for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?

entries
2
shows
1 431
uniques
416
theme was created 17.5.2021 09:50 by Dušan
1
17.05.2021, 09:50

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?
Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?

Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov.

A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť ticho zo strany spoločnosti, z verejnosti, teda vášho okolia. Nik a nič vás (ne)odsudzuje a (ne)posudzuje, Nik a nič sa vás (ne)týka a (ne)dotýka, Váš stred (jemné krehké energetické telo, bod, centrum, zdroj, dych) je večne (ne)dotknutý. Uvedomujete si seba v meditáciach ako (ne)prejavené Bytie (Som, opak eGa, tichého, prítmoného... pozorovateľa) a mimo meditáciach ako (ne)Bytie (nie Som, Som nikto a nič, opak Bytia, žiadny tichý a prítomný pozorovateľ...).

Ak si seba uvedomujete ako individualitu oslobodenú od vlastnej osobnosti (faloše, fasády, pretvárky). Ak sa nachádzate mimo spoločnosť, mimo verejnosť (seba)uvedomujúco, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia (seba)uvedomovanie.

A čo je vlastne to eGo? Je to dualita "ja" a "Som" nachádzajúca sa prevažne v soločnosti ľudí a na verejnosti. Tam sa vášho eGa všetko týka a (do)týka. eGo značí "ja", ktoré nesie so sebou starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti.).

eGo je tak prejavené, ktoré reaguje a prejavuje sa na svoju a cudziu myseľ, na slová, na obrazy a symboly, na činy, skutky a koná okamžikovo, (auto)komplexne, afektívne. eGo je okraj, čo znamená emočné telo bolesti. Preto potom sa všetko eGa týka a (do)týka.

Súčasťou eGa je (seba)vedomie, čo znamená choroba, hlúposť, tento život, stavanie do popredia kladenie dôrazu na seba a (ne)ustále si seba prípomínanie sa.

Jedna citáciao eGu:

"eGo je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja, podľa svojej vôle, akokoľvek chcem, podľa potreby."

link

none
2

1. Dušan 17.05.2021, 09:50

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo? Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo? Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov. A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť t...

18.05.2021, 09:06
Zmysluplnosť ega je hľadanie poučenia z vlastných chýb. Ego je vedené duchom sadizmu, ktorý trestá každú chybu. Odpútať sa od ega má zmysel v neotrasiteľnej viere, ktorá nepotrebuje poučenie z chýb. Je vedená duchom masochizmu. Privádzanie nového života na svet si vyžaduje silné ego, naopak dožívanie svojho života si vyžaduje silnú vieru.
consents: Dušan
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 60 308 B generated in : 0.404 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 146 807 x unique displays : 2 572 701 x ip address : 3.236.83.14

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist