for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Výklad Svätého písma

entries
2
shows
182
uniques
45
theme was created 18.11.2022 15:55 by Patrick
1
18.11.2022, 15:55
Nedávno vyšiel z Pápežskej biblickej komisie nový dokument o biblickej antropológií s názvom Čože je človek? Je to prehľad biblickou antropológiou. Hneď na úvod sú však aj podnetné slová o interpretácií Sv. písma. Niečo som vám prepísal v nádeji, že to niekoho zaujme:

5. Sväté písmo je Božím slovom, je proroctvom, ktoré treba počúvať a ktorému treba prejaviť poslušnosť a úctu. Z toho vyplýva, že sa nemá „pridať“ ani „ubrať“ niť z toho, čo bolo zjavené (porov. Dt 4, 2; 13, 1; Jer 26, 2; Zjv 22, 18 – 19), a že posvätný text sa má vysvetľovať v tom istom Duchu, v ktorom bol napísaný (porov. Dei verbum, § 12).

Výklad je – alebo ešte lepšie – má byť úkonom poslušnosti. Teda poslušnosť voči tomu, čo Pôvodca chcel vyjadriť, vyžaduje schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je v biblickom texte postatnou súčasťou Zjavenia, a tým, čo je, naopak, iba dobovo podmieneným vyjadrením, vyplývajúcim z mentality a zvyklostí určeného dejinného obdobia. Je pomerne jednoduché chápať, že rituálne predpisy už z dôvodu svojej symbolickej povahy podstupujú rôzne obmeny už aj v rámci samotnej biblickej tradície, a treba preto pochopiť, čo sa chcelo nimi naznačiť, nie brať ich v ich doslovnosti; to isté sa dá povedať vo vzťahu k právnym ustanoveniam, osobitne v oblasti trestného práva, ktoré v priebehu storočí až po súčasnosť podstúpilo viaceré úpravy (...)

6. Poslušnosť Svätému písmu sa netýka iba jeho obsahu ale rozvíja sa aj v osvojení literárnej formy, ktorou je Božie posolstvo sprostredkované. Biblia je v prvom rade podaním dejín Boha s ľuďmi, dejín zmluvy od počiatku sveta po eschatologické zavŕšenie. Sväté písmo neslobodno chápať ako súpis dogmatických vyjadrení (o Bohu a o človeku), ale skôr ako dosvedčenie Zjavenia v dejinách. Spôsob jeho vyjadrenia patrí prevažne skôr do symbolickej roviny ako do roviny čisto konceptuálnej; práve preto Písmo pripúšťa a podnecuje k nepretržitému úsiliu interpretatívnej aktualizácie, vždy vernej a vždy novej (porov. Mt 13, 52)
none
2

1. Patrick 18.11.2022, 15:55

Nedávno vyšiel z Pápežskej biblickej komisie nový dokument o biblickej antropológií s názvom Čože je človek? Je to prehľad biblickou antropológiou. Hneď na úvod sú však aj podnetné slová o interpretácií Sv. písma. Niečo som vám prepísal v nádeji, že to niekoho zaujme: 5. Sväté písmo je Božím slovom, je proroctvom, ktoré treba počúvať a ktorému treba prejaviť poslušnosť a úctu. Z toho vyplýva, že sa nemá „pridať“ ani „ubrať“ niť z toho, čo bolo zjavené (porov. Dt 4, 2; 13, 1; Jer 26, 2; Zjv 22, ...

19.11.2022, 17:59
...celk0m pekny vyklad ma aj tesc0...
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 58 847 B generated in : 0.311 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 203 119 x unique displays : 2 577 939 x ip address : 3.236.116.27

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist