move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Na zamyslenie - Meditujte!

entries
1
shows
358
uniques
159
theme was created 09.05.2021 by Dušan
1
09.05.2021, 21:32
Na zamyslenie - Meditujte!

Ahoj

Je tomu dva týždne, čo Som (ne)meditoval denne, ale iba cez víkend a môžem povedať za seba, že to denné chýbalo. A tak pokračujem v meditovaní dennodene.

Čo prinieslo meditovanie, ktoré už pár rokov praktizujem? Ide o akúsi očistu tela a hlavy. Po meditácii, či aj dýchaní prány, sa cítite tak isto ako po cvičení v posilňovni. Sú to tie isté pocity a myšlienky.

Skúste sa zamyslieť, či by ste (ne)vyskúšali meditovať aspoň 30min. denne. Úplne to postačí. Meditovanie, to jest vlastne upokojovanie mysle, očista, (ne)myslenie, prináša zo sebou aj psychické uvoľnenie, či duchovnú zmenu, ako aj predlžuje životnosť a (do)dáva vitalitu vašim vnútorným orgánom.

Ako meditovať? Predstavte si vlak, ktorý k vám prichádza a odchádza ako myšlienky. Keď doň nastúpite, veziete sa s nimi, tak povediac myslíte, teda kontemplujete, ste mysliaci hovoriaci mysliteľ. Keď doň (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s nimi, (ne)myslíte, teda meditujete, ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Len tak sledujete ako myšlienky prichádzajú a (od)chádzajú, iba ich (ne)zaujato pozorujete. Po chvíľke pozorovania sa myšlienky trancendujú a transformujú, teda vyparia, či zmenia na tichú prázdnotu a ničotu.

Dôležité je mať pri meditovaní správny vnútorný postoj. Usmievať sa, a z láskou robiť túto činnosť. Ak eGo (od)poruje, sú dve možnosti. Buď meditovanie ukončím, alebo sa zamerám na eGo a pokúsim sa ho trancendovať a transformovať v Bytie. Ak (od)por pretrváva po ďalšie dni, je treba sa zamyslieť nad touto činnosťou, nad týmto vnútorným postojom.

Správny vnútorný postoj (čistota) dosiahneme správnym dýchaním prány. Sústredite sa a (kon)centrujete sa na svoj dych. Všímate si ako cez nos dýchate, ako sa vám nafukuje a cvrkávajú plúca a brucho. Spolu s totuo všímavosťou dýchate aj svoje telo a hlavu. Nič iné neni za potreby si všímať.

Dôležité je si uvedomovať svoj dych (nádych znamená život, pozitívný pojem...) a (výdych znamená smrť, (ne)gatívný pojem...). Keď si uvedomujete svoj dych, uvedomujete si svoje Bytie, ste (seba)uvedomujúcim človekom, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia uvedomovanie.

Samozrejme že, toto dýchanie, meditovanie sa dá použiť všade! V sede, stoji, v ľaju, ale i za pohybu ako chodenie, behanie, jazdenie, lietanie, či i plávanie. Dá sa použiť pri akýchkoľvek činnostiach. Keď si uvedomujete dýchanie, uvedomujete si seba ako Bytie, meditujete, (ne)myslíte, (ne)veziete sa s vlakom. Postačí táto iskrička, záblesk aj na pár sekúnd a ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Skúste sa nad sebou zamyslieť, či sa (ne)nachádzate v pasti myšlienok, ktoré vám dennodenne robia starosti. Vtedy prichádza na rad správny vnútorný postoj (čistoty), (seba)uveomovoanie si seba ako Bytie a nie ako eGo!

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 71 771 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 634 550 xunique displays : 1 203 063 xip address : 3.236.239.91

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...