move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia

entries
2
shows
443
uniques
196
theme was created 25.06.2021 by Dušan
1
25.06.2021, 16:28
Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia

(Ne)Bytie znamená "nie Som" je opakom Bytia. Mimo alebo po meditáciach, mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, či okolie sme tak nikto a nič, žiaden pozorovateľ, žiaden mysliteľ. (Ne)Bytie je najhlbším stavom z pohľadu do vnútra nás samotných. (Ne)bytie je výsledok meditácií, výsledok transcendovania a transformovania eGa a mysle. Je tak (ne)konečným procesom a (ne)konečným poznaním.
Filozofiou (ne)Bytia je tak filozofia prázdnoty. Psychológiou je tak budhová psychológia transcendencie a transformácie.Transcendujeme ((roz)plývame sa, (rou)púšťame sa, (roz)trusujeme sa, (roz)prášujeme sa, (vy)parujeme sa) do prázdnoty a ničoty. Transformujeme (meníme sa, priemieňame sa) do prítomného okamihu.

(Ne)Bytie, to jest stav smrti, stav Boha, stav Krista, stav Budhy. Je stavom Nirvány (pokoja, kľudu, ticha, mieru, jednoty a prázdnoty). Je stavom osvietenia (zaliatie svetlom, (po)vzniesenie sa nad myseľ, vzdelanosť a múdrosť, vznešenosť a urodzenosť). (Ne)Bytie je tak výsledkom smrti Bytia.

(Ne)Bytie prirovnávam k srdcu, je to citový mozog na solar plex. Citový mozog parasympatikus (zlatá neurónová pletivová sieť prirovnávajúca sa k slnku), ktorý je napojený na zadný mozog a ten je napojený na kozmickú (nad)vedomú myseľ. Pomocou tohoto napojenia sa vieme spojiť s našim Božským "ja".

(Ne)bytie sa nachádza buď v Bytí, alebo aj mimo neho. Je tak najhlbším naším jemným krehkým energetickým telom.

Dušan Fajnor

link

2

1. Dušan 25.06.2021, 16:28

Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia (Ne)Bytie znamená "nie Som" je opakom Bytia. Mimo alebo po meditáciach, mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, či okolie sme tak nikto a nič, žiaden pozorovateľ, žiaden mysliteľ. (Ne)Bytie je najhlbším stavom z pohľadu do vnútra nás samotných. (Ne)bytie je výsledok meditácií, výsledok transcendovania a transformovania eGa a mysle. Je tak (ne)konečným procesom a (ne)konečným poznaním. Filozofiou (ne)Bytia je tak filozofia prázdnoty. Psychológi...

25.06.2021, 19:28
Nebytie ako prítomný okamih, bod v čase. Dráha v pomere k času, plocha v pomere k prietoku, objem v pomere k tlaku, hybnosť v pomere k hmotnosti, výkon v pomere k sile, produktivita v pomere k práci, efektivita v pomere k produkcii. Nebytie je druhá odmocnina bytia.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 70 222 Bgenerated in : 0.126 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 781 098 xunique displays : 1 301 631 xip address : 52.203.18.65

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...