for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Výklad Zjavenia Jána 13 kapitola

entries
5
shows
722
uniques
235
theme was created 22.2.2022 17:53 by tomas12345
1
22.02.2022, 17:53
link
ZJAVENIE 13 KAPITOLA
"1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“ 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."
____________________________________________________________________
1 verš :
"ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená." -
link
sedem hláv je 7 vrchov Ríma Zjv 17:9
link
a 10 rohov 10 kráľov Zjv 17:12 s ktorými bola šelma - pápežstvo spojená počas inkvizície pri prenasledovaní kresťanov. Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave - čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov

link
_______________________________________________________________
2 verš :
"podobala sa leopardovi" -

leopard je typický svojimi mnohopočetnými škvrnami ktoré sú rozšírené po celom jeho tele. Skvrny leoparda teda znázornuju rozšírenosť pápežstva po celom svete.

"nohy mala ako medveď" -

čo značí stabilitu

"a jej tlama bola ako tlama leva" -

čo značí jej rúhanie ktoré je počut do celého sveta

"Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc" -

veľká moc v podobe vladnutia nad celou cirkvou i vladármi
_________________________________________________________________
3 verš:
" Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila" -

Može tu ísť o Avignonské zajatie pápežov, alebo o Francúzsku revolúciu, ktorú uštedrila pápežstvu takmer smrteľnú ranu

"Celá zem obdivovala šelmu" -
link

čo naznačuje že pápež je rozšírený po celej zemi a oblubený, a to platí obzvlášť v dnešnej dobe medzi ekumenickými pápežmi.
__________________________________________________
4 verš : "klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ -

Aj dnes rímsky katolíci ked im hovoríte že pápež učí herézy namietnu - "si ty azda pápež že ma poučuješ ? Kto si ty že odporuješ rímskemu pápežovi ustanoveného celou cirkvou ?
____________________________________________
verš 5-6 : rúhanie voči Bohu
_____________________________________
verš 7 : "A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi."

link

Zrejme je tu narážka na stredovekú inkvizíciu, kedy RKC zabíjala kresťanov, vyhosťovala ich z krajiny a zbavovala práv. Fyzicky teda nad nimi skutočne zvíťazila.
______________________________________________________
verš 8-10: Pápeža - šelmu budú uctievať tí ktorí sú nespasení. Niektorí to odmietnu, no za trest pojdu do zajatia (väzenie), alebo budú usmrtení - katolícka inkvizícia
________________________________________________
11 verš : "šelmu vystupovať zo zeme" -

ide o vystupovanie z podsvetia, z pekla, a teda ide priamo o satana - tváriaceho sa ako anjela svetla 2 Kor 11:14- falošné zjavenie Márie

"mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak" -
link

Navonok sa svojim vzhľadom zdala ako Boží služobník, ale z jej slov sa dalo zistiť klamstvo.
_________________________________________
12 verš : "Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami" -

je priamo spojená a poverená pápežstvom - šelmy.

"a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana." -
link
Svojimi zázrakmi sposobuje to, že obyvatelia zeme uznávajú pápeža - šelmu. To možme vidieť na Fatime. Falošné zjavenie Márie vykonalo vo Fatime slnečný zázrak, pričom mariánske zázraky vedú oddanosť katolíkov ku katolíckej cirkvi a teda aj pápežstvu.
link
___________________________________________________________

13 verš : "A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem." -
link
V roku 1917 sa vo Fatime odohral slnečný zázrak, kedy zjavenie Márie vykonalo zázrak "tancujúceho slnka". Prítomní ľudia opisovali slnko ako pohybujúce sa a mnohí opisovali ako keby sa slnko približovalo k Zemi. To by vysvetloval výraz - "ohen z neba (slnko) pred zrakmi ľudí zostupuje na Zem".
_______________________________________________________
14 verš : "A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy" -

ide tu o viacero falošných zázrakov zjavenia márie. Ci už išlo o mariánsky obraz z guadalupe, zázračne vyzdravenie v lurdoch, či slnečný zázrak vo Fatime.

Výraz "pred očami šelmy" znamená to, že šelma, pápežstvo pozná Mariánske zázraky.

"nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila." -

Urobiť niekomu obraz znamená uctievať ho. Skrze obrazy sa v 1 storočí zvykli uctievať bohovia.

15 verš : "A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha"aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený." -

Obraz šelmy je pápežstvo ktoré vyžaduje uctievanie. Kto odmieta uctievať pápežstvo je usmrtený - katolícka inkvizícia
______________________________________________________________
16 verš : "16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak" -

Pravá ruka v jazyku Písma, ak je použitá obrazne, predstavuje fyzickú moc osoby, o ktorej sa hovorí; a keď sa použije na Boha, označuje signálny prejav Božskej moci proti jeho nepriateľom a v mene jeho ľudu. Pozri Žalm 17: 7; Žalm 20: 6; Žalm 21: 8; Žalm 45: 3, Žalm 45: 4 atď. Prijatie známky v pravej ruke musí preto znamenať, že všetci, ktorí ju prijímajú, venujú celú moc svojej mysle a tela propagovaniu obrazu šelmy - pápežstva. Rovnako takto to platí aj so znakom na čelo Zjavenie 9: 4; Zjavenie 14: 1; Zjavenie 22: 4.

___________________________________________________________
17 verš : "a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 " -

za čias inkvizície bolo bežné, že "heretici" čo neuznávali pápežstvo boli prakticky vyhostení z krajiny, alebo ostatní katolíci sa s nimi nemohli stretávať a s nimi obchodovať. Znak a číslo mena znamená oddanosť pápežstvu. Takže obchodovať možu len tí čo sú katolíci. - katolícka inkvizícia
______________________________________________

18 verš : "tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť." -
link

Selma predstavuje pápežstvo. Jeden z pápežských titulov je VICARIVS FILLI DEI - Staviteľ mostov. V latinskej abecede dáva tento názov hodnotu 666

none
2

1. tomas12345 22.02.2022, 17:53

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9ee0a2b8f9e8bf7644/200000349-73d3f73d42/700/fotkaae.jpg?ph=3ee560d3ce ZJAVENIE 13 KAPITOLA "1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila...

22.02.2022, 17:56

Podrobne o tom píšem na mojej znovuzrodenej stránke


link
none
3

2. tomas12345 22.02.2022, 17:56

Podrobne o tom píšem na mojej znovuzrodenej stránke

https://www.vedeckeokienko.sk/zjavenie-jana-13-17-kapitola/

22.02.2022, 20:32
Tomašu .....hmmmmm
none
4

3. djjaro 22.02.2022, 20:32

Tomašu .....hmmmmm

23.02.2022, 10:45
??? Pointa
none
5

4. tomas12345 23.02.2022, 10:45

??? Pointa

23.02.2022, 11:04
Nem pointa 😉
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 83 789 B generated in : 0.319 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.03 ( 23.4.2024 10:00 ) themes displays : 22 285 571 x unique displays : 2 543 196 x ip address : 44.200.27.215

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 3,13 € (36 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated