for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Prečo vidím a myslím... disiocačne!?

entries
2
shows
1 082
uniques
331
theme was created 17.3.2021 19:27 by Dušan
1
17.03.2021, 19:27

Otázky a (od)povede 1 - Prečo vidím a myslím... disiocačne!?Ahoj
Napadla ma taká myšlienka, keď Som si zaspomínal na svoje detstvo, tak Som svet naokolo vnímal asociačne. To znamená z pohľadu vlastných očí. Svet bol v mojich očiach nádherný a božský. Ale akonáhle ma postihla duševná choroba, sa mi tento svet zhnusil a vidím ho a myslím disociačne, čo znamená aj skreslene, ilúzorne, (ne)reálne s mojim skutočným svetom, realitou, teda disociačne, znamená videnie.... z pohľadu druhých očí.

Čoho následkom je rozdvojenie, odborne, štiepenie percepcií "vnemov", citov a pocitov, intuícií, myšlienok, ... Akýsy rozpad psyche sýstému "psychického súboru vedomia..."

Disociovať, znamená pohľad cez druhé oči, rozkladať, štiepiť, teda dedukovať a analyzovať. Opakom chápem asociovanie, čo znamená pohľad len s vlastných očí, spájať, združovať, indukcia a syntéza.

Pýtam sa teda, prečo vidím a myslím disociačne? Je to, ako keby ste jedným oKom vnímali priebeh v prvej TV a druhým oKom priebeh v druhej TV! Navzájom sa obraz a symbol... rozdvojuje! Prečo?

Na kerého andela mi je funkcia disociácie, ako introverzia, čo znamená objekt so subjektami!!! Vnímam seba ako objekt, ktorí je obkolesený subjektami a z tohoto potom plynie disocácia, pohľad druhými očami. Ale introverzia znamená uzavrenosť do seba, introvert obracajúci všetok záujem na seba, na svoj vnútorný svet.

Byť introvertný znamená jednostranné zameranie na pozorovanie vlastných duševných pochodov, sústredenie sa na vlastný vnútorný svet. Z toho plynie z môjho pohľadu introvertný iracionálny typ, čo znamená (ne)rozumový, (ne)pochopiteľný, (ne)vysvetliteľný typ človeka.

Z jakého dôvodu Som sa zameral na svoju osobnosť? Na kerú riť mi to je? Ja sám seba (ne)návidím, (ne)zaujímam sa o seba! (Ne)zaujíma ma hlavne (eGo)centrické prejavené "ja"! "ja" ma (ne)zaújíma, zaújimalo ma kedysi, ale už ma ani (ne)bude zaujímať! Čím Som si zaslúžil svoju pozornosť, ako objekt obkolesený subjektami? Som "nikto" a "nič"! Každú noc porážam, usmrcujem a popravujem svoje (eGo)centrické "ja", aby z tohto skresleného, iluzórného, (ne)pravého, falošného, (ne)reálného sveta, (ne)totožným s mojou skutočnou realitou, úplne vymyzlo, zmizlo, (vy)parilo sa!!!

Len mi (ne)odpovedajte, že je to tým, že Som priznal svoju chorobu u psychiatra. Že Som sa nehal označkovať diagnózov večný nálepkový a škatuľkový blázon!

link

none
2

1. Dušan 17.03.2021, 19:27

Otázky a (od)povede 1 - Prečo vidím a myslím... disiocačne!? Ahoj Napadla ma taká myšlienka, keď Som si zaspomínal na svoje detstvo, tak Som svet naokolo vnímal asociačne. To znamená z pohľadu vlastných očí. Svet bol v mojich očiach nádherný a božský. Ale akonáhle ma postihla duševná choroba, sa mi tento svet zhnusil a vidím ho a myslím disociačne, čo znamená aj skreslene, ilúzorne, (ne)reálne s mojim skutočným svetom, realitou, teda disociačne, znamená videnie.... z pohľadu druhých očí. Čoho ...

18.03.2021, 23:00
Dieťa je nebo na zemi. Čím viac sa vekom vzďaľujeme od detstva, tým viac sa vzďaľujeme od svetla večného života. Nakoniec nám zostane len dym a popol. Zmysluplnosť života je v zameraní sa na svetlo. Všetky telá zomrú, zostane nám len neživé telo. Vedome ho potom môžeme zanechať a vojsť do svetla. Tam prijmeme nové telo a nové meno, alebo môžeme blúdiť v dyme a popole až do času karmickej reinkarnácie.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 60 304 B generated in : 0.268 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 737 148 x unique displays : 2 552 504 x ip address : 44.222.189.51

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist