for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  culture  /  theme

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov ao národa

entries
5
shows
148
uniques
51
theme was created 29.12.2022 22:29 by Kasafran
1
29.12.2022, 22:29
Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.

Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85 % Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi.

Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5 % obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.

Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne: Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska.
Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet." (Scientic American, november 1991). V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák, len o tom ešte nevie...
Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere
vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.
Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým
slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9.s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská
delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh:
Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky".
(Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23.marca 1989).

Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom.

Milan MURGAŠ, PhD., Assoc. Prof
Consultant
2

1. Kasafran 29.12.2022, 22:29

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85 % Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnik...

30.12.2022, 07:23
Nuže akú historiu majú Slováci?
V podstate žiadnu.
Vie mi niekto napísať aspon 5 významných Slovákov od roku 1 000 do roku 1750?
Nuž takáto je historia najstaršieho slovanského národa.
👍: era
3

2. peter67 30.12.2022, 07:23

Nuže akú historiu majú Slováci?
V podstate žiadnu.
Vie mi niekto napísať aspon 5 významných Slovákov od roku 1 000 do roku 1750?
Nuž takáto je historia najstaršieho slovanského národa.

30.12.2022, 19:41
...ty pr0tisl0vensky tucniak...vyznamni su fsetci 0d t0h0 r0ku ,p0dnes,inak by sme neb0ly...tucny madar !
4

2. peter67 30.12.2022, 07:23

Nuže akú historiu majú Slováci?
V podstate žiadnu.
Vie mi niekto napísať aspon 5 významných Slovákov od roku 1 000 do roku 1750?
Nuž takáto je historia najstaršieho slovanského národa.

30.12.2022, 20:34
(2) Peter67,
éj, Peter, Peter, Ty zrejme nie si skala, na ktorej by podstať slovenského rodu stála...
consents: peter67
5

4. Kasafran 30.12.2022, 20:34

(2) Peter67,
éj, Peter, Peter, Ty zrejme nie si skala, na ktorej by podstať slovenského rodu stála...

31.12.2022, 08:11
Kaso, ja som realista!!!
Nože daj mi tých 5 osobností
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 74 793 B generated in : 0.338 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 521 657 x unique displays : 2 528 266 x ip address : 44.220.62.183

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,86 € (25 clicks), for today 0,07 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated