move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

niečo o číslach

entries
2
shows
733
uniques
312
theme was created 19.12.2020 by Fénix
1
19.12.2020, 18:28
Celé čísla majú početnú a poradovú hodnotu. Početná hodnota vyjadruje sumu daného čísla. Je vyjadrená ako bezrozmerný bod na číselnej osi. Poradová hodnota vyjadruje jednorozmernú vzdialenosť celého čísla od nuly na číselnej osi. Aj písmená majú poradovú hodnotu, ale nemajú početnú, namiesto sumy vyjadrujú emóciu. Na číselnej osi majú celé čísla vyjadrenú rovnakú početnú hodnotu ako poradovú. Keby sme však upravili poradie čísel podľa nejakého algoritmu, suma čísla by sa nemusela zhodovať s jeho poradím v danej postupnosti. Keby sme napríklad začali od čísla 41 a pripočítavali by sme k nemu postupne zväčšujúce sa párne čísla, vznila by nám postupnosť čísel, pri ktorej by prvých 40 čísel boli prvočísla a 41. číslo by bola druhá mocnina prvého čísla postupnosti, ktorým je číslo 41. Takúto vlastnosť má len 7 prirodzených čísel. Takúto postupnosť môžeme začať od čísel 41, 17, 11, 5, 3, 2 a 1. Počet čísel v danej postupnosti bude zodpovedať sume prvého čísla a posledné číslo bude jeho druhou mocninou, ostatné čísla budú prvočísla. Keby sme v daných postupnostiach pokračovali aj za druhou mocninou, nepravidelne by sa striedali prvočísla s neprvočíslami, ale na priamy výpočet prvočísel by sme mohli použiť podobný algoritmus, aj keď trochu zmenený, ako pri výpočte siedmich postupností. Tu sa však rozchádzajú poradové hodnoty s početnými. Z každej postupnosti by vznikli ďalšie dve. Takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Keby sa nám podarilo dokázať, že všetky prvočísla sa dajú vyrátať priamym spôsobom, bol by to dôkaz správnosti Riemannovej hypotézy.
consents: Dušan
2

1. Fénix 19.12.2020, 18:28

Celé čísla majú početnú a poradovú hodnotu. Početná hodnota vyjadruje sumu daného čísla. Je vyjadrená ako bezrozmerný bod na číselnej osi. Poradová hodnota vyjadruje jednorozmernú vzdialenosť celého čísla od nuly na číselnej osi. Aj písmená majú poradovú hodnotu, ale nemajú početnú, namiesto sumy vyjadrujú emóciu. Na číselnej osi majú celé čísla vyjadrenú rovnakú početnú hodnotu ako poradovú. Keby sme však upravili poradie čísel podľa nejakého algoritmu, suma čísla by sa nemusela zhodovať s jeho...

22.12.2020, 11:51
Ide o pravdepodobnosť. Na začiatku číselnej osi je pravdepodobnosť výskytu prvočísel najvyššia a postupne klesá. Algoritmom pripočítavania násobkov dvojky dochádza k odstráneniu parných čísel z postupnosti a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu prvočísel v nových postupnostiach. To sa prejavuje zvýšeným výskytom prvočísel na začiatku nových postupností. Takto sa dá pravdepodobnosť výskytu prvočísel zvyšovať postupne až do nekonečna. Súčasne bude klesať poradie čísel ako začiatkov nových postupností. Nová postupnosť sa bude začínať druhým číslom v poradí a pripočítavať sa budú v poradí násobky sumy prvého čísla.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 176 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 202 997 xunique displays : 1 251 240 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...