07.07.2023, 14:27

Našťastie máme na Slovensku aj lekárov. Oni sú na to, aby pomáhali.

07.07.2023, 14:30
Lekár mi len dá mastičky, ktoré už mám z minula 😉
none
89

88. EnaXnaY 07.07.2023, 14:30

Lekár mi len dá mastičky, ktoré už mám z minula 😉

07.07.2023, 14:32
Rezať netreba, lebo hnis vyteká aj sám 😉
none
91

87. era 07.07.2023, 14:27

Našťastie máme na Slovensku aj lekárov. Oni sú na to, aby pomáhali.

07.07.2023, 19:28
Tu pomôže iba zázrak. Chorý mozog mu z hlavy vyteká.
👎: J.Tull
92

91. peter67 07.07.2023, 19:28

Tu pomôže iba zázrak. Chorý mozog mu z hlavy vyteká.

07.07.2023, 19:31
Keď sa toto zrobí od krku hore, je to nebezpečné. Musí to ošetriť chirurg.
none
93

92. ninka 07.07.2023, 19:31

Keď sa toto zrobí od krku hore, je to nebezpečné. Musí to ošetriť chirurg.

07.07.2023, 19:37
Chirurg len rozreže aby vytekal hnis, ale to sa mi deje, takže zbytočne ísť a čakať v bolestiach pár hodín 😉
none
94

93. EnaXnaY 07.07.2023, 19:37

Chirurg len rozreže aby vytekal hnis, ale to sa mi deje, takže zbytočne ísť a čakať v bolestiach pár hodín 😉

07.07.2023, 19:42
Figu deravú, by si bol ošetrený a chodil na prečistenie, ATB na zápal, od bolesti. Toto musí riadne bolieť takto nasurovo.
none
95

94. ninka 07.07.2023, 19:42

Figu deravú, by si bol ošetrený a chodil na prečistenie, ATB na zápal, od bolesti. Toto musí riadne bolieť takto nasurovo.

07.07.2023, 19:42
Beriem ibalgin 😉
none
96

95. EnaXnaY 07.07.2023, 19:42

Beriem ibalgin 😉

07.07.2023, 19:43
To je nič. Zajtra choď....!!!
none
97

95. EnaXnaY 07.07.2023, 19:42

Beriem ibalgin 😉

07.07.2023, 19:43
To je nič. Zajtra choď....!!!
none
98

97. ninka 07.07.2023, 19:43

To je nič. Zajtra choď....!!!

07.07.2023, 19:44
Nejdem 😉
none
99

98. EnaXnaY 07.07.2023, 19:44

Nejdem 😉

07.07.2023, 19:45
Si koleduješ o pretrvávajúce problémy. Dobre som ti chcela, Timurko.
none
100

99. ninka 07.07.2023, 19:45

Si koleduješ o pretrvávajúce problémy. Dobre som ti chcela, Timurko.

07.07.2023, 19:46
Toto SOM už mal na chrbte, chce to len čas 😉
none
101

100. EnaXnaY 07.07.2023, 19:46

Toto SOM už mal na chrbte, chce to len čas 😉

07.07.2023, 19:47
Hlava je iný level. Prečisťuješ to?
none
102

101. ninka 07.07.2023, 19:47

Hlava je iný level. Prečisťuješ to?

07.07.2023, 19:47
Mama 😉
none
103

102. EnaXnaY 07.07.2023, 19:47

Mama 😉

07.07.2023, 19:49
Čím?
none
104

103. ninka 07.07.2023, 19:49

Čím?

07.07.2023, 19:51
Peroxid vodíka 😉
none
105

104. EnaXnaY 07.07.2023, 19:51

Peroxid vodíka 😉

07.07.2023, 19:54
To okolie zapálené by bolo vhod ošetriť sterilnou gázou namočenou v repíku. Iba prikladať vo vychladnutom výluhu.

To spíš posediačky potom.
none
106

105. ninka 07.07.2023, 19:54

To okolie zapálené by bolo vhod ošetriť sterilnou gázou namočenou v repíku. Iba prikladať vo vychladnutom výluhu.

To spíš posediačky potom.

07.07.2023, 19:55
Po ležiačky, s ibalginom sa dá 😉
none
107

106. EnaXnaY 07.07.2023, 19:55

Po ležiačky, s ibalginom sa dá 😉

07.07.2023, 19:56
S týmto by som neležala na tvojom mieste, ako úplne vážne.

ATB potrebuješ.
none
108

107. ninka 07.07.2023, 19:56

S týmto by som neležala na tvojom mieste, ako úplne vážne.

ATB potrebuješ.

07.07.2023, 19:57
Mám to zaviazané 😉
none
109

108. EnaXnaY 07.07.2023, 19:57

Mám to zaviazané 😉

07.07.2023, 19:57
Rob, ako myslíš - ôk!
consents: era
none
110

109. ninka 07.07.2023, 19:57

Rob, ako myslíš - ôk!

07.07.2023, 19:58
Konečne, že mi dovolíš 😉
none
111

110. EnaXnaY 07.07.2023, 19:58

Konečne, že mi dovolíš 😉

07.07.2023, 19:59
Tažee?
none
112

111. ninka 07.07.2023, 19:59

Tažee?

07.07.2023, 19:59
Taže konec diskusie 😉
none
90

84. EnaXnaY 07.07.2023, 11:44

https://www.dzio.sk/zumpa/gallery/1688723008.jpg 😉

07.07.2023, 19:21
Eňaxo, choď s tým zajtra na pohotovosť.
A ešte mi nadaj, tý!
Harmanček je protizápalový, relaxačný, upokojuje. Nyši zlé som ti včera neporadila.
none
71

68. EnaXnaY 06.07.2023, 14:36

Mám bolesti 😉

06.07.2023, 15:28
...relaxuj

link

... uvoľni sa, môže to zmierniť Tvoju bolesť

link

none
72

71. J.Tull 06.07.2023, 15:28

...relaxuj

www.youtube.com/watch?v=J2mGRhtPong

... uvoľni sa, môže to zmierniť Tvoju bolesť

www.youtube.com/watch?v=skwruvvbz2o

06.07.2023, 15:32
Na zmiernenie bolesti používam ibalgin 😉
👍: J.Tull
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 342 405 B generated in : 0.411 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 846 617 x unique displays : 2 650 540 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist