Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 98 participants, 1 391 themes and 27 194 entries...

currently discussing on : 

move to top

joke of the day :

Scarlett, 07.01.2020
Panenská blana
Príde mladá dievčina do neba a pýta sa do oddelenia pre panny.
- Na to potrebuješ doporučenie nebeského gynekológa, - vraví jej svätý Peter.
Dievča teda ide za gynekológom, ktorý ju prehliadne a vraví sv. Petrovi:
- Je síce panna, ale zaujímavé je, že na panenskej blane má sedem malých raniek.
- To je ozaj zaujímavé, - zahundre sv. Peter a pýta sa panny:
- A ako sa vlastne voláš, milé dieťa?
Dievčina očervenie a potichu povie:
- Snehulienka.

citate of the day :

EnaXnaY, 25.04.2018
Sťažovanie sa na problém, bez predloženia možného riešenia sa nazýva vyplakávanie

image of the day :

osvietený , 31.08.2018
newestactualparticipants

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.235.66.217
size : 74 610 B, generated in : 0.066 s