for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

entries
33
shows
6 089
uniques
582
theme was created 7.11.2021 21:35 by rebelVrana
1
07.11.2021, 21:35
Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

• Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič.

• Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G. Jung.

• Čiže vedomím chápem všetko to, čo je od Bytia smerom nahor. (Ne)vedomím chápem všetko to, čo je od (super)eGa nadol.

• ID a eGo, či (super)eGo si (ne)vedia seba (u)vedomovať. To dokáže iba (alter)eGo, ktoré si (u)vedomuje seba, ako všetko eGoické, avšak si (ne)uvedomuje všetko bytostné...

• (Alter)eGo si buď seba (u)vedomuje (ne)vedomie, ako "ID", ako "eGo" a ako "(super)eGo", ale (ne)pozná, alebo (ne)vie si (u)vedomovať vedomie - "Bytie", "smrť Bytia" a "(ne)Bytie".

• Čiže vedomiu náleží všetko bytostné a (ne)vedomiu všetko eGoické. Vedomie je stav (ne)myslenia, stav smrti, stav Nirvány, stav (o)svietenia, stav (o)slobodenia... od... trápenia... A (ne)vedomie je stav myslenia, stav reakcií emócií, stavy (u)trpenia...

• (Roz)lišujem dva stavy (u)vedomenia. To, ku ktorému sa najviacej (pri)kľánam, teda k vedmomiu, (u)vedomovaniu si Bytia... a druhý stav (u)vedomovania, ku ktorému u mňa dochádza zriedka, a to (u)vedomovanie si ...eGa...

• Tak ako milí čítajúci, prikláňate sa k (u)vedomovaniu vedomia, ale (ne)vedomia, či (ne)bodaj si (ne)uvedomujute nikoho a nič?

vrana
21:28hod nedeľa 07. 11. 2021
2

1. rebelVrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

07.11.2021, 22:52
JA si uvedomujem SEBA vďaka spätnej väzbe 😉

Moje JA dáva vedieť mojemu JA, že moje JA existuje 😉
none
3

1. rebelVrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 06:36
Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania.

Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorovateľa, ktorý ovplyvňuje výsledok experimentu.
4

3. Fénix 08.11.2021, 06:36

Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania.

Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície p...

08.11.2021, 07:12
Boh stvoril svet preto, aby sa manifestoval vo vedomí anjela Satanaela. Satanael však chcel zasadnúť na Boží trón na siedmej čakre, ale Boh ho zvrhol na druhú čakru, kde bude jeho miesto do súdneho dňa.
5

3. Fénix 08.11.2021, 06:36

Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania.

Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície p...

08.11.2021, 09:09
3
Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja".

Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa.

2

"ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.
6

5. rebelVrana 08.11.2021, 09:09

3
Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja".

Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa.

2

"ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.

08.11.2021, 10:53
Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.
consents: rebelVrana
8

6. Fénix 08.11.2021, 10:53

Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.

08.11.2021, 10:56
Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.
12

8. Fénix 08.11.2021, 10:56

Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.

08.11.2021, 11:38
Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo...

Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie...

Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita.

Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje.

Kdež to (ne)priestor, prázdny priestor má iba jeden bod... Teda iba pozorovateľa (ne)priestoru bez hraníc, bez okrajov. Tu pozorovateľ medituje.
18

12. rebelVrana 08.11.2021, 11:38

Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo...

Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie...

Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita.

Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje.

Kdež to (ne)priestor, prázdny...

08.11.2021, 16:08
S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.
19

18. Fénix 08.11.2021, 16:08

S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.

08.11.2021, 16:10
Svetelná sekunda je plocha priestoru a času zároveň.
20

19. Fénix 08.11.2021, 16:10

Svetelná sekunda je plocha priestoru a času zároveň.

08.11.2021, 16:10
Oprava, svetelná sekunda na druhú.
7

1. rebelVrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 10:54
Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
• "eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "ID" - (Ne)uvedomenie si (ne)vedomia, (s)vedomie

A teraz si vysvetlíme nové smerovníky!
• (Seba)uvedomovanie - zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy, stavanie do popredia (u)vedomovanie
• (Seba)vedomie - choroba, hlúposť, tento život, kladenie do popredia dôraz, (ne)ustále sa pripomínanie sa, kladenie dôrazu na seba
• (S)vedomie - zodpovednosť, starostlivosť, statočnosť, poctivosť...

vrana
10:40hod pondelok 08. 11. 2021
9

7. rebelVrana 08.11.2021, 10:54

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo...

08.11.2021, 11:19
Akým spôsobom si uvedomuješ Alter ego?
10

7. rebelVrana 08.11.2021, 10:54

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo...

08.11.2021, 11:20
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
11

10. rebelVrana 08.11.2021, 11:20

• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie

08.11.2021, 11:26
(Seba)vedomie, nie (seba)uvedomenie
13

10. rebelVrana 08.11.2021, 11:20

• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie

08.11.2021, 11:40
To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?
14

13. Fénix 08.11.2021, 11:40

To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?

08.11.2021, 11:47
Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.
15

14. Fénix 08.11.2021, 11:47

Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.

08.11.2021, 12:20
Asi som na to prišiel. Chýba mi tam štvrtý smerovník vedomia.
Zrod Bytia - neuvedomenie si vedomia ako Alter ego. Neviem, že nič neviem.
16

15. Fénix 08.11.2021, 12:20

Asi som na to prišiel. Chýba mi tam štvrtý smerovník vedomia.
Zrod Bytia - neuvedomenie si vedomia ako Alter ego. Neviem, že nič neviem.

08.11.2021, 12:46
Tiež by som ID nechápal ako svedomie, ale ako sebavedomie, pretože svedomie sa nevyhovára na nevedomosť. Svedomie priznáva chybu, pociťuje ľútosť a snaží sa o nápravu.
17

16. Fénix 08.11.2021, 12:46

Tiež by som ID nechápal ako svedomie, ale ako sebavedomie, pretože svedomie sa nevyhovára na nevedomosť. Svedomie priznáva chybu, pociťuje ľútosť a snaží sa o nápravu.

08.11.2021, 13:01
Nevedomosť je ovocie zla, vedomosť je ovocie dobra.
22

14. Fénix 08.11.2021, 11:47

Pýtam sa preto, lebo mi to pripomína časť schémy šachového algoritmu. Je to algoritmus človeka.

08.11.2021, 19:23
14

Protivník, súper, či spoluhráč..., t.j, chápem takto:

Všetok mužksý princíp je moja pravá podstata "ja".
Všetok ženský princíp sú moje matky z ktorých Som sa zrodil.

Pravá podstata "ja"(Ne)prejavené Bytostné "nie ja" - (Ne)Bytie - Nikto a nič - ani to a ani to, ale oboje zároveň, splynutie protikladov v jedno vedomie, v jedno (ne)telo, v harmóniu všetkého

(Ne)prejavené Bytostné "nie Som" - Smrť Bytia - Opak Bytia - Budha

(Ne)prejavené Bytostné "Som" - Bytie - Smrť eGa - Opak eGa - Eckhart Tolle

21

13. Fénix 08.11.2021, 11:40

To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?

08.11.2021, 19:10
14

(Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie.

Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"
23

21. rebelVrana 08.11.2021, 19:10

14

(Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie.

Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"

08.11.2021, 20:00
Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som.

Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.
24

23. Fénix 08.11.2021, 20:00

Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som.

Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.

08.11.2021, 21:05
Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia.

Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.
25

24. rebelVrana 08.11.2021, 21:05

Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia.

Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.

08.11.2021, 21:08
Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"
26

25. rebelVrana 08.11.2021, 21:08

Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"

08.11.2021, 21:44
Alter ego muselo nabrať na vedomí, človek by inak nevedel, že nič nevie. To sa dá vedieť iba z pohľadu falošného ja. Nevedomie o nevedomí však presahuje vedomie o nevedomí, pretože je pravé. Najprv sebavedomý syn odíde od otca a potom sa k otcovi vráti sebauvedomený pastier svíň. Zrodilo sa bytie.
27

26. Fénix 08.11.2021, 21:44

Alter ego muselo nabrať na vedomí, človek by inak nevedel, že nič nevie. To sa dá vedieť iba z pohľadu falošného ja. Nevedomie o nevedomí však presahuje vedomie o nevedomí, pretože je pravé. Najprv sebavedomý syn odíde od otca a potom sa k otcovi vráti sebauvedomený pastier svíň. Zrodilo sa bytie.

08.11.2021, 22:43
Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.
consents: rebelVrana
28

27. Fénix 08.11.2021, 22:43

Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.

09.11.2021, 17:26
Ty si tiež znovuzrodeny?
consents: rebelVrana , tomas12345
none
29

27. Fénix 08.11.2021, 22:43

Človek si uvedomí falošnosť Alter ega z pohľadu zrodeného bytia.

09.11.2021, 20:30
Trochu som si to ujasnil. Alter ego nadobudlo vedomie o nevedomí, to je smrť ega. Potom sa zrodilo bytie v uvedomení falošnosti Alter ega.
consents: rebelVrana
30

29. Fénix 09.11.2021, 20:30

Trochu som si to ujasnil. Alter ego nadobudlo vedomie o nevedomí, to je smrť ega. Potom sa zrodilo bytie v uvedomení falošnosti Alter ega.

10.11.2021, 04:57
Áno, takto Si vysvetlujem (alter)eGo. Už jeho názov obsahuje eGo, preto potom falošné (u)vedomenie falošného vedomia z pohľadu Bytia. Z pohľadu (alter)eGa, ktoré (ne)má šajnu o Bytií ide o (u)vedomenie vedomia.

Avšak upozorňujem, je to len moje tvrdenie a odnikaľ inam, Som tieto tvrdenia o (alter)eGu (ne)zobral.
31

30. rebelVrana 10.11.2021, 04:57

Áno, takto Si vysvetlujem (alter)eGo. Už jeho názov obsahuje eGo, preto potom falošné (u)vedomenie falošného vedomia z pohľadu Bytia. Z pohľadu (alter)eGa, ktoré (ne)má šajnu o Bytií ide o (u)vedomenie vedomia.

Avšak upozorňujem, je to len moje tvrdenie a odnikaľ inam, Som tieto tvrdenia o (alter)eGu (ne)zobral.

10.11.2021, 08:33
Takto sa človek rodí z ducha. Uvedomí si falošnosť svojho obrazu v zrkadle. V duchu obráti obraz a uvedomí si seba. Neviem, že nič neviem, ale uvedomujem si to.
32

31. Fénix 10.11.2021, 08:33

Takto sa človek rodí z ducha. Uvedomí si falošnosť svojho obrazu v zrkadle. V duchu obráti obraz a uvedomí si seba. Neviem, že nič neviem, ale uvedomujem si to.

10.11.2021, 13:18
Ja poznám citát od Sokratesa takto:

"Viem, že nič (ne)viem"

Za jednou ženou prišiel jeden tulák a opýtal sa jej, či (ne)pozná niekoho, kdo by mu zodpovedal niečo na jeho otázky. Tak tá žena ho poslala za Sokratesom.

Tulák sa vybral za ním. Keď sa vrátil späť k žene, povedal jej, že nenašiel odpovede na svoje otázky. Žena sa ho spýtala, čo tulákovi Sokrates povedal. Tulák vraví "viem, že nič neviem".

A tá žena povedala tulákovi. Vidíš, preto je taký múdri, lebo večne nič (ne)vie!!!
33

32. rebelVrana 10.11.2021, 13:18

Ja poznám citát od Sokratesa takto:

"Viem, že nič (ne)viem"

Za jednou ženou prišiel jeden tulák a opýtal sa jej, či (ne)pozná niekoho, kdo by mu zodpovedal niečo na jeho otázky. Tak tá žena ho poslala za Sokratesom.

Tulák sa vybral za ním. Keď sa vrátil späť k žene, povedal jej, že nenašiel odpovede na svoje otázky. Žena sa ho spýtala, čo tulákovi Sokrates povedal. Tulák vraví "viem, že nič neviem".

A tá žena povedala tulákovi. Vidíš, preto je taký múdri, lebo večne ...

10.11.2021, 13:42
Mágia života je schopnosť nepoužívať rozum. C.G.Jung
consents: rebelVrana
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 143 106 B generated in : 0.274 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 584 925 x unique displays : 2 600 018 x ip address : 44.211.31.134

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 3,31 € (8 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist