move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Prítomnosť

entries
6
shows
708
uniques
222
theme was created 28.04.2021 by Fénix
1
28.04.2021, 16:03
Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem prítomnosti, minulosti a budúcnosti je tu ešte hĺbka vývoja udalostí. V tejto hĺbke nie je prítomnosť, minulosť, ani budúcnosť. Čas tam neplynie, ale trvá v jednotkách krokov s rozdielnou veľkosťou. Hĺbka vývoja udalostí dáva zmysluplnosť prítomnému rozhodnutiu.
2

1. Fénix 28.04.2021, 16:03

Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem p...

28.04.2021, 16:25
Nechýbajú lyžičku, ohni seba. V prítomnosti sa rozhodujeme medzi sebou, sebou, sebou a sebou.
3

1. Fénix 28.04.2021, 16:03

Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem p...

28.04.2021, 19:11
Ahoj Fénix

Berieš prítomný okamih s pohľadu šachovnice, teda asociačne, čo je dobre.

Prítomný okamih, alebo prítomnosť je existencia tu a teraz!!! Ide o merateľný čas, ktorý je svojima plánmi a cieľmi zrealizovaný.

Minulosť ako bývalá prítomnosť, či budúcnosť ako budúca prítomnosť, sú len psychologický čas. Preto sa o ňom hovorí, že je to (ne)existencia. Úbohé snívanie, fantazírovanie, vizualizovanie, predstavovanie, či aj manifestovanie...

Ak sa tieto sny a túžby, priania a želania, plány a ciele, prosby a nápady, či aj príkazy a rozkazy naplnia, alebo z časti naplnia, tak ide o merateľný čas a ten znamená prítomný okamih, prítomnosť, tu a teraz!!!

Prítomný okamih je okamih ktorý momentálne prežívaš a predýchavaš, tkvz. čarovná formulka "tu a teraz!!!". Keď ti niekdo povie, že je toľko a toľko hodín, tak mu jednoducho (od)povieš, že sa mýli, pretože je teraz!!! Už keď vyslovil koľko je hodin, v tom okamihu sa ten čas stal minulosťou, bývalou prítomnosťou.

Preto prítomný okamih (ne)pozná čas, čas (ne)ustále plynie s prítomnosťou.

4

3. Dušan 28.04.2021, 19:11

Ahoj Fénix Berieš prítomný okamih s pohľadu šachovnice, teda asociačne, čo je dobre. Prítomný okamih, alebo prítomnosť je existencia tu a teraz!!! Ide o merateľný čas, ktorý je svojima plánmi a cieľmi zrealizovaný. Minulosť ako bývalá prítomnosť, či budúcnosť ako budúca prítomnosť, sú len psychologický čas. Preto sa o ňom hovorí, že je to (ne)existencia. Úbohé snívanie, fantazírovanie, vizualizovanie, predstavovanie, či aj manifestovanie... Ak sa tieto sny a túžby, priania a želania, plány a...

28.04.2021, 19:23
Doplním len z pohľadu človeka je prítomný okamih pohybom, čo znamená chodenie, behanie, jazdenie, plávanie a lietanie. Toto je merateľný zrealizovaný čas, ktorý plynie. Tu a teraz.

Opakom je psychologický čas, ktorý znamená (ne)pohyb. Sed, ľah, stoj, či i vznášanie v niektorých prípadoch. Čas už (ne)plynie, ale stal sa bývalou prítomnosťou, či i budúcou prítomnosťou.

Treba sa na život pozerať asociačne, z pohľadu svojich očí na úkor disociácie, z pohľadu druhých očí.
6

4. Dušan 28.04.2021, 19:23

Doplním len z pohľadu človeka je prítomný okamih pohybom, čo znamená chodenie, behanie, jazdenie, plávanie a lietanie. Toto je merateľný zrealizovaný čas, ktorý plynie. Tu a teraz. Opakom je psychologický čas, ktorý znamená (ne)pohyb. Sed, ľah, stoj, či i vznášanie v niektorých prípadoch. Čas už (ne)plynie, ale stal sa bývalou prítomnosťou, či i budúcou prítomnosťou. Treba sa na život pozerať asociačne, z pohľadu svojich očí na úkor disociácie, z pohľadu druhých očí.

28.04.2021, 20:05
Prítomnosť je šachovnica, ktorá sa v čase nemení. Jej hodnotou je kvantita. Minulosť a budúcnosť sú pohodlné nové možnosti figúr v priestore a čase. Ich hodnoty sú dynamika a statika. Hlbina je figúra. Jej hodnotou je kvalita.

Dozrieva to vo mne. Z teórie sa stáva prax. Z kvetu sa stáva plod. Schéma praxe sa ukazuje byť zhodná so schémou teórie. Keď prenesiem teóriu do praxe, vidím v praxi obraz teórie. To ma utvrdzuje o správnosti teórie a praxe. V sobotu mám 40. Už to bude 19 rokov.
consents: Dušan
5

1. Fénix 28.04.2021, 16:03

Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem p...

28.04.2021, 19:42
omg, cesta je ciel . a to je cele

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 85 292 Bgenerated in : 0.073 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 550 991 xunique displays : 1 196 597 xip address : 3.238.204.31

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...