move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Prečo vidím a myslím... disiocačne!?

entries
2
shows
335
uniques
149
theme was created 17.03.2021 by Dušan
1
17.03.2021, 19:27

Otázky a (od)povede 1 - Prečo vidím a myslím... disiocačne!?Ahoj
Napadla ma taká myšlienka, keď Som si zaspomínal na svoje detstvo, tak Som svet naokolo vnímal asociačne. To znamená z pohľadu vlastných očí. Svet bol v mojich očiach nádherný a božský. Ale akonáhle ma postihla duševná choroba, sa mi tento svet zhnusil a vidím ho a myslím disociačne, čo znamená aj skreslene, ilúzorne, (ne)reálne s mojim skutočným svetom, realitou, teda disociačne, znamená videnie.... z pohľadu druhých očí.

Čoho následkom je rozdvojenie, odborne, štiepenie percepcií "vnemov", citov a pocitov, intuícií, myšlienok, ... Akýsy rozpad psyche sýstému "psychického súboru vedomia..."

Disociovať, znamená pohľad cez druhé oči, rozkladať, štiepiť, teda dedukovať a analyzovať. Opakom chápem asociovanie, čo znamená pohľad len s vlastných očí, spájať, združovať, indukcia a syntéza.

Pýtam sa teda, prečo vidím a myslím disociačne? Je to, ako keby ste jedným oKom vnímali priebeh v prvej TV a druhým oKom priebeh v druhej TV! Navzájom sa obraz a symbol... rozdvojuje! Prečo?

Na kerého andela mi je funkcia disociácie, ako introverzia, čo znamená objekt so subjektami!!! Vnímam seba ako objekt, ktorí je obkolesený subjektami a z tohoto potom plynie disocácia, pohľad druhými očami. Ale introverzia znamená uzavrenosť do seba, introvert obracajúci všetok záujem na seba, na svoj vnútorný svet.

Byť introvertný znamená jednostranné zameranie na pozorovanie vlastných duševných pochodov, sústredenie sa na vlastný vnútorný svet. Z toho plynie z môjho pohľadu introvertný iracionálny typ, čo znamená (ne)rozumový, (ne)pochopiteľný, (ne)vysvetliteľný typ človeka.

Z jakého dôvodu Som sa zameral na svoju osobnosť? Na kerú riť mi to je? Ja sám seba (ne)návidím, (ne)zaujímam sa o seba! (Ne)zaujíma ma hlavne (eGo)centrické prejavené "ja"! "ja" ma (ne)zaújíma, zaújimalo ma kedysi, ale už ma ani (ne)bude zaujímať! Čím Som si zaslúžil svoju pozornosť, ako objekt obkolesený subjektami? Som "nikto" a "nič"! Každú noc porážam, usmrcujem a popravujem svoje (eGo)centrické "ja", aby z tohto skresleného, iluzórného, (ne)pravého, falošného, (ne)reálného sveta, (ne)totožným s mojou skutočnou realitou, úplne vymyzlo, zmizlo, (vy)parilo sa!!!

Len mi (ne)odpovedajte, že je to tým, že Som priznal svoju chorobu u psychiatra. Že Som sa nehal označkovať diagnózov večný nálepkový a škatuľkový blázon!

link

2

1. Dušan 17.03.2021, 19:27

Otázky a (od)povede 1 - Prečo vidím a myslím... disiocačne!? Ahoj Napadla ma taká myšlienka, keď Som si zaspomínal na svoje detstvo, tak Som svet naokolo vnímal asociačne. To znamená z pohľadu vlastných očí. Svet bol v mojich očiach nádherný a božský. Ale akonáhle ma postihla duševná choroba, sa mi tento svet zhnusil a vidím ho a myslím disociačne, čo znamená aj skreslene, ilúzorne, (ne)reálne s mojim skutočným svetom, realitou, teda disociačne, znamená videnie.... z pohľadu druhých očí. Čoho ...

18.03.2021, 23:00
Dieťa je nebo na zemi. Čím viac sa vekom vzďaľujeme od detstva, tým viac sa vzďaľujeme od svetla večného života. Nakoniec nám zostane len dym a popol. Zmysluplnosť života je v zameraní sa na svetlo. Všetky telá zomrú, zostane nám len neživé telo. Vedome ho potom môžeme zanechať a vojsť do svetla. Tam prijmeme nové telo a nové meno, alebo môžeme blúdiť v dyme a popole až do času karmickej reinkarnácie.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 78 525 Bgenerated in : 0.080 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 519 621 xunique displays : 1 193 951 xip address : 35.175.107.77

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...