for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Výzva Číny

entries
40
shows
332
uniques
55
theme was created 24.2.2023 10:44 by Kasafran
1
24.02.2023, 10:44
Výzva Číny

1. Rešpektovať suverenitu všetkých krajín. Uznávané medzinárodné zákony vrátane účelov a princípov Charty OSN musia byť prísne dodržiavané a musí byť účinne zaručená suverenita, nezávislosť a územná celistvosť všetkých krajín. Všetky krajiny sú si rovné, bez ohľadu na ich veľkosť, moc či bohatstvo. Všetky strany musia spoločne presadzovať základné pravidlá upravujúce medzinárodné vzťahy a presadzovať medzinárodnú spravodlivosť a spravodlivosť. Medzinárodné právo by sa malo uplatňovať rovnako a jednotne a nemali by sa uplatňovať dvojité štandardy.

2. Vzdať sa mentality studenej vojny. Bezpečnosť krajiny nemožno dosiahnuť na úkor bezpečnosti iných krajín a regionálnu bezpečnosť nemožno zabezpečiť posilňovaním alebo dokonca rozširovaním vojenských blokov. Legitímne bezpečnostné záujmy a obavy všetkých národov by sa mali brať vážne a mali by sa im venovať náležitá pozornosť. Komplexné problémy nemajú jednoduché riešenia. Musíme dodržiavať spoločnú, komplexnú, spoločnú a udržateľnú koncepciu bezpečnosti, zamerať sa na dlhodobú stabilitu vo svete, podporovať budovanie vyváženej, efektívnej a udržateľnej európskej bezpečnostnej architektúry a brániť sa vytváraniu národnej bezpečnosti založenej na neistotu iných krajín, zabrániť vzniku táborových konfrontácií a spoločne brániť svet a stabilitu na euroázijskom kontinente.

3. Zastaviť paľbu a zastaviť bojové strety. V konfliktných vojnách niet víťazov. Všetky strany by si mali zachovať racionalitu a zdržanlivosť, neprilievať olej do ohňa, neeskalovať konflikty, zabrániť ďalšej eskalácii alebo dokonca vymknutiu ukrajinskej krízy, podporovať stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou, čo najskôr obnoviť priamy dialóg , postupne podporovať deeskaláciu a zmierňovať situáciu a nakoniec dosiahnuť komplexné prímerie.

4. Začať mierové rokovania. Dialóg a rokovania - sú jediným skutočným východiskom z ukrajinskej krízy. Všetky snahy o mierové vyriešenie krízy by sa mali povzbudzovať a podporovať. Medzinárodné spoločenstvo sa musí držať správneho smeru presviedčania mieru a napredovania v rokovaniach, pomôcť všetkým stranám konfliktu čo najskôr otvoriť dvere politickému riešeniu krízy a vytvoriť podmienky a poskytnúť platformu na obnovenie rokovaní. Čína je pripravená v tomto smere naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu.

5. Vyriešiť humanitárnu krízu. Mali by sa povzbudzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré prispievajú k zmierňovaniu následkov humanitárnych kríz. Humanitárna činnosť musí byť v súlade so zásadami neutrality a nestrannosti a nesmie umožňovať politizáciu humanitárnych otázok. Účinne chrániť bezpečnosť civilistov a vytvárať humanitárne koridory na evakuáciu civilistov z vojnových oblastí. Zvýšiť humanitárnu pomoc v príslušných oblastiach, zlepšiť humanitárne podmienky, zabezpečiť rýchly, bezpečný a bezbariérový prístup humanitárnej pomoci a predchádzať rozsiahlym humanitárnym krízam. Podporiť koordinačnú úlohu OSN pri humanitárnej pomoci v konfliktných zónach.

6. Ochrana civilného obyvateľstva a vojnových zajatcov. Strany konfliktu musia prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, zdržať sa útokov na civilistov a civilné objekty, chrániť ženy, deti a iné obete konfliktu a rešpektovať základné práva vojnových zajatcov. Čína podporuje výmenu vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a všetky strany by na to mali vytvoriť priaznivejšie podmienky.

7. Zachovávať bezpečnosť jadrových elektrární. Postaviť sa proti ozbrojeným útokom na mierové jadrové zariadenia, ako sú jadrové elektrárne. Vyzývame všetky strany, aby dodržiavali dohovory o jadrovej bezpečnosti a iné medzinárodné zákony a dôrazne sa vyhýbali jadrovým haváriám spôsobeným človekom. Podporiť konštruktívnu úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu pri presadzovaní bezpečnosti a ochrany mierových jadrových zariadení.

8. Znižovanie strategických rizík. Jadrové zbrane nemožno použiť a jadrovú vojnu nemožno viesť. Je potrebné čeliť použitiu alebo hrozbe použitia jadrových zbraní. Zabrániť šíreniu jadrových zbraní a vyhnúť sa jadrovej kríze. Sme proti vývoju a použitiu biologických a chemických zbraní akoukoľvek krajinou za akýchkoľvek okolností.

9. Garantovať vývoz obilia. Všetky strany musia vyváženým, komplexným a účinným spôsobom implementovať dohodu o preprave obilia cez Čierne more podpísanú Ruskom, Tureckom, Ukrajinou a Organizáciou Spojených národov a podporovať v tomto smere dôležitú úlohu Organizácie Spojených národov. Čínska Iniciatíva medzinárodnej spolupráce v oblasti potravinovej bezpečnosti, navrhnutá Čínou, poskytuje reálne riešenie globálnej potravinovej krízy.

10. Ukončiť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a extrémny tlak nielenže problémy nevyriešia, ale vytvoria nové. Postaviť sa proti akýmkoľvek jednostranným sankciám, ktoré neschválila Bezpečnostná rada. Príslušné krajiny by mali prestať zneužívať jednostranné sankcie a „jurisdikciu dlhých rúk“ voči iným krajinám, podieľať sa na ochladzovaní krízy na Ukrajine a vytvárať podmienky pre rozvoj ekonomík rozvojových krajín a zlepšovanie životných podmienok ľudí.

11. Zabezpečiť stabilitu výrobných a dodávateľských reťazcov. Všetky strany musia vážne brániť existujúci svetový ekonomický systém a postaviť sa proti politizácii, inštrumentalizácii a zbrojeniu svetovej ekonomiky. Pracovať spoločne na zmiernení vedľajších účinkov krízy a zabrániť narušeniu medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky, financií, obchodovania s obilím, dopravy a inej spolupráce a poškodeniu obnovy svetovej ekonomiky.

12. Podporovať povojnovú rekonštrukciu. Medzinárodné spoločenstvo by malo prijať opatrenia na podporu povojnovej obnovy v konfliktných zónach. Čína je pripravená pomôcť a zohrať v tomto smere konštruktívnu úlohu.

Použité zdroje:
Ministerstvo zahraničných vecí Číny
重要新闻_中华人民共和国外交部
2

1. Kasafran 24.02.2023, 10:44

Výzva Číny 1. Rešpektovať suverenitu všetkých krajín. Uznávané medzinárodné zákony vrátane účelov a princípov Charty OSN musia byť prísne dodržiavané a musí byť účinne zaručená suverenita, nezávislosť a územná celistvosť všetkých krajín. Všetky krajiny sú si rovné, bez ohľadu na ich veľkosť, moc či bohatstvo. Všetky strany musia spoločne presadzovať základné pravidlá upravujúce medzinárodné vzťahy a presadzovať medzinárodnú spravodlivosť a spravodlivosť. Medzinárodné právo by sa malo uplatňovať...

24.02.2023, 11:24
"Každé hrable k sebe hrabú."
👍: djjaro
none
3

2. era 24.02.2023, 11:24

"Každé hrable k sebe hrabú."

24.02.2023, 21:53
(2) Era,
pouvažuj a vysvetli mi, čo "objavného" si mi chcel týmto konštatovaním naznačiť...?
Ty, neebodaj, poznáš aj také hrable, ktoré samé od seba hrabú k sebe, alebo od seba...!
Ja, ako rodák z dediny, poznám hrable už od útleho detstva, a preto si doteraz veľmi dobre a zreteľne uvedomujem a pamätám, že žiadne hrable samé od seba nehrabú ani k sebe, ani od seba...
Bol som s priateľmi na pravidelnom piatkovom pivnom stretnutí, ale aj po tých šiestich pollitrákoch sa necítim domotaný...
4

3. Kasafran 24.02.2023, 21:53

(2) Era,
pouvažuj a vysvetli mi, čo "objavného" si mi chcel týmto konštatovaním naznačiť...?
Ty, neebodaj, poznáš aj také hrable, ktoré samé od seba hrabú k sebe, alebo od seba...!
Ja, ako rodák z dediny, poznám hrable už od útleho detstva, a preto si doteraz veľmi dobre a zreteľne uvedomujem a pamätám, že žiadne hrable samé od seba nehrabú ani k sebe, ani od seba...
Bol som s priateľmi na pravidelnom piatkovom pivnom stretnutí, ale aj po tých šiestich pollitrákoch sa necítim domotan...

24.02.2023, 23:06
Nič objavného, iba to, že Čína vydá len také vyhlásenie, ktoré je v jej záujme, t.j. nesleduje žiadne vyššie ideály, ale Čínske štátne záujmy.

Nič viac som nechcel povedať.
none
5

4. era 24.02.2023, 23:06

Nič objavného, iba to, že Čína vydá len také vyhlásenie, ktoré je v jej záujme, t.j. nesleduje žiadne vyššie ideály, ale Čínske štátne záujmy.

Nič viac som nechcel povedať.

25.02.2023, 11:53
(4) Era,
a Bidenovu reakciu nepovažuješ za prospešnú voči Deep state...?
6

5. Kasafran 25.02.2023, 11:53

(4) Era,
a Bidenovu reakciu nepovažuješ za prospešnú voči Deep state...?

25.02.2023, 11:55
Biden je figúrka na špagátikoch, neriešim ho vôbec.
consents: Kasafran , Vladimir
none
7

6. era 25.02.2023, 11:55

Biden je figúrka na špagátikoch, neriešim ho vôbec.

25.02.2023, 12:07
(6) Era,
myslíš si, že ak ho nebudeš vôbec "riešiť", prestane byť pre zločincov z Deep state nepoužiteľným...?
8

7. Kasafran 25.02.2023, 12:07

(6) Era,
myslíš si, že ak ho nebudeš vôbec "riešiť", prestane byť pre zločincov z Deep state nepoužiteľným...?

25.02.2023, 12:09
O to nejde. Kým mám istotu, že ho budeš riešiť ty a tvoji kamaráti pri pive, tak ja nemusím.
none
9

8. era 25.02.2023, 12:09

O to nejde. Kým mám istotu, že ho budeš riešiť ty a tvoji kamaráti pri pive, tak ja nemusím.

25.02.2023, 13:58
(8) Era,
to by som si ani nepomyslel, že si zastupiteľný kýmkovek a kedykoľvek...
10

9. Kasafran 25.02.2023, 13:58

(8) Era,
to by som si ani nepomyslel, že si zastupiteľný kýmkovek a kedykoľvek...

25.02.2023, 14:03
Vidíš, a pritom je to práve tak.
👍: Kasafran
none
11

10. era 25.02.2023, 14:03

Vidíš, a pritom je to práve tak.

25.02.2023, 14:12
(10) Era,
ešte doplním otázku: aj v čomkoľvek...?
consents: djjaro
12

11. Kasafran 25.02.2023, 14:12

(10) Era,
ešte doplním otázku: aj v čomkoľvek...?

25.02.2023, 14:13
V čomkoľvek nie
To by si musel piť pivo aj za neho
none
14

12. djjaro 25.02.2023, 14:13

V čomkoľvek nie
To by si musel piť pivo aj za neho

25.02.2023, 14:25
(12) Djjaro,
v pití piva som egoista - pijem vždy len svoje aj v partii, ale za nikoho iného. Keď som na rade, zaplatím vždy bez "reptania" za/pre vetkých...
15

14. Kasafran 25.02.2023, 14:25

(12) Djjaro,
v pití piva som egoista - pijem vždy len svoje aj v partii, ale za nikoho iného. Keď som na rade, zaplatím vždy bez "reptania" za/pre vetkých...

25.02.2023, 14:32
(13) Era,
môžeš mi pošepnúť, v akej obornosti si nenahrditeľný...?
16

15. Kasafran 25.02.2023, 14:32

(13) Era,
môžeš mi pošepnúť, v akej obornosti si nenahrditeľný...?

25.02.2023, 14:32
V trepaní bludov o duc****E 😉
consents: djjaro
none
17

16. EnaXnaY 25.02.2023, 14:32

V trepaní bludov o duc****E 😉

25.02.2023, 14:48
(16) Enax,
ja si to nemyslím, ale dôvodne predpokladám, že náš Era je (cíti sa) expertom na rreinkarnáciu...
18

17. Kasafran 25.02.2023, 14:48

(16) Enax,
ja si to nemyslím, ale dôvodne predpokladám, že náš Era je (cíti sa) expertom na rreinkarnáciu...

25.02.2023, 14:50
Era je podľa jeho vyjadrenia duchár začiatočník 😉

Preto jeho bludy o duc****E sú len také jemnučké, trapnučké 😉
none
20

17. Kasafran 25.02.2023, 14:48

(16) Enax,
ja si to nemyslím, ale dôvodne predpokladám, že náš Era je (cíti sa) expertom na rreinkarnáciu...

25.02.2023, 18:56
Expertami na reinkarnáciu ste naopak všetci vy, ktorí presne viete, že nič takého ani náhodou neexistuje
none
21

20. era 25.02.2023, 18:56

Expertami na reinkarnáciu ste naopak všetci vy, ktorí presne viete, že nič takého ani náhodou neexistuje

25.02.2023, 18:58
Nemôže to existovať, keďže DUCH je závislý na TELE a TELO na DUCHU 😉
consents: Kasafran
none
22

21. EnaXnaY 25.02.2023, 18:58

Nemôže to existovať, keďže DUCH je závislý na TELE a TELO na DUCHU 😉

25.02.2023, 18:59
To nie je žiadna prekážka.
none
23

22. era 25.02.2023, 18:59

To nie je žiadna prekážka.

25.02.2023, 19:00
To je dosť veľká prekážka, keďže DUCH bez TELA nemôže existovať a rovnako naopak 😉
consents: Kasafran
none
24

23. EnaXnaY 25.02.2023, 19:00

To je dosť veľká prekážka, keďže DUCH bez TELA nemôže existovať a rovnako naopak 😉

25.02.2023, 19:06
Nie je to prekážka, ak si dokážeme myslieť telo, ktoré je nehmotné, zmyslovo nevnímateľné, čistá vôľa.
none
25

24. era 25.02.2023, 19:06

Nie je to prekážka, ak si dokážeme myslieť telo, ktoré je nehmotné, zmyslovo nevnímateľné, čistá vôľa.

25.02.2023, 19:07
Nehmotné telo je nezmysel 😉

Pozorujeme v realite, že hmota je potrebná pre DUCHA 😉

Ak by nebola potrebná, realita by vyzerala ináč, ale nevyzerá 😉
consents: Kasafran
none
26

25. EnaXnaY 25.02.2023, 19:07

Nehmotné telo je nezmysel 😉

Pozorujeme v realite, že hmota je potrebná pre DUCHA 😉

Ak by nebola potrebná, realita by vyzerala ináč, ale nevyzerá 😉

25.02.2023, 19:08
No ale ty berieš iba pozorovania toho druhu, aké máš aj ty sám. Žiadne iné.
none
27

26. era 25.02.2023, 19:08

No ale ty berieš iba pozorovania toho druhu, aké máš aj ty sám. Žiadne iné.

25.02.2023, 19:09
Beriem do úvahy akékoľvek pozorovania ale ešte SOM nepočul o takom aké sa tu snažíš prezentovať 😉
consents: Kasafran
none
28

27. EnaXnaY 25.02.2023, 19:09

Beriem do úvahy akékoľvek pozorovania ale ešte SOM nepočul o takom aké sa tu snažíš prezentovať 😉

25.02.2023, 19:10
Vážne nepočul?
none
29

28. era 25.02.2023, 19:10

Vážne nepočul?

25.02.2023, 19:11
No vážne 😉

Kde sa píše o entite, ktorá existuje bez fyzického tela? 😉
consents: Kasafran
none
30

29. EnaXnaY 25.02.2023, 19:11

No vážne 😉

Kde sa píše o entite, ktorá existuje bez fyzického tela? 😉

25.02.2023, 19:14
Ešte aj pánBožko z biblie sa po Edene prechádzal, teda ako by to bolo možné bez tela? 😉
consents: Kasafran
none
31

29. EnaXnaY 25.02.2023, 19:11

No vážne 😉

Kde sa píše o entite, ktorá existuje bez fyzického tela? 😉

25.02.2023, 19:16
Nehovorím bez fyzického, ale bez hmotného. To je rozdiel.

Kristus po zmŕtvychvstaní žil v tele, ale nie v hmotnom tele. Dokázal sa zjavovať ale aj odzjavovať. O tom si azda predsa len počul.
none
32

31. era 25.02.2023, 19:16

Nehovorím bez fyzického, ale bez hmotného. To je rozdiel.

Kristus po zmŕtvychvstaní žil v tele, ale nie v hmotnom tele. Dokázal sa zjavovať ale aj odzjavovať. O tom si azda predsa len počul.

25.02.2023, 19:18
Počul SOM, že neveriacemu Tomášovi ukazoval rany po klincoch 😉

To akože duchovné telo malo rany po klincoch? 😉

V tom tvojom vysvetlení NIEČO nesedí 😉
consents: Kasafran
none
33

32. EnaXnaY 25.02.2023, 19:18

Počul SOM, že neveriacemu Tomášovi ukazoval rany po klincoch 😉

To akože duchovné telo malo rany po klincoch? 😉

V tom tvojom vysvetlení NIEČO nesedí 😉

25.02.2023, 19:18
Ej veru, malo.
none
34

33. era 25.02.2023, 19:18

Ej veru, malo.

25.02.2023, 19:19
Rany po klincoch? 😉

Nemyslíš vážne 😉

To by malo len fyzické telo, ktoré si prešlo ukrižovaním 😉
consents: Kasafran
none
37

31. era 25.02.2023, 19:16

Nehovorím bez fyzického, ale bez hmotného. To je rozdiel.

Kristus po zmŕtvychvstaní žil v tele, ale nie v hmotnom tele. Dokázal sa zjavovať ale aj odzjavovať. O tom si azda predsa len počul.

25.02.2023, 23:10
Mne sa nedávno zjavil v stolici. Našťastie som ho dokázal spláchnuť.
none
38

31. era 25.02.2023, 19:16

Nehovorím bez fyzického, ale bez hmotného. To je rozdiel.

Kristus po zmŕtvychvstaní žil v tele, ale nie v hmotnom tele. Dokázal sa zjavovať ale aj odzjavovať. O tom si azda predsa len počul.

25.02.2023, 23:10
(31) Era,
prosím Ťa, nože mi logicky (vedecky) vysvetli a pouč ma, v čom spočíva rozdiel medzi hmotným a fyzickým...?
39

38. Kasafran 25.02.2023, 23:10

(31) Era,
prosím Ťa, nože mi logicky (vedecky) vysvetli a pouč ma, v čom spočíva rozdiel medzi hmotným a fyzickým...?

26.02.2023, 09:57
Fyzické je silová sústava, ktorú dokáže popísať fyzika.
Hmotné je to čoho hmotnosť sa dá zmerať/odvážiť.
none
40

39. era 26.02.2023, 09:57

Fyzické je silová sústava, ktorú dokáže popísať fyzika.
Hmotné je to čoho hmotnosť sa dá zmerať/odvážiť.

26.02.2023, 11:52
Era,
hmotnosť je základná fyzikálna veličina prejavujúca sa jednak v tom, že objekty kladú odpor voči zmenám pohybového stavu (teleso tým ťažšie rozbehneme alebo zabrzdíme, čím je ťažšie) a jednak v tom, že na seba pôsobia gravitačnou silou...
👍: era
35

24. era 25.02.2023, 19:06

Nie je to prekážka, ak si dokážeme myslieť telo, ktoré je nehmotné, zmyslovo nevnímateľné, čistá vôľa.

25.02.2023, 23:04
(24) Era,
a vieš si aj spomenúť, kedy, v akom Tvojom veku a AKÝM SPÔSOBOM sa Tvoje telo stalo nehmotnžm, zmyslovo nevnímateľným a nositeľom čej/akej čistej vôle...?
36

35. Kasafran 25.02.2023, 23:04

(24) Era,
a vieš si aj spomenúť, kedy, v akom Tvojom veku a AKÝM SPÔSOBOM sa Tvoje telo stalo nehmotnžm, zmyslovo nevnímateľným a nositeľom čej/akej čistej vôle...?

25.02.2023, 23:05
Moje zatiaľ nikdy 🙂
none
13

11. Kasafran 25.02.2023, 14:12

(10) Era,
ešte doplním otázku: aj v čomkoľvek...?

25.02.2023, 14:23
V čomkoľvek nie. Na niektoré veci som proste odborník nenahraditeľný.
👍: djjaro
none
19

1. Kasafran 24.02.2023, 10:44

Výzva Číny 1. Rešpektovať suverenitu všetkých krajín. Uznávané medzinárodné zákony vrátane účelov a princípov Charty OSN musia byť prísne dodržiavané a musí byť účinne zaručená suverenita, nezávislosť a územná celistvosť všetkých krajín. Všetky krajiny sú si rovné, bez ohľadu na ich veľkosť, moc či bohatstvo. Všetky strany musia spoločne presadzovať základné pravidlá upravujúce medzinárodné vzťahy a presadzovať medzinárodnú spravodlivosť a spravodlivosť. Medzinárodné právo by sa malo uplatňovať...

25.02.2023, 18:54
Kasafran Biden promptne reagoval na Čínsku výzvu , že je jednostranná. Pravdou je , že tam nie je nič o jednostranných dodávkach zbraní na ktoré Biden si už nespomína, lebo to bolo asi predvčerom. Skrátka Ukrajinci musia bojovať až do posledného vojaka a rokovací stôl ešte ani nevyrábajú, ale musí byť americký.
consents: Kasafran
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 160 162 B generated in : 0.308 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 582 522 x unique displays : 2 599 641 x ip address : 34.204.198.73

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 3,31 € (8 clicks), for today 0,23 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist