for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Vedomie

entries
10
shows
4 952
uniques
664
theme was created 13.9.2020 16:15 by Dušan
1
13.09.2020, 16:15
Vedomie
• Pravé Ja
• Hlboké Ja
• Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...)
• eGo (prejavené)
• Bytie (neprejavené)
• Dualita
• Individualita
• ...

Svedomie
Mlčanlivé voľanie
Sudenie a obviňovanie
Sebareflexia
Disociácia seba samého
Vnútorné vedenie
Rozoznávanie dobra a zla
Mravné hodnoty a normy
...

Sebavedomie
Choroba
Kladie dôraz na seba
Neustále pripomínanie si seba
Ma, mne, moje...
eGo
Myseľ
Riadenie sa cudzími názormi

Sebauvedomovanie
Zdravie
Stavia do popredia uvedomovanie
Vedomie
Bytie...
Vlastné názory

Pre viac, klikni tu:
link
none
2

1. Dušan 13.09.2020, 16:15

Vedomie • Pravé Ja • Hlboké Ja • Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...) • eGo (prejavené) • Bytie (neprejavené) • Dualita • Individualita • ... Svedomie Mlčanlivé voľanie Sudenie a obviňovanie Sebareflexia Disociácia seba samého Vnútorné vedenie Rozoznávanie dobra a zla Mravné hodnoty a normy ... Sebavedomie Choroba Kladie dôraz na seba Neustále pripomínanie si seba Ma, mne, moje... eGo Myseľ Riadenie sa cudzími názormi Sebauvedomovanie Zd...

13.09.2020, 19:48
Telo:
muž - prirodzenosť
žena - zápor
dospelý - celok
dieťa - zlomok
Podvedomie:
telesná schopnosť - celok
telesný potenciál - zlomok
pud sebazáchovy - racionalita
pud rozmnožovania - iracionalita
Vedomie:
myslenie - racionalita
cítenie - iracionalita
vnímanie - realita
intuícia - imaginarita
Nadvedomie:
sebadefinícia - realita
sexualita - imaginarita
tvorivá schopnosť - komplex
tvorivý potenciál - protikomplex
Duša:
tvorivosť - kvaternionita
Bytostné Ja:
nedefinovateľné
3

2. Fénix 13.09.2020, 19:48

Telo:
muž - prirodzenosť
žena - zápor
dospelý - celok
dieťa - zlomok
Podvedomie:
telesná schopnosť - celok
telesný potenciál - zlomok
pud sebazáchovy - racionalita
pud rozmnožovania - iracionalita
Vedomie:
myslenie - racionalita
cítenie - iracionalita
vnímanie - realita
intuícia - imaginarita
Nadvedomie:
sebadefinícia - realita
sexualita - imaginarita
tvorivá schopnosť - komplex
tvorivý potenciál - protikomplex
Duša:
tvorivosť - kvat...

13.09.2020, 19:52
telo - pešec
podvedomie - strelec
vedomie - jazdec
nadvedomie - veža
duša - dáma
bytostné Ja - kráľ
consents: Dušan
4

1. Dušan 13.09.2020, 16:15

Vedomie • Pravé Ja • Hlboké Ja • Súbor predstáv (pocitov, citov, myšlienok, snov, vnemov, emócií...) • eGo (prejavené) • Bytie (neprejavené) • Dualita • Individualita • ... Svedomie Mlčanlivé voľanie Sudenie a obviňovanie Sebareflexia Disociácia seba samého Vnútorné vedenie Rozoznávanie dobra a zla Mravné hodnoty a normy ... Sebavedomie Choroba Kladie dôraz na seba Neustále pripomínanie si seba Ma, mne, moje... eGo Myseľ Riadenie sa cudzími názormi Sebauvedomovanie Zd...

16.09.2020, 17:45
(ne)Vedomie

Vo svojich (eGo) poznámkach Som (Bytie) objavil ďalšie pozabudnuté smerovníky a milo ma (eGo) potešili. V nich sa uvádza, že väčšina ľudstva dnešnej doby je uväznená vo svojom sebavedomí, čo naznačuje neustále kladenie na seba dôraz, neustále sa seba pripomínať. Je to vedomie, ktoré je označené pod civilizačnou chorobou ako prejavené eGo...
eGo je hlúpe a má potreby si svoju inteligenciu neustále rozvíjať. Nie nadarmo sa hovorí "preto je taký múdri, lebo večne tvrdí, že nič nevie". Vedomie znamená tento život, ktorý tu žijeme, to znamená, že minulé životy sú z hry von. To znamená, že si ich neuvedomujeme.

Preto potom tá nespokojnosť, lakomosť, frustrácie... s vlastným eGo (myseľ, sen, mozog, emočné telo bolesti...).Vedomý človek je tým pádom dualita, odtlačok z filmu, fotografická doska, pretože sa prejavuje a reaguje iba keď je v spoločnosti ľúdí alebo reaguje a prejavuje sa na okolité eGá. Neustále sa pripomína.

Je vo vlastnej pasci a jeho eGo je večne nenaplnené, vedomé, neschopné, frustrujúce, nevediace, nepochopené, neustále potrebuje mať potreby, sny a túžby, plány a ciele, priania a želania, nápady...

Prejavené sa tým pádom chápe ako podľa Freudovej psychoanalýzy pod označením Id (ono), eGo (ja), super eGo (super ja, nad ja). A podľa Husserla je prejavené alter eGo ničím iným ako druhým ja a podľa Eckharta Tolleho je druhé ja (falošným ja, nepravým ja)

Protiváhou je tak (ne)vedomie, (ne)vedomý človek. (Ne)vedomý človek je tak podľa ezoteriky a duchovna z východu neprejaveným Bytím a (ne)Bytím, ako prázdne zrkadlo (prázdny odraz v zrkadle), alebo (ne)vedomý človek je tak semienkom, z ktorého vyrastie večný kvet, či večný strom.

(Ne)vedomie nieje ničím iným ako prirodzenosť (sebauvedomenie), múdrosť (večne prázdna hlava, myseľ, myšlienky), je tak naplnené minulými životmi.

(Ne)vedomý človek je (ne)vedomým človekom preto, lebo je to individuálne. Stojí si za svojou (ne)vedomosťou z ktorej plynie Nirvána (pokoj, kľud, ticho, mier, jednota, prázdnota). (Ne)vedomý človek, to jest osvietenec.

Nemá žiadne starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti). Neprežíva emočné telo bolesti, ale svoje telo a cudzie cíti a pociťuje. Je empatický. Sebauvedomenie je tak zdravíčkom, pretože sme sebauvedomelými, dávame do popredia svoje uvedomenie, nie sebavedomie.

Nepoukazujeme na seba, nekladieme na seba dôraz. Stačí si raz seba uvedomiť a to je všetko. Preto potom keď sebavedomý človek na seba poukazuje napr. smerovníkom Ja Som, plynie z toho tento citát "eGo je semienkom sveta, toto semienko obsahuje celý svet, poviete si Ja Som, a celý svet sa začne okamžite prejavovať". To znamená, že sa nezbavíte tak ľahko okolitých eGo, ktorý sú ničím iným ako škodcami, parazitmi.

Čiže zhrniem to, najlepším východiskom ako vyjsť z hmly, vyjsť z tohto prejaveného sveta plných škodcov a parazitov mysle, myšlienok, emočného tela bolest, je ísť cestou (ne)vedomého človeka a samotného (ne)vedomia.

link
none
5

4. Dušan 16.09.2020, 17:45

(ne)Vedomie

Vo svojich (eGo) poznámkach Som (Bytie) objavil ďalšie pozabudnuté smerovníky a milo ma (eGo) potešili. V nich sa uvádza, že väčšina ľudstva dnešnej doby je uväznená vo svojom sebavedomí, čo naznačuje neustále kladenie na seba dôraz, neustále sa seba pripomínať. Je to vedomie, ktoré je označené pod civilizačnou chorobou ako prejavené eGo...
eGo je hlúpe a má potreby si svoju inteligenciu neustále rozvíjať. Nie nadarmo sa hovorí "preto je taký múdri, lebo večne tvrdí, že ni...

16.09.2020, 18:23
Človek založil civilizáciu, aby sa stal zvieraťom, lebo príroda je desivé miesto pre život človeka. Civilizovaný človek je spútaný v tejto dobe. Nevdomie je desivé, je to jediné miesto, ktoré človek nedokáže scivilizovať.
consents: Dušan
6

5. Fénix 16.09.2020, 18:23

Človek založil civilizáciu, aby sa stal zvieraťom, lebo príroda je desivé miesto pre život človeka. Civilizovaný človek je spútaný v tejto dobe. Nevdomie je desivé, je to jediné miesto, ktoré človek nedokáže scivilizovať.

16.09.2020, 18:28
Uvedomiť si identitu zvieraťa je cesta k sebauvedomeniu. Zvieratá sa správajú organizovane, to je znak civilizovanosti. Keby zvieratá boli ľuďmi, boli by najvzornejšími občanmi.
7

6. Fénix 16.09.2020, 18:28

Uvedomiť si identitu zvieraťa je cesta k sebauvedomeniu. Zvieratá sa správajú organizovane, to je znak civilizovanosti. Keby zvieratá boli ľuďmi, boli by najvzornejšími občanmi.

16.09.2020, 18:35
Alter ego je zvieracie Ja. Civilizované ego.
8

7. Fénix 16.09.2020, 18:35

Alter ego je zvieracie Ja. Civilizované ego.

16.09.2020, 18:41
Je to komplexné, nadvedomé Ja. Komplex sebadefinície a protikomplex sexuality. Totemové zviera v nás.
9

7. Fénix 16.09.2020, 18:35

Alter ego je zvieracie Ja. Civilizované ego.

16.09.2020, 18:55
alter eGo je duša, Boh, subjektívny duch. Je tak našim dobrým duchoným služobníkom, spoločníkom, sprievodcom a prostredníkom medzi subjektom a objektom. Medzi nami a okolitím svetom. alter eGo je podvedomie napojené na kozmickú nadvedomú myseľ (Nirvána, pravda).

alter eGo vie používať aj podvedomú myseľ. Vie byť v podvedomí anjelom, poslom, či liečiteľom.
Vie byť Bohom, Kristom, Kršnom, Budhom.
Vie byť bývalým bojovníkom, bielym čarodejníkom, víťazom s titulom majster.
Vie byť vedomým, prítomným, tichým, bdelým, dýchavým a vnímavým pozorovateľom.

Všetky tieto bytosti náležia podvedomiu.
none
10

9. Dušan 16.09.2020, 18:55

alter eGo je duša, Boh, subjektívny duch. Je tak našim dobrým duchoným služobníkom, spoločníkom, sprievodcom a prostredníkom medzi subjektom a objektom. Medzi nami a okolitím svetom. alter eGo je podvedomie napojené na kozmickú nadvedomú myseľ (Nirvána, pravda).

alter eGo vie používať aj podvedomú myseľ. Vie byť v podvedomí anjelom, poslom, či liečiteľom.
Vie byť Bohom, Kristom, Kršnom, Budhom.
Vie byť bývalým bojovníkom, bielym čarodejníkom, víťazom s titulom majster.
Vie byť ve...

16.09.2020, 19:01
Jung definuje tri podoby duše. Had, človek a vták. Podľa mňa je duša spojenie sebadefinície a sexuality. Nebeská matka spojená s nebeským otcom.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 83 041 B generated in : 0.272 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 051 691 x unique displays : 2 568 494 x ip address : 44.222.64.76

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist