move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

entries
33
shows
1 264
uniques
216
theme was created 07.11.2021 by vrana
1
07.11.2021, 21:35
Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

• Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič.

• Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G. Jung.

• Čiže vedomím chápem všetko to, čo je od Bytia smerom nahor. (Ne)vedomím chápem všetko to, čo je od (super)eGa nadol.

• ID a eGo, či (super)eGo si (ne)vedia seba (u)vedomovať. To dokáže iba (alter)eGo, ktoré si (u)vedomuje seba, ako všetko eGoické, avšak si (ne)uvedomuje všetko bytostné...

• (Alter)eGo si buď seba (u)vedomuje (ne)vedomie, ako "ID", ako "eGo" a ako "(super)eGo", ale (ne)pozná, alebo (ne)vie si (u)vedomovať vedomie - "Bytie", "smrť Bytia" a "(ne)Bytie".

• Čiže vedomiu náleží všetko bytostné a (ne)vedomiu všetko eGoické. Vedomie je stav (ne)myslenia, stav smrti, stav Nirvány, stav (o)svietenia, stav (o)slobodenia... od... trápenia... A (ne)vedomie je stav myslenia, stav reakcií emócií, stavy (u)trpenia...

• (Roz)lišujem dva stavy (u)vedomenia. To, ku ktorému sa najviacej (pri)kľánam, teda k vedmomiu, (u)vedomovaniu si Bytia... a druhý stav (u)vedomovania, ku ktorému u mňa dochádza zriedka, a to (u)vedomovanie si ...eGa...

• Tak ako milí čítajúci, prikláňate sa k (u)vedomovaniu vedomia, ale (ne)vedomia, či (ne)bodaj si (ne)uvedomujute nikoho a nič?

vrana
21:28hod nedeľa 07. 11. 2021
2

1. vrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

07.11.2021, 22:52
JA si uvedomujem SEBA vďaka spätnej väzbe

Moje JA dáva vedieť mojemu JA, že moje JA existuje
3

1. vrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 06:36
Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania.

Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorovateľa, ktorý ovplyvňuje výsledok experimentu.
4

3. Fénix 08.11.2021, 06:36

Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania. Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorov...

08.11.2021, 07:12
Boh stvoril svet preto, aby sa manifestoval vo vedomí anjela Satanaela. Satanael však chcel zasadnúť na Boží trón na siedmej čakre, ale Boh ho zvrhol na druhú čakru, kde bude jeho miesto do súdneho dňa.
5

3. Fénix 08.11.2021, 06:36

Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania. Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorov...

08.11.2021, 09:09
3
Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja".

Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa.

2

"ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.
6

5. vrana 08.11.2021, 09:09

3 Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja". Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa. 2 "ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.

08.11.2021, 10:53
Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.
consents: vrana
8

6. Fénix 08.11.2021, 10:53

Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.

08.11.2021, 10:56
Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.
12

8. Fénix 08.11.2021, 10:56

Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.

08.11.2021, 11:38
Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo...

Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie...

Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita.

Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje.

Kdež to (ne)priestor, prázdny priestor má iba jeden bod... Teda iba pozorovateľa (ne)priestoru bez hraníc, bez okrajov. Tu pozorovateľ medituje.
18

12. vrana 08.11.2021, 11:38

Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo... Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie... Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita. Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje. Kdež to (ne)priestor, prázdny priestor má iba jeden b...

08.11.2021, 16:08
S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.
19

18. Fénix 08.11.2021, 16:08

S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.

08.11.2021, 16:10
Svetelná sekunda je plocha priestoru a času zároveň.
20

19. Fénix 08.11.2021, 16:10

Svetelná sekunda je plocha priestoru a času zároveň.

08.11.2021, 16:10
Oprava, svetelná sekunda na druhú.
7

1. vrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 10:54
Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
• "eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "ID" - (Ne)uvedomenie si (ne)vedomia, (s)vedomie

A teraz si vysvetlíme nové smerovníky!
• (Seba)uvedomovanie - zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy, stavanie do popredia (u)vedomovanie
• (Seba)vedomie - choroba, hlúposť, tento život, kladenie do popredia dôraz, (ne)ustále sa pripomínanie sa, kladenie dôrazu na seba
• (S)vedomie - zodpovednosť, starostlivosť, statočnosť, poctivosť...

vrana
10:40hod pondelok 08. 11. 2021
9

7. vrana 08.11.2021, 10:54

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia) Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať! Vedomie: • "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie • "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie • "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie (Ne)vedomie: • "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie • "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedo...

08.11.2021, 11:19
Akým spôsobom si uvedomuješ Alter ego?
10

7. vrana 08.11.2021, 10:54

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia) Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať! Vedomie: • "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie • "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie • "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie (Ne)vedomie: • "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie • "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedo...

08.11.2021, 11:20
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
11

10. vrana 08.11.2021, 11:20

• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie

08.11.2021, 11:26
(Seba)vedomie, nie (seba)uvedomenie
13

10. vrana 08.11.2021, 11:20

• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie

08.11.2021, 11:40
To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?
14

13. Fénix 08.11.2021, 11:40

To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?

08.11.2021, 11:47
Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.
15

14. Fénix 08.11.2021, 11:47

Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.

08.11.2021, 12:20
Asi som na to prišiel. Chýba mi tam štvrtý smerovník vedomia.
Zrod Bytia - neuvedomenie si vedomia ako Alter ego. Neviem, že nič neviem.
16

15. Fénix 08.11.2021, 12:20

Asi som na to prišiel. Chýba mi tam štvrtý smerovník vedomia. Zrod Bytia - neuvedomenie si vedomia ako Alter ego. Neviem, že nič neviem.

08.11.2021, 12:46
Tiež by som ID nechápal ako svedomie, ale ako sebavedomie, pretože svedomie sa nevyhovára na nevedomosť. Svedomie priznáva chybu, pociťuje ľútosť a snaží sa o nápravu.
17

16. Fénix 08.11.2021, 12:46

Tiež by som ID nechápal ako svedomie, ale ako sebavedomie, pretože svedomie sa nevyhovára na nevedomosť. Svedomie priznáva chybu, pociťuje ľútosť a snaží sa o nápravu.

08.11.2021, 13:01
Nevedomosť je ovocie zla, vedomosť je ovocie dobra.
22

14. Fénix 08.11.2021, 11:47

Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.

08.11.2021, 19:23
14

Protivník, súper, či spoluhráč..., t.j, chápem takto:

Všetok mužksý princíp je moja pravá podstata "ja".
Všetok ženský princíp sú moje matky z ktorých Som sa zrodil.

Pravá podstata "ja"(Ne)prejavené Bytostné "nie ja" - (Ne)Bytie - Nikto a nič - ani to a ani to, ale oboje zároveň, splynutie protikladov v jedno vedomie, v jedno (ne)telo, v harmóniu všetkého

(Ne)prejavené Bytostné "nie Som" - Smrť Bytia - Opak Bytia - Budha

(Ne)prejavené Bytostné "Som" - Bytie - Smrť eGa - Opak eGa - Eckhart Tolle

21

13. Fénix 08.11.2021, 11:40

To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?

08.11.2021, 19:10
14

(Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie.

Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"
23

21. vrana 08.11.2021, 19:10

14 (Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie. Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"

08.11.2021, 20:00
Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som.

Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.
24

23. Fénix 08.11.2021, 20:00

Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som. Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.

08.11.2021, 21:05
Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia.

Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.
25

24. vrana 08.11.2021, 21:05

Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia. Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.

08.11.2021, 21:08
Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"
26

25. vrana 08.11.2021, 21:08

Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"

08.11.2021, 21:44
Alter ego muselo nabrať na vedomí, človek by inak nevedel, že nič nevie. To sa dá vedieť iba z pohľadu falošného ja. Nevedomie o nevedomí však presahuje vedomie o nevedomí, pretože je pravé. Najprv sebavedomý syn odíde od otca a potom sa k otcovi vráti sebauvedomený pastier svíň. Zrodilo sa bytie.
27

26. Fénix 08.11.2021, 21:44

Alter ego muselo nabrať na vedomí, človek by inak nevedel, že nič nevie. To sa dá vedieť iba z pohľadu falošného ja. Nevedomie o nevedomí však presahuje vedomie o nevedomí, pretože je pravé. Najprv sebavedomý syn odíde od otca a potom sa k otcovi vráti sebauvedomený pastier svíň. Zrodilo sa bytie.

08.11.2021, 22:43
Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.
consents: vrana
28

27. Fénix 08.11.2021, 22:43

Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.

09.11.2021, 17:26
Ty si tiež znovuzrodeny?
consents: vrana, tomas12345
29

27. Fénix 08.11.2021, 22:43

Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.

09.11.2021, 20:30
Trochu som si to ujasnil. Alter ego nadobudlo vedomie o nevedomí, to je smrť ega. Potom sa zrodilo bytie v uvedomení falošnosti Alter ega.
consents: vrana
30

29. Fénix 09.11.2021, 20:30

Trochu som si to ujasnil. Alter ego nadobudlo vedomie o nevedomí, to je smrť ega. Potom sa zrodilo bytie v uvedomení falošnosti Alter ega.

10.11.2021, 04:57
Áno, takto Si vysvetlujem (alter)eGo. Už jeho názov obsahuje eGo, preto potom falošné (u)vedomenie falošného vedomia z pohľadu Bytia. Z pohľadu (alter)eGa, ktoré (ne)má šajnu o Bytií ide o (u)vedomenie vedomia.

Avšak upozorňujem, je to len moje tvrdenie a odnikaľ inam, Som tieto tvrdenia o (alter)eGu (ne)zobral.
31

30. vrana 10.11.2021, 04:57

Áno, takto Si vysvetlujem (alter)eGo. Už jeho názov obsahuje eGo, preto potom falošné (u)vedomenie falošného vedomia z pohľadu Bytia. Z pohľadu (alter)eGa, ktoré (ne)má šajnu o Bytií ide o (u)vedomenie vedomia. Avšak upozorňujem, je to len moje tvrdenie a odnikaľ inam, Som tieto tvrdenia o (alter)eGu (ne)zobral.

10.11.2021, 08:33
Takto sa človek rodí z ducha. Uvedomí si falošnosť svojho obrazu v zrkadle. V duchu obráti obraz a uvedomí si seba. Neviem, že nič neviem, ale uvedomujem si to.
32

31. Fénix 10.11.2021, 08:33

Takto sa človek rodí z ducha. Uvedomí si falošnosť svojho obrazu v zrkadle. V duchu obráti obraz a uvedomí si seba. Neviem, že nič neviem, ale uvedomujem si to.

10.11.2021, 13:18
Ja poznám citát od Sokratesa takto:

"Viem, že nič (ne)viem"

Za jednou ženou prišiel jeden tulák a opýtal sa jej, či (ne)pozná niekoho, kdo by mu zodpovedal niečo na jeho otázky. Tak tá žena ho poslala za Sokratesom.

Tulák sa vybral za ním. Keď sa vrátil späť k žene, povedal jej, že nenašiel odpovede na svoje otázky. Žena sa ho spýtala, čo tulákovi Sokrates povedal. Tulák vraví "viem, že nič neviem".

A tá žena povedala tulákovi. Vidíš, preto je taký múdri, lebo večne nič (ne)vie!!!
33

32. vrana 10.11.2021, 13:18

Ja poznám citát od Sokratesa takto: "Viem, že nič (ne)viem" Za jednou ženou prišiel jeden tulák a opýtal sa jej, či (ne)pozná niekoho, kdo by mu zodpovedal niečo na jeho otázky. Tak tá žena ho poslala za Sokratesom. Tulák sa vybral za ním. Keď sa vrátil späť k žene, povedal jej, že nenašiel odpovede na svoje otázky. Žena sa ho spýtala, čo tulákovi Sokrates povedal. Tulák vraví "viem, že nič neviem". A tá žena povedala tulákovi. Vidíš, preto je taký múdri, lebo večne nič (ne)vie!!!

10.11.2021, 13:42
Mágia života je schopnosť nepoužívať rozum. C.G.Jung
consents: vrana

newest entries : 

Plač.... [show chain]before 28 minutes
(debil)[show chain]before 31 minutes
Paranoja?[show chain]before 38 minutes
Áno a?[show chain]before 48 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 156 569 Bgenerated in : 0.142 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 852 371 xunique displays : 1 308 256 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...