move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Aké je vlastne SLOVO? ;)

entries
29
shows
7 723
uniques
756
theme was created 20.03.2020 by EnaXnaY
27

26. Fénix 23.03.2020, 16:09

Slovo ako symbol sa vlastne ani nedá opísať slovami, nemá zmysel o ňom vôbec hovoriť, len pre odlíšenie toho, čo nie je slovo ako symbol.

25.03.2020, 01:18
A 1488 je symbol, a zároveň je to slovo tisícštyristoosemdesiatosem, ktoré má určitý význam. Aj 666 je symbol čohosi, a zároveň to číslo ako slovo má význam.
as response to :
26

25. Fénix 23.03.2020, 06:04

Význam slova nie je slovo ako symbol.

23.03.2020, 16:09
Slovo ako symbol sa vlastne ani nedá opísať slovami, nemá zmysel o ňom vôbec hovoriť, len pre odlíšenie toho, čo nie je slovo ako symbol.
as response to :
25

24. EnaXnaY 22.03.2020, 22:01

Význam SLOVA je definovaný pomocou iných SLOV Pozri si výkladový slovník

23.03.2020, 06:04
Význam slova nie je slovo ako symbol.
as response to :
24

23. Fénix 22.03.2020, 18:17

Je rozdiel medzi symbolom a znakom. Znak má len jeden význam, symbol má veľa významov, ale žiaden ho plne nevystihuje. Slovo nemá plnohodnotný konkrétny význam. Ego ho má.

22.03.2020, 22:01
Význam SLOVA je definovaný pomocou iných SLOV

Pozri si výkladový slovník
as response to :
23

22. EnaXnaY 22.03.2020, 16:22

Už dávno nežijeme v starom Egypte

22.03.2020, 18:17
Je rozdiel medzi symbolom a znakom. Znak má len jeden význam, symbol má veľa významov, ale žiaden ho plne nevystihuje. Slovo nemá plnohodnotný konkrétny význam. Ego ho má.
as response to :
22

21. Fénix 21.03.2020, 07:18

Slovo ako také je len jedno. Je to symbol.

22.03.2020, 16:22
Už dávno nežijeme v starom Egypte
as response to :
21

20. EnaXnaY 20.03.2020, 21:52

Alebo aj jeden je význam a veľa je SLOV Napríklad JA, EGO, DUCH

21.03.2020, 07:18
Slovo ako také je len jedno. Je to symbol.
as response to :
20

18. Fénix 20.03.2020, 21:37

Jedno je slovo a veľa je významov.

20.03.2020, 21:52
Alebo aj jeden je význam a veľa je SLOV

Napríklad JA, EGO, DUCH
as response to :
18

17. EnaXnaY 20.03.2020, 21:28

JA nie je SLOVO JA je ten, ktorý SLOVO vyslovil A či JA prežije SMRŤ nie je isté

20.03.2020, 21:37
Jedno je slovo a veľa je významov.
as response to :
17

16. Fénix 20.03.2020, 20:11

Význam slova je psychický, nie fyzický. Fyzickou smrťou nezomiera ego. Ego je logický význam slova. Slovo nestráca význam fyzickou zmenou. Keby zanikol život na Zemi, dni neprestanú plynúť, ani keď už niet pozorovateľa.

20.03.2020, 21:28
JA nie je SLOVO

JA je ten, ktorý SLOVO vyslovil

A či JA prežije SMRŤ nie je isté
as response to :
16

15. EnaXnaY 20.03.2020, 20:07

SMRŤ je clona za, ktorú nik nevidí a preto sa nevie či zaniká alebo nezaniká

20.03.2020, 20:11
Význam slova je psychický, nie fyzický. Fyzickou smrťou nezomiera ego. Ego je logický význam slova. Slovo nestráca význam fyzickou zmenou. Keby zanikol život na Zemi, dni neprestanú plynúť, ani keď už niet pozorovateľa.
as response to :
15

14. Fénix 20.03.2020, 20:05

Smrťou človeka nezaniká ani jeden význam slova ja.

20.03.2020, 20:07
SMRŤ je clona za, ktorú nik nevidí a preto sa nevie či zaniká alebo nezaniká
as response to :
14

13. Fénix 20.03.2020, 20:02

Je len jedno slovo ja a má veľa významov.

20.03.2020, 20:05
Smrťou človeka nezaniká ani jeden význam slova ja.
as response to :
13

12. Fénix 20.03.2020, 20:01

Ego sa musí odlíšiť od iných ja. Nie je to ja ako také, je to len jeden konkrétny význam slova ja.

20.03.2020, 20:02
Je len jedno slovo ja a má veľa významov.
as response to :
12

11. EnaXnaY 20.03.2020, 19:59

EGO je synonymum pre JA

20.03.2020, 20:01
Ego sa musí odlíšiť od iných ja. Nie je to ja ako také, je to len jeden konkrétny význam slova ja.
as response to :
11

10. Fénix 20.03.2020, 19:57

Ego má individuálny význam. Nie je to slovo vo všetkých svojich významoch. Je to jeden konkrétny význam slova. Nazýva sa menom a priezviskom.

20.03.2020, 19:59
EGO je synonymum pre JA
as response to :
10

9. EnaXnaY 20.03.2020, 19:50

EGO je novodobý pojem, DUCH archaický Stále sa jedná o JA

20.03.2020, 19:57
Ego má individuálny význam. Nie je to slovo vo všetkých svojich významoch. Je to jeden konkrétny význam slova. Nazýva sa menom a priezviskom.
as response to :
9

8. Fénix 20.03.2020, 19:49

Ego si uvedomuje seba.

20.03.2020, 19:50
EGO je novodobý pojem, DUCH archaický

Stále sa jedná o JA
as response to :
8

7. EnaXnaY 20.03.2020, 19:32

DUCH je ten ktorý si uvedomuje SEBA

20.03.2020, 19:49
Ego si uvedomuje seba.
as response to :
7

6. Fénix 20.03.2020, 19:22

Nemateriáne neznamená nefyzické. Sila nie je materiálna, ale je fyzická.

20.03.2020, 19:32
DUCH je ten ktorý si uvedomuje SEBA
as response to :
6

5. EnaXnaY 20.03.2020, 19:08

DUCH je archaický pojem Chce sa tým povedať, že ten nemateriálny TY

20.03.2020, 19:22
Nemateriáne neznamená nefyzické. Sila nie je materiálna, ale je fyzická.
as response to :
5

4. Fénix 20.03.2020, 18:45

Ktorý duch konkrétne?

20.03.2020, 19:08
DUCH je archaický pojem

Chce sa tým povedať, že ten nemateriálny TY
as response to :
4

3. EnaXnaY 20.03.2020, 18:35

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA

20.03.2020, 18:45
Ktorý duch konkrétne?
as response to :
3

2. Fénix 20.03.2020, 18:34

Slovo má veľa významov, to z neho robí symbol. Slovo ako symbol má nevedomú povahu. Slovo je bytosť v nás. Je to náš duševný postoj k iným ľuďom, je to naše bytostné ja.

20.03.2020, 18:35
DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA
as response to :
2

1. EnaXnaY 20.03.2020, 18:06

SLOVO je sebecké Nechce sa podeliť o duchovnú stravu, ktorú má od samotného STVORITEĽA Preto je nám SLOVO na HOWNO Nájdeme si iné cestičky ako sa nasýtiť Týmto vyhlasujem nadbytočnosť SLOVA Lebo pýcha mu zatemnila mozog

20.03.2020, 18:34
Slovo má veľa významov, to z neho robí symbol. Slovo ako symbol má nevedomú povahu. Slovo je bytosť v nás. Je to náš duševný postoj k iným ľuďom, je to naše bytostné ja.
as response to :
1
20.03.2020, 18:06
SLOVO je sebecké

Nechce sa podeliť o duchovnú stravu, ktorú má od samotného STVORITEĽA

Preto je nám SLOVO na HOWNO

Nájdeme si iné cestičky ako sa nasýtiť

Týmto vyhlasujem nadbytočnosť SLOVA

Lebo pýcha mu zatemnila mozog

newest entries : 

created by dzI/Osize : 131 127 Bgenerated in : 0.081 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 603 528 xunique displays : 1 104 593 xip address : 3.236.110.106

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...