move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Keď ateistický kuchár sa rozhodne byť lekárom, nedopadne to dobre

entries
136
shows
56 024
uniques
2 492
theme was created 07.07.2018 by TvojOponent
59

57. Nadja 08.07.2018, 12:39

Nie, súhlasím, že ateizmus nehovorí nič o morálke, tak, ako veriaci, lebo veriť môže napríklad v antichrista, a to mi ver, že existujú aj satanistické viery... :)

08.07.2018, 13:12
57/ Prvým teológom bol Satan. :)
Satan nie je ateista v zmysle viery v Boha - on totiž nespochybňuje jeho existenciu, ale je symbolom vzbury voči Bohu.

So satanistami je to komplikovanejšie. Sú satanisti, ktorí berú satanizmus ako provokáciu. Sú satanisti v zmysle viery. Sú to ateisti? Asi nie sú - veď Satan je nadprirodzenou bytosťou. Je satanizmus aj ako druh ateizmu - ateisti ho berú ako možnosť znevažovať svetonázorové presvedčenie kresťanov.

A satanistom robí reklamu aj toť Lemmy. Byť sa hlási k morálke IHEU, verejne ju pošliapava.

Hľadať v páchateľovi neľudského či vypočítavé konania voči onkologickým pacientom katolíka alebo ateistu je v rozpore s princípmi sekulárneho štátu. Lemmy s týmto má stále problém - ak sa iečo stane, snorí po katolíckom pôvode páchateľa, jeho psa, alebo vlastníkovi budovy a pod. Skutočný sekulárny humanista by to nerobil a zločin tohoto druhu odsúdi a čo je dôležité - páchateľovi treba podať pomocnú ruku (ano, aj obetiam), ale to páchateľovi zdôrazňujem preto, že sa často páchateľ vníma a symbol exkomunikácie zo spoločnosti.
Aj zločinci sú ľudské bytosti a treba im pomáhať.

Pri odsudzovaní zločinu skutočný sekularista ani len neškrtne - náznakom, priamo či nepriamo - o svetonázorové nastavenie zločinca, vinníka.

Sekulárni humanisti však s týmto majú problém, lebo oni si našli svoj zmysel práve v hľadaní nerpiateľa - a tou je RKC. Veď Spoločnosť Prometheus založili eštebáci a ideologickí pracovníci z Ústavu vedeckého ateizmu. Táto parta eštebákov zneužíva potrebu neveriacich ľudí sa identifikovať a tak ich klame s víziou alternatívy. V skutočnosti ide o ateistickú sektu manipulátorov, ktorí pochopili, že založiť pseudoateistické spoločenstvo je docela výnosný biznis.

Lmmy je len obeťou tejto sekty.

Inak minulý mesiac som otvoril oči ďaľšiemu členovi Spoločnosti Prometheus. Aj on je inalidným človekom s ťažkou psychiatrickou diagnózou. Keď som ukázal dokumenty usvedčujúce špičky Spoločnosti Prometheus zo spolupráce s ŠTB, prešiel hlbokým pohnutím a pochopil, ako ťažko ním bolo manipulované. Nesie to ťažko, prihliadnuc na jeho psychiatrický stav. ako zradu dôvery - ale je to liečivý proces. Lemmy zatiaľ nenašiel odvahu si priznať, že je obeťou manipulácie. Je poslušným mopslíkom eštebákov. Ono mnohým skôr vyhovuje ilúzia klamstva ako drsná realita.
as response to :
57

48. TvojOponent 08.07.2018, 11:47

42/ Takže sme sa zhodli na tom, že ateizmus nemá morálku zo svoje podstaty a nech ateista koná čokoľvek, koná ako ateista. Ak katolík koná tak, že svojim správaním, konaním ale aj myšlienkami (lebo katolicizmus dáva na rovnakú úroveň nielen napr. vraždu, ale aj pomyslenie na vraždu), koná tak, že protirečí Desatoru a v rozpore s kresťanským presvedčením, koná ako ateista. Veď svojim konaním poprel boha. A ateizmus je práve o tom - o popretí boha. O vzopretí sa bohu. O jeho odmietaní. Ten kuchár-...

08.07.2018, 12:39
Nie, súhlasím, že ateizmus nehovorí nič o morálke, tak, ako veriaci, lebo veriť môže napríklad v antichrista, a to mi ver, že existujú aj satanistické viery... :)
as response to :
48

42. Nadja 08.07.2018, 11:19

"je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak" Nie to nie je popretím ateizmu, ale dodržiavaním alebo odvrhnutím tých zásad... popretím ateizmu je iba viera v boha, nič iné... :)

08.07.2018, 11:47
42/ Takže sme sa zhodli na tom, že ateizmus nemá morálku zo svoje podstaty a nech ateista koná čokoľvek, koná ako ateista.
Ak katolík koná tak, že svojim správaním, konaním ale aj myšlienkami (lebo katolicizmus dáva na rovnakú úroveň nielen napr. vraždu, ale aj pomyslenie na vraždu), koná tak, že protirečí Desatoru a v rozpore s kresťanským presvedčením, koná ako ateista. Veď svojim konaním poprel boha. A ateizmus je práve o tom - o popretí boha. O vzopretí sa bohu. O jeho odmietaní.
Ten kuchár-lekár konal tak, že svojim správaním poprel to, čo kresťanstvo nariaďuje. Konal ako ateista. Svojim správaním poprel boha. neviem to napísať lepšie ale verím, že mi rozumieš.

Lemmymu stačí vypátrať, či bol krstený. Pre mňa nie je dôležitá formálna príslušnosť, ale hodnotím skutok. Skutok bol v rozpore s kresťanstvom.

Ak Ti ktosi zaviaže oči a podá predmet ubezpečujúc, že je to jabĺčko, a Ty zmyslami - čuchom, hmatom. chuťou zistíš, že to nie je jabĺčko, ale psí exkrement, budeš ten predmet aj naďalej považovať za jabĺčko?

Ateizmus nemá morálku. Ateista sa môže správať morálne podľa istých zásad kodexov morálky. No nemusí. Morálkou nie je ateizmus definovaný. Ateizmus vedie k amorálnemu správaniu, lebo ateista bez morálky sa stáva zvieraťom. Zviera rovnako nemá morálku. Lenže zviera za to nemôže, veď nie je schopné prijať koncept metafyzický. Ateista toho je schopný, no ak vedome ho odmieta, sám sa posúva na úroveň zvieraťa - byť jeho vedomé rozhodnutie ho z tejto živočíšnej komunity vymaňuje - lebo aj ateista má pečať Stvoriteľa. Ateista nie je zvieraťom z pohľadu teológie, ale len z pohľadu životného štýlu, ktorí si ateista sám zvolí.

Ak sa niekto rozhodne spáchať samovraždu skokom z útesu do priepasti, sám sa rozhodne byť vecou, telesom, ktoré je výhradne ovládané zákonmi gravitácie. Neprestáva byť človekom z pohľadu teológie (ani prírodovedy), ale taký samovrah si sám zvolil byť telesom nárokujúcim si už len na fyzikálne zákony zrýchlenia, gravitácie, deformácie.

To, čím chceš byť, či zvieraťom alebo telesom a najvznešenejšou bytosťou na Zemi, o tom rozhoduješ sama.
as response to :
42

38. TvojOponent 08.07.2018, 11:09

Ak je ateista poplatný rôznym morálnym kodexom a hodnotám, ktoré vyznáva z presvedčenia alebo praktizujúceho životného štýlu, vari je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak niekto pomáha katolíckej charite umývať a ošetrovať bezdomovcov? Vari je popretím ateizmu, ak niekto tých istých bezdomovcov zabíja, hoci iný ateista im pomáha? Vari je popretím ateizmu, ak ateista chráni iného človeka pred lúežou nasadením vlastného života a iný ateista sa tej lúpeže dopúšťa? Vari je popretím ateizmu pestov...

08.07.2018, 11:19
"je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak"
Nie to nie je popretím ateizmu, ale dodržiavaním alebo odvrhnutím tých zásad... popretím ateizmu je iba viera v boha, nič iné... :)
as response to :
38

34. Nadja 08.07.2018, 11:01

Ateistické správanie sa vyznačuje tým, že neoslavuje ani neobviňuje Boha, keďže verí, že neexistuje, a v ostatnom sa správa rovnako, ako veriaci, poplatne tomu, o akých zásadách morálky alebo osobného prospechu z tých či oných dôvodov, je presvedčený.

08.07.2018, 11:09
Ak je ateista poplatný rôznym morálnym kodexom a hodnotám, ktoré vyznáva z presvedčenia alebo praktizujúceho životného štýlu, vari je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak niekto pomáha katolíckej charite umývať a ošetrovať bezdomovcov? Vari je popretím ateizmu, ak niekto tých istých bezdomovcov zabíja, hoci iný ateista im pomáha? Vari je popretím ateizmu, ak ateista chráni iného človeka pred lúežou nasadením vlastného života a iný ateista sa tej lúpeže dopúšťa? Vari je popretím ateizmu pestovanie vegetariánstva s presvedčenia nezabíjať iné cítiace tvory, hoci iný rovnako ateista zabíja cítiace tvory pre kožušinu, chová pre peniaze suky v neznesiteľných podmienkach?
Je niečo z toho popretím ateizmu?
as response to :
34

29. TvojOponent 08.07.2018, 10:54

Páči sa mi Tvoja definícia a som jej náchylný zatlieskať. Uvidíme, čo na ňu napíše Lemmy - ten sa totiž bráni označiť ateizmus za vieru. Ak dovolíš, dovolím si ešte doplňujúcu otázku a potom Ti napíšem svoj pohľad. Čo je to ateistické správanie a môže krstený katolík veriť, že boh neexistuje a byť teda krsteným katolíkom ateistickej viery. A môže krstený katolík pestovať ateistický životný štýl - teda správať sa ako ateista?

08.07.2018, 11:01
Ateistické správanie sa vyznačuje tým, že neoslavuje ani neobviňuje Boha, keďže verí, že neexistuje, a v ostatnom sa správa rovnako, ako veriaci, poplatne tomu, o akých zásadách morálky alebo osobného prospechu z tých či oných dôvodov, je presvedčený.
as response to :
29

26. Nadja 08.07.2018, 10:45

Ateistom je človek, ktorý verí, že neexistuje Boh. Neviem, že by mohol byť aj nejaký iný výklad tohto slova...

08.07.2018, 10:54
Páči sa mi Tvoja definícia a som jej náchylný zatlieskať. Uvidíme, čo na ňu napíše Lemmy - ten sa totiž bráni označiť ateizmus za vieru.

Ak dovolíš, dovolím si ešte doplňujúcu otázku a potom Ti napíšem svoj pohľad.

Čo je to ateistické správanie a môže krstený katolík veriť, že boh neexistuje a byť teda krsteným katolíkom ateistickej viery. A môže krstený katolík pestovať ateistický životný štýl - teda správať sa ako ateista?
as response to :
26

22. TvojOponent 08.07.2018, 10:38

18/ Najprv mi napíš, čo si predstavuješ pod slovom ateista. Lebo ak sa nezjednotíme na význame tohoto slova, dopadneme ako v tom starozákonnom príbeho stavitelia Babylonskej veže. Na to, aby sme mohli viesť zmysluplný rozhovor, musíme rozprávať nielen spoločnou rečou, ale musíme mať rovnaký názor na význam slov.

08.07.2018, 10:45
Ateistom je človek, ktorý verí, že neexistuje Boh.
Neviem, že by mohol byť aj nejaký iný výklad tohto slova...
consents: TvojOponent
as response to :
22

18. Nadja 08.07.2018, 10:22

Ja som nič nehodnotila, to si robil ty. Ja som len napísala, čo som zistila, a ty radšej napíš, kde si zistil, že ide o ateistu :)

08.07.2018, 10:38
18/ Najprv mi napíš, čo si predstavuješ pod slovom ateista. Lebo ak sa nezjednotíme na význame tohoto slova, dopadneme ako v tom starozákonnom príbeho stavitelia Babylonskej veže. Na to, aby sme mohli viesť zmysluplný rozhovor, musíme rozprávať nielen spoločnou rečou, ale musíme mať rovnaký názor na význam slov.
consents: Nadja
as response to :
18

15. TvojOponent 08.07.2018, 10:19

Vari poznáš nejakú budovu Spoločnosti Prometheus, v ktorej by Hrádecký, Baťala alebo Pietruchová vytierali onkologickým pacientom zadky? No skús, aspoň jednu :) Takže podľa vlastníka budovy chceš hodnotiť komunitu?

08.07.2018, 10:22
Ja som nič nehodnotila, to si robil ty. Ja som len napísala, čo som zistila, a ty radšej napíš, kde si zistil, že ide o ateistu :)
as response to :
15

7. Nadja 08.07.2018, 09:33

Zato som ale zistila, že je to budova cirkvi...

08.07.2018, 10:19

Vari poznáš nejakú budovu Spoločnosti Prometheus, v ktorej by Hrádecký, Baťala alebo Pietruchová vytierali onkologickým pacientom zadky? No skús, aspoň jednu :)
Takže podľa vlastníka budovy chceš hodnotiť komunitu?
as response to :
7

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:33
Zato som ale zistila, že je to budova cirkvi...
as response to :
4

3. Ludwig 08.07.2018, 05:49

A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...

08.07.2018, 08:50
1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí.

2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch)

3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľných súvislostiach.

4/ Až posledná veta by mohla byť považovaná za správnu - že nechápeš. Úplne stačilo, keby si začal aj skončil tou poslednou vetou. Lenže aj táto veta je v tomto prípade argumentačným klamom, lebo sa tvári, akokeby každý, kto tomu príspevku porozumel, musel byť zákonite na tej nesprávnej strane.
******************************************
Mal si začať tým, že odsúdiš zvrátené amorálne konanie lekára. Kde sa v Tebe stratili vznešené ľudské hodnoty - súcit, zdesenie z amorálnosti? Kde sa stratila Tvoja túžba po spravodlivosti, pomoci núdznym, skutočnom humanizme prízvukujúcom ľudské potreby?

Potom si mal pokračovať tým, že potvrdíš, že ateizmus nemá morálne bariéry zakazujúce takto konať a zneužívať systém v osobný prospech. A až v konečnom rade si mal vysloviť výchovné smerovanie, že ateisti majú povinnosť pestovať v sebe vznešené zásady altruizmu, ak chcú patriť do ľudskej civilizácie charakterizovanej ľudskosťou.

Tento príklad i Tvoja reakcia potvrdzujú pravdivosť myšlienky Nietzscheho, kto tvrdil, že vzdanie krsťanských princípov morálky povedie ku kolotoču (vlne, prívalu, prepuknutiu) správania nespútaného žiadnymi princípmi ľudskosti. Až z toho násilia a amorálnosti si ľudstvo bude musieť opäť stanoviť nový kodex správania, ktorý bude mať postavenie diktátu, kľudne napíšem diktatúry, a bude vymáhateľný represiou.
Spoločnosť totiž tvorí celok porovnateľný s organizmom s bunkami s rovnakým kodexom správania (DNK) a ak sa v nej nájdu bunky s inými kodexami alebo poškodenými (DNK), telo sa voči nim začne účinne brániť - v tomto podobenstve strážnu funkciu majú na starosti biele krvinky a celý zložitý imunitný systém.

************

Môžme ísť aj hlbšie do problému a môžme sa rovnako pýtať, čo spôsobilo u kuchára takéto správanie. Trest totiž nesmie byť pomstou, ak sa vzdávame trestu smrti so vznešených zásad pravého humanizmu (nehovorím o kamufláži nenávisti nazývanom humanizmus sekulárny), ale prevýchovou. Výchovná zložka trestu je bytostne dôležitá. A na to, aby bol organizmus úspešne liečený, musíme poznať príčiny ochorenia. Musíme poznať, čo viedlo tohoto lekára k správaniu nadradenej bytosti k človeku ako zvieraťu. Aby sa takéto prípady dali eliminovať.

*****************

Chcel si ráno kopnúť do katolíkov, ale poznáš ma - ja neoplácam nenávisť nenávisťou. Nechávam ľudí s otvorenými otázkami, aby vytvárali kvas nespokojnosti vedúci k rastu.

Dobré ráno prajem :-)
as response to :
3

1. TvojOponent 07.07.2018, 15:43

v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA. https://dennikn.sk/1170680/zatvorene-obchody-pocas-sviatkov-ludia-prijali-zakaz-nedelneho-predaja-moze-spolocnost-viac-stiepit/ O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

08.07.2018, 05:49
A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...
as response to :
1
07.07.2018, 15:43
v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA.

link

O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 129 608 Bgenerated in : 0.088 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 154 743 xunique displays : 1 247 327 xip address : 3.81.89.248

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...