move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / theme

Nový školský systém

entries
95
shows
524
uniques
73
theme was created 13.01.2022 by tomas12345
1
13.01.2022, 16:59
Predstavme si nasledujúcu situáciu, že by som sa chcel stať vedcom v obore prírodnych vied - biologia/chemia. Co musím spraviť aby som sa stal vedcom ? No v prvom rade budem musieť vychodiť základnú školu. Po základnej škole budem musieť navštíviť gymnázium, ktoré človeka najlepšie pripraví na vedecké štúdium a na Vysokú školu. Problém je však ten, že ked nastúpite na gymnázium, máte tam až 9 povinných predmetov a jeden nepovinný ktorý však musíte povinne navštevovať.

Matematika
Informatika
Slovenský jazyk
Biologia
Chémia
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Zemepis
Dejepis
Etická výchova/náboženstvo - neznámkované

Ja sa teda pýtam, načo je budúcemu biologickému vedcovi potrebná na strednej škole Slovenčina, dejepis, zemepis, etika, cudzie jazyky, informatika, matematika ??? No na nič ! Uplne by stačilo keby dotyčný žiak na škole navštevoval a bol hodnotený iba z biologie/chémie. Navštevoval by síce iba 2 predmety, no tým pádom by ich navštevoval častejšie ako dnes. Denne by mal v škole 2 hodiny biologie, 2 hodiny chémie, a potom by išiel domov. V škole by tým pádom strávil menej hodín a viac by sa venoval tomu čomu by sa chcel venovať v budúcnosti. Nemusel by sa venovať ničomu inému. Nemusel by sa šprtať slovenčinu, a iné predmety, ktoré by vo svojom budúcom obore nikdy nevyužil. Ak by dotyčný žiak chcel navštevovať aj ostatné predmety, mohol by sa tak rozhodnúť a navštevovať ich, ale bolo by to na fáze dobrovolnosti, a nebol by z nich známkovaný.

Tým žeby sa dotyčný žiak učil len chémiu/biologiu a mal by aj mnohonásobne viac hodín týchto predmetov než je tomu dnes na gymnáziach, znamenalo by to aj to, že by na strednej škole, stihol prebrať aj časť vysokoškolského učiva, minimálne prvé dva ročníky.
Takže každý jeden žiak by mal na strednej škole svoj individuálny plán predmetov. V 1 ročníku hned po nástupe na strednú školu by sa musel žiak rozhodnuť čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Chceš byť IT odborníkom ? Ok, budeš mať každý den hodinu matematiky, 2 hodiny informatiky, a hodinu anglického jazyka. Chceš byť doktorom ? Ok, každý den budeš mať 2 hodiny chémie, 2 hodiny biologie. Chceš byť astronomom ? Ok, každý den budeš mať hodinu matematiky, 2 hodiny fyziky, a 1 hodinu chémie. Chceš byť sociálnym pracovníkom ? Ok, budeš mať denne 2 hodiny slovenčiny, hodinu etiky, hodinu cudzích/jazykov. Chceš byť prekladatelom/tlmočníkom ? Ok budeš mať denne 2 hodiny angličtiny, 2 hodiny nemčiny.

VYHODY :
Aké výhody by toto všetko prinieslo ?
1 : Ziaci by sa venovali IBA tomu čo by chceli v budúcnosti v práci vykonávať

2 : Ziaci by sa vplyvom zvýšeného množstva hodín o dosť intenzívnejšie venovali tomu čo by chceli v budúcnosti vykonávať

3 : Ziaci by strávili menej hodín v škole, tým pádom by sa aj viacej sústredili na jednotlivých hodinách

4 : Do triedy 1A sa prihlási 30 žiakov. Dnes to funguje tak, že všetkých 30 žiakov sa presunie na hodinu biologie. No ak by mal každý svoj vlastný študijný plán, tak vo svojom budúcom obore by navštevovalo biologiu dajme tomu že len 10 žiakov. To by teda znamenalo že na hodinu biologie by prišlo len 10 žiakov a nie 30 ! Menej žiakov znamená že sa učiteľ bude viac venovať jednotlivým žiakom než ako keby malo byť v triede 30 žiakov.

5 : Tým žeby sa žiaci intenzívnejšie venovali svojim vybraným predmetom, by v konečom dosledku vyustilo v to, žeby aj strednú a vysokú školu mohli skončiť skorej. Dnes človek ktorý má Vysokú školu trebárs v oblasti matematiky, skončí školu cca v 24 rokoch. No ak by mal už od strednej školy zintenzívnené vyučovanie skončil by svoje celkové vzdelanie už trebárs aj v 21 rokoch. Inak povedané, tie vedomosti ktoré má dnes 24 ročný chalan, by pri novom školskom systéme mal už 21 ročný chalan. A to je veľmi dobré z hladiska vedy. Znamenalo by to, že budúci vedec sa može svojej vedeckej kariére po skončení Vysokej školy venovať o tri roky viac než je tomu v súčastnosti ! A čím dlhšie budú mať vedci čas na venovanie sa svojej kariéri, tým viac objavov vymyslia. A nové vedecké objavy majú prospech pre celé ludstvo.

2

1. tomas12345 13.01.2022, 16:59

Predstavme si nasledujúcu situáciu, že by som sa chcel stať vedcom v obore prírodnych vied - biologia/chemia. Co musím spraviť aby som sa stal vedcom ? No v prvom rade budem musieť vychodiť základnú školu. Po základnej škole budem musieť navštíviť gymnázium, ktoré človeka najlepšie pripraví na vedecké štúdium a na Vysokú školu. Problém je však ten, že ked nastúpite na gymnázium, máte tam až 9 povinných predmetov a jeden nepovinný ktorý však musíte povinne navštevovať. Matematika Informatika Slo...

13.01.2022, 17:04
"A nové vedecké objavy majú prospech pre celé ludstvo"

Áno, objav jadrovej energie bol veľmi prospešný najmä pre Hirošimu a Nagasaki, atol Bikini, Černobyl, Fukušimu a všetky sklady vyhoreného jadrového paliva.
3

2. era 13.01.2022, 17:04

"A nové vedecké objavy majú prospech pre celé ludstvo" Áno, objav jadrovej energie bol veľmi prospešný najmä pre Hirošimu a Nagasaki, atol Bikini, Černobyl, Fukušimu a všetky sklady vyhoreného jadrového paliva.

13.01.2022, 17:10
A čo teda nemáme vobec vedecky napredovať ? Tak ok, možme jazdiť len na somároch, tým pádom nikdy nevynájdeme autá, ktoré možu z času na čas aj dakoho zraziť....

Mimochodom jadrová ubran može byť v budúcnosti účinná pri odklonoch meteoritov smerujúcich na Zem.
4

3. tomas12345 13.01.2022, 17:10

A čo teda nemáme vobec vedecky napredovať ? Tak ok, možme jazdiť len na somároch, tým pádom nikdy nevynájdeme autá, ktoré možu z času na čas aj dakoho zraziť.... Mimochodom jadrová ubran može byť v budúcnosti účinná pri odklonoch meteoritov smerujúcich na Zem.

13.01.2022, 17:12
Veru veru hovorím vám, nie od 1 ročníka Strednej škole by fungoval tento nový vzdelávací systém, ale už od 6 ročníka základnej školy ! Tým by sa vek plného vzdelania skrátil z 21 rokov na 19 rokov. To je 5 rokov vedeckého štúdia navyše
5

3. tomas12345 13.01.2022, 17:10

A čo teda nemáme vobec vedecky napredovať ? Tak ok, možme jazdiť len na somároch, tým pádom nikdy nevynájdeme autá, ktoré možu z času na čas aj dakoho zraziť.... Mimochodom jadrová ubran može byť v budúcnosti účinná pri odklonoch meteoritov smerujúcich na Zem.

13.01.2022, 17:16
Ak niekto chce silou mocou vychovávať jednostranných géniov a vynálezcov, tak nech si nájde rodičov, ktorí mu svoje deti na taký experiment zveria.

Existujú iní učitelia, ktorí sa snažia hlavne vychovať a vzdelať komplexnú osobnosť so všeobecným prehľadom a morálnym ľudským vnímaním. A tí si tiež hľadajú rodičov, ktorí im zveria svoje deti.
6

5. era 13.01.2022, 17:16

Ak niekto chce silou mocou vychovávať jednostranných géniov a vynálezcov, tak nech si nájde rodičov, ktorí mu svoje deti na taký experiment zveria. Existujú iní učitelia, ktorí sa snažia hlavne vychovať a vzdelať komplexnú osobnosť so všeobecným prehľadom a morálnym ľudským vnímaním. A tí si tiež hľadajú rodičov, ktorí im zveria svoje deti.

13.01.2022, 17:24
Nerozumiem.... spýtam sa priamo, v čom je dnešné komplexné vyučovanie lepšie, než mnou navrhovaný školský systém ?
7

6. tomas12345 13.01.2022, 17:24

Nerozumiem.... spýtam sa priamo, v čom je dnešné komplexné vyučovanie lepšie, než mnou navrhovaný školský systém ?

13.01.2022, 17:26
Btw len tak mimo témy akurát pozerám že tento príspevok má 16 unikátnych zobrazení.... teda 16 jednotlivcov.... ako je to možné, ked na tomto fore sú aktuálne prihlaseny len 4 online ludia ?
10

7. tomas12345 13.01.2022, 17:26

Btw len tak mimo témy akurát pozerám že tento príspevok má 16 unikátnych zobrazení.... teda 16 jednotlivcov.... ako je to možné, ked na tomto fore sú aktuálne prihlaseny len 4 online ludia ?

13.01.2022, 17:35
16 unikátnych ip otvorilo tému
consents: peter67
12

10. EnaXnaY 13.01.2022, 17:35

16 unikátnych ip otvorilo tému

13.01.2022, 17:36
Už 20... lenže ked pozriem na počítadlo, tak tolko ludí ani zdaleka nie je a ani nebolo za posledných 15 minút online..... ako je to možné ?
14

12. tomas12345 13.01.2022, 17:36

Už 20... lenže ked pozriem na počítadlo, tak tolko ludí ani zdaleka nie je a ani nebolo za posledných 15 minút online..... ako je to možné ?

13.01.2022, 17:37
Asi preto, lebo tu chodia od vedľa off line.
38

14. peter67 13.01.2022, 17:37

Asi preto, lebo tu chodia od vedľa off line.

13.01.2022, 17:53
Aj neregistrovaný ludia by mali byť zaznamenaní v IP adrese a teda na počítadle...

ENAXNAY ako je teda možné že ich to nezaznamenáva v počítadle ako "online" ?
40

38. tomas12345 13.01.2022, 17:53

Aj neregistrovaný ludia by mali byť zaznamenaní v IP adrese a teda na počítadle... ENAXNAY ako je teda možné že ich to nezaznamenáva v počítadle ako "online" ?

13.01.2022, 17:54
To online je nejaká hovadina, lebo sme tu 6ti a píše že 3
42

38. tomas12345 13.01.2022, 17:53

Aj neregistrovaný ludia by mali byť zaznamenaní v IP adrese a teda na počítadle... ENAXNAY ako je teda možné že ich to nezaznamenáva v počítadle ako "online" ?

13.01.2022, 17:55
Vidíš Tomáško? Ako to píli oči nám iba všeobecne vzdelaným a nie úzko špecializovaným? -Aj neregistrovaný ludia -
15

12. tomas12345 13.01.2022, 17:36

Už 20... lenže ked pozriem na počítadlo, tak tolko ludí ani zdaleka nie je a ani nebolo za posledných 15 minút online..... ako je to možné ?

13.01.2022, 17:37
To neviem, ale tie ip sú zapísané v databáze
consents: tomas12345
13

10. EnaXnaY 13.01.2022, 17:35

16 unikátnych ip otvorilo tému

13.01.2022, 17:36
Otec a Syn si kontrolujú....
8

6. tomas12345 13.01.2022, 17:24

Nerozumiem.... spýtam sa priamo, v čom je dnešné komplexné vyučovanie lepšie, než mnou navrhovaný školský systém ?

13.01.2022, 17:31
Je lepšie v tom, že nie je jednostranne zamerané, špecializované v základnej škole, ale je tam všeobecno-vzdelávacie.
9

8. era 13.01.2022, 17:31

Je lepšie v tom, že nie je jednostranne zamerané, špecializované v základnej škole, ale je tam všeobecno-vzdelávacie.

13.01.2022, 17:32
A dovod prečo je to lepšie ?
18

9. tomas12345 13.01.2022, 17:32

A dovod prečo je to lepšie ?

13.01.2022, 17:40
Dôvod je, že existuje veľmi veľa ľudí, ktorých by tvoj školský systém urobil nešťastnými na celý život.
Kým človek nedospeje - a to je cca okolo 20. roku života, dovtedy potrebuje vytvoriť všeobecný základ vo vzťahu k životu, vo vzťahu k celej našej civilizácii a jej historických a kultúrnych koreňov.
consents: peter67, ninka
21

18. era 13.01.2022, 17:40

Dôvod je, že existuje veľmi veľa ľudí, ktorých by tvoj školský systém urobil nešťastnými na celý život. Kým človek nedospeje - a to je cca okolo 20. roku života, dovtedy potrebuje vytvoriť všeobecný základ vo vzťahu k životu, vo vzťahu k celej našej civilizácii a jej historických a kultúrnych koreňov.

13.01.2022, 17:42
neštastnými ? Ved sami by si vybrali predmety ktoré by ich zaujímali, a strávili by v škole menej hodín. Co na tomto spraví človeka neštastným ?

Skor je človek neštastný, ked v škole musí stráviť 7-8 hodín a sústrediť sa aj na hodiny ktoré ho vonkoncom nezaujímajú....
26

21. tomas12345 13.01.2022, 17:42

neštastnými ? Ved sami by si vybrali predmety ktoré by ich zaujímali, a strávili by v škole menej hodín. Co na tomto spraví človeka neštastným ? Skor je človek neštastný, ked v škole musí stráviť 7-8 hodín a sústrediť sa aj na hodiny ktoré ho vonkoncom nezaujímajú....

13.01.2022, 17:44
Možno myslíme na to, že čo ak sa neuplatní v odbore? Lebo mu chýba logické myslenie? Matematika? Čo ak bude podpriemerným vedcom? To bude robiť laboranta?
63

26. peter67 13.01.2022, 17:44

Možno myslíme na to, že čo ak sa neuplatní v odbore? Lebo mu chýba logické myslenie? Matematika? Čo ak bude podpriemerným vedcom? To bude robiť laboranta?

13.01.2022, 18:08
Definuj konkrétny príklad
66

63. tomas12345 13.01.2022, 18:08

Definuj konkrétny príklad

13.01.2022, 18:10
Napríklad ja. Z chémie viem trošku kysličníky písať, to zase asi nevieš ty.
Preto sa i rovnať nemôžem, lebo ty vieš napísať z fleku aj vzorec acet anhydridu kyseliny octovej. Preto ja ti smiem iba pomocného laboranta robiť.
69

66. peter67 13.01.2022, 18:10

Napríklad ja. Z chémie viem trošku kysličníky písať, to zase asi nevieš ty. Preto sa i rovnať nemôžem, lebo ty vieš napísať z fleku aj vzorec acet anhydridu kyseliny octovej. Preto ja ti smiem iba pomocného laboranta robiť.

13.01.2022, 18:12
Musel by si sa rozhodnúť na škole čo by si chcel robiť, a tam by si už dostal požadovanú prípravu...
72

69. tomas12345 13.01.2022, 18:12

Musel by si sa rozhodnúť na škole čo by si chcel robiť, a tam by si už dostal požadovanú prípravu...

13.01.2022, 18:14
Mojim snom bolo byť invalidným dôchodcom pri plnom zdraví a dôchodku.
consents: era
74

72. peter67 13.01.2022, 18:14

Mojim snom bolo byť invalidným dôchodcom pri plnom zdraví a dôchodku.

13.01.2022, 18:15
Takmer sa ti to podarilo
76

66. peter67 13.01.2022, 18:10

Napríklad ja. Z chémie viem trošku kysličníky písať, to zase asi nevieš ty. Preto sa i rovnať nemôžem, lebo ty vieš napísať z fleku aj vzorec acet anhydridu kyseliny octovej. Preto ja ti smiem iba pomocného laboranta robiť.

13.01.2022, 18:16
A vies aj tak ze: metan, etan, propan, butan, brontosarus, orangutan? Je to taka skolska mnemotechnicka pkmocka, ale je vnej kus chemie, historie, ba hadam aj biblickej mudrosti.
consents: peter67
79

76. Korund 13.01.2022, 18:16

A vies aj tak ze: metan, etan, propan, butan, brontosarus, orangutan? Je to taka skolska mnemotechnicka pkmocka, ale je vnej kus chemie, historie, ba hadam aj biblickej mudrosti.

13.01.2022, 18:17
Ný Natý Ičitý? :)
consents: ninka
84

79. era 13.01.2022, 18:17

Ný Natý Ičitý? :)

13.01.2022, 18:22
Ný natý ženatý, ity zbitý ičitý, ová istý i ičeli.
consents: era
83

76. Korund 13.01.2022, 18:16

A vies aj tak ze: metan, etan, propan, butan, brontosarus, orangutan? Je to taka skolska mnemotechnicka pkmocka, ale je vnej kus chemie, historie, ba hadam aj biblickej mudrosti.

13.01.2022, 18:21
A Lojza s učiteľkou chémie poznáš?
consents: era
30

21. tomas12345 13.01.2022, 17:42

neštastnými ? Ved sami by si vybrali predmety ktoré by ich zaujímali, a strávili by v škole menej hodín. Co na tomto spraví človeka neštastným ? Skor je človek neštastný, ked v škole musí stráviť 7-8 hodín a sústrediť sa aj na hodiny ktoré ho vonkoncom nezaujímajú....

13.01.2022, 17:46
A čo s tými, čo si vybrať nevedia alebo nechcú a chcú mať všetko?

Že ho niektoré hodiny nezaujímajú, to nie je chyba systému, ale neschopnosť učiteľov.
consents: peter67
34

30. era 13.01.2022, 17:46

A čo s tými, čo si vybrať nevedia alebo nechcú a chcú mať všetko? Že ho niektoré hodiny nezaujímajú, to nie je chyba systému, ale neschopnosť učiteľov.

13.01.2022, 17:50
Veru strach bol mocný čarodej, ale dnes sa boja učitelia žiakov.
23

18. era 13.01.2022, 17:40

Dôvod je, že existuje veľmi veľa ľudí, ktorých by tvoj školský systém urobil nešťastnými na celý život. Kým človek nedospeje - a to je cca okolo 20. roku života, dovtedy potrebuje vytvoriť všeobecný základ vo vzťahu k životu, vo vzťahu k celej našej civilizácii a jej historických a kultúrnych koreňov.

13.01.2022, 17:42
..a na staré kolená osprostieť a sa znovuzrodiť.....
82

23. peter67 13.01.2022, 17:42

..a na staré kolená osprostieť a sa znovuzrodiť.....

13.01.2022, 18:20
To sa dari nasmu ondrikovi akurat v opacnom poradi.
11

6. tomas12345 13.01.2022, 17:24

Nerozumiem.... spýtam sa priamo, v čom je dnešné komplexné vyučovanie lepšie, než mnou navrhovaný školský systém ?

13.01.2022, 17:35
V ničom!!! Naše školstvo je zastaralé, skostnatené a nevýkonné!!!
Si zober, že taký vedec by sa iba vede venoval, lebo by hovno vedel o živote a debata s inými o niečom inom ako o vede by bola pre neho tortúra, aká ako keď teba zo slovenčiny skúšali.
Potom by sme mohli vychovávať futbalistov, ktorí by iba na cudzí jazyk chodili a na futbalovú prípravu.
Podobne by to bolo s montážnymi pracovníkmi do automobiliek, montovní ap.
Proste každý by bol špecialistom vo svojom odbore a ani by do 100 nemusel vedieť napočítať. To by bolo niečo úžasné.
16

11. peter67 13.01.2022, 17:35

V ničom!!! Naše školstvo je zastaralé, skostnatené a nevýkonné!!! Si zober, že taký vedec by sa iba vede venoval, lebo by hovno vedel o živote a debata s inými o niečom inom ako o vede by bola pre neho tortúra, aká ako keď teba zo slovenčiny skúšali. Potom by sme mohli vychovávať futbalistov, ktorí by iba na cudzí jazyk chodili a na futbalovú prípravu. Podobne by to bolo s montážnymi pracovníkmi do automobiliek, montovní ap. Proste každý by bol špecialistom vo svojom odbore a ani by do 100 nemu...

13.01.2022, 17:38
Vieš ono také tie úplné základy ako je vedieť písať, čítať, vyjadrovať sa, vedieť násobilku, zlomky, obsahy štvorca a obldlžnika, proste také úplne základy, to sa všetko človek naučí do tej 6.-7 triedy ZS. Preto som navrhovol že speciálny vzdelávací systém by nastal až OD tohto obdobia.
19

16. tomas12345 13.01.2022, 17:38

Vieš ono také tie úplné základy ako je vedieť písať, čítať, vyjadrovať sa, vedieť násobilku, zlomky, obsahy štvorca a obldlžnika, proste také úplne základy, to sa všetko človek naučí do tej 6.-7 triedy ZS. Preto som navrhovol že speciálny vzdelávací systém by nastal až OD tohto obdobia.

13.01.2022, 17:40
Veď ti píšem že choď do toho!!! Nájdi si nejakú politickú stranu, začni politicky pracovať, dostaň sa do parlamentu, neskôr do vlády za ministra školstva urob reformu a bude.
consents: era
89

19. peter67 13.01.2022, 17:40

Veď ti píšem že choď do toho!!! Nájdi si nejakú politickú stranu, začni politicky pracovať, dostaň sa do parlamentu, neskôr do vlády za ministra školstva urob reformu a bude.

13.01.2022, 18:27
Myslis, ze dnesni oniii vzdelanci aj tusia kto bol Komensky?
consents: peter67
93

89. Korund 13.01.2022, 18:27

Myslis, ze dnesni oniii vzdelanci aj tusia kto bol Komensky?

13.01.2022, 19:16
To určite!!!! Aj vedia kedy sa narodil, rok nemusia, ale aspoň deň a mesiac isto vedia.
95

93. peter67 13.01.2022, 19:16

To určite!!!! Aj vedia kedy sa narodil, rok nemusia, ale aspoň deň a mesiac isto vedia.

13.01.2022, 19:50
Hadam aj cislo na mobil a mailovu adresu.
consents: era
17

11. peter67 13.01.2022, 17:35

V ničom!!! Naše školstvo je zastaralé, skostnatené a nevýkonné!!! Si zober, že taký vedec by sa iba vede venoval, lebo by hovno vedel o živote a debata s inými o niečom inom ako o vede by bola pre neho tortúra, aká ako keď teba zo slovenčiny skúšali. Potom by sme mohli vychovávať futbalistov, ktorí by iba na cudzí jazyk chodili a na futbalovú prípravu. Podobne by to bolo s montážnymi pracovníkmi do automobiliek, montovní ap. Proste každý by bol špecialistom vo svojom odbore a ani by do 100 nemu...

13.01.2022, 17:39
Ved nebolo by zlé, odborníci by boli ešte večšími odborníkmi, a boli by odborníkmi skorej. To by sa vede zišlo. Ale aj nám.... Bolo by lepšie vzhladom na nedostatok doktorov a sestričiek, keby sa sestričky skorej stali sestričkami a vzdelanejšími sestričkami ako je tomu dnes, a u doktorov detto.
20

17. tomas12345 13.01.2022, 17:39

Ved nebolo by zlé, odborníci by boli ešte večšími odborníkmi, a boli by odborníkmi skorej. To by sa vede zišlo. Ale aj nám.... Bolo by lepšie vzhladom na nedostatok doktorov a sestričiek, keby sa sestričky skorej stali sestričkami a vzdelanejšími sestričkami ako je tomu dnes, a u doktorov detto.

13.01.2022, 17:42
Tak sestrička boli skorej, ale nejaká hlava pomazaná vykoumala, že je dobré ak budú ešte 5 rokov študovať a nie pacientom pomáhať.
24

20. peter67 13.01.2022, 17:42

Tak sestrička boli skorej, ale nejaká hlava pomazaná vykoumala, že je dobré ak budú ešte 5 rokov študovať a nie pacientom pomáhať.

13.01.2022, 17:43
A výsledok je toho dnes to, že máme nedostatok sestričiek v zdravotníctve
27

24. tomas12345 13.01.2022, 17:43

A výsledok je toho dnes to, že máme nedostatok sestričiek v zdravotníctve

13.01.2022, 17:45
Keď ich nezaplatíš, tak ujdú do Rakúska a Nemecka, potom samozrejme máme nedostatok :)
consents: ninka
37

24. tomas12345 13.01.2022, 17:43

A výsledok je toho dnes to, že máme nedostatok sestričiek v zdravotníctve

13.01.2022, 17:52
Nedostatok je preto, lebo sú na vysokých školách, keby boli v praxi, tak sú tak akurát.
22

11. peter67 13.01.2022, 17:35

V ničom!!! Naše školstvo je zastaralé, skostnatené a nevýkonné!!! Si zober, že taký vedec by sa iba vede venoval, lebo by hovno vedel o živote a debata s inými o niečom inom ako o vede by bola pre neho tortúra, aká ako keď teba zo slovenčiny skúšali. Potom by sme mohli vychovávať futbalistov, ktorí by iba na cudzí jazyk chodili a na futbalovú prípravu. Podobne by to bolo s montážnymi pracovníkmi do automobiliek, montovní ap. Proste každý by bol špecialistom vo svojom odbore a ani by do 100 nemu...

13.01.2022, 17:42
Nó, a potom to tak vypadá, že aktuálni chalani nevedia navŕtať áni diery na police. Teda také, čo tam dáš hmoždinku.
25

22. ninka 13.01.2022, 17:42

Nó, a potom to tak vypadá, že aktuálni chalani nevedia navŕtať áni diery na police. Teda také, čo tam dáš hmoždinku.

13.01.2022, 17:44
Veď dievčatá si navŕtajú. Vezmú príklepku Bošku, poškodenú trošku a vrt vrt
consents: peter67
28

25. era 13.01.2022, 17:44

Veď dievčatá si navŕtajú. Vezmú príklepku Bošku, poškodenú trošku a vrt vrt

13.01.2022, 17:45
Tak ja mám kupríkrad strach z vŕtačky, ale všetko je napokon raz prvýkrát.
Však to aké hlučné a ťažké.
consents: era, peter67
31

28. ninka 13.01.2022, 17:45

Tak ja mám kupríkrad strach z vŕtačky, ale všetko je napokon raz prvýkrát. Však to aké hlučné a ťažké.

13.01.2022, 17:48
Veď aj chlapci majú z nej preto strach
33

31. era 13.01.2022, 17:48

Veď aj chlapci majú z nej preto strach

13.01.2022, 17:49
Nemajú, prečo by ju inak chytali do ruky?
consents: peter67
35

33. ninka 13.01.2022, 17:49

Nemajú, prečo by ju inak chytali do ruky?

13.01.2022, 17:51
Môj syn ju do rúk chytá niekoľko veľa krát denne.
consents: ninka
36

33. ninka 13.01.2022, 17:49

Nemajú, prečo by ju inak chytali do ruky?

13.01.2022, 17:52
Keď nevedia ani navŕtať diery pre poličku, tak ju asi veľmi do ruky neberú
consents: peter67
39

36. era 13.01.2022, 17:52

Keď nevedia ani navŕtať diery pre poličku, tak ju asi veľmi do ruky neberú

13.01.2022, 17:53
Radšej keby vedeli diery navŕtať na uchytenie tých poličiek.
Myslím na dievčatá a nie vŕtať do nás mládencov.
57

36. era 13.01.2022, 17:52

Keď nevedia ani navŕtať diery pre poličku, tak ju asi veľmi do ruky neberú

13.01.2022, 18:02
Práveže áno, a potom diera jak Mara, že v nej hmoždinka lieta, resp jedna dierka nižšie a druhá vyššie.
A ešte, vraj to není také zlé, teraz sú takô šikmô poličky desnej hit!
consents: era
62

57. ninka 13.01.2022, 18:02

Práveže áno, a potom diera jak Mara, že v nej hmoždinka lieta, resp jedna dierka nižšie a druhá vyššie. A ešte, vraj to není také zlé, teraz sú takô šikmô poličky desnej hit!

13.01.2022, 18:07
To sa v dnešných pokrokových materiáloch stáva, že diera väčšia ako vrták.
consents: era, ninka
65

57. ninka 13.01.2022, 18:02

Práveže áno, a potom diera jak Mara, že v nej hmoždinka lieta, resp jedna dierka nižšie a druhá vyššie. A ešte, vraj to není také zlé, teraz sú takô šikmô poličky desnej hit!

13.01.2022, 18:09
Nuž, vŕtať diery, to je veda. To sa treba učiť a mať rešpekt pred materiálom, do ktorého chceš zavŕtať.
consents: ninka, peter67
80

65. era 13.01.2022, 18:09

Nuž, vŕtať diery, to je veda. To sa treba učiť a mať rešpekt pred materiálom, do ktorého chceš zavŕtať.

13.01.2022, 18:19
A síce, bolo mi odôvodnené, že stena je mäkká, tak už viem, ako to je. Dík, chlapiny naše.
No dobře. Ukončujem vŕtanky, nech sa držíme a viac sústredíme na zadanie témy od Tomika.
32

28. ninka 13.01.2022, 17:45

Tak ja mám kupríkrad strach z vŕtačky, ale všetko je napokon raz prvýkrát. Však to aké hlučné a ťažké.

13.01.2022, 17:49
Aj ja mám strach z vŕtačky!!! Najmä z takej vysokoobrátkovej!!! Mám pri tom od strachu papuľu otvorenú dokorán a modlím sa.
44

32. peter67 13.01.2022, 17:49

Aj ja mám strach z vŕtačky!!! Najmä z takej vysokoobrátkovej!!! Mám pri tom od strachu papuľu otvorenú dokorán a modlím sa.

13.01.2022, 17:56
Máš aj vrtáky na štvorcové diery?

link
consents: peter67
50

44. era 13.01.2022, 17:56

Máš aj vrtáky na štvorcové diery? https://cdn.shopify.com/s/files/1/0024/0933/2782/files/1_06366403-2d79-494a-83da-9da533514017_480x480.gif?v=1586770082

13.01.2022, 17:59
Nemám, asi preto, že vŕtanie sa doteraz považovalo za tvorenie otvorov kruhového pôdorysu. Ostatné sa označovalo za dlabanie.
56

50. peter67 13.01.2022, 17:59

Nemám, asi preto, že vŕtanie sa doteraz považovalo za tvorenie otvorov kruhového pôdorysu. Ostatné sa označovalo za dlabanie.

13.01.2022, 18:01
Pokrok nezastavíš
consents: ninka, peter67
61

56. era 13.01.2022, 18:01

Pokrok nezastavíš

13.01.2022, 18:06
Ani druhý polrok nezastavíš.
A to všetko iba vďaka vám inžinierom, konštruktérom!!! My pracovití by sme doteraz vláčili všetko na chrbte.
consents: era
47

32. peter67 13.01.2022, 17:49

Aj ja mám strach z vŕtačky!!! Najmä z takej vysokoobrátkovej!!! Mám pri tom od strachu papuľu otvorenú dokorán a modlím sa.

13.01.2022, 17:57
Peťoško. Ale vraj nie je vŕtačka ako vŕtačka. Však keď taký kufrík
náradím všetkými pakšamentami schmatnem do ruky, hneď ma preváži k zemi. Raz k nám došiel opravár a on takô nabelenô medzi dverami. Tak mu vravím, dajte, pomôžem vám. Také ako pancierované kufrisko, že vezmem. A on mi na to zdvihol obočie, že: nedbám, keď si trúfate.


Sa rehnil jak ďábel na plné hrdlo.
consents: peter67
53

47. ninka 13.01.2022, 17:57

Peťoško. Ale vraj nie je vŕtačka ako vŕtačka. Však keď taký kufrík náradím všetkými pakšamentami schmatnem do ruky, hneď ma preváži k zemi. Raz k nám došiel opravár a on takô nabelenô medzi dverami. Tak mu vravím, dajte, pomôžem vám. Také ako pancierované kufrisko, že vezmem. A on mi na to zdvihol obočie, že: nedbám, keď si trúfate. Sa rehnil jak ďábel na plné hrdlo.

13.01.2022, 18:01
To my učňovkári sme mocní a chytrí.
54

28. ninka 13.01.2022, 17:45

Tak ja mám kupríkrad strach z vŕtačky, ale všetko je napokon raz prvýkrát. Však to aké hlučné a ťažké.

13.01.2022, 18:01
Ale ninocka. Vrtat sa da aj potichucky. Akurat sem, tam, tichy / pracovny/ vzdych.....ach Boooze.
consents: peter67
60

54. Korund 13.01.2022, 18:01

Ale ninocka. Vrtat sa da aj potichucky. Akurat sem, tam, tichy / pracovny/ vzdych.....ach Boooze.

13.01.2022, 18:04
Ibaže to my stolári odborne voláme, že hobľovať, v preklade privádzať k viere...ach Bože.
29

25. era 13.01.2022, 17:44

Veď dievčatá si navŕtajú. Vezmú príklepku Bošku, poškodenú trošku a vrt vrt

13.01.2022, 17:46
A poďho rezať zo železa ohradu.
consents: era
43

29. peter67 13.01.2022, 17:46

A poďho rezať zo železa ohradu.

13.01.2022, 17:55
Cela tato tema je trestna! Neucta k vladnemu rezortu! Ved, co taky sudruh minister sa snazi, svoju zivnost kadernika obetoval na oltar vzdelavania.
Aj ujo sudruh ony sofista povedali! A to je kapacita od vedla!
Tak sa uvedomte lebo nastupi aj tu svetelna revolucia. V preklade foton polucia. /Hlaska sem, hlaska tam!/
48

43. Korund 13.01.2022, 17:55

Cela tato tema je trestna! Neucta k vladnemu rezortu! Ved, co taky sudruh minister sa snazi, svoju zivnost kadernika obetoval na oltar vzdelavania. Aj ujo sudruh ony sofista povedali! A to je kapacita od vedla! Tak sa uvedomte lebo nastupi aj tu svetelna revolucia. V preklade foton polucia. /Hlaska sem, hlaska tam!/

13.01.2022, 17:57
Nevyslovuj názov "foton". Na toho človeka som alergický :D
59

48. tomas12345 13.01.2022, 17:57

Nevyslovuj názov "foton". Na toho človeka som alergický :D

13.01.2022, 18:04
Na fotonovu alergiu je najlepsia medicina flaska okeny. / Rozumej, uzivat musi ten co alergiu siri/.
41

1. tomas12345 13.01.2022, 16:59

Predstavme si nasledujúcu situáciu, že by som sa chcel stať vedcom v obore prírodnych vied - biologia/chemia. Co musím spraviť aby som sa stal vedcom ? No v prvom rade budem musieť vychodiť základnú školu. Po základnej škole budem musieť navštíviť gymnázium, ktoré človeka najlepšie pripraví na vedecké štúdium a na Vysokú školu. Problém je však ten, že ked nastúpite na gymnázium, máte tam až 9 povinných predmetov a jeden nepovinný ktorý však musíte povinne navštevovať. Matematika Informatika Slo...

13.01.2022, 17:54
Wow už 31 unikátnych návštev za polhodku. Tento príspevok sa stane HITOM. To musím využiť. LUDIA ZALOZIL SOM STRANKU

link

Stránka je o skúmaní paranormálnych javoch, posmrtného života, o dokazovaní evolúcie, veľkého tresku, vysokého veku Zeme a vesmíru a o vyvracaní biblických mýtov. POZERAJTE A ZDIELAJTE MEDZI OSTATNYMI !!!
consents: peter67
45

41. tomas12345 13.01.2022, 17:54

Wow už 31 unikátnych návštev za polhodku. Tento príspevok sa stane HITOM. To musím využiť. LUDIA ZALOZIL SOM STRANKU https://www.vedeckeokienko.sk/ Stránka je o skúmaní paranormálnych javoch, posmrtného života, o dokazovaní evolúcie, veľkého tresku, vysokého veku Zeme a vesmíru a o vyvracaní biblických mýtov. POZERAJTE A ZDIELAJTE MEDZI OSTATNYMI !!!

13.01.2022, 17:56
Žiaľ nepoznám ostatných, nepomôžem ti.
49

45. peter67 13.01.2022, 17:56

Žiaľ nepoznám ostatných, nepomôžem ti.

13.01.2022, 17:58
Tak ti to zadefinujem, zdielaj to medzi všetkými ludmi ktorých POZNAS !
52

49. tomas12345 13.01.2022, 17:58

Tak ti to zadefinujem, zdielaj to medzi všetkými ludmi ktorých POZNAS !

13.01.2022, 18:00
No ostatní, ktorých poznám sú na FB, okrem mňa.
46

41. tomas12345 13.01.2022, 17:54

Wow už 31 unikátnych návštev za polhodku. Tento príspevok sa stane HITOM. To musím využiť. LUDIA ZALOZIL SOM STRANKU https://www.vedeckeokienko.sk/ Stránka je o skúmaní paranormálnych javoch, posmrtného života, o dokazovaní evolúcie, veľkého tresku, vysokého veku Zeme a vesmíru a o vyvracaní biblických mýtov. POZERAJTE A ZDIELAJTE MEDZI OSTATNYMI !!!

13.01.2022, 17:57
Ale môžu tam byť aj boti
51

46. EnaXnaY 13.01.2022, 17:57

Ale môžu tam byť aj boti

13.01.2022, 18:00
Boti by sa ked tak prihlásili na tvoju úvodnú stránku, ale prečo by čítali moj konkrétny príspevok ???
55

51. tomas12345 13.01.2022, 18:00

Boti by sa ked tak prihlásili na tvoju úvodnú stránku, ale prečo by čítali moj konkrétny príspevok ???

13.01.2022, 18:01
Boti prehľadávajú celý web
58

51. tomas12345 13.01.2022, 18:00

Boti by sa ked tak prihlásili na tvoju úvodnú stránku, ale prečo by čítali moj konkrétny príspevok ???

13.01.2022, 18:03
Asi si použil správnu kombináciu slov, po ktorej oni idú.
64

58. peter67 13.01.2022, 18:03

Asi si použil správnu kombináciu slov, po ktorej oni idú.

13.01.2022, 18:09
Nepodcenuj ma, pravda je taká že moj príspevok je HITOM, sú to jedinečné nápady a myšlienky, ktoré google teraz ukazuje ludom na prvých stránkach google
consents: era, peter67
67

64. tomas12345 13.01.2022, 18:09

Nepodcenuj ma, pravda je taká že moj príspevok je HITOM, sú to jedinečné nápady a myšlienky, ktoré google teraz ukazuje ludom na prvých stránkach google

13.01.2022, 18:11
Hľadajú gurua, tak ich nesklam.
70

67. era 13.01.2022, 18:11

Hľadajú gurua, tak ich nesklam.

13.01.2022, 18:13
To ešte neobjavili Ondríka?
73

70. peter67 13.01.2022, 18:13

To ešte neobjavili Ondríka?

13.01.2022, 18:14
Asi nie, lebo HITOM sa stal príspevok tomasa1234567890. :)
consents: peter67
77

73. era 13.01.2022, 18:14

Asi nie, lebo HITOM sa stal príspevok tomasa1234567890. :)

13.01.2022, 18:16
Ja som myslel na gurua, nie na HIT.
68

64. tomas12345 13.01.2022, 18:09

Nepodcenuj ma, pravda je taká že moj príspevok je HITOM, sú to jedinečné nápady a myšlienky, ktoré google teraz ukazuje ludom na prvých stránkach google

13.01.2022, 18:12
Potom nezabudni, keď sa budem na teba odvolávať, že sme skoro najsamlepší kamaráti to mojim kamarátom potvrdiť, aby videli, že nie som iba taký ledajaký lajdák.
71

68. peter67 13.01.2022, 18:12

Potom nezabudni, keď sa budem na teba odvolávať, že sme skoro najsamlepší kamaráti to mojim kamarátom potvrdiť, aby videli, že nie som iba taký ledajaký lajdák.

13.01.2022, 18:14
Ked budem slávny tak ti poviem : odíd odo mna zlorečený do večného ohna, lebo bol som hladný a nenakrmil si ma".

Ty sa ma potom opýtaš, "kedy si bol hladný a nenakrmil som ťa?". Ja ti odpoviem, "veru veru, ked si neklikol na moju stránku a nedal ju zdielať, ani mna si nenakrmil".
consents: peter67
75

71. tomas12345 13.01.2022, 18:14

Ked budem slávny tak ti poviem : odíd odo mna zlorečený do večného ohna, lebo bol som hladný a nenakrmil si ma". Ty sa ma potom opýtaš, "kedy si bol hladný a nenakrmil som ťa?". Ja ti odpoviem, "veru veru, ked si neklikol na moju stránku a nedal ju zdielať, ani mna si nenakrmil".

13.01.2022, 18:15
Tak nič. Nebudem sa tvojej protekcie dožadovať, ale pamätaj, že aj ja som ťa nakopol!!! Alebo nakopal?
78

75. peter67 13.01.2022, 18:15

Tak nič. Nebudem sa tvojej protekcie dožadovať, ale pamätaj, že aj ja som ťa nakopol!!! Alebo nakopal?

13.01.2022, 18:17
Zlorečený, ty si brzdil moj vedecký pokrok, a pokrok mojej stránky
consents: peter67
85

78. tomas12345 13.01.2022, 18:17

Zlorečený, ty si brzdil moj vedecký pokrok, a pokrok mojej stránky

13.01.2022, 18:22
To vieš my učňovkári iba ticho závidíme.
81

64. tomas12345 13.01.2022, 18:09

Nepodcenuj ma, pravda je taká že moj príspevok je HITOM, sú to jedinečné nápady a myšlienky, ktoré google teraz ukazuje ludom na prvých stránkach google

13.01.2022, 18:19
Prevratné!
86

81. ninka 13.01.2022, 18:19

Prevratné!

13.01.2022, 18:23
Veru, nikto mi nedokáže racionálne protiargumentovať
consents: peter67
87

86. tomas12345 13.01.2022, 18:23

Veru, nikto mi nedokáže racionálne protiargumentovať

13.01.2022, 18:24
Preto ťa máme tak radi.
88

86. tomas12345 13.01.2022, 18:23

Veru, nikto mi nedokáže racionálne protiargumentovať

13.01.2022, 18:24
Tak iba podpichujeme, aby si nám na vavrínoch neusnul.
90

88. peter67 13.01.2022, 18:24

Tak iba podpichujeme, aby si nám na vavrínoch neusnul.

13.01.2022, 18:29
No, ved sidlo je tvoj elementarny pracovny nastroj. A este, mozno, hoblik kocur.
consents: peter67
91

90. Korund 13.01.2022, 18:29

No, ved sidlo je tvoj elementarny pracovny nastroj. A este, mozno, hoblik kocur.

13.01.2022, 18:30
Požičiam si slovko šidlo, dovolíš?
consents: Korund
92

90. Korund 13.01.2022, 18:29

No, ved sidlo je tvoj elementarny pracovny nastroj. A este, mozno, hoblik kocur.

13.01.2022, 19:14
No ja ako roduverný čalúnnik, kedysi aj klasicky učený v remesle musím priznať, že nie šidlo, ale ihla rovná, ihla oblúčková, ihla dvojšpička, vypichovač, napínač popruhov a to sú asi tak zhruba skoro všetky nástroje, ktorými podpichujem.
consents: Korund
94

92. peter67 13.01.2022, 19:14

No ja ako roduverný čalúnnik, kedysi aj klasicky učený v remesle musím priznať, že nie šidlo, ale ihla rovná, ihla oblúčková, ihla dvojšpička, vypichovač, napínač popruhov a to sú asi tak zhruba skoro všetky nástroje, ktorými podpichujem.

13.01.2022, 19:44
Najefektivnejsie mas na podpichovanie slovo dvojspickove.

newest entries : 

Edo? :)[show chain]before 47 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 318 342 Bgenerated in : 0.119 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 791 882 xunique displays : 1 302 764 xip address : 54.173.214.227

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...