move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / theme

Demokracia

entries
22
shows
6 503
uniques
724
theme was created 02.06.2020 by Fénix
1
02.06.2020, 09:58
Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucionárov. Naproti tomu pravica núti ľudí potláčať svoje odlišnosti a robí z nich prudérnych snobov. Rozpory medzi väčšinou a menšinou môže vyriešiť rozumný monarcha, ale kde takého nájsť? Ja osobne som za to, aby platili pevné zákony desatora. Potom by sme už nepotrebovali politikov, iba sudcov.
2

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

02.06.2020, 16:27
Démonkracia je vláda démonov
3

2. EnaXnaY 02.06.2020, 16:27

Démonkracia je vláda démonov

02.06.2020, 18:38
"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia"
6

3. EnaXnaY 02.06.2020, 18:38

"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchi...

03.06.2020, 00:11
Nedá sa vyhovieť všetkým, na to demokracia myslí. Preto nedoplatí na to!
7

3. EnaXnaY 02.06.2020, 18:38

"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchi...

03.06.2020, 00:12
Celý príspevok č. 3 je klamstvo o demokracii.
8

3. EnaXnaY 02.06.2020, 18:38

"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchi...

03.06.2020, 00:13
V demokracii sa mení vláda. Ak sú s vládou č. 1 občania nespokojní, zvolia inú vládu, číslo 2.
9

3. EnaXnaY 02.06.2020, 18:38

"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchi...

03.06.2020, 00:15
V monarchii nemôžu občania zmeniť vládu. Museli by pristúpiť k radikálnému riešeniu.
10

9. Lemmy 03.06.2020, 00:15

V monarchii nemôžu občania zmeniť vládu. Museli by pristúpiť k radikálnému riešeniu.

03.06.2020, 00:16
Oprava: radikálnemu.
19

9. Lemmy 03.06.2020, 00:15

V monarchii nemôžu občania zmeniť vládu. Museli by pristúpiť k radikálnému riešeniu.

03.06.2020, 05:02
Načo meniť rozumného monarchu?
20

2. EnaXnaY 02.06.2020, 16:27

Démonkracia je vláda démonov

03.06.2020, 05:02
Presne tak.
4

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

03.06.2020, 00:08
Nepravda. Nedrží sa toho iba ľavica, ale aj pravica.
18

4. Lemmy 03.06.2020, 00:08

Nepravda. Nedrží sa toho iba ľavica, ale aj pravica.

03.06.2020, 05:01
Pravica sa lingvisticky drží republikanizimu a skutkovom demokracie. Pravica je banda snobov.
5

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

03.06.2020, 00:10
Ďalšia nepravda spočíva v tom, že podsúvaš klamstvo o menšinách. V demokracii má váhu väčšinový názor, ale aj ten väčšinový názor berie do úvahy názory menšín.
14

5. Lemmy 03.06.2020, 00:10

Ďalšia nepravda spočíva v tom, že podsúvaš klamstvo o menšinách. V demokracii má váhu väčšinový názor, ale aj ten väčšinový názor berie do úvahy názory menšín.

03.06.2020, 04:55
V princípe neberie.
21

14. Fénix 03.06.2020, 04:55

V princípe neberie.

03.06.2020, 12:14
Áno, demokracia je väčšinový názor, vláda väčšiny.
Preto žijeme v demokraciách, ktoré sú (aspoň čiasotočne) obmedzené ľudskými právami.
22

21. omega 03.06.2020, 12:14

Áno, demokracia je väčšinový názor, vláda väčšiny. Preto žijeme v demokraciách, ktoré sú (aspoň čiasotočne) obmedzené ľudskými právami.

03.06.2020, 12:51
Treba dodať, že demokrati radi z ľudských práv ukrajujú, viď matelko.
11

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

03.06.2020, 00:17
Proti súčasnej demokracii sú najmä fašisti a anarchisti. Čo z toho je tvoje?
15

11. Lemmy 03.06.2020, 00:17

Proti súčasnej demokracii sú najmä fašisti a anarchisti. Čo z toho je tvoje?

03.06.2020, 04:56
Fašisti a anarchisti sú ľavičiari.
12

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

03.06.2020, 00:20
Prečo si namýšľaš, že staroveký náboženský názor bude dnes fungovať? Vtedy nefungoval, a dnes má mať akú platnosť?
16

12. Lemmy 03.06.2020, 00:20

Prečo si namýšľaš, že staroveký náboženský názor bude dnes fungovať? Vtedy nefungoval, a dnes má mať akú platnosť?

03.06.2020, 04:58
Dnes má platnosť zákona prírody. K tomu sa skôr či neskôr vrátime.
13

1. Fénix 02.06.2020, 09:58

Demokracia má dva významy. Jeden je lingvistický a druhý je skutkový. V lingvistickom význame je demokracia vláda ľudu. Toho sa drží politická ľavica. Problém je v tom, že v skutočnosti žiaden ľud neexistuje. Každý človek má individuálnu osobnosť. V skutkovom význame je demokracia vláda väčšiny. Menşina o ničom nerozhoduje, demokracia v princípe potláča práva menšín. To je v rozpore s ľavicovým chápaním demokracie. Ľavica sa snaží zjednotiť menšiny, urobiť z nich homogénnu masu večných revolucio...

03.06.2020, 00:21
Propaguješ totalitné myslenie, preto nebude mať tvoj názor ohlas v spoločnosti. Už nie je starovek. Žijeme dnešok.
17

13. Lemmy 03.06.2020, 00:21

Propaguješ totalitné myslenie, preto nebude mať tvoj názor ohlas v spoločnosti. Už nie je starovek. Žijeme dnešok.

03.06.2020, 04:59
Totalitné myslenie je revolučné, teda ľavicové.

newest entries : 

14 storočí[show chain]before 6 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 122 591 Bgenerated in : 0.106 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 900 581 xunique displays : 1 310 932 xip address : 54.224.117.125

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...