move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Potopa sveta: O dôkazoch, mýtoch a naivite

entries
8
shows
3 346
uniques
739
theme was created 03.06.2017 by Dwesa
1
03.06.2017, 09:52
Čo hovorí na rozprávku o potope veda?

Biblickí literalisti (ľudia, ktorí trvajú na doslovnej pravdivosti Biblie) majú dodnes rovnako hmlistú predstavu o povahe geologického záznamu, ako pred stopäťdesiatimi rokmi. Dokazuje to spôsob, akým sa začiatkom druhej polovice minulého storočia pokúsili vysvetliť geologický záznam v rámci predstáv o jedinej celosvetovej potope, na ktorej stále trvajú. Zhruba storočie potom, ako geológovia a paleontológovia pochopili jeho zložitú stavbu, začali bez akéhokoľvek terénneho výskumu, dokonca očividne bez akéhokoľvek štúdia výskumných prác, ktoré sú geologickému záznamu venované tvrdiť, že v jeho „vyšších“ vrstvách nachádzame iné druhy preto, že vyspelejšie živočíchy (cicavce, vtáky), dokázali pred potopou úspešnejšie unikať ako plazy a obojživelníky, ktoré nachádzame v hlbších vrstvách. Ťažké schránky morských bezstavovcov pre zmenu skončili v tých najspodnejších vrstvách.

Čo hovoria na toto vysvetlenie experti, ktorí strávili život skúmaním skamenelín a horninových sledov? „Tento model sa snaží vysvetliť karikatúru, zjednodušený náčrt v knižkách pre deti, nie akýkoľvek skutočný stratigrafický sled,“ upozorňuje americký geológ a paleontológ Donald Prothero.

Geológovia ako Donald Prothero upozorňujú, že globálna záplava by v geologickom zázname zanechala charakteristický skalný podpis. Ako je to možné? Ak by sa odohrala, postupná zmena z vysokoenergického, turbulentného vodného prostredia na pokojné by vytvorila podobné usadeniny, aké tieto prostredia zanechávajú aj dnes, ale vo väčšom meradle.

„Model celosvetovej potopy predpokladá jednoduchú, celosvetovo rozšírenú vrstvu hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov,“ upozorňuje Prothero. Nič také neexistuje. Geologický záznam, hoci značne neúplný, je namiesto toho plný rozličných vrstiev. A ich charakteristiky jasne poukazujú na prostredie, v ktorom vznikli.

V geologickom zázname teda nevidíme len striedanie odlišných fáun, ale aj postupné striedanie odlišných prostredí vzniku: hlbokomorské, plytkomorské, pobrežné, riečne, púštne... každé prostredie možno vďaka charakteristickým usadeninám, ktoré zanechávajú, identifikovať. Aj prostredie dávnych záplav.

Keďže mnohé vrstvy v horninových sledoch nesú stopy po dlhodobom rozpade pred pochovaním mladšími vrstvami (napr. jav zvaný paleokras - praveké krasové útvary) aj bez datovania (a odhliadnuc od obsahu skamenelín a dôkazov o striedaní prostredia vzniku) s istotou vieme, že nevznikli pri jednorazovej udalosti, ale postupne, v priebehu miliónov rokov.

Žiadnu oporu neposkytuje ani archeológia. Archeológ Kenneth L. Feder upozorňuje, že globálna potopa, pri ktorej by zahynuli všetci ľudia okrem hŕstky plávajúcej na jednom korábe, by bola „absolútne jasná v archeologickom zázname“. Feder zdôrazňuje: „Videli by sme devastáciu, ktorú katastrofa spôsobila prostredníctvom zničených materiálnych pozostatkov osád spred čias potopy. Ale hlavne by sme zaznamenali ostrú diskontinuitu vo vývoji ľudských kultúr. Všetky pokroky v technológii, umení, architektúre a poznaní, ktoré sa do tej doby podarili, by boli stratené. Kultúrny vývoj ľudstva odzrkadlený v archeologickom zázname by sa po potope celkom reštartoval.“ Lenže nič také nepozorujeme.

Pokračovanie tu: link
2

1. Dwesa 03.06.2017, 09:52

Čo hovorí na rozprávku o potope veda? Biblickí literalisti (ľudia, ktorí trvajú na doslovnej pravdivosti Biblie) majú dodnes rovnako hmlistú predstavu o povahe geologického záznamu, ako pred stopäťdesiatimi rokmi. Dokazuje to spôsob, akým sa začiatkom druhej polovice minulého storočia pokúsili vysvetliť geologický záznam v rámci predstáv o jedinej celosvetovej potope, na ktorej stále trvajú. Zhruba storočie potom, ako geológovia a paleontológovia pochopili jeho zložitú stavbu, začali bez a...

03.06.2017, 13:32
Veda hovorí, presnejšie vysvetľuje, ako došlo k vytvoreniu rozprávky o potope. V Mezopotámii, medzi riekami Eufrat a Tigris, dochádzalo k častým záplavám. Ľudia si neskôr vytvorili rôzne príbehy o tých záplavách, až to dotiahli do hyperboly, že celosvetová potopa. Je to len ľudová bájka, mýtus, ale podklad spočíva v častých záplavách. O záplavách sú dôkazy. link
4

2. Lemmy 03.06.2017, 13:32

Veda hovorí, presnejšie vysvetľuje, ako došlo k vytvoreniu rozprávky o potope. V Mezopotámii, medzi riekami Eufrat a Tigris, dochádzalo k častým záplavám. Ľudia si neskôr vytvorili rôzne príbehy o tých záplavách, až to dotiahli do hyperboly, že celosvetová potopa. Je to len ľudová bájka, mýtus, ale podklad spočíva v častých záplavách. O záplavách sú dôkazy. http://sumeri.humanisti.sk/potopa.html

03.06.2017, 18:51
Ľudia kedysi neboli tak sprostí, ako dnes evolucionisti, aby si z miestnej záplavy spravili záplavu celosvetovú.
6

2. Lemmy 03.06.2017, 13:32

Veda hovorí, presnejšie vysvetľuje, ako došlo k vytvoreniu rozprávky o potope. V Mezopotámii, medzi riekami Eufrat a Tigris, dochádzalo k častým záplavám. Ľudia si neskôr vytvorili rôzne príbehy o tých záplavách, až to dotiahli do hyperboly, že celosvetová potopa. Je to len ľudová bájka, mýtus, ale podklad spočíva v častých záplavách. O záplavách sú dôkazy. http://sumeri.humanisti.sk/potopa.html

03.06.2017, 21:41
Áno, aj o plagiovaní biblickej potopy z mezopotámskeho mýtu sa tam píše Chudáci kreotardi, ani len tá ich rozprávka nie je originál.
7

6. Dwesa 03.06.2017, 21:41

Áno, aj o plagiovaní biblickej potopy z mezopotámskeho mýtu sa tam píše Chudáci kreotardi, ani len tá ich rozprávka nie je originál.

04.06.2017, 04:53
Prvá popotopná civilizácia sa rozvíjala práve tam, tak nevidím dôvod, prečo by tamojší ľudia nemali vedieť fakty okolo potopy, ktoré im odovzdal Noach.
3

1. Dwesa 03.06.2017, 09:52

Čo hovorí na rozprávku o potope veda? Biblickí literalisti (ľudia, ktorí trvajú na doslovnej pravdivosti Biblie) majú dodnes rovnako hmlistú predstavu o povahe geologického záznamu, ako pred stopäťdesiatimi rokmi. Dokazuje to spôsob, akým sa začiatkom druhej polovice minulého storočia pokúsili vysvetliť geologický záznam v rámci predstáv o jedinej celosvetovej potope, na ktorej stále trvajú. Zhruba storočie potom, ako geológovia a paleontológovia pochopili jeho zložitú stavbu, začali bez a...

03.06.2017, 18:47
Nie je pravda, že komplet celý geologický záznam je výsledkom len celosvetovej potopy. Potopa totiž spustila celý rad katastrôf, ktoré nasledovali ešte dlho po potope. Ďalšie miestne záplavy spojené s vulkanizmom dôsledkom čoho boli bahnotoky. Tie rýchlo vytvrdli vysokou teplotou z ďalšej vulkanickej činnosti v regióne. (Samozrejme spolu s tým horúca voda a para.) Týmito katastrofami boli do bahna pochovávané rôzne živočíchy, ktoré sa pôsobením toho všetkého rýchlo premenili na fosílie. (Preto sú fosílie tak zachované. Často pozorujeme otlačky mäkkých častí - napr rýb, ktoré inak rýchlo podliehajú rozkladu) ....Áno, katastrofický model ďaleko lepšie vysvetľuje pozorovanú skutočnosť, než báchorky o pomalých dejoch. O tom svedčia aj vo videu popisované polystrátové fosílie, či dokonca les pochovaný v údajne "7 miliónov rokov" starej hornine - pričom kmenestromov sú ešte stále drevo: link (Evolucionista bol vždy srandista)


5

1. Dwesa 03.06.2017, 09:52

Čo hovorí na rozprávku o potope veda? Biblickí literalisti (ľudia, ktorí trvajú na doslovnej pravdivosti Biblie) majú dodnes rovnako hmlistú predstavu o povahe geologického záznamu, ako pred stopäťdesiatimi rokmi. Dokazuje to spôsob, akým sa začiatkom druhej polovice minulého storočia pokúsili vysvetliť geologický záznam v rámci predstáv o jedinej celosvetovej potope, na ktorej stále trvajú. Zhruba storočie potom, ako geológovia a paleontológovia pochopili jeho zložitú stavbu, začali bez a...

03.06.2017, 21:32
"Čo hovorí na rozprávku o potope veda?" =invivomagazin
8

1. Dwesa 03.06.2017, 09:52

Čo hovorí na rozprávku o potope veda? Biblickí literalisti (ľudia, ktorí trvajú na doslovnej pravdivosti Biblie) majú dodnes rovnako hmlistú predstavu o povahe geologického záznamu, ako pred stopäťdesiatimi rokmi. Dokazuje to spôsob, akým sa začiatkom druhej polovice minulého storočia pokúsili vysvetliť geologický záznam v rámci predstáv o jedinej celosvetovej potope, na ktorej stále trvajú. Zhruba storočie potom, ako geológovia a paleontológovia pochopili jeho zložitú stavbu, začali bez a...

05.06.2017, 09:54

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 95 013 Bgenerated in : 0.075 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 556 629 xunique displays : 1 197 158 xip address : 3.239.50.33

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...