move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / theme

Výklad snov

entries
7
shows
545
uniques
185
theme was created 14.09.2021 by vrana
1
14.09.2021, 20:57
Denné (bdelé) sny 11

Mal Som dva spánkové sny, čo do symbolov povedať:

Prvý (obludy):
Bol Som na chodbe na psychiatrii. V pravo vo dverách v miestnosti Som videl časť červenej zmutovanej obludy v podobe chvost-larva. Vľavo vo dverách Som tušil červeného zmutovaného mužíčka, niečo ako hellboy.

Z husiou kožou Som týmto oddelením prešiel rýchlo von. Budím sa a mám nepríjemný strach.

Druhý (tvorba symbolov):
Mŕtvy kamarát vkladá do štvorcového symbolu, ďalšie symboly. Následne sa v mŕtvom objaví môj živí bratranec a pokračuje v tvorbe štvorcového symbolu.

Obidva spankové sny Som si hlbšie nezapísal, a ani tak nevyložil, zapísal len do denných (bdelých) snov na voľno-myslienkárstvo
2

1. vrana 14.09.2021, 20:57

Denné (bdelé) sny 11 Mal Som dva spánkové sny, čo do symbolov povedať: Prvý (obludy): Bol Som na chodbe na psychiatrii. V pravo vo dverách v miestnosti Som videl časť červenej zmutovanej obludy v podobe chvost-larva. Vľavo vo dverách Som tušil červeného zmutovaného mužíčka, niečo ako hellboy. Z husiou kožou Som týmto oddelením prešiel rýchlo von. Budím sa a mám nepríjemný strach. Druhý (tvorba symbolov): Mŕtvy kamarát vkladá do štvorcového symbolu, ďalšie symboly. Následne sa v mŕtvom objaví...

14.09.2021, 21:54
Spánkové (ne)vedomé sny

To sú tie (ne)vyložené sny, sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Rýchlo na ne zabúdame. A nemajú spojitosť s denným (bdelým) snom. Medzi významové sny patria tie, ktoré si zapíšeme, či vyložíme po svojom. Tieto sny však musia byť oddelené od snov za denného (bdelého) snivania (sny z (pred)chadzajucich dní, či sny z ranného detstva). Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme.

Podľa Junga, každý sen má (ne)jaký, skrytý zmysel. Tým chcel povedať, že (ne)vedomá psyché ((ne)vedomý psychický obsah) sa k nám prihovára pomocou archetypov, obrazov, symbolov, či i mandál.

Jeho cieľom je sa predrať z (ne)vedomia (pekla a (pod)svetia) do vedomej psyché (ľudskej duše, očistca...), či do (nad)vedomej psyché (nebo a raj...) a mať tak vplyv na ne. Avšak je tu akési (pred)vedomie (prah dverí, (pred)sieň, chodba) s osobným strážcom ((pod)vedomie), ktorý rozhoduje o tom, aký (psy)chický (ne)vedomý obsah uzrie svetlo vedomia.

Ďalším cieľom (ne)vedomého (psy)chického obsahu ((ne)vedomá psyché, archetyp, obraz, symbol, mandala...) je ich rozvoj na maximum. Duchovný pokrok smerom nahor, až k (nad)vedomiu (k (nad)vedomej psyché, k nebu a raji...)

Cieľom psyché je tak je celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.

Symboly
Prírodné objekty
○ Kamene
○ Rastliny
○ Zvieratá
○ Ludia
○ Hory a doliny
○ Slnko a mesiac
○ Oheň
○ Voda
○ Vietor
○ Zem
○ ...
Veci vytvorené človekom
○ Domy
○ Lode
○ Autá
○ ...
Abstraktné formy
○ Čísla
○ Kruh
○ Štvorec
○ Trojuholník
○ ...

Kvadratura kruhu
• Symbol celosti a jednoty protikladov
○ Urob z muža a ženy kruh
○ Z kruhu štvorec
○ Zo štvorca trojuholník
○ Z trojuholníka opäť kruh


3

2. vrana 14.09.2021, 21:54

Spánkové (ne)vedomé sny To sú tie (ne)vyložené sny, sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Rýchlo na ne zabúdame. A nemajú spojitosť s denným (bdelým) snom. Medzi významové sny patria tie, ktoré si zapíšeme, či vyložíme po svojom. Tieto sny však musia byť oddelené od snov za denného (bdelého) snivania (sny z (pred)chadzajucich dní, či sny z ranného detstva). Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme. Podľa Junga, ...

14.09.2021, 22:40
Oprava významu sna:

Spánkové (nočné) (ne)vedomé sny

Denné (bdelé) sny sú tie sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Dosť často ovplyvňujú spánkové (nočné) (ne)vedomé sny. Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme...

Medzi významové sny patria tie spánkové (nočné) (ne)vedomé sny, do ktorých (ne)zasahuje denný (bdelý) sen (sny z (pred)chadzajúcich dní, či ranného detstva). Sny tak obsahujú zašifrované archetypy, obrazy, symboly, mandaly... Núti nás to si sny (za)pisať, či vyložiť po svojom. Aby sme toto (ne)vedomie (roz)vinuli, (po)vzniesli v ňom duchovný pokrok smerom nahor, musíme v nich (zo)budiť chuť tvoriť celok psyché do jednoty, splynúť v jedno, v jeden celok, teda spojiť protiklady v jedno vedomie, v jednu čistú myseľ ((ne)myseľ). A toho (ne)docielime ničím iným, len vykladom toho snu (analýzou a dedukciou a vzápätí syntézou a indukciou...)
4

3. vrana 14.09.2021, 22:40

Oprava významu sna: Spánkové (nočné) (ne)vedomé sny Denné (bdelé) sny sú tie sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Dosť často ovplyvňujú spánkové (nočné) (ne)vedomé sny. Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme... Medzi významové sny patria tie spánkové (nočné) (ne)vedomé sny, do ktorých (ne)zasahuje denný (bdelý) sen (sny z (pred)chadzajúcich dní, či ranného detstva). Sny tak obsahujú zašifrované archetypy, ob...

14.09.2021, 23:04
Výklad snov prebieha tak, že do sna, obrazu... vedome vstúpime ako bytostné "ja" a "nie ja" a robíme tak analýzu a dedukciu. Teda buď si zapisujeme, alebo vedieme vnútorný dialóg založený na vedomí , kde nás napadajú (všetky myšlienky, intuicie, emócie a vnímania). Výstupom by tak mala byť syntéza a indukcia (očistené opadnuté listie pripnuté späť na strom), teda spánkový (nočný) sen sa stane (u)vedomelým, osvieteným nachádzajúci sa v Nirváne.
5

2. vrana 14.09.2021, 21:54

Spánkové (ne)vedomé sny To sú tie (ne)vyložené sny, sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Rýchlo na ne zabúdame. A nemajú spojitosť s denným (bdelým) snom. Medzi významové sny patria tie, ktoré si zapíšeme, či vyložíme po svojom. Tieto sny však musia byť oddelené od snov za denného (bdelého) snivania (sny z (pred)chadzajucich dní, či sny z ranného detstva). Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme. Podľa Junga, ...

14.09.2021, 23:25
Cieľom psyché (bytostného "ja" vo vnútri duši) a psycha (bytostného "nie ja" mimo ducha) by tak mala byť celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.
6

5. vrana 14.09.2021, 23:25

Cieľom psyché (bytostného "ja" vo vnútri duši) a psycha (bytostného "nie ja" mimo ducha) by tak mala byť celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.

15.09.2021, 20:31
Duša je svietnik a duch je hviezda. Spolu tvoria strom života.
7

6. Fénix 15.09.2021, 20:31

Duša je svietnik a duch je hviezda. Spolu tvoria strom života.

15.09.2021, 20:35
Duša je cirkevný zbor, kolektívna psyché.
Duch je anjel cirkevného zboru, kolektívne psycho.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 85 238 Bgenerated in : 0.107 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 816 403 xunique displays : 1 304 772 xip address : 54.92.164.9

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...