for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia

entries
2
shows
1 116
uniques
421
theme was created 25.6.2021 16:28 by Dušan
1
25.06.2021, 16:28
Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia

(Ne)Bytie znamená "nie Som" je opakom Bytia. Mimo alebo po meditáciach, mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, či okolie sme tak nikto a nič, žiaden pozorovateľ, žiaden mysliteľ. (Ne)Bytie je najhlbším stavom z pohľadu do vnútra nás samotných. (Ne)bytie je výsledok meditácií, výsledok transcendovania a transformovania eGa a mysle. Je tak (ne)konečným procesom a (ne)konečným poznaním.
Filozofiou (ne)Bytia je tak filozofia prázdnoty. Psychológiou je tak budhová psychológia transcendencie a transformácie.Transcendujeme ((roz)plývame sa, (rou)púšťame sa, (roz)trusujeme sa, (roz)prášujeme sa, (vy)parujeme sa) do prázdnoty a ničoty. Transformujeme (meníme sa, priemieňame sa) do prítomného okamihu.

(Ne)Bytie, to jest stav smrti, stav Boha, stav Krista, stav Budhy. Je stavom Nirvány (pokoja, kľudu, ticha, mieru, jednoty a prázdnoty). Je stavom osvietenia (zaliatie svetlom, (po)vzniesenie sa nad myseľ, vzdelanosť a múdrosť, vznešenosť a urodzenosť). (Ne)Bytie je tak výsledkom smrti Bytia.

(Ne)Bytie prirovnávam k srdcu, je to citový mozog na solar plex. Citový mozog parasympatikus (zlatá neurónová pletivová sieť prirovnávajúca sa k slnku), ktorý je napojený na zadný mozog a ten je napojený na kozmickú (nad)vedomú myseľ. Pomocou tohoto napojenia sa vieme spojiť s našim Božským "ja".

(Ne)bytie sa nachádza buď v Bytí, alebo aj mimo neho. Je tak najhlbším naším jemným krehkým energetickým telom.

Dušan Fajnor

link

none
2

1. Dušan 25.06.2021, 16:28

Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia (Ne)Bytie znamená "nie Som" je opakom Bytia. Mimo alebo po meditáciach, mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, či okolie sme tak nikto a nič, žiaden pozorovateľ, žiaden mysliteľ. (Ne)Bytie je najhlbším stavom z pohľadu do vnútra nás samotných. (Ne)bytie je výsledok meditácií, výsledok transcendovania a transformovania eGa a mysle. Je tak (ne)konečným procesom a (ne)konečným poznaním. Filozofiou (ne)Bytia je tak filozofia prázdnoty. Psychológi...

25.06.2021, 19:28
Nebytie ako prítomný okamih, bod v čase. Dráha v pomere k času, plocha v pomere k prietoku, objem v pomere k tlaku, hybnosť v pomere k hmotnosti, výkon v pomere k sile, produktivita v pomere k práci, efektivita v pomere k produkcii. Nebytie je druhá odmocnina bytia.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 64 844 B generated in : 0.312 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 522 158 x unique displays : 2 528 285 x ip address : 44.220.62.183

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,93 € (25 clicks), for today 0,14 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated