move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Otázka na zamyslenie - geologické vrstvy - skameneliny

entries
7
shows
800
uniques
234
theme was created 01.04.2021 by tomas12345
1
01.04.2021, 09:47

link

Takto dáko vypadá geologický rebríček ako nám ho predstavujú vedci. Uplne naspodku sa nachádzaju starohory a prahory - Proterozotc, Archean. Tie údajne znozornuju časove pásmo od 2,5 miliardy do 542 milionov.

Nad tým sa nachádza paleozická vrstva 542 - 252 mil, mesozoická vrstva 252 - 65 mil, a cenozoická vrstva 65 mil - súčastnosť. V ľavej časti obrázku vidíme aj skameneliny ktoré sa v tej či onej vrstve našli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako rýchlo sa tvoria jednotlivé geologické vrstvy ? Zo súčasných pozorovaní vieme že geologické vrstvy sa tvoria rýchlosťou okolo 1,67 mm ročne ! O rok bude teda geologická vrstva vplyvom sedimentácie vyššia o 1,67 mm.
link

A teraz pome počítať. Spočítajme si ako hlboko by sa musela nachádzať napríklad taká kambrická vrstva stará 542 milionov rokov.

542000000 x 0,167 cm = 90514000 cm = 905140 m = 905, 14 km !!!

Kambrická vrstva by sa teda mala nachádzať až 905 kilometrov pod Zemou !!! Najhlbší vrt ktorý človek spravil bol 13 kilometrov hlboko !! Skameneliny však archeologovia dnes kopú maximálne niekolko stoviek metrov pod Zemou !!! Ako teda možu vedci skameneliny ktoré sa nachádzaju pod Zemou 500 metrov označovať za kambrickú vrstvu s datovaním jej veku na 520 milionov rokov ? Takáto vrstva by mohla mať maximalne 500 tisíc rokov !

2

1. tomas12345 01.04.2021, 09:47

https://katolik0.webnode.sk/_files/200000812-81b3f81b41/450/geologic.jpg Takto dáko vypadá geologický rebríček ako nám ho predstavujú vedci. Uplne naspodku sa nachádzaju starohory a prahory - Proterozotc, Archean. Tie údajne znozornuju časove pásmo od 2,5 miliardy do 542 milionov. Nad tým sa nachádza paleozická vrstva 542 - 252 mil, mesozoická vrstva 252 - 65 mil, a cenozoická vrstva 65 mil - súčastnosť. V ľavej časti obrázku vidíme aj skameneliny ktoré sa v tej či onej vrstve našli. -------...

01.04.2021, 10:24

Stratigrafická tabulka byla sestavena v průběhu 19. století, musíme si uvědomit, jakým způsobem byla sestavena. Bylo to na základě jednoduchého principu spočívajícího v tom, že mladší vrstvy usazených hornin logicky vždy leží nad staršími. Geologové sledovali, třídili a porovnávali zkameněliny v jednotlivých vrstvách v dochovaných profilech po celém světě a postupně se tak dopátrali k určité posloupnosti, v jaké byly tyto vrstvy uloženy. Prolínáním jednotlivých druhů zkamenělin do různých lokalit po celé Zemi byla zajištěna globální platnost této stratigrafické tabulky. Do objevení metody určování stáří hornin pomocí radioaktivity v roce 1906 nebylo vůbec známo stáří ani trvání jednotlivých období.

Podíváme-li se na stratigrafickou tabulku, vidíme kromě základních ér též jemnější dělení na periody, epochy a věky (odpovídající geologickým útvarům, oddělením a stupňům). Srovnáním délky jednotlivých období zjistíme, že směrem do minulosti se tato období prodlužují, zejména v období prekambria. Je to způsobeno tím, že i horniny jsou s časem ničeny některými geologickými procesy. Zanikají v subdukčních zónách, kde jsou části zemské kůry vtahovány do hloubky zemského pláště a roztaveny. Při srážkách kontinentů jsou vystavovány obrovským tlakům a teplotám a jsou metamorfovány – přeměněny v horniny jiné. Směrem do minulosti tedy ubývá geologických i paleontologických záznamů, což komplikuje přesnější popis starších období a neumožňuje jemnější stratigrafické rozdělení. Proto jsou hranice ér v předprvohorním období vytyčeny uměle, aniž by se k té době vztahovala určitá hraniční událost.

link
3

2. Nadja 01.04.2021, 10:24

Stratigrafická tabulka byla sestavena v průběhu 19. století, musíme si uvědomit, jakým způsobem byla sestavena. Bylo to na základě jednoduchého principu spočívajícího v tom, že mladší vrstvy usazených hornin logicky vždy leží nad staršími. Geologové sledovali, třídili a porovnávali zkameněliny v jednotlivých vrstvách v dochovaných profilech po celém světě a postupně se tak dopátrali k určité posloupnosti, v jaké byly tyto vrstvy uloženy. Prolínáním jednotlivých druhů zkamenělin do různých lokal...

01.04.2021, 10:31
"Do objevení metody určování stáří hornin pomocí radioaktivity v roce 1906 nebylo vůbec známo stáří ani trvání jednotlivých období."

Ak som tomu správne pochopil, tak na základe radiometrického datovania hornín v tej či onej vrstve vedci určili vek danej geologickej vrstvy ?
4

3. tomas12345 01.04.2021, 10:31

"Do objevení metody určování stáří hornin pomocí radioaktivity v roce 1906 nebylo vůbec známo stáří ani trvání jednotlivých období." Ak som tomu správne pochopil, tak na základe radiometrického datovania hornín v tej či onej vrstve vedci určili vek danej geologickej vrstvy ?

01.04.2021, 10:42
Najprv to zrejme určovali podla polohy vrstiev tak, ako to píšeš hore. Potom podľa skamenelín, ktoré nachádzali v jednotlivých vrstvách, a nakoniec rádiokarbonovou metodou rozpadu radioaktívnych prvkov, čo umožňuje určiť obdobie vzniku vrstvy aj bez zkamenelín. Tie vrstvy podliehajú rôznym vplyvom, erozii, tektonike a pod... preto to vrstvenie je iba orientačné už dnes.
Inak dobrá téma :)
5

4. Nadja 01.04.2021, 10:42

Najprv to zrejme určovali podla polohy vrstiev tak, ako to píšeš hore. Potom podľa skamenelín, ktoré nachádzali v jednotlivých vrstvách, a nakoniec rádiokarbonovou metodou rozpadu radioaktívnych prvkov, čo umožňuje určiť obdobie vzniku vrstvy aj bez zkamenelín. Tie vrstvy podliehajú rôznym vplyvom, erozii, tektonike a pod... preto to vrstvenie je iba orientačné už dnes. Inak dobrá téma :)

01.04.2021, 11:25
Treba všetky tie tri faktory zladiť a na základe toho určiť vek danej vrstvy a nie vyberať si len jeden faktor a ostatné odignorovať.....

Inak aj výpočet na základe radiokarbonovej metody može byť chybný, ked zoberieme do úvahy že v minulosti mohla byť Zem zasiahnutá pulsarom, a v takom prípade by sa množstvo radionuklidov v horninách zvýšilo mnohonásobne, a tie horniny by sa potom javili staršie než akými by v skutočnosti boli.
6

5. tomas12345 01.04.2021, 11:25

Treba všetky tie tri faktory zladiť a na základe toho určiť vek danej vrstvy a nie vyberať si len jeden faktor a ostatné odignorovať..... Inak aj výpočet na základe radiokarbonovej metody može byť chybný, ked zoberieme do úvahy že v minulosti mohla byť Zem zasiahnutá pulsarom, a v takom prípade by sa množstvo radionuklidov v horninách zvýšilo mnohonásobne, a tie horniny by sa potom javili staršie než akými by v skutočnosti boli.

01.04.2021, 18:59
Zem nemohla byť zasiahnutá pulzarom, to by dnes neexistovala... Ale povedzme že by Ju ovplyvnil nejaký vzdialený pulzar či čo, tak by tu bola vrstva ním poznačená a radioaktívnejšia, možno... ale to by aj tak nemalo nijaký dopad na merania, lebo ten polčas rozpadu sa nemení, takže by vedci zistili, že sa nejaká udalosť stala...
Inak to meranie rozpadu je ovela presnejšie, ako nejaké určovanie z vrstiev, lebo tie vrstvy sa menia, čím dlhšie tým viac, v časnom štádiu bola Zem velmi geologicky činná, boli tu samé sopky jedna na druhej, pomaly vychládali a znova vybuchovali, a ešte jedna vec... naša zem v podstate váži stále rovnako, takže nemôžu sa neustále vrstvy rásť a nič zvnutra neubudať, ro by sme tu mali dútú planétu, ono sa to tam tak trochu melie, dostáva zasa dovnutra atd, nie je to také jednoduché :)
7

6. Nadja 01.04.2021, 18:59

Zem nemohla byť zasiahnutá pulzarom, to by dnes neexistovala... Ale povedzme že by Ju ovplyvnil nejaký vzdialený pulzar či čo, tak by tu bola vrstva ním poznačená a radioaktívnejšia, možno... ale to by aj tak nemalo nijaký dopad na merania, lebo ten polčas rozpadu sa nemení, takže by vedci zistili, že sa nejaká udalosť stala... Inak to meranie rozpadu je ovela presnejšie, ako nejaké určovanie z vrstiev, lebo tie vrstvy sa menia, čím dlhšie tým viac, v časnom štádiu bola Zem velmi geologicky čin...

01.04.2021, 19:03
Zhodou okolností, prededávnom bol článok zverejnenýo zásahu Zeme nejakou planétou, sú po tejto udalosti tiež stopy nad zemským jadrom, kuk

link

newest entries : 

Kľud. [show chain]before 45 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 88 632 Bgenerated in : 0.100 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 912 366 xunique displays : 1 311 203 xip address : 54.224.117.125

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...