move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 116 participants, 1 884 themes and 32 861 entries...

currently discussing on : 

joke of the day :

Scarlett, 06.01.2020
Stávka na stavbe
Jeden obrovský mladík na stavbe sa vyťahoval, akú má silu. Robil si srandu najmä z jedného staršieho robotníka. ten sa nahneval a vraví:
- Hej, prestaň kecať a dokáž to. Vsadím sa s tebou o týždenný plat, že nedokážeš doviezť späť v táčkach to, čo ja doveziem tam k bráne.
- Tak na to som zvedavý dedko. Platí.
Tak s obaja dohodli a na to starší robotník vraví mladému:
- No tak nasadni!

citate of the day :

Scarlett, 06.01.2020
Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.

image of the day :

Fialka3, 22.06.2016
newestactualparticipants

newest entries : 

created by dzI/Osize : 82 320 Bgenerated in : 0.084 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 463 439 xunique displays : 1 004 099 xip address : 3.227.208.0

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...