move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / theme

Pohyb a veľkosť.

entries
11
shows
2 041
uniques
371
theme was created 02.09.2020 by Fotón
1
02.09.2020, 01:09
To s čím sa v prírode stretávame je pohyb a veľkosť rôznych veličín. Pohyb súvisí so smerom, polohou, rýchlosťou, zrýchlením. Veľkosť veličín s hodnotou, zmenou a rýchlosťou zmeny tej veličiny. -Pohyb a zmena veličín v nás evokuje predstavu "plynutia času".

Často sa stáva, že rýchlosť zmeny je závislá na veľkosti hodnoty. Napríklad máme nádobu s horúcou vodou a pýtame sa, ako dlho bude trvať než vychladne. Lenže rýchlosť akou chladne je závislá na teplote. Čím väčší je rozdiel teploty voči okoliu, tým rýchlejšie chladne. Dá sa teda napísať, že drobná zmena teploty dT za drobný časový okamih dt, čo je vlastne rýchlosť zmeny teploty, je rovná rozdielu tej teploty T voči teplote okolia To. Teda:

- dT/dt = k(To - T)Koeficient úmernosti k je nejaké číslo v ktorom je zahrnuté množstvo a tepelná kapacita tekutiny, v tomto prípade vody. Mínus pred ľavou stranou rovnice znamená, že teplota klesá, pretože voda chladne. Rýchlosť zmeny teploty je teda záporná. Teraz nás teda zaujíma celkový čas, za aký sa teplota vyrovná s okolím. Preto je treba túto diferenciálnu rovnicu zintegrovať. Najskôr si teda poprehadzujeme členy ktoré k sebe patria:

dT/(To - T) = - k.t

Teraz obe strany zintegrujeme. Integrál(1/(To-T).dT) je ln(To - T) a integrál pravej strany je integrál konštanty, čiže pravá strana bude -k.t . Tým sme získali vzťah, že čas

t = ln(To - T) / k....Väčšinu dejov v prírode je možné popísať takýmito diferenciálnymi rovnicami. Pokiaľ má hodnota nejakej veličiny vplyv na rýchlosť zmeny tej alebo inej veličiny, také rovnica sa ešte riešia pomerne jednoducho. Jedná sa len o prvú deriváciu, čiže rýchlosť. Pokiaľ sa ale ešte mení aj rýchlosť zmeny tej rýchlosti, čo už je vlastne druhá derivácia, to už tak jednoduché nie je. Dá sa povedať, že väčšina diferenciálnych rovníc popisujúcich komplikované prírodné deje ani riešenie nemá. Preto sa diferenciály nahradia konečnými drobnými prírastkami a výsledok sa dosádza nas5 do tej rovnice. Nechá sa to riešiť počítaču. ....A to už sme pri počítačových simuláciách prírodných či iných dejov. Napr. pri stavbe mosta nejakej konštrukcie, keď sa skúma jeho stabilita v rôznych okolitých podmienkach.

Zatiaľ toľko.....
2

1. Fotón 02.09.2020, 01:09

To s čím sa v prírode stretávame je pohyb a veľkosť rôznych veličín. Pohyb súvisí so smerom, polohou, rýchlosťou, zrýchlením. Veľkosť veličín s hodnotou, zmenou a rýchlosťou zmeny tej veličiny. -Pohyb a zmena veličín v nás evokuje predstavu "plynutia času". Často sa stáva, že rýchlosť zmeny je závislá na veľkosti hodnoty. Napríklad máme nádobu s horúcou vodou a pýtame sa, ako dlho bude trvať než vychladne. Lenže rýchlosť akou chladne je závislá na teplote. Čím väčší je rozdiel teploty voči okol...

02.09.2020, 01:30
Pri diferenciálnych rovniciach ktoré idú riešiť si často pomáhame číslom e, ktorého hodnota je 2,718..... (atď, ide to do nekonečna). Funkcia e^x je totiž imúnna voči derivovaniu. Po ľubovoľnom počte zderivovaní e^x získame znovu e^x. A ak je pred x-om nejaká konštanta k, získame po prvom zderivovaní funkcie e^(k.x) funkciu k.e^(k.x). Keď to celé zderivujeme znovu, získame k.k.e^(k.x). Keď znovu, tak k.k.k.e^(k.x), atď.... Čiže po n počtoch zderivovaní, získame k^n . e^(k.x). Táto pomôcka sa hodí, keď hľadáme nejaké riešenie difernciálnych rovníc vyšších rádov, čiže takých, kde vystupujú aj derivácie druhé, tretie, štvrté, atď. Riešením diferenciálnych rovníc je nejaká funkcia. Tak ako v prípade tej teploty v príspevku 1. Funkcia, z ktorej sa dá už niečo vypočítať.
3

1. Fotón 02.09.2020, 01:09

To s čím sa v prírode stretávame je pohyb a veľkosť rôznych veličín. Pohyb súvisí so smerom, polohou, rýchlosťou, zrýchlením. Veľkosť veličín s hodnotou, zmenou a rýchlosťou zmeny tej veličiny. -Pohyb a zmena veličín v nás evokuje predstavu "plynutia času". Často sa stáva, že rýchlosť zmeny je závislá na veľkosti hodnoty. Napríklad máme nádobu s horúcou vodou a pýtame sa, ako dlho bude trvať než vychladne. Lenže rýchlosť akou chladne je závislá na teplote. Čím väčší je rozdiel teploty voči okol...

02.09.2020, 02:14
Oprava:
Všade kde je To - T má byť T - To, pretože predpokladáme teplotu vody väčšiu, ako okolia.
4

1. Fotón 02.09.2020, 01:09

To s čím sa v prírode stretávame je pohyb a veľkosť rôznych veličín. Pohyb súvisí so smerom, polohou, rýchlosťou, zrýchlením. Veľkosť veličín s hodnotou, zmenou a rýchlosťou zmeny tej veličiny. -Pohyb a zmena veličín v nás evokuje predstavu "plynutia času". Často sa stáva, že rýchlosť zmeny je závislá na veľkosti hodnoty. Napríklad máme nádobu s horúcou vodou a pýtame sa, ako dlho bude trvať než vychladne. Lenže rýchlosť akou chladne je závislá na teplote. Čím väčší je rozdiel teploty voči okol...

02.09.2020, 02:16
Mam pocit, že rýchlosť je vždy závislá na veľkosti, nie iba občas.
5

1. Fotón 02.09.2020, 01:09

To s čím sa v prírode stretávame je pohyb a veľkosť rôznych veličín. Pohyb súvisí so smerom, polohou, rýchlosťou, zrýchlením. Veľkosť veličín s hodnotou, zmenou a rýchlosťou zmeny tej veličiny. -Pohyb a zmena veličín v nás evokuje predstavu "plynutia času". Často sa stáva, že rýchlosť zmeny je závislá na veľkosti hodnoty. Napríklad máme nádobu s horúcou vodou a pýtame sa, ako dlho bude trvať než vychladne. Lenže rýchlosť akou chladne je závislá na teplote. Čím väčší je rozdiel teploty voči okol...

02.09.2020, 02:26
V mojich predstavách je veľkosť ako si ju opísal udalosťou viažu ou sa k polohe v priestore a pohybu v čase. Zmenu si predstavujem ako objekt viazaný k momentu v čase a pohybu v priestore.
6

5. Fénix 02.09.2020, 02:26

V mojich predstavách je veľkosť ako si ju opísal udalosťou viažu ou sa k polohe v priestore a pohybu v čase. Zmenu si predstavujem ako objekt viazaný k momentu v čase a pohybu v priestore.

02.09.2020, 02:47
V šachu je rozdiel medzi pohybom a pohyblivosťou. Pohyb je zmena pozície figúr na šachovnici. Pohyblivosť je schopnosť figúry hýbať sa určitým smerom. Pohyb je udalosť v čase, pohyblivosť je objekt v priestore.
7

6. Fénix 02.09.2020, 02:47

V šachu je rozdiel medzi pohybom a pohyblivosťou. Pohyb je zmena pozície figúr na šachovnici. Pohyblivosť je schopnosť figúry hýbať sa určitým smerom. Pohyb je udalosť v čase, pohyblivosť je objekt v priestore.

02.09.2020, 08:14
Bez schopnosti hýbať sa nie je možné zmeniť pozície figúr.

Pohyb, to je samotné plynutie času. Čas neexistuje. Teda nie je to 4-tý rozmer, i keď v 4 vektorových maticiach VTR obsadzuje miesto "ďalšieho rozmeru". Nie je to rozmer v priestorovom slova zmysle. Nie je totiž možné vrátiť sa do toho bodu pohybom.
8

7. Fotón 02.09.2020, 08:14

Bez schopnosti hýbať sa nie je možné zmeniť pozície figúr. Pohyb, to je samotné plynutie času. Čas neexistuje. Teda nie je to 4-tý rozmer, i keď v 4 vektorových maticiach VTR obsadzuje miesto "ďalšieho rozmeru". Nie je to rozmer v priestorovom slova zmysle. Nie je totiž možné vrátiť sa do toho bodu pohybom.

02.09.2020, 17:46
Čas je imaginárny rozmer.
Odmyslime si realitu, zostane len šachovnica, figúry a ťahy. Figúra je tlak, šachovnica je prietok, ťah je čas. Figúra tvorí kvalitu, šachovnica kvantitu a ťah aktivitu a pasivitu. Aktivita je pohyb, pasivita je pohyblivosť.
9

7. Fotón 02.09.2020, 08:14

Bez schopnosti hýbať sa nie je možné zmeniť pozície figúr. Pohyb, to je samotné plynutie času. Čas neexistuje. Teda nie je to 4-tý rozmer, i keď v 4 vektorových maticiach VTR obsadzuje miesto "ďalšieho rozmeru". Nie je to rozmer v priestorovom slova zmysle. Nie je totiž možné vrátiť sa do toho bodu pohybom.

02.09.2020, 17:50
Počuj Fotónko, vedel by si vytvoriť program, ktorý by hral šach podľa môjho algoritmu dokonalého výberu?
10

9. Fénix 02.09.2020, 17:50

Počuj Fotónko, vedel by si vytvoriť program, ktorý by hral šach podľa môjho algoritmu dokonalého výberu?

02.09.2020, 23:47
Spraviť program nie je problém. To by som ale najskôr musel vedieť hrať šachy. Jediné čo viem z tohoto smeru hrať, je dáma.
11

10. Fotón 02.09.2020, 23:47

Spraviť program nie je problém. To by som ale najskôr musel vedieť hrať šachy. Jediné čo viem z tohoto smeru hrať, je dáma.

03.09.2020, 01:02
Nevadí že nevieš hrať šach, aspoň nemáš paradigmy. Naučiť sa šachové pravidlá je ľahké. Zvyšok je len matematika a logika. Keby si mal niekedy cestu do Trnavy, tak sa môžeme porozprávať.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 104 990 Bgenerated in : 0.099 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 163 854 xunique displays : 1 248 048 xip address : 54.80.173.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...