move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / love / theme

O mne

entries
5
shows
657
uniques
182
theme was created 30.01.2021 by Dušan
1
30.01.2021, 19:01
2

1. Dušan 30.01.2021, 19:01

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html

01.02.2021, 22:02
O mne
V tomto ľudskom tele Som "Nikto" a "Nič". Nie Som indentita s menom a priezvyskom. Teda nie Som Dušan Fajnor. Táto identita prináleží prejavenému eGu, nie Bytiu. Je to len pozemská oškatuľkovaná nálepka. Už teraz, že sa tu vyjadrujem slovne, páchne so mňa táto nálepka. Aby ste pochopili pravú podstatu ja, nie Som to, čo Som. Som (ne)identita s duchovného posmrtného života medzi životmi, či živote po životoch.

Som tu z jediného dôvodu. Prežiť v tomto ľudskom tele čo najdlhšie a na konci života tejto ľudskej bytosti si zobrať všetko to prežité, získané, (u)vedomené...

link

3

2. Dušan 01.02.2021, 22:02

O mne V tomto ľudskom tele Som "Nikto" a "Nič". Nie Som indentita s menom a priezvyskom. Teda nie Som Dušan Fajnor. Táto identita prináleží prejavenému eGu, nie Bytiu. Je to len pozemská oškatuľkovaná nálepka. Už teraz, že sa tu vyjadrujem slovne, páchne so mňa táto nálepka. Aby ste pochopili pravú podstatu ja, nie Som to, čo Som. Som (ne)identita s duchovného posmrtného života medzi životmi, či živote po životoch. Som tu z jediného dôvodu. Prežiť v tomto ľudskom tele čo najdlhšie a na konci ...

02.02.2021, 10:58
Najhlbšia podstata bytia je pleromatická. Nedá sa definovať. Nemá zmysel o nej ani hovoriť, možno si ju však uvedomiť ako odlišnosť od všetkého, čo sa dá definovať. Uvedomiť si svoju najhlbšiu podstatu znamená rozptýliť v nej svoje vedomie. Prináša to pokoj, odstup od fraktálneho chaosu.
consents: Dušan
4

3. Fénix 02.02.2021, 10:58

Najhlbšia podstata bytia je pleromatická. Nedá sa definovať. Nemá zmysel o nej ani hovoriť, možno si ju však uvedomiť ako odlišnosť od všetkého, čo sa dá definovať. Uvedomiť si svoju najhlbšiu podstatu znamená rozptýliť v nej svoje vedomie. Prináša to pokoj, odstup od fraktálneho chaosu.

02.02.2021, 12:56
Ale sme ľudia, a vieme si definovať vlastný zmysel života. Aký zmysel mu dáme, taký budeme mať.
consents: Dušan
5

1. Dušan 30.01.2021, 19:01

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html

03.02.2021, 08:57
O mne

V stave bežnej smrti umiera moje prejavené, moj psychický súbor vedomia ako eGo. Smrť navstáva spánkom a ráno sa tak prebúdzam, vzkriesim ako čisté a číre (ne)Bytie. Už nie Som, Som "nikto" a "nič", (ne)existujem. Som čistá a číra prázdnota a ničota. Od rána Som tak porazený, usmrtený a popravený.

V stave vyššej smrti umiera moje hrubé telo, ale nie jemné krehké energetické telo. To si so sebov na onen svet "duchovný posmrtný život, život po živote, alebo živote medzi životmi" berie moja duchovná bytosť "duch a duša v jednom" spolu so zážitkami, skúsenosťami, vedomosťami, či vedomím, aby dosiahla v onom svete duchovný pokrok úrovne duchovnej bytosti. Táto bytosť sa potom inkarnuje do druhého hrubého tela.

V stave najvyššej smrti, umiera okrem hrubého tela aj jemné krehké energetické telo spolu s duchovnou bytosťou, ktorá sa (roz)púšťa, (roz)plýva, (roz)prášuje, (roz)trusuje, mení, či (pre)miena na ničotu a prázdnotu. Nieje nič a nikto. Je len (ne)existencia, ničota a prázdnota, prázdny priestor "(ne)priestor". Duchovná bytosť sa už (ne)inkarnuje.

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 82 411 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 657 872 xunique displays : 1 205 267 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...