move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Evanjelický teológ vystúpil na Dúhovom pochode, zakázali mu učiť na univerzite

entries
6
shows
3 737
uniques
855
theme was created 08.09.2017 by Dwesa
1
08.09.2017, 10:08
"Biskupi sa od vyjadrení teológa dištancujú a tvrdia, že už viac nad jeho konaním nemôžu zatvárať oči. "

link

A čo spraví ECAV napr. so združením protestantských cirkví v Nemecku - EKD, ktorá má okolo 22 miliónov členov (27% populácie Nemecka) a ktoré otvorene podporuje partnerstvá rovnakého pohlavia - a to aj u kňazov?

link

A nie je to tak trochu zasahovanie do akademickej slobody?

link

"Neviem, či to už biskupi ECAV na Slovensku zaregistrovali, ale postoje Ondreja Prostredníka ku zväzkom osôb rovnakého pohlavia nie sú žiadnym tajným učením. Ako docent na bohosloveckej fakulte by o nich so študentmi musel hovoriť, aj keby ich sám nezastával už len preto, že tieto progresívne etické stanoviská zaujalo nemalé množstvo evanjelických cirkví vo svete. Pri výklade Pavlových epištol sa týmto témam nedá vyhnúť a bolo by nepoctivé, ak by pedagóg prezentoval len jednostranný výklad daných textov.

Tvrdenie biskupov, že Ondrej Prostredník postavenie docenta zneužíva, skrátka neobstojí. Je predsa nevyhnutné, aby sa študenti teológie počas svojho štúdia stretli rovnako s konzervatívnymi, aj s progresívnymi teologickými postojmi už na fakulte.

Ako vlastne chcú biskupi dosiahnuť to, že sa študenti teológie nestretnú s progresívnymi teologickými postojmi inde, ako na prednáškach Ondreja Prostredníka? Zariadia snáď nejakú cenzúru internetového pripojenia? Zakážu čítať literatúru, ktorej autormi sú progresívni teológovia? Prerušia ekumenické kontakty s progresívnymi cirkvami v zahraničí? Majú sa snáď základné etické postoje budúcich farárov a faráriek formovať až vtedy, keď opustia fakultu a biskupi ich pošlú slúžiť na faru ktovie kam? Alebo snáď majú biskupi ECAV na Slovensku záujem len o takých absolventov, ktorí budú predovšetkým nesamostatní, neschopní kritického myslenia a tým pádom absolútne servilní každému z ich rozhodnutí?

Ak áno, potom by ECAV na Slovensku mala zvážiť založenie nejakej vlastnej inštitúcie, nezaradenej pod najstaršiu univerzitu na Slovensku, na ktorej by si takýchto absolventov mohla vychovať. Takýto typ prípravy však nemôže očakávať na fakulte Univerzity Komenského, ktorá v Čl. 2. svojho Štatútu hovorí, že jej hlavným poslaním je „pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.“
2

1. Dwesa 08.09.2017, 10:08

"Biskupi sa od vyjadrení teológa dištancujú a tvrdia, že už viac nad jeho konaním nemôžu zatvárať oči. " https://www.aktuality.sk/clanok/518905/evanjelicky-teolog-vystupil-na-duhovom-pochode-zakazali-mu-ucit-na-univerzite/ A čo spraví ECAV napr. so združením protestantských cirkví v Nemecku - EKD, ktorá má okolo 22 miliónov členov (27% populácie Nemecka) a ktoré otvorene podporuje partnerstvá rovnakého pohlavia - a to aj u kňazov? https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Lutheranism#EK...

08.09.2017, 16:06
Progres nezastavis
3

1. Dwesa 08.09.2017, 10:08

"Biskupi sa od vyjadrení teológa dištancujú a tvrdia, že už viac nad jeho konaním nemôžu zatvárať oči. " https://www.aktuality.sk/clanok/518905/evanjelicky-teolog-vystupil-na-duhovom-pochode-zakazali-mu-ucit-na-univerzite/ A čo spraví ECAV napr. so združením protestantských cirkví v Nemecku - EKD, ktorá má okolo 22 miliónov členov (27% populácie Nemecka) a ktoré otvorene podporuje partnerstvá rovnakého pohlavia - a to aj u kňazov? https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Lutheranism#EK...

09.09.2017, 19:39
:) akurat som o tom cital na postoji
link
4

1. Dwesa 08.09.2017, 10:08

"Biskupi sa od vyjadrení teológa dištancujú a tvrdia, že už viac nad jeho konaním nemôžu zatvárať oči. " https://www.aktuality.sk/clanok/518905/evanjelicky-teolog-vystupil-na-duhovom-pochode-zakazali-mu-ucit-na-univerzite/ A čo spraví ECAV napr. so združením protestantských cirkví v Nemecku - EKD, ktorá má okolo 22 miliónov členov (27% populácie Nemecka) a ktoré otvorene podporuje partnerstvá rovnakého pohlavia - a to aj u kňazov? https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Lutheranism#EK...

10.09.2017, 11:44
Svätá vojna Klátikovho kalifátu - Zdá sa, že súčasní evanjelickí biskupi na Slovensku si predstavujú cirkev ako poslušnú armádu, ktorá bez diskusie plní povely „zvrchu“.

link
5

4. Dwesa 10.09.2017, 11:44

Svätá vojna Klátikovho kalifátu - Zdá sa, že súčasní evanjelickí biskupi na Slovensku si predstavujú cirkev ako poslušnú armádu, ktorá bez diskusie plní povely „zvrchu“. https://dennikn.sk/875382/svata-vojna-klatikovho-kalifatu/?ref=tit#comments

10.09.2017, 11:45
Oprava link
6

1. Dwesa 08.09.2017, 10:08

"Biskupi sa od vyjadrení teológa dištancujú a tvrdia, že už viac nad jeho konaním nemôžu zatvárať oči. " https://www.aktuality.sk/clanok/518905/evanjelicky-teolog-vystupil-na-duhovom-pochode-zakazali-mu-ucit-na-univerzite/ A čo spraví ECAV napr. so združením protestantských cirkví v Nemecku - EKD, ktorá má okolo 22 miliónov členov (27% populácie Nemecka) a ktoré otvorene podporuje partnerstvá rovnakého pohlavia - a to aj u kňazov? https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Lutheranism#EK...

13.09.2017, 15:12
Ekonómovia nevedia zaobchádzať s modernou výpočtovou technikou, pretože poznám skupinu ekonómov na dôchodku, ktorí si nevedia ani zapnúť počítač.

Podpísaný ateista s IQ tykve.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 87 418 Bgenerated in : 0.122 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 657 980 xunique displays : 1 205 301 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...