move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Kontemplovanie 43 (prázdnota-prítomný oKamih)

entries
7
shows
542
uniques
162
theme was created 14.11.2021 by vrana
1
14.11.2021, 12:52
Kontemplovanie 43 (prázdnota-prítomný oKamih)

• Prázdnota-prítomný oKamih je priestor, prázdny priestor, (ne)priestor, čo znamená jeden bod, stred, bod, centrum, zdroj, dych, emergia, sila... v tom (ne)priestore.

• Si to ty, ten človek, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih (u)možnuje vykonávať štyri pozičné a postojové činnosti.

• Si to ty, ten, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih umožňuje používať šesť vedomých zmyslových vnemov.

• Prázdnota-prítomný oKamih je jak (ne)konečný vesmír, ktorý (ne)pozná okraj, hranice.

• Je jak vertikálne do šírky (ne)konečný, tak aj horizontálne do výšky (ne)konečný a i vnútorne do hĺbky (ne)konečný.

• Existuje taká teória o vesmíre, že sa buď (ne)konečne (roz)pína, alebo (ne)konečne zcvrkáva s tým, že musí niekedy dôjsť ku veľkému kolapsu a veľkému tresku.

• Je to ako s človekom, bodom...., keď sa človek v (ne)priestore stretne s druhým človekom, už (ne)jde o (ne)priestor, ale o priestor s viac ako dvoma bodmy... (Roz)pínanie vesmíru sa stretlo s okrajom, hranicou druhého vesmíru. Dosť tu často dochádza ku konfliktom, veľkému kolapsu. Začnú sa eGá a myseľ obidvoch navzájom (pre)javovať a reagovať.

• Človek buď obhajuje vlastné eGo a napáda druhé eGo, alebo jeho myseľ a telo je tak (ne)pokojná, (ne)čistá..., že si ju (ne)uvedomuje. Človek je tak natoľko (ne)čistý že si (ne)uvedomuje to, že myseľ a telo, eGo majú (ne)správny duchovný postoj, dochádza (ne)dorozumeniu... Všetko sa ich (od)razu týka a dotýka. Ich okraj je večne týkajúci sa a dotknutý. Spoločnosť/i, verejnosť, národy, poltika, cirkev, štát, kraj, gang i jednotlivec, či skupina jednotlivcov stoja za svojima presvedčeniami, zákonmi, vierou, mravom, morálke až tak fanaticky, že su priam nima tak (po)sadnutý, že dochádza/lo ku (ne)zmyselným a (ne)konečným konfliktom, polemike, kacírstvu, vojnám, bojom, hromadením majetku, a byť lipnutým na drahý predmet, vec v podobe šperku.

• Ale je tu aj druhá možnosť, že sa človek stretne so sebou samým vo svojej hĺbke, vo svojom vnútri. Nájde tak samého seba ako samotára o samote. Zvrkávanie vesmíru sa stretlo s okrajom, hranicou svojej pravej (pod)staty "ja". Tu dochádza k (u)vedomeniu, že "ja" (ne)existuje, že "ja" (ne)žije. Dosť často tu dochádza ku konfliktu, veľkého tresku. Človek tak dostáva, strach, bojí sa, zažíva stavy smrti.

• Ak je, ale takto človek natoľko múdry, vie ktorým smerom sa (u)berať. Človeka sa tak nič (ne)týka a (ne)dotýka. Jeho stred... je večne (ne)dotknutý. Človek tak nadobudol (seba)uvedomenia. Vybral si cestu, ktorá pokračuje ďalej jak na vonok, tak i z vnútra splynutím vesmirov jedno vedomie, v jedno (u)vedomenie, v jedno (ne)telo, v harmonickú jednotu všetkého. Tento človek, bod... dosiahol Nirvány, cestu pokoja..., (o)svietenia, (o)slobodenia, (o)zdravenia, (o)liečenia, (o)čistenia... Dosiahol stavu (ne)bytia ((ne)existencie, smrti). Smrti Bytia a smrti eGa.

vrana
12:16hod nedeľa 14. 11. 2021

2

1. vrana 14.11.2021, 12:52

Kontemplovanie 43 (prázdnota-prítomný oKamih) • Prázdnota-prítomný oKamih je priestor, prázdny priestor, (ne)priestor, čo znamená jeden bod, stred, bod, centrum, zdroj, dych, emergia, sila... v tom (ne)priestore. • Si to ty, ten človek, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih (u)možnuje vykonávať štyri pozičné a postojové činnosti. • Si to ty, ten, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih umožňuje používať šesť vedomých zmyslových vnemov. • Prázdnota-prítomný oKamih je jak (ne)konečný ve...

14.11.2021, 12:58
Toto je už ťažká metafyzika. Nemám rád metafyziku, lebo jej nikdy nerozumiem.
3

1. vrana 14.11.2021, 12:52

Kontemplovanie 43 (prázdnota-prítomný oKamih) • Prázdnota-prítomný oKamih je priestor, prázdny priestor, (ne)priestor, čo znamená jeden bod, stred, bod, centrum, zdroj, dych, emergia, sila... v tom (ne)priestore. • Si to ty, ten človek, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih (u)možnuje vykonávať štyri pozičné a postojové činnosti. • Si to ty, ten, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih umožňuje používať šesť vedomých zmyslových vnemov. • Prázdnota-prítomný oKamih je jak (ne)konečný ve...

14.11.2021, 14:38
Hovoríš o šachu. Keď sa človek stretne s iným človekom, rieši sa akcia a reakcia do hĺbky vývoja útoku. Keď sa človek stretne sám so sebou, útok nie je možný, rieši sa kvantitatívna zložka dynamických zmien, buduje sa pozícia.
4

3. Fénix 14.11.2021, 14:38

Hovoríš o šachu. Keď sa človek stretne s iným človekom, rieši sa akcia a reakcia do hĺbky vývoja útoku. Keď sa človek stretne sám so sebou, útok nie je možný, rieši sa kvantitatívna zložka dynamických zmien, buduje sa pozícia.

14.11.2021, 15:01
Preto, keď sa stretneš so súperom a jeho odporom, ťahom na ktorý si (ne)čakal, nieje lepšie sa stretnúť so sebou samým, svojou odpoveďou na odpor, na súperov ťah?
5

4. vrana 14.11.2021, 15:01

Preto, keď sa stretneš so súperom a jeho odporom, ťahom na ktorý si (ne)čakal, nieje lepšie sa stretnúť so sebou samým, svojou odpoveďou na odpor, na súperov ťah?

14.11.2021, 15:56
Keď je útok rentabilný, je dobré útočiť. Keď sa útok neoplatí, treba budovať bezpečnú pozíciu a čakať na chybu súpera. Keď súper nespraví chybu, bude to dokonalá plichta.
6

5. Fénix 14.11.2021, 15:56

Keď je útok rentabilný, je dobré útočiť. Keď sa útok neoplatí, treba budovať bezpečnú pozíciu a čakať na chybu súpera. Keď súper nespraví chybu, bude to dokonalá plichta.

14.11.2021, 19:42
Preto hrať vždy na remízu, bezohladne na silu súpera.
7

6. vrana 14.11.2021, 19:42

Preto hrať vždy na remízu, bezohladne na silu súpera.

15.11.2021, 08:50
Áno, to je najväčšie majstrovstvo. Pred pár rokmi sa postavili proti sebe dvaja samurajskí majstri. Zápas trval asi dve minúty. Po celú dobu sa ani jeden z nich nepohol. Zápas sa skončil remízou bez jediného výpadu. Obaja bojovníci zožali potlesk a uznanie za svoje majstrovstvo.

newest entries : 

Paranoja?[show chain]before 4 minutes
Áno a?[show chain]before 15 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 86 355 Bgenerated in : 0.125 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 851 882 xunique displays : 1 308 194 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...