move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Nesmrteľnosť vedomia

entries
64
shows
15 843
uniques
1 158
theme was created 27.06.2019 by Fénix
32

31. EnaXnaY 27.06.2019, 20:20

A to je čo?

27.06.2019, 20:21
Existencia
as response to :
31

30. Fénix 27.06.2019, 20:19

Svoj základný inštinkt.

27.06.2019, 20:20
A to je čo?
as response to :
30

28. EnaXnaY 27.06.2019, 20:17

A čo si bude uvedomovať bez tela?

27.06.2019, 20:19
Svoj základný inštinkt.
as response to :
28

27. Fénix 27.06.2019, 20:16

V dvojštrbinovom experimente po prejdení štrbinou a pred momentom pozorovania je informácia nezaznamenaná. Jediným nosičom je kvantová častica. Vedomie si vystačí bez tela, ale aby sa naplno prejavilo, potrebuje telo.

27.06.2019, 20:17
A čo si bude uvedomovať bez tela?
as response to :
27

26. EnaXnaY 27.06.2019, 20:11

Vedomie potrebuje telo a telo potrebuje vedomie Jedno bez druhého nemá zmysel

27.06.2019, 20:16
V dvojštrbinovom experimente po prejdení štrbinou a pred momentom pozorovania je informácia nezaznamenaná. Jediným nosičom je kvantová častica. Vedomie si vystačí bez tela, ale aby sa naplno prejavilo, potrebuje telo.
as response to :
26

25. Fénix 27.06.2019, 20:10

Vedomie potrebuje telo, aby sa dočasne oddelilo od nevedomia.

27.06.2019, 20:11
Vedomie potrebuje telo a telo potrebuje vedomie

Jedno bez druhého nemá zmysel
as response to :
25

24. EnaXnaY 27.06.2019, 20:08

Netreba do toho pliesť kvantovú fyziku Informáciu zapíšeš napr. na papier, cdčko, usb kľúč, do pamäte človeka A vedomie pracuje s informáciami niekde uloženými Preto vedomie potrebuje hardwér (telo)

27.06.2019, 20:10
Vedomie potrebuje telo, aby sa dočasne oddelilo od nevedomia.
as response to :
24

23. Fénix 27.06.2019, 20:05

Je kvantová častica telo? Podľa mňa nie.

27.06.2019, 20:08
Netreba do toho pliesť kvantovú fyziku

Informáciu zapíšeš napr. na papier, cdčko, usb kľúč, do pamäte človeka

A vedomie pracuje s informáciami niekde uloženými

Preto vedomie potrebuje hardwér (telo)
as response to :
23

22. EnaXnaY 27.06.2019, 20:02

Informácia musí byť niekde uložená, potrebuje nosič Napr. neurónová sieť

27.06.2019, 20:05
Je kvantová častica telo? Podľa mňa nie.
as response to :
22

20. Fénix 27.06.2019, 20:01

Informácia nemusí byť prenesená, aby bola informáciou. Vedomie nepotrebuje telo.

27.06.2019, 20:02
Informácia musí byť niekde uložená, potrebuje nosič

Napr. neurónová sieť
as response to :
20

18. EnaXnaY 27.06.2019, 19:55

Na druhej strane si podal zdôvodnenie, prečo vedomie (softwér) potrebuje telo (hardwér) "Program" musí na niečom bežať

27.06.2019, 20:01
Informácia nemusí byť prenesená, aby bola informáciou. Vedomie nepotrebuje telo.
as response to :
18

16. Fénix 27.06.2019, 19:51

Každopádne informácia je len prenesená hodnota prúdu, odporu a napätia v polovodičových súčiastkách počítača. Nosičmi sú elektróny, čiže kvantové častice.

27.06.2019, 19:55
Na druhej strane si podal zdôvodnenie, prečo vedomie (softwér) potrebuje telo (hardwér)

"Program" musí na niečom bežať
as response to :
16

15. Fénix 27.06.2019, 19:47

Rusi vraj mali počítač, ktorý pracoval v trojkovej sústave.

27.06.2019, 19:51
Každopádne informácia je len prenesená hodnota prúdu, odporu a napätia v polovodičových súčiastkách počítača. Nosičmi sú elektróny, čiže kvantové častice.
as response to :
15

14. EnaXnaY 27.06.2019, 19:43

Jednotka informácie je 1 bit Nadobúda hodnotu 0 alebo 1

27.06.2019, 19:47
Rusi vraj mali počítač, ktorý pracoval v trojkovej sústave.
as response to :
14

13. Fénix 27.06.2019, 19:42

Informácie majú kvantovú povahu, alebo sa mýlim?

27.06.2019, 19:43
Jednotka informácie je 1 bit

Nadobúda hodnotu 0 alebo 1
as response to :
13

12. EnaXnaY 27.06.2019, 19:33

A pritom treba ísť nie k fyzike ale k informatike

27.06.2019, 19:42
Informácie majú kvantovú povahu, alebo sa mýlim?
as response to :
12

11. Fénix 27.06.2019, 18:57

Freud bol neurológ, za všetkým videl chémiu. Jung šiel k podstate, ktorú našiel v kvantovej fyzike.

27.06.2019, 19:33
A pritom treba ísť nie k fyzike ale k informatike
as response to :
11

10. Fénix 27.06.2019, 18:55

Vychádzam z definícií podľa Junga.

27.06.2019, 18:57
Freud bol neurológ, za všetkým videl chémiu. Jung šiel k podstate, ktorú našiel v kvantovej fyzike.
as response to :
10

8. EnaXnaY 27.06.2019, 18:26

"Superego, alebo tiež „Nadja“, je ďalšia z troch zložiek osobnosti podľa Freuda. Riadi sa princípom dokonalosti: „chce“ byť dokonalé z hľadiska spoločnosti a pôsobí vedome i nevedome. Vzniká vplyvom výchovy alebo okolia, ktoré na nás má vplyv a snaží sa nás civilizovať v súlade so štandardami spoločnosti, v ktorej vyrastáme. Je našou zažitou vnútornou morálkou alebo tiež svedomím. V dnešnej modernej psychológii sa už pojem superego nepoužíva a nahradil ho pojem ego, ktoré však podľa Freuda tiež...

27.06.2019, 18:55
Vychádzam z definícií podľa Junga.
as response to :
8

6. Fénix 27.06.2019, 17:59

Zážitky a spomienky sa dajú potlačiť do nevedomia, ale centrum nevedomia je bytostné Ja (superego). Jung ho nazýva Selbst (Som). Netvoria ho žiadne zážitky ani spomienky. Je to číry inštinkt.

27.06.2019, 18:26
"Superego, alebo tiež „Nadja“, je ďalšia z troch zložiek osobnosti podľa Freuda. Riadi sa princípom dokonalosti: „chce“ byť dokonalé z hľadiska spoločnosti a pôsobí vedome i nevedome. Vzniká vplyvom výchovy alebo okolia, ktoré na nás má vplyv a snaží sa nás civilizovať v súlade so štandardami spoločnosti, v ktorej vyrastáme. Je našou zažitou vnútornou morálkou alebo tiež svedomím.

V dnešnej modernej psychológii sa už pojem superego nepoužíva a nahradil ho pojem ego, ktoré však podľa Freuda tiež existuje a má vlastný a odlišný význam.
"
as response to :
6

4. EnaXnaY 27.06.2019, 17:14

"Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje."

27.06.2019, 17:59
Zážitky a spomienky sa dajú potlačiť do nevedomia, ale centrum nevedomia je bytostné Ja (superego). Jung ho nazýva Selbst (Som). Netvoria ho žiadne zážitky ani spomienky. Je to číry inštinkt.
as response to :
4

3. Fénix 27.06.2019, 16:51

Nevypne sa, iba sa znova spojí s nevedomím. Život je oddelenie vedomia od nevedomia.

27.06.2019, 17:14
"Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje."
as response to :
3

2. EnaXnaY 27.06.2019, 16:37

Vedomie sa vypne pri smrti (alebo pri bezvedomí)

27.06.2019, 16:51
Nevypne sa, iba sa znova spojí s nevedomím. Život je oddelenie vedomia od nevedomia.
as response to :
2

1. Fénix 27.06.2019, 13:01

Vedomie je nesmrteľné, lebo je neživé. Mozog je sieť kvantových častíc. Každá častica sa sama rozhoduje, v ktorej vlne sa bude nachádzať. Kvantová častica dokáže samostatne analyzovať informácie a rozhodovať sa na základe nevyhnutnosti.

27.06.2019, 16:37
Vedomie sa vypne pri smrti (alebo pri bezvedomí)
as response to :
1
27.06.2019, 13:01
Vedomie je nesmrteľné, lebo je neživé. Mozog je sieť kvantových častíc. Každá častica sa sama rozhoduje, v ktorej vlne sa bude nachádzať. Kvantová častica dokáže samostatne analyzovať informácie a rozhodovať sa na základe nevyhnutnosti.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 123 169 Bgenerated in : 0.296 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 751 562 xunique displays : 1 298 463 xip address : 52.91.0.112

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...