move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Slovensko ma noveho blahoslaveneho - don Titus Zeman

entries
7
shows
2 818
uniques
596
theme was created 01.10.2017 by omega
1
01.10.2017, 01:49
V Bratislave včera blahorečili Slováka, saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana
Obradu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svatych Angelo Amato.
2

1. omega 01.10.2017, 01:49

V Bratislave včera blahorečili Slováka, saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana Obradu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svatych Angelo Amato.

01.10.2017, 01:56
link

Apoštolský list pápeža Františka k blahorečeniu saleziána Titusa Zemana
link

link

Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!


3

1. omega 01.10.2017, 01:49

V Bratislave včera blahorečili Slováka, saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana Obradu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svatych Angelo Amato.

01.10.2017, 01:56
link

Apoštolský list pápeža Františka k blahorečeniu saleziána Titusa Zemana
link

link

Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!


4

1. omega 01.10.2017, 01:49

V Bratislave včera blahorečili Slováka, saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana Obradu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svatych Angelo Amato.

01.10.2017, 01:59
Životopisný profil Titusa Zemana

Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave ako prvé z desiatich detí. Keď má 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbi, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.

Do národnej svätyne, ktorá jej je zasvätená, len krátko predtým (v roku 1924) prišli synovia dona Bosca. Titus sa teda rozhodne stať saleziánom kňazom. dva roky vzdoruje opozícii rodiny (príliš chudobnej na platenie štúdií), miestneho farára, ba aj samotného direktora saleziánskeho diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora, ktorý má obavu vzhľadom na jeho mladý vek: „Tu nemáme takých malých, ako si ty. Čo urobíme, keď budeš plakať a budeš sa chcieť vrátiť k mamičke?“, pýta sa Titusa don Bokor. Ale Titusa to nepopletie, odpovedá, že mamou mu bude Sedembolestná Panna Mária, a presvedčí dona Bokora týmito slovami: „Robte, čo chcete, ale prijmite ma sem.“ Je nemožné vyhovoriť mu to. Rodine Titus argumentuje: „Ak by som zomrel, peniaze by ste použili na môj pohreb. Prosím vás, aby ste ich použili na moje štúdiá.“ Rodina teda predá malé pole, pomôžu jej niektorí dobrodinci a spoločne podporujú Titusa počas dlhých rokov štúdií smerom ku kňazstvu.

Novicom sa stáva v roku 1931, prvé sľuby skladá 6. Augusta 1932 a večné sľuby 7. marca 1938. Teológiu študuje v Taliansku, v Ríme a chieri pri Turíne. Za kňaza je vysvätený 23. júna 1940 v Turíne a po návrate do vlasti ho predstavení žiadajú, aby študoval chémiu a prírodné vedy. Vyučuje v rozličných saleziánskych inštitútoch, zatiaľ čo v pastorácii podporuje aj diecézny klérus a stáva sa tiež kaplánom jednej ženskej rehoľnej kongregácie. Človek silnej vôle, pevného zdravia, pokorného a diskrétneho charakteru, radostný, schopný vytvárať pevné vzťahy spolupráce a priateľstva.

Don Titus Zeman je však predovšetkým salezián kňaz. A tak, keď v roku 1946 – po dráme druhej svetovej vojny a ťažkých časoch, ktoré nasledovali – komunistická moc, ktorá sa vo vlasti už zakoreňuje, žiada odstránenie krížov zo školských tried, Titus ako profesor v Trnave sa s nie - ktorými inými stavia proti: doplatí na to prepustením, no z celého Slovenska mu prichádzajú blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa postavil na obranu Kristovho kríža.

Rovnakou pripravenosťou sa vyznačuje o niekoľko rokov neskôr. Na Slovensku, ktoré komunistický režim čoraz viac kontroluje a tvrdo prenasleduje cirkev: nútené väznenie rehoľníkov v koncentračných kláštoroch, vykonštruované súdne procesy, predovšetkým s biskupmi, oddelenie mladých rehoľníkov od ich predstavených…, sa Titus Zeman stáva, spolu s ďalšími, medzi ktorých patrí don Ernest Macák, zodpovedným za odvážny skutok záchrany duchovných povolaní. don Ernest zostáva na Slovensku, aby pomáhal tým, ktorí tu zostanú, prijímal obnovovanie rehoľných sľubov, animoval mladých a nedovolil, aby im bola ukradnutá nádej. don Titus, koľkých sa len dá, tajne sprevádza cez rieku Moravu a Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Majú byť pripravení vrátiť sa do vlasti hneď, ako by boli minimálne signály pádu komunistického režimu.

Tak Titus organizuje tri prechody: jeden medzi augustom a septembrom 1950, ďalší v októbri 1950 a tretí – posledný v apríli 1951. Medzitým sa aktivita záchrany saleziánskych povolaní stáva kanálom, cez ktorý sa pokúša zachrániť aj prenasledovaných diecéznych kňazov. Potom, ako ho k tomuto počinu povzbudzuje vtedajší hlavný predstavený saleziánov don Pietro Ricaldone, ktorého stretol v Turíne, a po prekonaní ťažkej chvíle osobnej skúšky „temnej noci“ v januári 1951 v Linzi, keď čaká na vhodné okolnosti návratu do vlasti, je Titus Zeman po nevydarenom treťom prechode spolu s mnohými ďalšími v apríli 1951 zatknutý.

Vykonštruované obvinenia znejú: špionáž a velezrada. Prokurátor pre neho žiada trest smrti. Ale Titusova povesť a vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“ prinášajú zmenu trestu na 25 rokov tvrdého väzenia nepodmienečne so stratou občianskych práv. Trinásť rokov Titus znáša väzenie, ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. Bratislava, Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice a Jáchymov so svojou strašnou „Vežou smrti“, kde je určený na manuálne drvenie rádioaktívneho uránu, to sú miesta kalvárie Titusa Zemana.

Jeho osud sa prelína so svedectvami viery mnohých iných: blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, Boží služobník Michal Buzalka, Ján chryzostom Korec – neskôr kardinál, don Alfonz Paulen, don Ernest Macák (zomrel v roku 2016 sprevádzaný chýrom svätosti). Titus nebojuje viac ako oni, ale spolu s nimi, špecifickým spôsobom, ktorý sa od neho žiada.

V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepúšťa na slobodu, stále je však trápený, sledovaný a nakoniec s ním zaobchádzajú ako s pokusným králikom. Zomiera 8. Januára 1969.
5

1. omega 01.10.2017, 01:49

V Bratislave včera blahorečili Slováka, saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana Obradu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svatych Angelo Amato.

01.10.2017, 19:56
Vyskusaj teraz to precitavanie prispevkov v pale moon

Trochu som to ladil
consents: omega
6

5. EnaXnaY 01.10.2017, 19:56

Vyskusaj teraz to precitavanie prispevkov v pale moon Trochu som to ladil

04.10.2017, 23:01
ano, funguje to! aj v palemoone aj cez proxy
7

6. omega 04.10.2017, 23:01

ano, funguje to! aj v palemoone aj cez proxy

05.10.2017, 09:41
Super

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 96 046 Bgenerated in : 0.067 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 507 338 xunique displays : 1 192 538 xip address : 3.235.179.111

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...