move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Ceny Bludný balvan za rok 2016

entries
2
shows
1 987
uniques
607
theme was created 24.03.2017 by Dwesa
1
24.03.2017, 19:39
Šíření nesmyslů na poli medicíny se více než dařilo i v loňském roce. Vědecké anticeny Bludný balvan byly právě uděleny Českým klubem skeptiků Sisyfos a putují například propagátorům vaginální detoxikace, k nimž se přidala i Česká gynekokogicko-porodnická společnost ČLS JEP, do Konzultačního a terapeutického institutu Praha „za posílení imaginární složky komplexní medicíny“ nebo do Homeopatické lékařské asociace „za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí“. Zkrátka nezůstali ani další propagátoři pavědeckých nesmyslů.

Zdroj: link
2

1. Dwesa 24.03.2017, 19:39

Šíření nesmyslů na poli medicíny se více než dařilo i v loňském roce. Vědecké anticeny Bludný balvan byly právě uděleny Českým klubem skeptiků Sisyfos a putují například propagátorům vaginální detoxikace, k nimž se přidala i Česká gynekokogicko-porodnická společnost ČLS JEP, do Konzultačního a terapeutického institutu Praha „za posílení imaginární složky komplexní medicíny“ nebo do Homeopatické lékařské asociace „za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí“. Zkrátk...

26.03.2017, 12:21
Ako kreacinionisti vypatlávajú deti so súhlaosm školy a pedagógov

Náš laureát je bývalým učitelem, kterého pedagogické mistrovství neopouští. Žel, ač absolvent matfyzu, šíří rozmanité pavědy. Dokonce se stal hlavním autorem, realizátorem a oblíbeným přednášejícím „unikátní putovní vědecko-historické výstavy“ GENESIS EXPO. Putuje s ní od roku 2015 po Česku i Slovensku, zve na ni veřejnost a doporučuje ji školám, které nezřídka nabídku vítají a dokonce ji didakticky využívají.

Citujme například, co píše žákyně ZŠ z Litoměřic: „V pátek 23. 9. 2016 jsme se vydali do zámecké jízdárny na historicko-vědeckou výstavu Genesis Expo. Snažili jsme se odpovědět na otázku: Co se dá z minulosti zopakovat a co nikoliv? Je na to několik názorů: vědecký a teologický. Tak například o krápnících v jeskyních jsme se ve škole učili, že vznikaly miliony let, ale mohlo to být i jinak. Podle názoru jednoho z vědců může za určitých podmínek krápník vzniknout za několik desítek let. Podobně je to i se vznikem uhlí. Zhlédli jsme několik ukázek z dokumentárních filmů o vzniku života na Zemi, prohlédli si výstavu knih, různých map a dalších exponátů. Domů jsme si každý odnesl DVD a knihu. A každý se dozvěděl něco nového a všichni jsme si to užili. J. L., 8.A“
(link

Výstavní prostory pro GENESIS dokonce nabídlo „na základě dlouhodobé spolupráce“ samotné Gymnázium Písek (29. 2. – 10. 3. 2016). Někteří z nás tam zajeli a osobně se přesvědčili o vstřícnosti školy a zájmu veřejnosti i žactva okolních škol o výstavu.

Co je GENESIS EXPO? Jde o významnou, léta připravovanou, evangelizační „misii“ státem registrované Církve adventistů sedmého dne, celosvětově zastřešené v USA. Česko-Slovensko tvoří unii, jež je součástí jedné (euro-africké) z 12 divizí celosvětové církve. Cílem výstavy je „vědecká“ obhajoba biblického mýtu o stvoření, podle něhož je Země stará několik tisíců let, pozemský život včetně člověka vznikl božím stvořením, evoluce druhů neexistuje, fosilie jsou pozůstatkem biblické potopy… Je to demonstrováno pomocí panelů, rozmanitých exponátů, knih, DVD, filmů a přednášek. Návštěvník výstavy je podroben taktice „Gish Gallop“ – je zavalen kanonádou nesmyslných, zavádějících, a přímo nepravdivých tvrzení. Přiznejme si, že nejen žáci, ale zpravidla ani jejich učitelé nedokáží této kreacionistické propagandě racionálně čelit.

„Odbornou“ argumentaci a dokumentaci ve prospěch této pavědy (kreacionismu „mladé Země“) po léta pečlivě cizelují odborníci v Geoscience Research Institute (Kalifornie, USA) a prostřednictvím místních církví ji šíří po světě. Zejména poté, kdy ve Spojených Státech samotných si již nemohou dovolit ve školství to co dříve.

Dvě otázky pro Českou školní inspekci: Pokud škola doporučí žákům návštěvu takové výstavy či dokonce ji využije v rámci výuky, poruší tím školský zákon? Má v tom případě škola rozvázat s příslušným pedagogem pracovní poměr? Zlí skeptici tipují: dvakrát ano.

Pan magistr nás zaujal již před osmi léty v roli aktivisty společnosti Maranatha, jíž jsme tehdy udělili bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za „propagaci biblického kreacionismu vydávaného za vědu”. Tato společnost neumdlévá a rovněž se angažuje v projektu GENESIS EXPO.

Též jako příspěvek do diskuze udílíme laureátovi tento starožitný kámen - složený pouze z prvků miliardy let starých.

Zdroj: link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 75 902 Bgenerated in : 0.077 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 639 641 xunique displays : 1 203 496 xip address : 3.239.2.222

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...