for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

A čo ak je monarchia skutočne odpoveďou na dnešnú krízu?

entries
124
shows
795
uniques
61
theme was created 10.12.2022 18:47 by Attis
1
10.12.2022, 18:47
Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou.

Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslali na smetisko dejín „stredoveké kráľovstvá“? Niečo také si azda väčšia ľudí myslela (a stále myslí).

Avšak problémy, ktoré sa v európskych štátoch za posledné roky nakopili, sú už natoľko závažné, že sa naozaj zdá, že sa deje čosi historického – a zlého. Ako bol napríklad pád Rímskej ríše. Otázka znie: nedá sa tomu zabrániť?

„Polarizácia v spoločnosti“

V médiách neustále počuť o „polarizácii v spoločnosti“. Kto ale túto „polarizáciu“ v prvom rade spôsobuje? Samozrejme, sú to liberáli a progresívci, ktorí neustále podsúvajú a pretláčajú také zmeny v spoločnosti, ktoré ľudia – z vlastnej ľudskej prirodzenosti – nemôžu len tak prijať. Ide o homosexualitu (nikdy nebola verejne prijímaná a vždy bola považovaná za znak úpadku spoločnosti) a transgender (to čo je?) – čo sú celé ideologické systémy na západe sa šíriace médiami, štátnou správou a školstvom.

Ďalej je tu multikulturalizmus, ktorý sa už vo Francúzsku pomaly mení na ideu, že „je prirodzené, keď sa rasa národa po stáročiach mení“. Toto je obľúbená formulka vedúceho socialistického politika Mélenchona. To všetko zastrešuje umelá ideológia ateizmu, ktorá neustále vymýšľa nové a nové „práva“, ktoré národy musia akceptovať – kde niet Boha, tam sú „bohovia“. Vždycky.

Každý štát v dejinách mal za sebou vlastné náboženstvo. Platilo to pre Grécko i Rím, platilo to pre Majov a Aztékov, platilo to pre monarchie (tam to bolo kresťanstvo) a platí to aj pre socializmus (tam je to ateizmus) a platí to aj pre demokracie (ateizmus/ prípadne slobodomurárska predstava akejsi božskej bytosti zvanej „architekt vesmíru“).

Je možné vyhnúť sa pádu do novej „doby temna“?

Na to, aby národy odvrátili svoj pád do opätovnej „doby temna“ musia nejakým spôsobom zvrátiť príčiny „polarizácie v spoločnosti“. Ale ako, keď sama demokracia ich zo svojej vlastnej podstaty (rovnosť pre všetko) presadzuje častokrát brutálnym a absolútne nevyberavým spôsobom? (viď Slovensko po vražde na Zámockej).

Nuž – možno opätovným návratom k istej forme monarchie ušitej pre ľudí 21. storočia. Dáva to zmysel. Monarchie – čoby štáty založené na kresťanskom princípe – už zo svojej podstaty nikdy nebudú podporovať progresivizmus. Naopak, budú mu vzdorovať:

tam, kde sú dnes „pochody hrdosti“ môžu byť zajtra národno-kresťanské púte. Tam, kde sú dnes transgedner kliniky môžu byť zajtra hos**** pre chudobných. Tam, kde sú dnes potratárske kliniky môžu byť zajtra detské domovy, či poradne pre mladé ženy v tiesni. Tam, kde dnes vyučujú sexuálnu výchovu deťom, môžu zajtra vyučovať kresťanskej jednoduchosti a národnej uvedomelosti. A to všetko za morálnej a finančnej podpory štátu.

Toto sa v republike posadnutej progresom nikdy nemôže stať – vyššie zmienené je totiž v doslovnom slova zmysle regres. Pretože hos****, detské domovy tu už boli, púte tu už boli, kresťanská jednoduchosť sa u nás vyučovala po stáročia. Až homo/geneder/multi-kulti ideológie sú „výdobytkom“ dnešnej doby, oným výsledkom „progresu“. Mysleli sme si, že za slovom „progres“ sa skrývajú lety ku hviezdam, no zistili sme, že sa za ním skrývajú leda tak metrosexuálne kliniky financované a vnucované všemocným štátom.

Už de Maistre v 19. storočí napísal, že pre budúcnosť vidí len dve možnosti: „buď sa národy navrátia ku kresťanstvu, alebo ich čaká nová doba temna“.

Monarchia zvláštne ušitá pre 21. storočie teda možno naozaj nie zas až tak zlý nápad.


link
👎: J.Tull
2

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

10.12.2022, 20:53
Polarizácia v spoločnosti bude ešte väčšia v monarchii. Neprichádza do úvahy. Plané reči vedieš.
none
3

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

10.12.2022, 22:14
Nie, monarchia nie je skutočnou odpoveďou na dnešnú krízu.
consents: peter67
👍: djjaro , J.Tull
none
4

3. era 10.12.2022, 22:14

Nie, monarchia nie je skutočnou odpoveďou na dnešnú krízu.

11.12.2022, 03:47
Odpovedou je jednoznačne nová svetová vojna!!!
Preriedi obyvateľstvo, povalí staré štátne zriadenia, ľudí aktívne zapojí do vojnového úsilia - kopanie zákopov, vojnový priemysel....potrava pre delá...po vojne kopec práce na obnove infraštruktúry, budov, fabrík..
TOTO je jediné správne riešenie.
👎: Attis
5

4. peter67 11.12.2022, 03:47

Odpovedou je jednoznačne nová svetová vojna!!!
Preriedi obyvateľstvo, povalí staré štátne zriadenia, ľudí aktívne zapojí do vojnového úsilia - kopanie zákopov, vojnový priemysel....potrava pre delá...po vojne kopec práce na obnove infraštruktúry, budov, fabrík..
TOTO je jediné správne riešenie.

11.12.2022, 08:41
Nová svetová vojna sa odohráva v mysliach ľudí ...
consents: era , ninka
👎: djjaro
6

5. Attis 11.12.2022, 08:41

Nová svetová vojna sa odohráva v mysliach ľudí ...

11.12.2022, 09:21
Attis, každú svetskú moc nahradí iná moc ktorá je, bola ,bude pri moci pokiaľ sa ľudstvo nenaučí žiť bez nadvlády
none
7

6. djjaro 11.12.2022, 09:21

Attis, každú svetskú moc nahradí iná moc ktorá je, bola ,bude pri moci pokiaľ sa ľudstvo nenaučí žiť bez nadvlády

11.12.2022, 09:24
Každá svetska moc ,viď v histórii padla a nahradila ju iná
A aj tieto moci padnú možno o 100 200, rokov a nahradia ju iné , tak to bolo a tak aj bude
none
14

5. Attis 11.12.2022, 08:41

Nová svetová vojna sa odohráva v mysliach ľudí ...

11.12.2022, 10:50
V mysliach ľudí.....a čo spôsobila? Že novými hodnotami demokratického sveta sa stávajú nenormálnosti? Že nenormálnosť je postavená na piedestál? Oslavovaná, velebená stavaná do popredia?
Jedine pravá vojna je tá pravá!!!
8

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

11.12.2022, 09:56
Keď sa človek dostane do problémov, má dve základné možnosti, ako ich riešiť.

- Prvá možnosť je spomenúť si, ako sa podobné problémy riešili v minulosti a použiť to, čo v minulosti fungovalo

- Druhá možnosť je pochopiť sily, ktoré formujú prítomnosť, lebo siahajú do najbližšej budúcnosti - a z prítomnosti vyniesť riešenia pre prítomnosť a najbližšiu budúcnosť.

V gréckych bájach boli dvaja bratia - Epiméteus a Prométeus.
Epiméteus bol ten, ktorý sa pozeral do minulosti a napodoboval minulosť. Nikdy nevymyslel nič prítomného, nič nového. Nakoniec dostal Pandoru s jej skrinkou plnou nešťastia.
Prométeus naopak myslel dopredu a nemal to nijako ľahké - ale niesol fakľu pokroku. Za to ho prikovali ku skale, aby moc neulietal mimo to, čo je pevne dané.

Výsledok: Ani návrat do minulosti, ani prílišné vymýšľanie niečoho, k čomu ľudstvo ešte nie je zrelé, nám nepomôže a nevyrieši naše problémy.

Najskôr treba pochopiť, že ľudia sú rôzni a potrebujú rôzne riešenia. A z rôznych potrieb rôznych skupín ľudí treba utvoriť systém, v ktorom si každý dokáže nájsť to svoje.

Ale to by museli na riadiacich pozíciách sedieť morálni ľudia, ktorí si vážia predovšetkým cnosti a nie majetky alebo pomstu, alebo pocit moci.

Ale takých niet.
Dokážeme takých vychovať?
consents: ninka
👍: Attis
none
9

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

11.12.2022, 09:58
Mali by sme sa nad ďalším smerovaním vážnejšie zamyslieť.
Z môjho pohľadu, vo mne nieto strachu, isté znepokojenie, to áno...
Lenže za posledné 2 roky sme iba krôčik od úplného zmanipulovania más, ľudstva ako takého vo svojom základe.
A to je kameň úrazu.
consents: era , Attis
none
10

9. ninka 11.12.2022, 09:58

Mali by sme sa nad ďalším smerovaním vážnejšie zamyslieť.
Z môjho pohľadu, vo mne nieto strachu, isté znepokojenie, to áno...
Lenže za posledné 2 roky sme iba krôčik od úplného zmanipulovania más, ľudstva ako takého vo svojom základe.
A to je kameň úrazu.

11.12.2022, 10:00
Na začiatok postačí, ak sa zamyslíme: Naozaj môžem byť zmanipulovaný? Čím a ako?
consents: ninka , peter67
none
11

10. era 11.12.2022, 10:00

Na začiatok postačí, ak sa zamyslíme: Naozaj môžem byť zmanipulovaný? Čím a ako?

11.12.2022, 10:03
Snáď ma môj vývin myslenia nezradí.
👍: era
none
12

11. ninka 11.12.2022, 10:03

Snáď ma môj vývin myslenia nezradí.

11.12.2022, 10:05
Najľahšie nás manipulátori chytia za naše polovedomé sympatie a antipatie 🙂
👍: djjaro
none
13

10. era 11.12.2022, 10:00

Na začiatok postačí, ak sa zamyslíme: Naozaj môžem byť zmanipulovaný? Čím a ako?

11.12.2022, 10:48
Ako a čím??
Zem je plochá a ty si už od najútlejšieho detstva zmanipulovaný, že je "guľatá"
Zmanipulovaný rodičmi, kamarátmi, učiteľmi, pseudovedcami....proste každým.
👍: djjaro
15

13. peter67 11.12.2022, 10:48

Ako a čím??
Zem je plochá a ty si už od najútlejšieho detstva zmanipulovaný, že je "guľatá"
Zmanipulovaný rodičmi, kamarátmi, učiteľmi, pseudovedcami....proste každým.

11.12.2022, 10:50
Ja poznám pravdu ale nikomu nepoviem
consents: peter67
none
16

15. djjaro 11.12.2022, 10:50

Ja poznám pravdu ale nikomu nepoviem

11.12.2022, 10:51
Pravda je že nás oye oné
none
17

15. djjaro 11.12.2022, 10:50

Ja poznám pravdu ale nikomu nepoviem

11.12.2022, 10:52
To je dobre, tak to má byť!!! Za zjavenie pravdy by ťa mohli biť.
👍: djjaro
18

17. peter67 11.12.2022, 10:52

To je dobre, tak to má byť!!! Za zjavenie pravdy by ťa mohli biť.

11.12.2022, 10:55
Top Secret
👍: peter67
none
19

18. djjaro 11.12.2022, 10:55

Top Secret

11.12.2022, 10:55
Stop secret!!!
👍: djjaro
20

19. peter67 11.12.2022, 10:55

Stop secret!!!

11.12.2022, 10:59
Keby som povedal pravdu čo sa deje tak by si plakal chceš spoznať plač?
none
21

20. djjaro 11.12.2022, 10:59

Keby som povedal pravdu čo sa deje tak by si plakal chceš spoznať plač?

11.12.2022, 11:03
Špeciálne pre teba
Zober cibuľu prekroj na polovicu a potri oči
none
55

20. djjaro 11.12.2022, 10:59

Keby som povedal pravdu čo sa deje tak by si plakal chceš spoznať plač?

11.12.2022, 11:50
Plač? Áno, ja totižto celé dni revem, soplím, nariekam....plač by mi uľahčil.
Pravdu nehovor, lebo ti kotrbu roztrepú, aj majstra Jana Gunára upálili za pravdu.
56

55. peter67 11.12.2022, 11:50

Plač? Áno, ja totižto celé dni revem, soplím, nariekam....plač by mi uľahčil.
Pravdu nehovor, lebo ti kotrbu roztrepú, aj majstra Jana Gunára upálili za pravdu.

11.12.2022, 11:52
Už si po obede? 🙂
none
59

56. era 11.12.2022, 11:52

Už si po obede? 🙂

11.12.2022, 11:54
Ešte nie, čochvíľa, manželka kuchtí, ja pôstim, každý robí to čo vie.
👍: era
57

55. peter67 11.12.2022, 11:50

Plač? Áno, ja totižto celé dni revem, soplím, nariekam....plač by mi uľahčil.
Pravdu nehovor, lebo ti kotrbu roztrepú, aj majstra Jana Gunára upálili za pravdu.

11.12.2022, 11:52
Gunára
none
60

57. djjaro 11.12.2022, 11:52

Gunára

11.12.2022, 11:54
Zase som niečo doplietol?
62

60. peter67 11.12.2022, 11:54

Zase som niečo doplietol?

11.12.2022, 11:57
Nie , pomenoval si veci pravým menom ,chlap by mal byť gunár a nie hus
consents: peter67
👍: era
none
65

62. djjaro 11.12.2022, 11:57

Nie , pomenoval si veci pravým menom ,chlap by mal byť gunár a nie hus

11.12.2022, 12:01
Tak potom by mal byľ premenovaný aj nebohá Augustín Marián Gunárik, či?
👍: era , djjaro
22

13. peter67 11.12.2022, 10:48

Ako a čím??
Zem je plochá a ty si už od najútlejšieho detstva zmanipulovaný, že je "guľatá"
Zmanipulovaný rodičmi, kamarátmi, učiteľmi, pseudovedcami....proste každým.

11.12.2022, 11:13
Na to sme my ľudia obdarení v dospelom veku rozumom, aby sme dokázali rozpoznať omyly, v ktorých sa môžeme nachádzať - a podľa okolností, aby sme omyly v sebe opravili.
consents: ninka
none
23

22. era 11.12.2022, 11:13

Na to sme my ľudia obdarení v dospelom veku rozumom, aby sme dokázali rozpoznať omyly, v ktorých sa môžeme nachádzať - a podľa okolností, aby sme omyly v sebe opravili.

11.12.2022, 11:15
Nič sa opravovať nebude
Zem je guľatá , a točí sa na neviditeľnej osi
none
24

23. djjaro 11.12.2022, 11:15

Nič sa opravovať nebude
Zem je guľatá , a točí sa na neviditeľnej osi

11.12.2022, 11:16
Sumeri neopravili neopravíme ani my
none
25

24. djjaro 11.12.2022, 11:16

Sumeri neopravili neopravíme ani my

11.12.2022, 11:18
Každý individuálne sám za seba.
none
26

25. era 11.12.2022, 11:18

Každý individuálne sám za seba.

11.12.2022, 11:20
Žiadne také
Všetci sme sa nejak dohodli podľa teba
none
28

26. djjaro 11.12.2022, 11:20

Žiadne také
Všetci sme sa nejak dohodli podľa teba

11.12.2022, 11:21
Žiadne dohody nevydržia, mám dojem.
consents: Attis
none
30

28. ninka 11.12.2022, 11:21

Žiadne dohody nevydržia, mám dojem.

11.12.2022, 11:22
Ani vernosť , láska ,?
none
34

30. djjaro 11.12.2022, 11:22

Ani vernosť , láska ,?

11.12.2022, 11:26
No na takých spojeniach sa ja nijako nedohadujem. Ani keď som mala 14, ani dnes.
Ono to tam je a trvá, ak nevyhasne, z čoho vzišlo.
Tá pochodeň sa možno vždy vie rozhoriť a trvať na svojom.
Joj, ale df ste kedysi veľmi pekne o tom dali príspevky aj s erom.
Vtedy som si z toho vzala, čo bolo treba a ide to so mnou.
none
36

34. ninka 11.12.2022, 11:26

No na takých spojeniach sa ja nijako nedohadujem. Ani keď som mala 14, ani dnes.
Ono to tam je a trvá, ak nevyhasne, z čoho vzišlo.
Tá pochodeň sa možno vždy vie rozhoriť a trvať na svojom.
Joj, ale df ste kedysi veľmi pekne o tom dali príspevky aj s erom.
Vtedy som si z toho vzala, čo bolo treba a ide to so mnou.

11.12.2022, 11:31
Jak nie , najprv sa zamiluješ a potom slubiš večnu lásku a vernosť
none
39

36. djjaro 11.12.2022, 11:31

Jak nie , najprv sa zamiluješ a potom slubiš večnu lásku a vernosť

11.12.2022, 11:32
A potom zradíš.
none
40

39. era 11.12.2022, 11:32

A potom zradíš.

11.12.2022, 11:34
Potom, a čo keď nie ?
none
42

40. djjaro 11.12.2022, 11:34

Potom, a čo keď nie ?

11.12.2022, 11:36
Ak nie, tak človek zostane verný.

"Kým nás smrť nerozdelí"
👎: djjaro
none
45

42. era 11.12.2022, 11:36

Ak nie, tak človek zostane verný.

"Kým nás smrť nerozdelí"

11.12.2022, 11:40
Ale si oyeebany,nerozdelí
Znamená to že smrť naozaj nerozdelí a nie že po smrti bude niečo rozdelené
none
46

45. djjaro 11.12.2022, 11:40

Ale si oyeebany,nerozdelí
Znamená to že smrť naozaj nerozdelí a nie že po smrti bude niečo rozdelené

11.12.2022, 11:44
Pozri Genesis , prach si a do krachu - prachu sa navrátiš , nič nebude rozdelené bude tak ako na začiatku
none
49

46. djjaro 11.12.2022, 11:44

Pozri Genesis , prach si a do krachu - prachu sa navrátiš , nič nebude rozdelené bude tak ako na začiatku

11.12.2022, 11:46
Ešte tak pochopiť, k čomu z človeka ktoré slová sú určené.
none
51

49. era 11.12.2022, 11:46

Ešte tak pochopiť, k čomu z človeka ktoré slová sú určené.

11.12.2022, 11:47
Veď píšeš o duchu , ja tiež , tak neviem prečo hľadáš čo je pre koho určené
none
54

51. djjaro 11.12.2022, 11:47

Veď píšeš o duchu , ja tiež , tak neviem prečo hľadáš čo je pre koho určené

11.12.2022, 11:49
Takže duch človeka je prach.

OK
none
58

54. era 11.12.2022, 11:49

Takže duch človeka je prach.

OK

11.12.2022, 11:54
Všetko z prachu povstalo
none
64

58. djjaro 11.12.2022, 11:54

Všetko z prachu povstalo

11.12.2022, 12:01
Aj pánbožko povstal z prachu, aj slovo povstalo z prachu.

Keď všetko, tak všetko.
none
66

64. era 11.12.2022, 12:01

Aj pánbožko povstal z prachu, aj slovo povstalo z prachu.

Keď všetko, tak všetko.

11.12.2022, 12:02
Toto všetko je prach.
👍: era
67

66. peter67 11.12.2022, 12:02

Toto všetko je prach.

11.12.2022, 12:02
HOP
consents: ninka
👍: era , djjaro
68

64. era 11.12.2022, 12:01

Aj pánbožko povstal z prachu, aj slovo povstalo z prachu.

Keď všetko, tak všetko.

11.12.2022, 12:13
Všetko stvorené , mudrlant
none
71

68. djjaro 11.12.2022, 12:13

Všetko stvorené , mudrlant

11.12.2022, 12:23
Už krútiš. Najskôr že všetko a teraz už nie všetko.
none
76

71. era 11.12.2022, 12:23

Už krútiš. Najskôr že všetko a teraz už nie všetko.

11.12.2022, 12:33
Od začiatku píšem o stoverných veciach
none
77

76. djjaro 11.12.2022, 12:33

Od začiatku píšem o stoverných veciach

11.12.2022, 12:33
Sleduj vlákno
none
78

76. djjaro 11.12.2022, 12:33

Od začiatku píšem o stoverných veciach

11.12.2022, 12:36
Duch človeka nebol nikdy stvorený.
A človek je duch.
Takže človek ako duch sa nikdy nevráti do prachu
none
79

78. era 11.12.2022, 12:36

Duch človeka nebol nikdy stvorený.
A človek je duch.
Takže človek ako duch sa nikdy nevráti do prachu

11.12.2022, 12:38
duch človeka Nebol stvorený?
A anjeli sú čo ?- čučoriedky?
Ci pána
none
80

79. djjaro 11.12.2022, 12:38

duch človeka Nebol stvorený?
A anjeli sú čo ?- čučoriedky?
Ci pána

11.12.2022, 12:39
Ej veru nebol.
Ducha do tela z prachu zeme vdýchol svojim dychom Jahve.
none
83

80. era 11.12.2022, 12:39

Ej veru nebol.
Ducha do tela z prachu zeme vdýchol svojim dychom Jahve.

11.12.2022, 12:40
Čítaj Genesis ty jahve
Vdýchol mu do Nozdier DYCH života nie ducha ,,,,
Čítaj čítaj a čítaj
none
85

83. djjaro 11.12.2022, 12:40

Čítaj Genesis ty jahve
Vdýchol mu do Nozdier DYCH života nie ducha ,,,,
Čítaj čítaj a čítaj

11.12.2022, 12:41
Čítať nestačí.

Treba aj rozumieť.
none
87

85. era 11.12.2022, 12:41

Čítať nestačí.

Treba aj rozumieť.

11.12.2022, 12:44
Veď rozumej
Vdýchol mu DYCH života a nie ducha
none
89

87. djjaro 11.12.2022, 12:44

Veď rozumej
Vdýchol mu DYCH života a nie ducha

11.12.2022, 12:46
Hlavne že tomu rozumieš ty, to úplne postačuje.
none
91

89. era 11.12.2022, 12:46

Hlavne že tomu rozumieš ty, to úplne postačuje.

11.12.2022, 12:48
era, to nieje o tom že ja tomu rozumiem , to je o tom že ľudia majú svoje idey a nechcú nájsť podstatu ducha , nieje to o mne že ja niečo viem ani že ja si o sebe myslím že viem viac než ty alebo viac než ktokoľvek , je to o inom
none
92

91. djjaro 11.12.2022, 12:48

era, to nieje o tom že ja tomu rozumiem , to je o tom že ľudia majú svoje idey a nechcú nájsť podstatu ducha , nieje to o mne že ja niečo viem ani že ja si o sebe myslím že viem viac než ty alebo viac než ktokoľvek , je to o inom

11.12.2022, 12:49
Jasné, ty si v tom nevinne
👍: djjaro
none
94

92. era 11.12.2022, 12:49

Jasné, ty si v tom nevinne

11.12.2022, 12:51
Tak za tých pár storočí a tisícročí my človek nepomohol tak ako Stvoriteľ
none
96

94. djjaro 11.12.2022, 12:51

Tak za tých pár storočí a tisícročí my človek nepomohol tak ako Stvoriteľ

11.12.2022, 12:58
To preto, lebo si MA nepožiadal!!
👍: djjaro
97

96. peter67 11.12.2022, 12:58

To preto, lebo si MA nepožiadal!!

11.12.2022, 13:15
Ked ty máš veľa práce , a venuješ sa aj deťom , nechcel som ťa viac zaťažovať
👍: peter67
none
99

97. djjaro 11.12.2022, 13:15

Ked ty máš veľa práce , a venuješ sa aj deťom , nechcel som ťa viac zaťažovať

11.12.2022, 13:38
Ja si vždy nájdem čas dogabať prosiaceho.
👍: djjaro
101

99. peter67 11.12.2022, 13:38

Ja si vždy nájdem čas dogabať prosiaceho.

11.12.2022, 13:41
Nepochybujem že si nájdeš nielen čas, ale aj človeka
none
81

79. djjaro 11.12.2022, 12:38

duch človeka Nebol stvorený?
A anjeli sú čo ?- čučoriedky?
Ci pána

11.12.2022, 12:39
Alebo inak,
Píšeš nevráti sa do prachu ,lebo duch človeka nebol stvorený
Odkiaľ sa vzal ten duch ?
none
82

81. djjaro 11.12.2022, 12:39

Alebo inak,
Píšeš nevráti sa do prachu ,lebo duch človeka nebol stvorený
Odkiaľ sa vzal ten duch ?

11.12.2022, 12:40
Bol tu od večnosti 🙂
none
84

82. era 11.12.2022, 12:40

Bol tu od večnosti 🙂

11.12.2022, 12:41
Ci pána a kde bol jahve?
none
86

84. djjaro 11.12.2022, 12:41

Ci pána a kde bol jahve?

11.12.2022, 12:42
Všade a nikde.
👍: djjaro
none
88

86. era 11.12.2022, 12:42

Všade a nikde.

11.12.2022, 12:45
Aspoň raz si odpovedal rozumné v otázke boha
none
90

88. djjaro 11.12.2022, 12:45

Aspoň raz si odpovedal rozumné v otázke boha

11.12.2022, 12:47
Buhahahahahabuhahah
none
93

90. era 11.12.2022, 12:47

Buhahahahahabuhahah

11.12.2022, 12:50
Len sa nesmej ,lebo Boh vidí ale nepovie nikomu
none
95

76. djjaro 11.12.2022, 12:33

Od začiatku píšem o stoverných veciach

11.12.2022, 12:56
A kedy začneš písať o nestoverných veciach?
98

95. peter67 11.12.2022, 12:56

A kedy začneš písať o nestoverných veciach?

11.12.2022, 13:20
Nestvorené je slovo a je večné ako Boh
none
100

98. djjaro 11.12.2022, 13:20

Nestvorené je slovo a je večné ako Boh

11.12.2022, 13:40
Veď sa bavíme o stoverných!!!! Sto verných nie o stvorených!! nesmieš sa pliesť a domýšľať si.
👍: era
102

100. peter67 11.12.2022, 13:40

Veď sa bavíme o stoverných!!!! Sto verných nie o stvorených!! nesmieš sa pliesť a domýšľať si.

11.12.2022, 13:42
Možno že sa nájdu aj stoverný
none
103

102. djjaro 11.12.2022, 13:42

Možno že sa nájdu aj stoverný

11.12.2022, 13:51
V 71 sa našli.
48

45. djjaro 11.12.2022, 11:40

Ale si oyeebany,nerozdelí
Znamená to že smrť naozaj nerozdelí a nie že po smrti bude niečo rozdelené

11.12.2022, 11:45
Ale áno, smrť rozdelí naše večné duchovné jadro od dočasnej pozemskej schránky jednotlivej osobnosti.
none
52

48. era 11.12.2022, 11:45

Ale áno, smrť rozdelí naše večné duchovné jadro od dočasnej pozemskej schránky jednotlivej osobnosti.

11.12.2022, 11:48
Nemám pocit že hmota je dočasná
none
29

26. djjaro 11.12.2022, 11:20

Žiadne také
Všetci sme sa nejak dohodli podľa teba

11.12.2022, 11:22
Nepravda.
none
31

29. era 11.12.2022, 11:22

Nepravda.

11.12.2022, 11:23
Ale je to pravda. Aj ty si sa dohodol že na konci niečo bude
none
32

31. djjaro 11.12.2022, 11:23

Ale je to pravda. Aj ty si sa dohodol že na konci niečo bude

11.12.2022, 11:24
Každému individuálne podľa jeho myšlienok, slov, skutkov.
none
33

32. era 11.12.2022, 11:24

Každému individuálne podľa jeho myšlienok, slov, skutkov.

11.12.2022, 11:26
Isteže , tvoje rozkazy budú plniť tí čo sú nad tebou
none
35

33. djjaro 11.12.2022, 11:26

Isteže , tvoje rozkazy budú plniť tí čo sú nad tebou

11.12.2022, 11:28
Nie, oni každého len pošlú do tej cely, ktorú si človek za života sám zbudoval.
👎: djjaro
none
37

35. era 11.12.2022, 11:28

Nie, oni každého len pošlú do tej cely, ktorú si človek za života sám zbudoval.

11.12.2022, 11:31
Zo skúseností píšeš?
none
38

37. djjaro 11.12.2022, 11:31

Zo skúseností píšeš?

11.12.2022, 11:32
Z ducha.
none
41

38. era 11.12.2022, 11:32

Z ducha.

11.12.2022, 11:35
Vybudoval si niečo?
none
43

41. djjaro 11.12.2022, 11:35

Vybudoval si niečo?

11.12.2022, 11:36
Každý niečo vybudoval.
none
44

43. era 11.12.2022, 11:36

Každý niečo vybudoval.

11.12.2022, 11:39
No neviem neviem ,veď všetko bolo stvorené či?
none
47

44. djjaro 11.12.2022, 11:39

No neviem neviem ,veď všetko bolo stvorené či?

11.12.2022, 11:44
V duchu bolo všetko stvorené. Usporiadať v hmote to, čo bolo v duchu stvorené, je právomoc človeka.

Vezmeš idey a postavíš z nich vlastnú ideológiu.
none
50

47. era 11.12.2022, 11:44

V duchu bolo všetko stvorené. Usporiadať v hmote to, čo bolo v duchu stvorené, je právomoc človeka.

Vezmeš idey a postavíš z nich vlastnú ideológiu.

11.12.2022, 11:46
Joooj , také ľudské predstavy ,bože bože daj erovi múdrosť
Vieš o Tom že všetko čo má hmotu má aj ducha ?
A všetko čo má ducha má aj hmotu ?
Žiadne idey , všetko je Stvorené a my ľudia len somariny hľadáme
none
53

50. djjaro 11.12.2022, 11:46

Joooj , také ľudské predstavy ,bože bože daj erovi múdrosť
Vieš o Tom že všetko čo má hmotu má aj ducha ?
A všetko čo má ducha má aj hmotu ?
Žiadne idey , všetko je Stvorené a my ľudia len somariny hľadáme

11.12.2022, 11:48
Hehe.

Ak s ti to tak páči, nemám námietok.
none
61

53. era 11.12.2022, 11:48

Hehe.

Ak s ti to tak páči, nemám námietok.

11.12.2022, 11:56
To nie že mne sa to tak páči
Ale to tak je ,
To je ako s tou zemou ,je guľatá a nič s tým nespravíš , ,jasné idey , žiadne iné idey , proste sú veci ktoré nepodliehajú ideám
none
63

61. djjaro 11.12.2022, 11:56

To nie že mne sa to tak páči
Ale to tak je ,
To je ako s tou zemou ,je guľatá a nič s tým nespravíš , ,jasné idey , žiadne iné idey , proste sú veci ktoré nepodliehajú ideám

11.12.2022, 11:59
Takže keď lopatou odhadzuješ sneh, tak to odhadzovanie bolo už dopredu stvorené, vlastne si nič neodhodil.
none
69

63. era 11.12.2022, 11:59

Takže keď lopatou odhadzuješ sneh, tak to odhadzovanie bolo už dopredu stvorené, vlastne si nič neodhodil.

11.12.2022, 12:17
To odhadzovanie bolo dopredu naplánované
none
70

69. djjaro 11.12.2022, 12:17

To odhadzovanie bolo dopredu naplánované

11.12.2022, 12:18
Božia idea , nie ľudská domýšľavost
none
72

69. djjaro 11.12.2022, 12:17

To odhadzovanie bolo dopredu naplánované

11.12.2022, 12:24
Takže už nie stvorené, ale zrazu už iba naplánované...
👎: djjaro
none
73

72. era 11.12.2022, 12:24

Takže už nie stvorené, ale zrazu už iba naplánované...

11.12.2022, 12:26
Stvorené z prachu a dopredu naplánované tak aby sa naplnil zámer Stvoriteľa - neistota osudu
none
74

73. djjaro 11.12.2022, 12:26

Stvorené z prachu a dopredu naplánované tak aby sa naplnil zámer Stvoriteľa - neistota osudu

11.12.2022, 12:27
A preto hľadáte , a nechcete prísť k živému ale hľadáte podľa vašich túžob
none
75

74. djjaro 11.12.2022, 12:27

A preto hľadáte , a nechcete prísť k živému ale hľadáte podľa vašich túžob

11.12.2022, 12:29
Teda ty píšeš že podľa vašich ideí
Tie vaše idey sú reťaz ktorá vám dala okovy
none
27

25. era 11.12.2022, 11:18

Každý individuálne sám za seba.

11.12.2022, 11:20
Autopilota myslíš?
consents: era
none
104

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

11.12.2022, 16:17
Vízia vznešenejšej Európy si mysleli v nemecku ale tí nemci musia mať veľkú štátnu rezervu, ak si dovolili chcieť zvrhnúť demokraciu ... To len SVK je Houno ...
105

104. Attis 11.12.2022, 16:17

Vízia vznešenejšej Európy si mysleli v nemecku ale tí nemci musia mať veľkú štátnu rezervu, ak si dovolili chcieť zvrhnúť demokraciu ... To len SVK je Houno ...

12.12.2022, 08:31
Vznešenosť môže byť prekvapujúco morbídna v dobe brutálneho znehybnenia mysle, premôcť všetky tie túžby žiť usporiadane v prílišnom chaose, lebo tie túžby, ktoré sa nenaplnili stále čakajú na realizáciu.
Svet je toto všetko. Neviem už, aká skúška za to stojí.
consents: Attis
none
106

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

12.12.2022, 09:38
Katolícky štát? To je teokracia!!! Toho človeka by mali vyšetrovať za propagáciu extrémizmu.
none
107

106. Lemmy 12.12.2022, 09:38

Katolícky štát? To je teokracia!!! Toho človeka by mali vyšetrovať za propagáciu extrémizmu.

12.12.2022, 09:40
No pochádza to od anglickej strany.
108

107. Attis 12.12.2022, 09:40

No pochádza to od anglickej strany.

12.12.2022, 09:50
Na Slovensku si musíme chrániť demokraciu. Je to totiž najlepšie riešenie, pretože voľby zapájajú maximum ľudí do správy štátu.
none
109

108. Lemmy 12.12.2022, 09:50

Na Slovensku si musíme chrániť demokraciu. Je to totiž najlepšie riešenie, pretože voľby zapájajú maximum ľudí do správy štátu.

12.12.2022, 10:00
Vskutku, lenže toto nie je demokracia.
110

109. Attis 12.12.2022, 10:00

Vskutku, lenže toto nie je demokracia.

12.12.2022, 10:19
Je to demokracia, pretože vládu vytvoria strany, ktoré získajú potrebnú dôveru od voličov.
none
113

110. Lemmy 12.12.2022, 10:19

Je to demokracia, pretože vládu vytvoria strany, ktoré získajú potrebnú dôveru od voličov.

12.12.2022, 10:40
Lemmy, ku skutočnej demokracii je to pramálo...
👍: Attis
none
115

113. J.Tull 12.12.2022, 10:40

Lemmy, ku skutočnej demokracii je to pramálo...

12.12.2022, 11:00
Žiadna "skutočná demokracia" neexistuje.

Ako môže vládnuť ľud, ak jednotliví ľudia nedokážu vládnuť ani len sami sebe?
none
116

115. era 12.12.2022, 11:00

Žiadna "skutočná demokracia" neexistuje.

Ako môže vládnuť ľud, ak jednotliví ľudia nedokážu vládnuť ani len sami sebe?

12.12.2022, 11:15
era, "skutočná demokracia" neexistuje... ale nie preto, že jednotliví ľudia nedokážu vládnuť ani len sami sebe...
none
117

116. J.Tull 12.12.2022, 11:15

era, "skutočná demokracia" neexistuje... ale nie preto, že jednotliví ľudia nedokážu vládnuť ani len sami sebe...

12.12.2022, 11:26
...ale aj preto, že systém nedokáže vládnuť človeku.
none
118

117. era 12.12.2022, 11:26

...ale aj preto, že systém nedokáže vládnuť človeku.

12.12.2022, 11:29
era, systém nemá vládnuť, ale slúžiť človeku /samozrejme od ideálu je preďaleko.../
none
119

115. era 12.12.2022, 11:00

Žiadna "skutočná demokracia" neexistuje.

Ako môže vládnuť ľud, ak jednotliví ľudia nedokážu vládnuť ani len sami sebe?

12.12.2022, 11:30
Žijeme v demokracii, pretože voliči rozhodnú, kto bude v parlamente.
none
121

119. Lemmy 12.12.2022, 11:30

Žijeme v demokracii, pretože voliči rozhodnú, kto bude v parlamente.

12.12.2022, 11:32
To je iba jedna z demokratických foriem, vymyslená na západe. Môžu byť rôzne.
none
123

121. era 12.12.2022, 11:32

To je iba jedna z demokratických foriem, vymyslená na západe. Môžu byť rôzne.

12.12.2022, 11:44
Opíš inú.
none
124

123. Lemmy 12.12.2022, 11:44

Opíš inú.

12.12.2022, 13:58
Mohli by sme žiť v demokracii tak, že každý problém obce by sa rozdiskutoval na námestí medzi ľuďmi a ľudia by priamo prijali riešenie alebo odklad problému.
consents: ninka
👍: Attis
none
120

113. J.Tull 12.12.2022, 10:40

Lemmy, ku skutočnej demokracii je to pramálo...

12.12.2022, 11:31
Mne stačí. Čo by si chcel viac?
none
122

120. Lemmy 12.12.2022, 11:31

Mne stačí. Čo by si chcel viac?

12.12.2022, 11:37
Lemmy, veď som to už písal i Tebe...
none
112

109. Attis 12.12.2022, 10:00

Vskutku, lenže toto nie je demokracia.

12.12.2022, 10:29
Z princípu suverenity a čo demokracia realizuje, by sme sa mohli mať v spoločnosti lepšie.
Je, ako je.
No i tak, domnievam sa, že táto nevyhnutná cesta, akou by sa dalo ísť, má v sebe veľký potenciál.

Keď si vezmeme z kraja!

Diaľnica, ktorá skutek-utek, potraviny neporovnateľne horšej kvality ako u susedov, s cenami a množstvom opačne, kšeftíkovanie aj v radoch tých, ktorí na tieto pofidérne obchody poukazovali, súdnictvo v stave akom je, kedy sa prostý človek nevie dočkať spravodlivosti, a ešte ho aj ubijú palicou...
Ale potom si pozrieš film Nina a či zájdeš do Čičman, nemáš čas, ale i tak vojdeš do galérie, alebo si pôjdeš zajazdiť na koni a vieš...
Pohnúť sa môžeme, robiť veci inak a dokonca aj lepšie, vieme! Vieme! Tak, kde hľadať príčinu, joj.
consents: Kasafran , Attis
none
114

112. ninka 12.12.2022, 10:29

Z princípu suverenity a čo demokracia realizuje, by sme sa mohli mať v spoločnosti lepšie.
Je, ako je.
No i tak, domnievam sa, že táto nevyhnutná cesta, akou by sa dalo ísť, má v sebe veľký potenciál.

Keď si vezmeme z kraja!

Diaľnica, ktorá skutek-utek, potraviny neporovnateľne horšej kvality ako u susedov, s cenami a množstvom opačne, kšeftíkovanie aj v radoch tých, ktorí na tieto pofidérne obchody poukazovali, súdnictvo v stave akom je, kedy sa prostý človek nevie dočkať...

12.12.2022, 10:57
(112) Ninka,
je to aj na vašej generácii "dospelákov, aby ste svojimi spoločensko-politickými aktivitami začali čím skôr pripravovať a presadzovať lepšie zajtrajšky pre svojich predkov, pre seba a pre vojich potomkov...
Ja a mne podobní vám pri takejto vedomej snahe držíme všetky palce...!
consents: ninka
111

1. Attis 10.12.2022, 18:47

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku cisár. Kto by bol niečo také čakal? Veď nie sú demokracia a socializmus akýmsi „vyšším stupňom“ štátneho usporiadania ktoré naveky poslal...

12.12.2022, 10:21
Attis, máš prapodivné predstavy o demokracii:
"„polarizácie v spoločnosti“. Ale ako, keď sama demokracia ich zo svojej vlastnej podstaty (rovnosť pre všetko) presadzuje častokrát brutálnym a absolútne nevyberavým spôsobom"
To si kde čítal, že demokracia znamená "rovnosť pre všetko"?
Kde sú dnes na Slovensku transgedner kliniky, potratárske kliniky? Tým, že zakážeme interrupcie, vymiznú? Ako samotný návrat ku kresťanskej monarchii vyrieši problémy spoločnosti, bez porozumenia problémom, hľadania a odstraňovania príčin. Násilným pretlačovaním kresťanskej ideológie katolíkov, alebo protestantov, či charizmatikov... návratom k prenasledovaniu inak zmýšľajúcich... to tu už bolo...
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 398 778 B generated in : 0.493 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 22 127 941 x unique displays : 2 540 599 x ip address : 44.200.27.215

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 2,13 € (25 clicks), for today 0,01 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated