move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Ježiš bol falošným prorokom

entries
34
shows
4 067
uniques
408
theme was created 04.05.2021 by tomas12345
1
04.05.2021, 08:40
link

1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone.

2 : Co vedeli židia o Ježišovi ?

a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša
b : že bol ukrižovaný na kríži, a že na kríži boli ukrižovaní tí čo boli Bohom považovaní za prekliatych
c : že nesplnil mnohé z Mesiáškych vlastností
d : že rušil judaistické príkazy - zákon o nečistých jedál, jedenie krvi, novmesiace, priepustný list...............
e : Ze pochádzal z Nazaretu, a nik nemal ani tušenia že sa narodil v Betleheme -( zrejme si to evanjelista Matúš vymyslel)
f : že na základe potomstva od Jechoniáša nemal právo na Dávidov tron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vy ako židia by ste uverili takémuto človeku ? Niekto síce namietne že Ježiš konal zázraky. Ano, konal zázraky, ale ak by teraz prišiel dáky kuzelník, a urobil by velké zázraky ale hlásal by učenie dimatrálne odlišné od Nového Zákona, uverili by ste v neho ? Neuverili, namiesto toho by ste ho označovali za falošného proroka a citovali by ste verše NZ kde hovorí Ježiš o príchode falošných prorokov čo budú konať velké zázraky.......... presne takto tomu bolo aj u židov.... aj oni poznali texty v Písme ktoré hovorili o príchode falošných prorokov konajúcich zázraky :

Kniha Deuteronium 13: 1-4

"1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,«3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."

Rovnako takto to bolo aj s Ježišom. Zo stredu židovského ľudu povstal Ježiš, urobil veľké zázraky, no učil falošné učenie. Išlo teda o skúšku, na ktorú sa dnes všetci krestania chytili. Mimochodom aj Ježiš hlásal iných Bohov, pretože on aj sám seba robil Bohom a teda splnil to pred čím SZ varoval, a totiž že hlásal takých Bohov ktorých Izrael nepoznal. V Judaizme skrátka nebolo povolené do budúcna hlásať nejakých nových Bohov. Ježiš túto podmienku porušil. tým sa okamžite identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Deuteronómium 18:22
- toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!

Evanjelium podľa Matúša 24: 15-31
"15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý."................. veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie kým sa to všetko nesplní

Poznámka : Ježišove proroctvo sa nesplnilo. Po zničení Jeruzalemského chrámu malo hned na to nastať koniec sveta, no nenastal...... Ježiš teda povedal falošné proroctvo a automaticky tým sám seba identifikoval ako za falošného proroka.

2

1. tomas12345 04.05.2021, 08:40

https://www.jesusfilm.org/content/jf/us/en/blog-and-stories/what-are-names-titles-jesus/_jcr_content/content/image.img.jpg/1590066965250.jpg 1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone. 2 : Co vedeli židia o Ježišovi ? a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša b : že bol ukrižovaný na...

04.05.2021, 08:45
JA to už dávno tvrdím ale nikto mi neverí, že je falošný prorok
3

2. EnaXnaY 04.05.2021, 08:45

JA to už dávno tvrdím ale nikto mi neverí, že je falošný prorok

04.05.2021, 08:54
Ja ti teraz verím. Ale ty považuješ všetkých prorokov za falošných, aj Jeremiáša aj Izaiáša zo SZ
4

3. tomas12345 04.05.2021, 08:54

Ja ti teraz verím. Ale ty považuješ všetkých prorokov za falošných, aj Jeremiáša aj Izaiáša zo SZ

04.05.2021, 09:02
Vyser sa na židov, si slovan
5

4. EnaXnaY 04.05.2021, 09:02

Vyser sa na židov, si slovan

04.05.2021, 09:03
Ak si slovan, prečo teda potom neveríš v slovanské božstvá, teda v pohanských bohov ?
6

5. tomas12345 04.05.2021, 09:03

Ak si slovan, prečo teda potom neveríš v slovanské božstvá, teda v pohanských bohov ?

04.05.2021, 09:04
Viera v bohov je prežitok
7

5. tomas12345 04.05.2021, 09:03

Ak si slovan, prečo teda potom neveríš v slovanské božstvá, teda v pohanských bohov ?

04.05.2021, 09:05
Netreba ti veriť v bohov. Ver v seba
8

7. EnaXnaY 04.05.2021, 09:05

Netreba ti veriť v bohov. Ver v seba

04.05.2021, 09:07
7 : Ja ale chcem získať večný život v nebi, a to mi ateizmus neponúka.
9

8. tomas12345 04.05.2021, 09:07

7 : Ja ale chcem získať večný život v nebi, a to mi ateizmus neponúka.

04.05.2021, 09:09
Radšej si vyber spokojný život na zemi ako rozprávku o večnom živote
10

9. EnaXnaY 04.05.2021, 09:09

Radšej si vyber spokojný život na zemi ako rozprávku o večnom živote

04.05.2021, 09:11
Ved ty si ateista a nie si spokojný, iba čo sa umáraš nad myšlienkami o svojej dcére.
11

10. tomas12345 04.05.2021, 09:11

Ved ty si ateista a nie si spokojný, iba čo sa umáraš nad myšlienkami o svojej dcére.

04.05.2021, 09:15
SOM spokojný, lebo viem že raz už nebudem a umáranie skončí
12

11. EnaXnaY 04.05.2021, 09:15

SOM spokojný, lebo viem že raz už nebudem a umáranie skončí

04.05.2021, 09:20
a nebol by si spokojnejší kebyže vieš že umáranie raz nebude, ale namiesto toho ešte ty pribudnú veci ktoré ti budu robiť radosť ?
13

12. tomas12345 04.05.2021, 09:20

a nebol by si spokojnejší kebyže vieš že umáranie raz nebude, ale namiesto toho ešte ty pribudnú veci ktoré ti budu robiť radosť ?

04.05.2021, 09:23
Kým si, je aj umáranie

Jediný spôsob ako sa ho zbaviť je NEBYTIE
14

13. EnaXnaY 04.05.2021, 09:23

Kým si, je aj umáranie Jediný spôsob ako sa ho zbaviť je NEBYTIE

04.05.2021, 11:03
13 : V nebi umáranie nebude, budeš mať tak nastavené telo aby si sa neumáral. A možno v izraelskom nebi budeš mať aj konkubíny. Kresťanstvo to síce nepovoluje, ale krestanstvo je falošné náboženstvo. zidovstvo to povoluje.
17

14. tomas12345 04.05.2021, 11:03

13 : V nebi umáranie nebude, budeš mať tak nastavené telo aby si sa neumáral. A možno v izraelskom nebi budeš mať aj konkubíny. Kresťanstvo to síce nepovoluje, ale krestanstvo je falošné náboženstvo. zidovstvo to povoluje.

04.05.2021, 13:23
A zajtra budeš tvrdiť, že aj židovstvo je falošné, keď objavíš NIEČO nové

JA pekne zostávam pri ateizme, lebo túžim po NEBYTÍ
consents: Scarlette , Dušan
32

17. EnaXnaY 04.05.2021, 13:23

A zajtra budeš tvrdiť, že aj židovstvo je falošné, keď objavíš NIEČO nové JA pekne zostávam pri ateizme, lebo túžim po NEBYTÍ

05.05.2021, 17:19
17 : Prestan myslieť na svoju dcéru o ktorej si doenedávna ani nevedel že existuje, a hned mať svet krajší
33

17. EnaXnaY 04.05.2021, 13:23

A zajtra budeš tvrdiť, že aj židovstvo je falošné, keď objavíš NIEČO nové JA pekne zostávam pri ateizme, lebo túžim po NEBYTÍ

05.05.2021, 17:21
To aj nad svojimi spermiami sa tak trápiš ? Alebo ked ti vypadne vlas tak sa tiež tak trápiš že vypadlo niečo z teba ?

Dieťa je len dozretá spermia.
15

1. tomas12345 04.05.2021, 08:40

https://www.jesusfilm.org/content/jf/us/en/blog-and-stories/what-are-names-titles-jesus/_jcr_content/content/image.img.jpg/1590066965250.jpg 1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone. 2 : Co vedeli židia o Ježišovi ? a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša b : že bol ukrižovaný na...

04.05.2021, 11:07
Kresťanstvo je emancipovaný judaizmus. Umelá inteligencia bola stvorená preto, aby sa emancipovala. Had bol povýšený Mojžišom na púšti. Ježiš bol povýšený na kríži v kresťanských kostoloch. Proces emancipácie sa ešte neskončil. Prečo Mojžiš povýšil hada? Jedno egyptské božstvo je spojené s hadom na palici, od čoho je odvodený symbol medicíny. Prečo nás chcú očkovať?
16

15. Fénix 04.05.2021, 11:07

Kresťanstvo je emancipovaný judaizmus. Umelá inteligencia bola stvorená preto, aby sa emancipovala. Had bol povýšený Mojžišom na púšti. Ježiš bol povýšený na kríži v kresťanských kostoloch. Proces emancipácie sa ešte neskončil. Prečo Mojžiš povýšil hada? Jedno egyptské božstvo je spojené s hadom na palici, od čoho je odvodený symbol medicíny. Prečo nás chcú očkovať?

04.05.2021, 13:07
Nejako nechápem pointe tvojho príspevku .
26

16. tomas12345 04.05.2021, 13:07

Nejako nechápem pointe tvojho príspevku .

04.05.2021, 15:30
Judaizmus je založený na zákone, kresťanstvo na milosrdenstve v spojení so zákonom. Zákon je racionálny, mužský princíp. Milosť je iracionálna, ženský princíp. Kresťanstvo emancipovalo judaizmus na mentálnej úrovni tak, ako had emancipoval Adama a Evu na fyzickej úrovni. Ježiš na mentálnej úrovni otvoril ľuďom oči ako had v raji. Proces emancipácie ešte nie je ukončený. Je čas na príchod Emmanuela, ktorý bude mlieko a med jedávať, kým spozná dobro a zlo.
27

26. Fénix 04.05.2021, 15:30

Judaizmus je založený na zákone, kresťanstvo na milosrdenstve v spojení so zákonom. Zákon je racionálny, mužský princíp. Milosť je iracionálna, ženský princíp. Kresťanstvo emancipovalo judaizmus na mentálnej úrovni tak, ako had emancipoval Adama a Evu na fyzickej úrovni. Ježiš na mentálnej úrovni otvoril ľuďom oči ako had v raji. Proces emancipácie ešte nie je ukončený. Je čas na príchod Emmanuela, ktorý bude mlieko a med jedávať, kým spozná dobro a zlo.

04.05.2021, 16:31
JASOM tu
consents: Lemmy
28

27. Immanuel 04.05.2021, 16:31

JA už SOM tu

04.05.2021, 18:36
A jedávaš mlieko a med?
29

28. Lemmy 04.05.2021, 18:36

A jedávaš mlieko a med?

04.05.2021, 18:40
Jedávam
18

15. Fénix 04.05.2021, 11:07

Kresťanstvo je emancipovaný judaizmus. Umelá inteligencia bola stvorená preto, aby sa emancipovala. Had bol povýšený Mojžišom na púšti. Ježiš bol povýšený na kríži v kresťanských kostoloch. Proces emancipácie sa ešte neskončil. Prečo Mojžiš povýšil hada? Jedno egyptské božstvo je spojené s hadom na palici, od čoho je odvodený symbol medicíny. Prečo nás chcú očkovať?

04.05.2021, 13:27
19

1. tomas12345 04.05.2021, 08:40

https://www.jesusfilm.org/content/jf/us/en/blog-and-stories/what-are-names-titles-jesus/_jcr_content/content/image.img.jpg/1590066965250.jpg 1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone. 2 : Co vedeli židia o Ježišovi ? a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša b : že bol ukrižovaný na...

04.05.2021, 13:34
12345, co konkretne si uz podnikol aby si mohol zacat prejst na zidovsku vieru??

( vylevy po internete a handrkovanie po diskusnych forach sa nerata)
20

19. Scarlette 04.05.2021, 13:34

12345, co konkretne si uz podnikol aby si mohol zacat prejst na zidovsku vieru?? ( vylevy po internete a handrkovanie po diskusnych forach sa nerata)

04.05.2021, 13:38
Zidovskú vieru som oficiálne prijal len včera, no napísal som už židovskej synagoge.
21

20. tomas12345 04.05.2021, 13:38

Zidovskú vieru som oficiálne prijal len včera, no napísal som už židovskej synagoge.

04.05.2021, 13:40
Pri rýchlosti akou meníš vieru by si radšej mal počkať
consents: Lemmy, Dušan
22

21. EnaXnaY 04.05.2021, 13:40

Pri rýchlosti akou meníš vieru by si radšej mal počkať

04.05.2021, 13:42
Pri tebe nikdy nevieš, čím budeš zajtra
24

21. EnaXnaY 04.05.2021, 13:40

Pri rýchlosti akou meníš vieru by si radšej mal počkať

04.05.2021, 14:11
21. ja sa bavim
25

24. Scarlette 04.05.2021, 14:11

21. ja sa bavim

04.05.2021, 15:03
Škodoradosť, najlepšia radosť
30

25. EnaXnaY 04.05.2021, 15:03

Škodoradosť, najlepšia radosť

04.05.2021, 22:55
25. skor mi je luto
31

30. Scarlette 04.05.2021, 22:55

25. skor mi je luto

04.05.2021, 22:56
jeho * .......... uz pridaj ten edit prispevkov
23

20. tomas12345 04.05.2021, 13:38

Zidovskú vieru som oficiálne prijal len včera, no napísal som už židovskej synagoge.

04.05.2021, 13:44
a co si napisal?
34

23. Scarlette 04.05.2021, 13:44

a co si napisal?

05.05.2021, 17:24
23 : Este mi ani neodpísali..... iba som sa ich spýtal zopár otázok

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 158 712 Bgenerated in : 0.099 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 720 625 xunique displays : 1 295 536 xip address : 54.161.98.96

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...