move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Tzv. ateisti chceli Katolícku cirkev poraziť

entries
28
shows
1 108
uniques
107
theme was created 19.09.2020 by Skapala mačka
27

26. Fénix 22.09.2020, 19:38

Halucinácia bolí iba psychicky. Realita aj fyzicky.

22.09.2020, 23:06
Skutočná halucinácia bolí aj fyzicky.
as response to :
26

25. EnaXnaY 22.09.2020, 19:35

Môže halucinácia bolieť? Lebo MŇA realita niekedy bolí

22.09.2020, 19:38
Halucinácia bolí iba psychicky. Realita aj fyzicky.
as response to :
25

24. Fotón 22.09.2020, 19:06

Veď hovorím, že nami pozorovaný svet môže byť halucinácia.

22.09.2020, 19:35
Môže halucinácia bolieť?

Lebo MŇA realita niekedy bolí
as response to :
24

23. Fénix 22.09.2020, 18:57

Keď mal Jung 11 rokov, šiel zo školy domov cez námestie a videl, ako sa otvorilo nebo a z neba spadlo Božie hovno na strechu katedrály a rozbilo ju. Bol to prejav jeho podvedomia. Jungov otec bol Luteránsky kňaz, vyrastal v prudérnom prostredí. Za prudérnosťou je skrytý sadizmus. Kto sa prudérne drží jedného náboženstva, má sklony prejavovať sadizmus k príslušníkom iných náboženstiev. To je odvrátená stránka náboženstiev.

22.09.2020, 19:06
Veď hovorím, že nami pozorovaný svet môže byť halucinácia.
as response to :
23

22. Fénix 22.09.2020, 14:37

To boli halušky.

22.09.2020, 18:57
Keď mal Jung 11 rokov, šiel zo školy domov cez námestie a videl, ako sa otvorilo nebo a z neba spadlo Božie hovno na strechu katedrály a rozbilo ju. Bol to prejav jeho podvedomia. Jungov otec bol Luteránsky kňaz, vyrastal v prudérnom prostredí. Za prudérnosťou je skrytý sadizmus. Kto sa prudérne drží jedného náboženstva, má sklony prejavovať sadizmus k príslušníkom iných náboženstiev. To je odvrátená stránka náboženstiev.
as response to :
22

21. Fotón 22.09.2020, 05:24

Pre Jána bol fyzicky skutočný aj svet, ktorý videl vo videní na ostrove Patmos.

22.09.2020, 14:37
To boli halušky.
as response to :
21

18. Fénix 21.09.2020, 11:14

Viditeľný svet je aj fyzicky skutočný.

22.09.2020, 05:24
Pre Jána bol fyzicky skutočný aj svet, ktorý videl vo videní na ostrove Patmos.
as response to :
18

17. Fotón 21.09.2020, 10:48

Psychicky skutočný je aj viditeľný svet.

21.09.2020, 11:14
Viditeľný svet je aj fyzicky skutočný.
as response to :
17

16. Fénix 21.09.2020, 10:37

Psychicky skutočný, lebo psychicky pôsobí.

21.09.2020, 10:48
Psychicky skutočný je aj viditeľný svet.
as response to :
16

15. Fotón 21.09.2020, 10:11

Anjel je skutočný.

21.09.2020, 10:37
Psychicky skutočný, lebo psychicky pôsobí.
as response to :
15

14. Fénix 21.09.2020, 09:48

Anjel je symbol.

21.09.2020, 10:11
Anjel je skutočný.
as response to :
14

13. Fotón 21.09.2020, 09:44

Anjel nerozpráva nezmysly.

21.09.2020, 09:48
Anjel je symbol.
as response to :
13

12. Fénix 21.09.2020, 09:26

Nezmysel.

21.09.2020, 09:44
Anjel nerozpráva nezmysly.
as response to :
12

11. Fotón 21.09.2020, 08:58

Výmysel.

21.09.2020, 09:26
Nezmysel.
as response to :
11

10. Fénix 21.09.2020, 08:36

Desať rohov je desať Božích prikázaní, sedem hláv je sedem dní stvorenia. Šelma, ktorá vyšla z mora je duch, ktorý sa na počiatku vznášal nad vodami. Dva rohy zemskej šelmy sú dve Kristove prikázania. Je to odkaz na zvrátenosť judaizmu a kresťanstva.

21.09.2020, 08:58
Výmysel.
as response to :
10

9. Fotón 21.09.2020, 07:34

Výklad nie je symbol, ale priama reč.

21.09.2020, 08:36
Desať rohov je desať Božích prikázaní, sedem hláv je sedem dní stvorenia. Šelma, ktorá vyšla z mora je duch, ktorý sa na počiatku vznášal nad vodami. Dva rohy zemskej šelmy sú dve Kristove prikázania.

Je to odkaz na zvrátenosť judaizmu a kresťanstva.
as response to :
9

8. Fénix 21.09.2020, 06:08

Aj ten anjelov výklad je plný symbolov. Aj anjel je symbol.

21.09.2020, 07:34
Výklad nie je symbol, ale priama reč.
as response to :
8

7. Fotón 20.09.2020, 22:38

To, čo som v príspevku 9 nadpísal ako "Anjelov výklad", je citát tiež z tej 17 kapitoly knihy zjavenia (verše 9, 15 a 18).

21.09.2020, 06:08
Aj ten anjelov výklad je plný symbolov. Aj anjel je symbol.
as response to :
7

5. Fénix 20.09.2020, 19:42

Symboly majú viac než jeden význam. Ak je niečo napísané symbolicky, každý si v tom nájde čo chce. Sedem hláv a desať rohov môže znamenať hocičo. Ja som v tom našiel symboliku judaizmu. Zemská šelma má dva rohy podobne baránkovi, v tom vidím symboliku kresťanstva.

20.09.2020, 22:38
To, čo som v príspevku 9 nadpísal ako "Anjelov výklad", je citát tiež z tej 17 kapitoly knihy zjavenia (verše 9, 15 a 18).
as response to :
5

4. Fotón 20.09.2020, 16:17

Rímsko-kati uvedomujúc si túto skutočnosť v snahe vyhnúť sa nepríjemnej tvrdej realite o svojej ozrutnej povahe, prekrúcajú tento text a tvrdia, že mesto na 7 vrchoch je Jeruzalem, pretože v súčasnom Jeruzaleme sa dá s logikou pritiahnutou za vlasy napočítať 7 vrchov (i keď to nie je pravda, lebo vrchov je menej a započítali do toho len isté vyvýšeniny, ktoré sú súčasťou jedného vrchu). Preto Jeruzalem nikto nepozná ako "mesto 7 vrchov". V Jeruzaleme za Jánových čias bolo i tých celkových vrchov...

20.09.2020, 19:42
Symboly majú viac než jeden význam. Ak je niečo napísané symbolicky, každý si v tom nájde čo chce. Sedem hláv a desať rohov môže znamenať hocičo. Ja som v tom našiel symboliku judaizmu. Zemská šelma má dva rohy podobne baránkovi, v tom vidím symboliku kresťanstva.
as response to :
4

3. Fotón 20.09.2020, 16:00

Keď to anjel ukazoval Jánovi, tak "kráľovstvo nad kráľmi zeme" mal Rím. Mesto známe, že je postavené na 7 vrchoch. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_%C5%99%C3%ADmsk%C3%BDch_pahork%C5%AF . (Dokonca sa 11. decembra slávil sviatok Septimontium, ktorý pripomínal pričlenenie siedmeho pahorka k mestu.) Boh toto mesto nazval "Babylonom" a popísal i to, ako ho za všetku zlobu potrestá. Neviestka, úzko prepojená na ženu (Rím) sedí podľa anjelovych slov na mnohých národoch. =RKC má svoje chápadlá v mnohý...

20.09.2020, 16:17
Rímsko-kati uvedomujúc si túto skutočnosť v snahe vyhnúť sa nepríjemnej tvrdej realite o svojej ozrutnej povahe, prekrúcajú tento text a tvrdia, že mesto na 7 vrchoch je Jeruzalem, pretože v súčasnom Jeruzaleme sa dá s logikou pritiahnutou za vlasy napočítať 7 vrchov (i keď to nie je pravda, lebo vrchov je menej a započítali do toho len isté vyvýšeniny, ktoré sú súčasťou jedného vrchu). Preto Jeruzalem nikto nepozná ako "mesto 7 vrchov". V Jeruzaleme za Jánových čias bolo i tých celkových vrchov ešte menej, takže i keby chcel niekto započítať vyvýšeniny, nedostal by sa vtedy k číslu 7. Preto Jeruzalem nikto vtedy nepoznal, ako mesto na 7 vrchoch. Skrátka snažia sa katolíci, snažia, zamiesť pod koberec nepríjemnú skutočnosť o svojej podlej povahe vrahov, zlodejov, smilníkov a každej nečistoty a ohavnosti.
as response to :
3

2. Fotón 20.09.2020, 15:42

Rímskokatolícka cirkev nie je to isté, ako katolícka cirkev prvých storočí, i keď má tú drzosť sa na ňu odvolávať. Rímskokatolícka cirkev bola odsúdená na zánik ešte prv, než vznikla. Zjavenie Jána 17 kapitola Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť...

20.09.2020, 16:00
Keď to anjel ukazoval Jánovi, tak "kráľovstvo nad kráľmi zeme" mal Rím. Mesto známe, že je postavené na 7 vrchoch. link . (Dokonca sa 11. decembra slávil sviatok Septimontium, ktorý pripomínal pričlenenie siedmeho pahorka k mestu.)
Boh toto mesto nazval "Babylonom" a popísal i to, ako ho za všetku zlobu potrestá. Neviestka, úzko prepojená na ženu (Rím) sedí podľa anjelovych slov na mnohých národoch. =RKC má svoje chápadlá v mnohých národoch sveta. Tu je popis jej odsúdenia: link
....Podlá povaha RKC je dobre vyobrazená aj na autorovi tejto témy, ktorý svoju podlosť šíri tu i na DF.
as response to :
2

1. Skapala mačka 19.09.2020, 22:09

Viedlo to k ich pádu, ale Katolícka cirkev vyšla z toho silnejšia. Alebo Ešte pred necelým storočím vyhlásila mexická vláda vojnu Katolíckej cirkvi. Toto je príbeh o tom, čo neskoršie nasledovalo. https://gloria.tv/post/3UgXSiasyo8KBM49pcizzfoFn

20.09.2020, 15:42
Rímskokatolícka cirkev nie je to isté, ako katolícka cirkev prvých storočí, i keď má tú drzosť sa na ňu odvolávať.

Rímskokatolícka cirkev bola odsúdená na zánik ešte prv, než vznikla.

Zjavenie Jána 17 kapitola
Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“ I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil.
Anjelov výklad(len vybraná časť)
Ale anjel mi povedal: ...... Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; ......... A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. ....... A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“
as response to :
1
19.09.2020, 22:09
Viedlo to k ich pádu, ale Katolícka cirkev vyšla z toho silnejšia.

Alebo
Ešte pred necelým storočím vyhlásila mexická vláda vojnu Katolíckej cirkvi.
Toto je príbeh o tom, čo neskoršie nasledovalo. link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 152 429 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 897 438 xunique displays : 806 297 xip address : 54.236.35.159

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsžumpadfandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook