for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Dekrét k udeleniu úplných odpustkov pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov

entries
23
shows
254
uniques
79
theme was created 23.7.2022 22:52 by omega
1
23.07.2022, 22:52
Západný svet často zabúda na starých a chorých.

DEKRÉT

Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti a spásu duší veriacich, láskavo udeľuje z nebeského pokladu Cirkvi úplné odpustky, ktoré môžu získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho veľkňaza) starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí preniknutí opravdivým pokáním a láskou sa dňa 24. júla 2022 pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov zúčastnia na slávnosti, ktorej bude predsedať Svätý Otec František v pápežskej vatikánskej bazilike, alebo sa zúčastnia na rôznych sláveniach, ktoré sa budú konať po celom svete. Tieto úplné odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci.

Tento Tribunál milosrdenstva tiež udeľuje úplné odpustky, ktoré veriaci môžu získať v ten istý deň, ak osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú v núdzi alebo ťažkostiach (ako sú chorí, opustení, nevládni a im podobní).
Chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu, najmä keď slová a slávenia Najvyššieho veľkňaza budú sa prenášať prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti mocou kľúčov Cirkvi stal ľahším prostredníctvom pastoračnej lásky, Penitenciária naliehavo žiada kňazov, vystrojených príslušnými právomocami spovedať, aby sa s ochotným a veľkodušným srdcom dali k dispozícii vysluhovaniu sviatosti pokánia.

Tento dekrét platí pre Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov, bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 30. mája 2022.


Mauro kardinál Piacenza
vyšší penitenciár

Krzysztof Nykiel
regent
none
2

1. omega 23.07.2022, 22:52

Západný svet často zabúda na starých a chorých. DEKRÉT Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti...

23.07.2022, 22:54
none
3

1. omega 23.07.2022, 22:52

Západný svet často zabúda na starých a chorých. DEKRÉT Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti...

23.07.2022, 22:56
Nie je čo odpúšťať 😉

Všetko zlé je na niečo dobré 😉
none
8

3. EnaXnaY 23.07.2022, 22:56

Nie je čo odpúšťať 😉

Všetko zlé je na niečo dobré 😉

24.07.2022, 09:33
Odpustenie je dôležité najmä pre toho, kto odpùšťa - teda ak by inak v sebe točil nenávisť a túžbu po pomste.
none
4

1. omega 23.07.2022, 22:52

Západný svet často zabúda na starých a chorých. DEKRÉT Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti...

23.07.2022, 23:03
Získať úplné odpustky.......nebolo už niečo také dávnejšie, keď sa dukáty spriadali na križiacku výpravu?
consents: Wolfsmörder
5

4. peter67 23.07.2022, 23:03

Získať úplné odpustky.......nebolo už niečo také dávnejšie, keď sa dukáty spriadali na križiacku výpravu?

23.07.2022, 23:07
Ale však to majú tí kresťania fikane vymyslené 😉

Urobia z teba hriešnika aby ťa potom toho hriechu mohli zbaviť 😉

Problem and solution 😉
consents: Boris , Wolfsmörder
none
6

5. EnaXnaY 23.07.2022, 23:07

Ale však to majú tí kresťania fikane vymyslené 😉

Urobia z teba hriešnika aby ťa potom toho hriechu mohli zbaviť 😉

Problem and solution 😉

23.07.2022, 23:07
Vytvoríš problém aby si ho potom mohol riešiť 😉
consents: Wolfsmörder
👍: era
none
22

6. EnaXnaY 23.07.2022, 23:07

Vytvoríš problém aby si ho potom mohol riešiť 😉

24.07.2022, 16:50
Enax.
Vyrobíš valec, aby si ho potom označil za vonkajšiu dieru.


7

5. EnaXnaY 23.07.2022, 23:07

Ale však to majú tí kresťania fikane vymyslené 😉

Urobia z teba hriešnika aby ťa potom toho hriechu mohli zbaviť 😉

Problem and solution 😉

24.07.2022, 09:31
To je podobné ako s vakcináciou. Urobia z teba chorého a potom ťa liečia.
Akurát že sa to netýka kresťanstva, ale vedy.
none
9

7. era 24.07.2022, 09:31

To je podobné ako s vakcináciou. Urobia z teba chorého a potom ťa liečia.
Akurát že sa to netýka kresťanstva, ale vedy.

24.07.2022, 10:01
No pri "tej" vakcíne neurobili z teba chorého!!! Iba ťa chceli opichať, aby si sa nenakazil, aby si neochorel, aby si nemal ťažký priebeh, aby si neskončil v nemocnici, aby si neskončil na pľúcnej ventilácii, aby si neumrel, aby si viac neotravoval.
Možno som niečo vynechal, neviem, lebo som dezolátom.
Ale ak si ochorel, tak ťa neliečili, mal si doma ležať a citrón sŕkať s vlažným čajom a až keď si umieral, tak ťa vzali do náručia naše nemocnice a tam skvelo bojovali za tvoje uzdravenie.
Včera som pozeral dokument o kovid oddelení a ujo lekár povedal, že u nich nastupuje multiliečba a podávajú tiež antibiotiká, aby organizmus oslabený vírusom nenapadli baktérie. A ako sa liečilo bežne? Správne nijako, ležal si doma dovtedy, kým bolo často už neskoro a antibiotiká sa nepredpisovali, lebo ťa napadol vírus, ale dotiahol ťa bekterus.
No muselo sa plebsu ukázať, že je to fakt smrteľná choroba, len aby sa vakcínovalo, aj v obchodných centrách.
10

9. peter67 24.07.2022, 10:01

No pri "tej" vakcíne neurobili z teba chorého!!! Iba ťa chceli opichať, aby si sa nenakazil, aby si neochorel, aby si nemal ťažký priebeh, aby si neskončil v nemocnici, aby si neskončil na pľúcnej ventilácii, aby si neumrel, aby si viac neotravoval.
Možno som niečo vynechal, neviem, lebo som dezolátom.
Ale ak si ochorel, tak ťa neliečili, mal si doma ležať a citrón sŕkať s vlažným čajom a až keď si umieral, tak ťa vzali do náručia naše nemocnice a tam skvelo bojovali za tvoje uzdravenie. ...

24.07.2022, 10:27
Ale snažia sa zo mňa urobiť chorého za každú cenu, čoby nie. 🙂
none
11

10. era 24.07.2022, 10:27

Ale snažia sa zo mňa urobiť chorého za každú cenu, čoby nie. 🙂

24.07.2022, 10:42
Oni sa nesnažia!! Prehlásili ťa za dezoláta a dezolát je pre nich chorý (rozumovo) človek. Lebo nechápeš, že vakcína je sloboda.
Oni zase nechápu, že aká sloboda.
👍: era
12

1. omega 23.07.2022, 22:52

Západný svet často zabúda na starých a chorých. DEKRÉT Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti...

24.07.2022, 10:54
Omega. Nazdávaš sa, že pri Poslednom súde bude mať každý so sebou certifikát úplného odpustenia? A Boh ho bude musieť akceptovať?
Lebo keď nie, tak s ním klér riadne zatočí?
13

1. omega 23.07.2022, 22:52

Západný svet často zabúda na starých a chorých. DEKRÉT Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti...

24.07.2022, 11:08
Omega, čo myslíš? Toho občana:
link
Už čerti pražia v Pekle, alebo čaká na Posledný súd?
14

13. peter67 24.07.2022, 11:08

Omega, čo myslíš? Toho občana:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chomejn%C3%AD
Už čerti pražia v Pekle, alebo čaká na Posledný súd?

24.07.2022, 12:29
To už je starosť božia. 😉
none
15

14. omega 24.07.2022, 12:29

To už je starosť božia. 😉

24.07.2022, 12:44
Aha, takže starosť Božia a tak mu chcete uľahčiť od starostí aspoň u katolíkov. Ibaže je to zlomok toho, čo bude Boh súdiť.
A čo ten certifikát? Dostanú ho? Alebo aj toto je starosť Božia?
16

15. peter67 24.07.2022, 12:44

Aha, takže starosť Božia a tak mu chcete uľahčiť od starostí aspoň u katolíkov. Ibaže je to zlomok toho, čo bude Boh súdiť.
A čo ten certifikát? Dostanú ho? Alebo aj toto je starosť Božia?

24.07.2022, 13:17
Poklad viery zveril Pán svojej Cirkvi, aby ho strážila, a ona túto úlohu neprestajne plní.

Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá cirkev za matku.

Úplné odpustky sú odpustenie nielen hriechov, ale aj všetkých trestov, čiže človek by po smrti šiel rovno do raja. Samozrejme ak splní podmienky.
none
17

16. omega 24.07.2022, 13:17

Poklad viery zveril Pán svojej Cirkvi, aby ho strážila, a ona túto úlohu neprestajne plní.

Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá cirkev za matku.

Úplné odpustky sú odpustenie nielen hriechov, ale aj všetkých trestov, čiže človek by po smrti šiel rovno do raja. Samozrejme ak splní podmienky.

24.07.2022, 13:19
A sme doma!!!
Podmienky!!!
Som to tušil, že to len také jednoduché nebude.
consents: Wolfsmörder
18

17. peter67 24.07.2022, 13:19

A sme doma!!!
Podmienky!!!
Som to tušil, že to len také jednoduché nebude.

24.07.2022, 13:27
Dobre si tušil 🙂 Najmä odpútanosť od hriechu, aj všedného, nie je taká ľahká.
Križiacke výpravy na obranu pred moslimami boli fajn, ale v dnešnej dobe lakomcov sú na odpustky z pokladu Cirkvi už len duchovné podmienky.
👍: peter67
none
19

18. omega 24.07.2022, 13:27

Dobre si tušil 🙂 Najmä odpútanosť od hriechu, aj všedného, nie je taká ľahká.
Križiacke výpravy na obranu pred moslimami boli fajn, ale v dnešnej dobe lakomcov sú na odpustky z pokladu Cirkvi už len duchovné podmienky.

24.07.2022, 13:30
Tak som nahraný. Lakomý som až, až. Brajťan by ti o tom vedel hovoriť.
A duchovné podmienky sú pre mňa (zatiaľ) neprekonateľná prekážka, lebo obžerstva sa dopúšťam každý deň (teda skoro každý) a nejako sa neviem toho vzdať.
U alkoholu a cigariet to bolo ľahúčke, ale tu?
20

17. peter67 24.07.2022, 13:19

A sme doma!!!
Podmienky!!!
Som to tušil, že to len také jednoduché nebude.

24.07.2022, 13:45
Je to jednoduché - AK nič nechceš, TAK ani nič nemusíš.

Ale ak niečo chceš, tak potom aj niečo musíš 🙂
👍: peter67
none
21

20. era 24.07.2022, 13:45

Je to jednoduché - AK nič nechceš, TAK ani nič nemusíš.

Ale ak niečo chceš, tak potom aj niečo musíš 🙂

24.07.2022, 13:46
Je to zložitejšie - AK nič chceš, TAK ani nič musíš.
consents: Nadja
👍: era
23

17. peter67 24.07.2022, 13:19

A sme doma!!!
Podmienky!!!
Som to tušil, že to len také jednoduché nebude.

24.07.2022, 16:52
Peter.
To odpustenie trestov je samozrejme za príplatok, ale veľmi si to pochvaľujú.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 122 208 B generated in : 0.383 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 736 933 x unique displays : 2 552 481 x ip address : 44.222.189.51

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist