for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  technics  /  theme

Šachová partia

entries
9
shows
1 526
uniques
212
theme was created 28.2.2022 11:43 by rebelVrana
1
28.02.2022, 11:43
Šachová partia

V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera.

Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď.

V štandardnej šachovej partii na súperových hodinách hľadáš strategické body, robíš plány tak, že budeš ťahať kandidátmi tak, aby si pri tom robil syntézu pre seba, to znamená, že hľadáš najlepší možný ťah, kandidáta pre seba s menej možnosťami na súperovu odpoveď.

Syntézou v partii vytvoríš u seba menej možných ťahov kandidátov, ktorými musíš ťahať a (pre)mýšlať na súperovu odpoveď.

V rapid hrách je to o rozložení času medzi premýšľaním a na tom, čo vidíš.

V blitz partiách je to o tom, čo vidíš a nie o tom, čo vieš.

2

1. rebelVrana 28.02.2022, 11:43

Šachová partia V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera. Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď. V štandardnej šachovej partii na súperových hodinách hľadáš strategické body, robíš...

28.02.2022, 11:52
Šachová partia

V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí, variant na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera.

Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, variant, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď.

V štandardnej šachovej partii na súperových hodinách hľadáš strategické body, robíš plány tak, že budeš ťahať kandidátmi tak, aby si pri tom robil syntézu pre seba, to znamená, že hľadáš najlepší možný ťah, kandidáta, variantu pre seba s menej možnosťami na súperovu odpoveď.

Syntézou v partii vytvoríš u seba menej možných ťahov kandidátov, variant, ktorými musíš ťahať a (pre)mýšlať na súperovu odpoveď.

V rapid hrách je to o rozložení času medzi premýšľaním a na tom, čo vidíš.

V blitz partiách je to o tom, čo vidíš a nie o tom, čo vieš.
4

2. rebelVrana 28.02.2022, 11:52

Šachová partia

V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí, variant na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera.

Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, variant, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď.

V štandardnej šachovej partii na súperových hod...

28.02.2022, 12:14
Závisí len na tebe, akou cestou sa vidáš za víťazstvom v partii. Buď pôjdeš cestou možného taktického úderu alebo cestou možných plánov v hre.
7

4. rebelVrana 28.02.2022, 12:14

Závisí len na tebe, akou cestou sa vidáš za víťazstvom v partii. Buď pôjdeš cestou možného taktického úderu alebo cestou možných plánov v hre.

28.02.2022, 18:58
Mojím cieľom nie je víťazstvo nad súperom, ale nad samým sebou. Je len jedna dokonalá cesta dvoch dokonalých hráčov.
3

1. rebelVrana 28.02.2022, 11:43

Šachová partia V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera. Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď. V štandardnej šachovej partii na súperových hodinách hľadáš strategické body, robíš...

28.02.2022, 12:01
V istom období môjho života som odmietol viac hrať šach, pretože som pociťoval ako neznesiteľnú takú myšlienku, že by som mal byť preniknutý túžbou zvíťaziť nad druhým a systematicky zapájať vlastné myslenie do schémy "ako poraziť myslenie druhého človeka".
none
5

3. era 28.02.2022, 12:01

V istom období môjho života som odmietol viac hrať šach, pretože som pociťoval ako neznesiteľnú takú myšlienku, že by som mal byť preniknutý túžbou zvíťaziť nad druhým a systematicky zapájať vlastné myslenie do schémy "ako poraziť myslenie druhého človeka".

28.02.2022, 12:15
Šachy nie sú len o porážke súperovho myslenia.
6

5. rebelVrana 28.02.2022, 12:15

Šachy nie sú len o porážke súperovho myslenia.

28.02.2022, 12:23
To je síce pravda, ale je to súboj myslení.
none
8

1. rebelVrana 28.02.2022, 11:43

Šachová partia V štandardnej šachovej partii na svojich hodinách hľadáš taktický úder, ak ho (ne)vidíš, taháš svojimi najlepšími kameňmi, kandidátmi tak, aby si pri tom robil analýzu pre súpera, kde vyberieš ten kameň, ktorý má viacej odpovedí na premýšľanie v počte ťahov kandidátov u súpera. Analýzou v partii vytvoríš u súpera viacej možných ťahov kandidátov, ktorými musí ťahať a (pre)mýšlať na tvoju odpoveď. V štandardnej šachovej partii na súperových hodinách hľadáš strategické body, robíš...

28.02.2022, 19:15
V analýze a syntéze máš pravdu. Algoritmus výberu je o striedaní analýzy a syntézy. Poznám matematické prechody medzi analýzou a syntézou. Analýza má konštanty a premenné, aj syntéza má konštanty a premenné. Skús stanoviť všeobecné syntetické konštanty, a pomocou jednoduchých aritmetických operácií (množina, súčet, súčin, mocnina) od nich odvodíš premenné. Potom usporiadaš syntetické premenné podľa aritmetickej premeny (prvok množiny, čitateľ, činiteľ, exponent) a dostaneš analytické konštanty, od ktorých aritmetickým rozkladom (podmnožina, odčítanie, delenie, odmocnina) dostaneš analytické premenné. Takto sa to točí stále dokola. Syntéza, analýza, syntéza, analýza. Syntetická konštanta, syntetická premenná, analytická konštanta, analytická premenná.
👍: rebelVrana
9

8. Fénix 28.02.2022, 19:15

V analýze a syntéze máš pravdu. Algoritmus výberu je o striedaní analýzy a syntézy. Poznám matematické prechody medzi analýzou a syntézou. Analýza má konštanty a premenné, aj syntéza má konštanty a premenné. Skús stanoviť všeobecné syntetické konštanty, a pomocou jednoduchých aritmetických operácií (množina, súčet, súčin, mocnina) od nich odvodíš premenné. Potom usporiadaš syntetické premenné podľa aritmetickej premeny (prvok množiny, čitateľ, činiteľ, exponent) a dostaneš analytické konštanty, ...

28.02.2022, 23:40
Keď o tom premýšľam individuálne, tak mám v hlave len obsah, ale uniká mi forma, ktorá je rovnako dôležitá. Preto potrebujem svoj algoritmus niekomu vysvetliť, aby som mu dal zrozumiteľnú formu. Obsahom je logika a formou je matematika. Bolo pre mňa prínosom, že som mohol svoju teóriu vysvetliť žene, ktorá mala záujem to pochopiť. Musel som sformulovať myšlienky tak, aby do seba zapadali. Urobil som niekoľko nákresov pre lepšie pochopenie. Sám som sa pri tom niečo naučil. Tá žena mi dala spätnú väzbu, svoj názor na celú teóriu, ale to najdôležitejšie, dala mi otázky, otázky na všetko. Teraz už mám hrubú koncept hotový, takže ho dokážem hocikomu vysvetliť. Odpoveď na všetko je logika a otázka na všetko je matematika. Matematika ako taká je algoritmus dokonalého výberu. Kto pochopí matematiku, ten pochopí svet.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 79 256 B generated in : 0.312 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 823 657 x unique displays : 2 649 179 x ip address : 3.226.72.194

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,68 € (15 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist